Ім'я файлу: Охорона праці.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 07.11.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Кафедра сфери обслуговування,

технологій та охорони праці

Лабораторно-практична робота №4

«Мікроклімат робочої зони та оздоровлення повітряного середовища»

Підготувала:

студентка 1 курсу групи ПО-11

факультету педагогіки і психології

Прийдун Ірина

Перевірив: Сокотов Ю.В.

Тернопіль – 2021

Практичне заняття № 4

Тема: Мікроклімат робочої зони та оздоровлення повітряного середовища.

Мета: Вивчення дії на організм людини параметрів мікроклімату робочої зони та шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі виробничих приміщень, нормування параметрів мікроклімату та вмісту шкідливих речовин, ознайомлення з основними заходами, спрямованими на оздоровлення повітряного середовища.

Послідовність виконання роботи

1. Запишіть у робочому зошиті тему, мету, послідовність виконання роботи.

2. Здійсніть розв'язок задачі № 1, згідно варіанту 18.

Задача 1.

Умова.

На одному з робочих місць, характеристика якого, характер роботи на якому та витрати енергії працівника наведені в таблиці 3, були виміряні температура (t, oC), відносна вологість (w, %) та швидкість руху повітря (v, м/с).

Завдання.

Визначте згідно варіанту в додатку В таблиці В1 відповідають чи ні отримані результати нормативним значенням параметрів мікроклімату робочої зони і зробіть відповідні висновки.

Методичні вказівки.

1. Зробіть таблицю на зразок таблиці 4 і запишіть в ній відомі умови завдання (характер робочого місця та параметри мікроклімату).

2. Визначте і запишіть в таблицю категорію робіт.

3. Визначте і запишіть в таблицю період року, в якому виконувалося вимірювання параметрів мікроклімату.

Примітка. Для більшості регіонів України середньодобова температура повітря зовнішнього середовища вище + 10 оС знаходиться в період між 15 квітня та 15 жовтня, з 15 жовтня до 15 квітня ця температура становить + 10 оС і нижче.

4. Порівняйте визначені параметри мікроклімату з оптимальними та допустимими значеннями відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

Примітка. Для непостійних робочих місць встановлені лише допустимі норми мікроклімату.

5. Зробіть загальний висновок щодо відповідності визначених параметрів мікроклімату нормативним значенням.


Дата вимірювання: 5 червня




Характеристика робочого місця: непостійне




Категорія робіт: важка




Період року: теплий




Параметр мікроклімату

Висновок




Найменування

Значення




Фактичне

Оптимальне

Допустиме







t, oC

24

-

28-13

Задовольняє

допустимому значенню




w, %

70

-

75

Не задовольняє

допустимому значенню




v, м/с

0,6

-

0,20,6

Задовольняє

допустимому значенню




Загальний висновок: Параметри мікроклімату на робочому місці в цілому не задовольняють допустимим значенням, встановленим ДСН 3.3.6.042-99. Для дотримання допустимих значень необхідно підвищити на 5 % відносну вологість.





3. Здійсніть розв'язок задачі № 2, згідно варіанту 10.

Задача 2.

Умова.

На одному з робочих місць були виміряні концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони, що наведені в таблиці 6.

Завдання.

Визначити відповідає чи ні якість повітря вимогам міждержавного стандарту ДСТУ.

Методичні вказівки.

1. Зробіть таблицю на зразок таблиці 7 і запишіть в ній відомі умови завдання (концентрації шкідливих речовин згідно варіанту).

2. Занесіть в таблицю значення ГДКрз цих шкідливих речовин.

Примітка. Значення ГДКрз шкідливих речовин, що містяться в умовах задачі, клас їхньої небезпеки, агрегатний стан та особливості дії наведені в таблиці 8.

3. Порівняйте фактичні концентрації шкідливих речовин зі значеннями їхніх ГДКрз.

4. З’ясуйте чи є серед визначених речовин речовини односпрямованої дії. Якщо такі речовини є, визначте, чи дотримується для них умова С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + Сі / ГДКі  1. 5.

5. Зробіть загальний висновок щодо відповідності якості повітря нормативним значенням.

Назва речовини

Фактична концент., мг/м3

ГДКрз,

мг/м3

Особливості дії

Висновок

Аміак

6,0

20

Подразнення слизистих оболонок, верхніх дихальних шляхів

Фактична концентрація менше ГДКрз

Ацетон

250

200

Наркотична дія, ураження центральної нервової системи

Фактична концентрація менше ГДКрз

Бензин

120

100

Наркотична дія, ураження центральної нервової системи

Фактична концентрація менше ГДКрз

Спирт метил.

2,0

5

Наркотична дія, ураження центральної нервової системи

Фактична концентрація перевищує ГДКрз

Перевірка для речовин односпрямованої дії

С(бензину) / ГДК(бензину) + С(ацетону) / ГДК(ацетону) + С(спирт метил.) / ГДК(спирт метил.) = 250/100 + 120/200 + 2,0/5 = 3,5> 1. 5. ( умова не дотримується)


Загальний висновк: в цьому випадку найбільшу небезпеку становить спирт метиловий , концентрація якого перевищує ГКД. Потрібно вжити заходів, спрямованих на зменшення кількості вмісту спирту метилового в повітрі робочої зони. До того часу, доки ця концентрація не буде зменшена до рівня ГДК, працівники повинні застосовувати засоби індивідуального захисту та отримувати компенсацію та пільги за роботу в шкідливих умовах.

Показники бензину, аміаку та ацетону не перевищують ГДК і не дорівнюють ГДК, проте вони є речовинами односпрямованої ,сума відношень кожної з цих речовин до її ГДК в даному разі більша 1,5, тому ця суміш несе небезпеку.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас