Ім'я файлу: лр_8.doc
Розширення: doc
Розмір: 101кб.
Дата: 29.10.2021
скачати

Лабораторна робота №8

Функції. Передача параметрів за значенням
Короткі теоретичні відомості
Визначення функцій

Функція — це набір операторів, що виконують обчислення. Вхідна інформація функції подається у вигляді списку її параметрів, а результат повертається нею в файл, що її викликав. Функція може не мати параметрів, а також може нічого не повертати як результат.

Перед першим викликом функція повинна бути оголошена. Для цього в файлі, що її викликає, вказується прототип функції, у якому перелічуються тип значення, що повертається нею, а також ім'я і типи параметрів (імена вказувати не обов’язково, оскільки компілятор їх проігнорує).

ПРИКЛАД

Прототип функції
int plus(int, int);
Приклад опису функції

int plus(int a, int b)

{

int c;

c = a + b;

return c;

}


Тип результату

Імя функції


Вхідні параметри

ЗАГОЛОВОК ФУНКЦІЇ

int

plus

(int a, int b)

{

return a + b;

}
тіло функції

Функція повертає суму значень a і b

Приклад виклику функції

int c=1, d=2, f;

f = plus(c,d);

Ім’я

функції


Фактичні значення параметрів

f =

plus

(c,d);


Функція повертає суму c + d. Результат зберігається в змінній f


Приклад 1. Програма для арифметичних обчислень

int plus(int, int);

int minus(int, int);

int multiply(int, int);
//Головна функція програми

int main()

{

int a=1, b=2,c,d,e;

c = plus(a,b);

d = minus(a,b);

e = multiply(a,b);

return 0;

}

//Функції користувача

int plus(int a, int b)

{

int c;

c = a + b;

return c;

}

int minus(int a, int b)

{

int c;

c = a - b;

return c;

}

int multiply(int a, int b)

{

int c;

c = a * b;

return c;

}


Приклад 2. Скорочений варіант приграми для арифметичних обчислень

int plus(int, int);

int minus(int, int);

int multiply(int, int);
//Головна функція програми

int main()

{

int a=1, b=2, c, d, e;

c = plus(a,b);

d = minus(a,b);

e = multiply(a,b);

return 0;

}

//Функції користувача

int plus(int a, int b)

{

return a + b;

}

int minus(int a, int b)

{

return a - b;

}

int multiply(int a, int b)

{

return a * b;

}


Приклад розвязку задачі
Знайти значення функції


#include

#include

#include "windows.h"
using namespace std;
float Sum(int, int);
float Sum(int a, int n)

{

int sum = 0;

for (int i = 1; i < 6; i++)

{

sum = sum + pow(2, i) * a;

}

float y;

y = 3.56 + sum;

return y;

}
int main()

{

int a, n = 5;

cout << "Enter a =";

cin >> a;

float rez;

rez = Sum(a, n);

cout << setw(10) << setprecision(3) << "Y= " << rez << endl;

}


Запуск програми F5.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Скласти програму розв’язку задачі у середовищі Visual Studio

 2. Протопити функцій мають бути розташовані в файлі заголовків *.h

 3. Реалізація функцій має бути розташована у додатковому файлі *.cpp

 4. У головному файлі (файлі, який містить функцію main) розміщений лише виклик описаних функцій.

 5. Формат функції main (див. файл ЛР_8_приклад)


Варіанти завдань:

Завдання 1

Описати дві функції для розрахунку завдання 2 лр. №4 (враховуючи О.Д.З.). Функції повертають результат обрахунку математичних виразів. Вхідними аргументами є значення невідомих.

№ вар = вар. за списком +5
Завдання 2

Описати третю функцію: вхідні аргументи – результ, що повертають розроблені у завданні 1 функції – значення А і B. Число А має цілий тип.


вар.

Описати функцію, яка повертаєсередньо арифметичне значення чисел А і Bрезультат виконання виразуостачу від ділення більшого числа на меншенайменше з двох значеньрезультат виконання виразурезультат цілочисельного ділення А / Bсуму розрядів числа Арезультат виконання виразусуму старших розрядів чисел А і Bцілу частину добутку А і Bрезультат виконання виразурезультат виконання умови А > Bнайменше ціле, що більше за число Вдобуток розрядів числа Арезультат виконання виразумаксимальне із розрядів числа А (число 157 – результат 7)результат виконання умови А > Bдробову частину різниці чисел А і Bсуму перших трьох розрядів дробової частини числа Вдобуток старшого та молодшого розрядів числа Акількість десятих числа Bрезультат виконання виразумінімальне із розрядів числа А (число 157 – результат 1)найбільше з двох значеньрезультат виконання умови А ≤ Bнайбільше ціле, що менше за число Всередньо геометричне значення чисел А і Bкількість сотих суми чисел А і Bрезультат виконання виразудобуток сотих і десятих числа Врезультат виконання умови: чи є число А паліндромомрезультат виконання виразурезультат виконання умови А або B позитивні числарезультат виконання виразуКонтрольні запитання:


 1. Який синтаксис має протип функції? Приклад

 2. Який синтаксис має опис функції? Приклад

 3. Який синтаксис має виклик функції? Приклад

 4. Чи є обв‘язковою наявніть прототипу функції?

 5. Що таке параметри функції та чим вони відрізняються від аргументів?

 6. Яке правило діє при оголошенні функції, параметри якої мають значення за замовчуванням?

 7. Яке правило діє при виклику функції, параметри якої мають значення за замовчуванням?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас