Ім'я файлу: ХІМНС л.р.7.docx
Розширення: docx
Розмір: 884кб.
Дата: 26.04.2020
скачати

Лабораторна робота № 7

Біотестування грунту за рівнем фітотоксичного ефекту

Мета роботи: оцінити ступінь забруднення проб ґрунту за рівнем фітотоксичного ефекту з використанням тест-об'єктів і способів оцінювання токсичного впливу на них.

Прилади і реактиви: ваги, термостат, насіння крес-салату, субстрат, кювети, полімерні стаканчики, фільтрувальний папір.

Завдання до роботи

1. Навести методи визначення ступеню токсичності грунту.

2. Провести фітотестування зразків грунту.

3.Визначити показники росту крес-салату.

4.Розрахувати фітотоксичний ефект Ф, %.

5. Зробити висновки по роботі.

Порядок виконання роботи

Субстрат закладають у полімерні стаканчики, зволожують однаковою кількістю води. Насіння заздалегідь намочують у відстояній очищеній воді, розкладають на 2 шари фільтрувального паперу в кюветі, поміщають у термостат для пророщування (температура від 25 до 26 0С). Насіння пророщують у темряві протягом 7 діб. Коли довжина колеоптелей досягне від 10 до 15 мм і з'являться корені, паростки розділяють на фракції за довжиною і розсаджують по 10 рослин кожної фракції у стаканчик з досліджуваним субстратом. Контроль – субстрат із чистої зони. Поливають через трубочку відстояною водою. На десяту добу проводять вимір і зважування паростків (окремо коріння і пагони).

Оцінюють вплив субстратів на проростання крес-салату, дані заносять до таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Результати проростання крес-салату

№ зразка

Довжина, см

Вага, г

Коріння

Пагін

Коріння

Пагін

1 (грунт звичайний)

2,2

7

5

8

2 (грунт спеціальний)

3,2

9

7

12

Контрольний

зразок

4

10

8

13Фітотоксичний ефект (Ф, %) визначають у відсотках до довжини кореневої системи за формулою:

де Lксередня довжина кореня рослини, вирощеної на контрольному середовищі;

Lд – середня довжина кореня рослини, вирощеної під впливом

токсичного фактора.

Оцінювання токсичності субстратів проводили за п’ятибальною шкалою відповідно до таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Шкала рівнів токсичності ґрунтів

Рівні пригнічення ростових процесів (фітотоксичний ефект, Ф, %)

Рівень токсичності

від 0 до 20

від 20,1 до 40

від 40,1 до 60

від 60,1 до 80

від 80,1 до 100

Відсутність або слабкий рівень

Середній рівень

Вище середнього рівня

Високий рівень

Максимальний рівень

Висновок: на лабораторній роботі ми оцінили ступінь забруднення проб ґрунту за рівнем фітотоксичного ефекту з використанням тест-об'єктів і способів оцінювання токсичного впливу на них. Оцінили вплив субстратів на проростання крес-салату, дані занесли до таблиці 7.1. Визначили фітотоксичний ефект (Ф, %) який становить 45% та за шкалою рівня токсичності ґрунтів зробили висновок що рівень токсичності вище середнього.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас