Ім'я файлу: ASDlab6.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 28.02.2020
скачати

Міністерство науки і освіти України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Лабораторна робота № 6

з дисципліни «Алгоритми та структури даних»

Бінарні дерева

Група 3ПІ-18б

Виконав: Пацалюк В. С.

Перевірив: Коваленко О.О.

Вінниця 2019

Мета: Набуття практичних вмінь та навичок опрацювання нелінійних структур даних, представлених у вигляді бінарних дерев.

Завдання:

1.Написати програму, в якій дані вашого варіанту структури записуються в дерева (використати три поля для вузла –текстове дане та два числові. Наприклад, вузол дерева містить таку корисну інформацію: прізвище студента, рік народження, оцінка).Ввести з клавіатури декілька"студентів" у двійкове дерево, організоване за порядком текстового поля. Роздрукувати отримане дерево.

2.Знайти середню значення однго з числових полів, зчитуючи дані з дерева.

3.Дописати функцію видалення з пам’яті всього дерева

Вказівка: рекурсивна функція, яка

1) видаляє ліве піддерево, іліву гілку занулює;

2) видаляє праве піддерево, і правугілку занулює;

3) видаляє сам вузол, потім зануливши вказівник на нього Наприкінці програми видалити з пам’яті дерево.

4."Пересипати" дані з першого дерева у друге дерево того ж типу, тільки організованого за першим числовим ключем (напр., роком народження) та роздрукувати його (а перше дерево стерти).

Лістинг програми:

Лістинг файлу Main.java

 1. package com.company;  

 2.   

 3.   

 4.   

 5.     public class Main {  

 6.         public static void main(String... args) {  

 7.             BinaryTree binaryTree = new BinaryTree();  

 8.             binaryTree.add(new Student("Ваня", 2, 2));  

 9.             binaryTree.add(new Student("Вова", 2, 5));  

 10.             binaryTree.add(new Student("Маша", 3, 3));  

 11.             binaryTree.add(new Student("Маша", 3, 2));  

 12.             binaryTree.add(new Student("Миша",2,3));  

 13.             binaryTree.traverseInOrder(binaryTree.root);  

 14.             binaryTree.showTree();  

 15.             BinaryTree binaryTree1 = new BinaryTree();  

 16.             binaryTree1.showTree();  

 17.         }  

 18.     }  

Лістинг файлу BinaryTree.java

 1. package com.company;  

 2.   

 3. public class BinaryTree {  

 4.     private int allMarks;  

 5.     private int allStudents;  

 6.     Node root;  

 7.   

 8.     private Node addRecursive(Node current, Student student) {  

 9.   

 10.         if (current == null) {  

 11.             return new Node(student);  

 12.         }  

 13.         int value = student.compareTo(current.student);  

 14.         if (value < 0) {  

 15.             current.left = addRecursive(current.left, student);  

 16.         } else if (value > 0) {  

 17.             current.right = addRecursive(current.right, student);  

 18.         } else {  

 19.             return current;  

 20.         }  

 21.         return current;  

 22.     }  

 23.   

 24.     private Node addRecursiveByMark(Node current, Student student) {  

 25.   

 26.         if (current == null) {  

 27.             return new Node(student);  

 28.         }  

 29.         int value = student.compareMarkTo(current.student);  

 30.         if (value < 0) {  

 31.             current.left = addRecursive(current.left, student);  

 32.         } else if (value > 0) {  

 33.             current.right = addRecursive(current.right, student);  

 34.         } else {  

 35.             return current;  

 36.         }  

 37.         return current;  

 38.     }  

 39.   

 40.     void add(Student student) {  

 41.         root = addRecursive(root, student);  

 42.         allMarks += student.getMark();  

 43.         allStudents++;  

 44.     }  

 45.   

 46.     void addByMark(Student student) {  

 47.         root = addRecursiveByMark(root, student);  

 48.     }  

 49.   

 50.     void traverseInOrder(Node node) {  

 51.         if (node != null) {  

 52.             System.out.println(node.student.toString());  

 53.             traverseInOrder(node.left);  

 54.             traverseInOrder(node.right);  

 55.         }  

 56.     }  

 57.   

 58.     private void showLeftTree(Node node) {  

 59.         if (node != null) {  

 60.             System.out.println("Left->" + node.student.toString());  

 61.             showLeftTree(node.left);  

 62.         }  

 63.     }  

 64.   

 65.     private void showRightTree(Node node) {  

 66.         if (node != null) {  

 67.             System.out.println("Right->" + node.student.toString());  

 68.             showRightTree(node.right);  

 69.         }  

 70.     }  

 71.   

 72.     private void showRoot(Node node) {  

 73.         if (node != null) {  

 74.             System.out.println("Root->" + node.student.toString());  

 75.         } else {  

 76.             System.out.println("No root");  

 77.         }  

 78.     }  

 79.   

 80.     void showTree() {  

 81.         showRoot(root);  

 82.         try {  

 83.             showLeftTree(root.left);  

 84.         } catch (NullPointerException e) {  

 85.             System.out.println("No left tree");  

 86.         }  

 87.         try {  

 88.             showRightTree(root.right);  

 89.         } catch (NullPointerException e) {  

 90.             System.out.println("No right tree");  

 91.         }  

 92.     }  

 93.   

 94.     int findMiddleMark() {  

 95.         return allMarks / allStudents;  

 96.     }  

 97.   

 98.     private void deleteLeftRecursive(Node node) {  

 99.         if (node != null) {  

 100.             System.out.println("Delete->" + node.student.toString());  

 101.             node.student = null;  

 102.             deleteLeftRecursive(node.left);  

 103.         }  

 104.     }  

 105.   

 106.     private void deleteRightRecursive(Node node) {  

 107.         if (node != null) {  

 108.             System.out.println("Delete->" + node.student.toString());  

 109.             node.student = null;  

 110.             deleteRightRecursive(node.left);  

 111.         }  

 112.     }  

 113.   

 114.     private void deleteRoot(Node node) {  

 115.         System.out.println("Delete->" + node.student.toString());  

 116.         node.student = null;  

 117.         root = null;  

 118.     }  

 119.   

 120.     void deleteTree() {  

 121.         deleteLeftRecursive(root.left);  

 122.         deleteRightRecursive(root.right);  

 123.         deleteRoot(root);  

 124.     }  

 125.   

 126.     void tranferStudents(Node node, BinaryTree binaryTree) {  

 127.         if (node != null) {  

 128.             binaryTree.addByMark(node.student);  

 129.             tranferStudents(node.left, binaryTree);  

 130.             tranferStudents(node.right, binaryTree);  

 131.         }  

 132.     }  

 133.   

 134. }  

Лістинг файлу Student.java

 1. package com.company;  

 2.   

 3. import java.util.Comparator;  

 4.   

 5. public class Student {  

 6.     private String surname;  

 7.     private int year;  

 8.     private int mark;  

 9.   

 10.     public Student(String surname, int year, int mark) {  

 11.         this.surname = surname;  

 12.         this.year = year;  

 13.         this.mark = mark;  

 14.     }  

 15.   

 16.   

 17.     public int compareTo(Student o) {  

 18.         return Comparator.comparing(Student::getSurname)  

 19.                 .thenComparing(Student::getYear)  

 20.                 .thenComparing(Student::getMark)  

 21.                 .compare(this, o);  

 22.     }  

 23.   

 24.     public int compareMarkTo(Student o) {  

 25.         return Comparator.comparing(Student::getSurname)  

 26.                 .thenComparing(Student::getMark)  

 27.                 .compare(this, o);  

 28.     }  

 29.   

 30.     @Override  

 31.     public String toString() {  

 32.         return "Student{" +  

 33.                 "surname='" + surname + '\'' +  

 34.                 ", year=" + year +  

 35.                 ", mark=" + mark +  

 36.                 '}';  

 37.     }  

 38.   

 39.     public String getSurname() {  

 40.         return surname;  

 41.     }  

 42.   

 43.     public int getYear() {  

 44.         return year;  

 45.     }  

 46.   

 47.     public int getMark() {  

 48.         return mark;  

 49.     }  

 50. }  

 51.   

 52. class Node {  

 53.   

 54.     Student student;  

 55.     Node left;  

 56.     Node right;  

 57.   

 58.     public Node(Student student) {  

 59.         this.student = student;  

 60.         left = null;  

 61.         right = null;  

 62.     }  

 63. }  

Результат роботи програми:Висновок: Набули практичних вмінь та навичок опрацювання нелінійних структур даних, представлених у вигляді бінарних дерев.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас