Ім'я файлу: 5 лаб.docx
Розширення: docx
Розмір: 114кб.
Дата: 21.06.2022
скачати

Лабораторна робота №5

«Дослідження розподілу напружень у зварних з’єднаннях виконаних зварюванням плавленням»

Мета роботи: дослідити вплив форми зварного з’єднання на розподілення напружень у ньому: експериментальне вивчення розподілу напружень у стикових,таврових та напускних зварних з’єднаннях; встановлення найбільш напружених ділянок у таких з’єднаннях; визначення коефіцієнтів концентрації напружень.

  1. Які типові зварні з’єднання використовуються для виготовлення конструкцій НГО;

При виготовленні нафтогазового обладнання різноманітного призначення широко застосовуються зварювальні технології, зокрема дугове зварювання плавленням.

2.Як зварний шов пливає на розподіл силового потоку навантаження у конструкції;

Зміна геометрії деталей та властивостей їх матеріалу в зоні зварювання, власна форма шва призводять до нерівномірного розподілу напружень в такій зоні при навантаженні зварної конструкціїРис.1. Розподіл напружень у типових зварних з’єднаннях: а) стиковий шов; б) таврові та кутові шви; в) зварне з’єднання у напустку.

3. Що викликає концентрацію напружень у зварному з’єднанні;

Концентрація напружень у зварних швах має місце не тільки при наявності дефектів в них (тріщини, не провари, пори тощо), але при повній їх наявності; власне шов є концентратором напружень.

4. Чим пояснити нерівномірність розподілу напружень у стиковому з’єднанні виконаному з повним проплавленням;

стикові шви являють собою найбільш досконалу форму, з точки зору розподілення в них силового потоку навантаження та мінімізації концентрації напружень, проте вона присутня у перерізі ІІ, тобто на початку підсилення шва, в самому шві та по лінії сплавлення . Таким чином, зменшення висоти підсилення шва, плавне спряження підсилення з поверхнею деталей сприяють зменшенню концентрації напружень.

5. Як розподіляються напруження у стиковому шві з не проваром;

Теоретичне дослідження розподілу напружень у зварних швах та з’єднаннях доволі складне і коректне для простих випадків - обчислення напружень у зварному вузлі строгим шляхом є складною дослідницькою проблемою. Достатнє надійним способом в такому випадку є експериментальні методи – тензометрія певних ділянок зварного з’єднання та шва на масштабованих моделях .Рис.3. Розрахункове розподілення напружень у стиковому зварному з’єднанні.

6. Які небезпечні зони, щодо руйнування, присутні у таврових (кутових) швах;Рис.4. Масштабовані макети зварних з’єднань для дослідження розподілення напружень та визначення коефіцієнту концентрації: а)-б) стикове зварне з’єднання з повним проваром кореню шва та наведеним концентратором напружень у вигляді не провару; в)-г) таврове зварне з’єднання та таврове зварне з’єднання з наведеним концентратором напружень; д) напусткове зварне з’єднання: 1-2,1-3 зони кріплення тензодавачів.

7. Які особливості розподілу напружень у швах виконаних у напустку;

Модель навантажується силою розтягу, силовий потік якої нормальний шву за допомогою розривної машини УММ-5. Величини навантаження макету завдається викладачем та контролюється за показами вимірювального пристрою машини. У всіх дослідах навантаження моделі лишається незмінним

8. Які небезпечні зони щодо руйнування присутні у швах виконаних у напустку;

Зони розташування тензорезисторів обираються відповідно поставленої задачі досліджень і для найбільш типового стикового з’єднання, де вивчається розподіл напружень як у самому шві, так й у зоні сплавлення та основному металі, також при наявності не провару кореню відповідають шва рис.5.Рис.5. Макети зварних стикових з’єднань з зонами розташування тензодавачів: 1 – з повним проваром кореню шва; 2- не провар кореню шва.

9. Чому стикові зварні шви являють найбільш досконалу зварну конструкцію;

Зварні таврові (кутові) з’єднання) характеризуються значно більшою зміною форми і, відповідно,значно більшим спотворенням силового потоку. Тут слід очікувати значну концентрацію напружень: найбільш навантаженою зоною є точка В – корінь шва. При визначенні напружень у напусткових з’єднаннях (рис.1в) слід враховувати деформування як самих деталей, так й власне зварних швів. Деталі під дією зовнішнього навантаження видовжуються та у флангових швах створюються напруження зсуву (точки 1-1 та 2-2 під дією зсуву зміщуються у положення 1’-1’, 2’-2’). Найбільші зсуви спостерігаються у крайніх точках шва А та В, а найменші по середині шва (епюра А-В). Звідси витікає, що дотичні напруження за довжиною флангового шва розподілені нерівномірно.

10. Як визначається коефіцієнт концентрації напружень.

Ступінь концентрації напружень оцінюється коефіцієнтом

де  max - максимальне експериментальне визначене напруження;  0 - мінімальне експериментальне визначене напруження F - площа перерізу ; P - дослідне зусилля розтягу;
скачати

© Усі права захищені
написати до нас