Ім'я файлу: MatLab_lab4.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 22.05.2020
Пов'язані файли:
kursova.doc


>> % -- Гуменюк Богдан, ПМ-41 --

>> % -- Лабораторна робота №4 --

>> % завдання 4

>> A = [8, 1, -5, 6, 8, 4, 3, -4, 2, 3, 5, -1, 5, 6, -3, 4, 4];

>> B = [3, 10, 5,-6, 18, 14, 13, -4, 2, 3, 5, 6, -3, 4, 4, 6];

>> C = [9, 1, -5, 6, 8, 4, 3, -4, 2, 3, 5, -1, 8, 7, -3, 4, 4];

>> D = [5, 5, 3, 6, 8, -4, 7, 9, 4, -2, 13, 5, 1, 9, 5, 3, 8, 4];

>> E = [5, 3, 2, 9, 8, 4, 7, 3, 2, 9, 2, 4, 3, 7, 4, 6, 9, 7, 3];

>> F = [2, 6, 5, 6, 7, 7, 9, 4, 2, 3, 7, 1, 7, 2, 4, 8, 5];

>>

>> % розмірність векторів

>> length(A)

ans =

17

>> length(B)

ans =

16

>> length(C)

ans =

17

>> length(D)

ans =

18

>> length(E)

ans =

19

>> length(F)

ans =

17

>> % сума

>> sum(A)

ans =

46

>> sum(B)

ans =

80

>> sum(C)

ans =

51

>> sum(D)

ans =

89

>> sum(E)

ans =

97

>> sum(F)

ans =

85

>> % добуток

>> prod(A)

ans =

3.9813e+09

>> prod(B)

ans =

-6.1138e+11

>> sum(C)

ans =

51

>> prod(C)

ans =

8.3608e+09

>> prod(D)

ans =

2.0379e+12

>> prod(E)

ans =

2.4888e+12

>> prod(F)

ans =

5.9745e+10

>> % мінімальний елемент

>> min(A)

ans =

-5

>> min(B)

ans =

-6

>> min(C)

ans =

-5

>> min(D)

ans =

-4

>> min(E)

ans =

2

>> min(F)

ans =

1

>> % максимальний елемент

>> max(A)

ans =

8

>> min(B)

ans =

-6

>> % максимальний елемент

>> max(A)

ans =

8

>> max(B)

ans =

18

>> max(C)

ans =

9

>> max(D)

ans =

13

>> max(E)

ans =

9

>> max(F)

ans =

9

>> % середнє значення

>> mean(A)

ans =

2.7059

>> mean(B)

ans =

5

>> mean(C)

ans =

3

>> mean(D)

ans =

4.9444

>> mean(E)

ans =

5.1053

>> mean(F)

ans =

5

>> % середньоквадратичне відхилення

>> std(A)

ans =

3.9333

>> mean(B)

ans =

5

>> mean(C)

ans =

3

>> mean(D)

ans =

4.9444

>> mean(E)

ans =

5.1053

>> mean(F)

ans =

5

>> % обчислення медіани

>> median(A)

ans =

4

>> mean(B)

ans =

5

>> mean(C)

ans =

3

>> mean(D)

ans =

4.9444

>> mean(E)

ans =

5.1053

>> mean(F)

ans =

5

>> % обчислення комулятитивної суми

>> cumsum(A)

ans =

8 9 4 10 18 22 25 21 23 26 31 30 35 41 38 42 46

>> cumsum(B)

ans =

3 13 18 12 30 44 57 53 55 58 63 69 66 70 74 80

>> cumsum(C)

ans =

9 10 5 11 19 23 26 22 24 27 32 31 39 46 43 47 51

>> cumsum(D)

ans =

5 10 13 19 27 23 30 39 43 41 54 59 60 69 74 77 85 89

>> cumsum(E)

ans =

5 8 10 19 27 31 38 41 43 52 54 58 61 68 72 78 87 94 97

>> cumsum(F)

ans =

2 8 13 19 26 33 42 46 48 51 58 59 66 68 72 80 85

>> % різниця двох сусідніх елементів

>> diff(A)

ans =

-7 -6 11 2 -4 -1 -7 6 1 2 -6 6 1 -9 7 0

>> diff(B)

ans =

7 -5 -11 24 -4 -1 -17 6 1 2 1 -9 7 0 2

>> diff(C)

ans =

-8 -6 11 2 -4 -1 -7 6 1 2 -6 9 -1 -10 7 0

>> diff(D)

ans =

0 -2 3 2 -12 11 2 -5 -6 15 -8 -4 8 -4 -2 5 -4

>> diff(E)

ans =

-2 -1 7 -1 -4 3 -4 -1 7 -7 2 -1 4 -3 2 3 -2 -4

>> diff(F)

ans =

4 -1 1 1 0 2 -5 -2 1 4 -6 6 -5 2 4 -3

>> % сортування від меншого до більшого

>> sort(A)

ans =

-5 -4 -3 -1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 8 8

>> sort(B)

ans =

-6 -4 -3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 10 13 14 18

>> sort(C)

ans =

-5 -4 -3 -1 1 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9

>> sort(D)

ans =

-4 -2 1 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 13

>> sort(E)

ans =

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9

>> sort(F)

ans =

1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9

>> % сортування від більшого до меншого

>> sort(A, 'descend')

ans =

8 8 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 1 -1 -3 -4 -5

>> sort(B, 'descend')

ans =

18 14 13 10 6 6 5 5 4 4 3 3 2 -3 -4 -6

>> sort(C, 'descend')

ans =

9 8 8 7 6 5 4 4 4 3 3 2 1 -1 -3 -4 -5

>> sort(D, 'descend')

ans =

13 9 9 8 8 7 6 5 5 5 5 4 4 3 3 1 -2 -4

>> sort(E, 'descend')

ans =

9 9 9 8 7 7 7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2

>> sort(F, 'descend')

ans =

9 8 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1

>>

>>

>>

>>

>>

>> % Завдання 2

>> A1 = [2 3 10; 4 6 5; 10 12 3];

>> B1 = [-5 6 1; 4 5 5; 12 1 -4];

>> C1 = [3 6 3; 4 0 -5; 20 13 8];

>> D1 = [-3 -6 3; 4 -5 5; 2 13 -8];

>> E1 = [-2 7 10; 4 4 -5; -10 12 -3];

>> F1 = [-5 -6 10; 4 -5 15; 1 1 6];

>> G1 = [2 2 3; 4 4 5; 2 3 8];

>> H1 = [3 4 3; 4 0 5; 0 3 4];

>> K1 = [2 7 0; 4 4 5; 1 2 3];

>> Q1 = [5 6 0; 4 5 5; 1 1 0];

>> X1 = [2 5 4; 4 0 5; 1 2 6];

>> V1 = [2 4 7; 0 3 8; 0 3 4];

>> M1 = [6 3 5; 1 2 6; 1 3 4];

>>

>> % визначник

>> det(A1)

ans =

-90.0000

>> det(B1)

ans =

525

>> det(C1)

ans =

-441.0000

>> det(D1)

ans =

9.0000

>> det(E1)

ans =

1218

>> det(F1)

ans =

369.0000

>> det(G1)

ans =

2

>> det(H1)

ans =

-73

>> det(K1)

ans =

-45

>> det(M1)

ans =

-49

>> det(Q1)

ans =

5.0000

>> det(V1)

ans =

-24

>> det(X1)

ans =

-83

>> % обернена матриця

>> inv(A1)

ans =

0.4667 -1.2333 0.5000

-0.4222 1.0444 -0.3333

0.1333 -0.0667 0

>> inv(B1)

ans =

-0.0476 0.0476 0.0476

0.1448 0.0152 0.0552

-0.1067 0.1467 -0.0933

>> inv(C1)

ans =

-0.1474 0.0204 0.0680

0.2993 0.0816 -0.0612

-0.1179 -0.1837 0.0544

>> inv(D1)

ans =

-2.7778 -1.0000 -1.6667

4.6667 2.0000 3.0000

6.8889 3.0000 4.3333

>> inv(E1)

ans =

0.0394 0.1158 -0.0616

0.0509 0.0870 0.0246

0.0722 -0.0378 -0.0296

>> inv(F1)

ans =

-0.1220 0.1247 -0.1084

-0.0244 -0.1084 0.3117

0.0244 -0.0027 0.1328

>> inv(G1)

ans =

8.5000 -3.5000 -1.0000

-11.0000 5.0000 1.0000

2.0000 -1.0000 0

>> inv(H1)

ans =

0.2055 0.0959 -0.2740

0.2192 -0.1644 0.0411

-0.1644 0.1233 0.2192

>> inv(K1)

ans =

-0.0444 0.4667 -0.7778

0.1556 -0.1333 0.2222

-0.0889 -0.0667 0.4444

>> inv(M1)

ans =

0.2041 -0.0612 -0.1633

-0.0408 -0.3878 0.6327

-0.0204 0.3061 -0.1837

>> inv(Q1)

ans =

-1.0000 0 6.0000

1.0000 0 -5.0000

-0.2000 0.2000 0.2000

>> inv(V1)

ans =

0.5000 -0.2083 -0.4583

0 -0.3333 0.6667

0 0.2500 -0.2500

>> inv(X1)

ans =

0.1205 0.2651 -0.3012

0.2289 -0.0964 -0.0723

-0.0964 -0.0120 0.2410

>> % норма матриці

>> norm(A1)

ans =

19.1968

>> norm(B1)

ans =

13.8696

>> norm(C1)

ans =

26.0290

>> norm(D1)

ans =

18.0802

>> norm(E1)

ans =

17.1020

>> norm(F1)

ans =

20.2312

>> norm(G1)

ans =

12.0176

>> norm(H1)

ans =

9.0356

>> norm(K1)

ans =

10.0895

>> norm(M1)

ans =

11.0637

>> norm(Q1)

ans =

10.7386

>> norm(V1)

ans =

12.7606

>> norm(X1)

ans =

10.3820

>> % власні значення

>> eig(A1)

ans =

18.2006

-7.8320

0.6314

>> eig(B1)

ans =

-6.6284 + 3.5749i

-6.6284 - 3.5749i

9.2568 + 0.0000i

>> eig(C1)

ans =

-5.0833 + 0.0000i

8.0416 + 4.6997i

8.0416 - 4.6997i

>> eig(D1)

ans =

0.2496

-2.6516

-13.5980

>> eig(E1)

ans =

-4.0000 +12.5698i

-4.0000 -12.5698i

7.0000 + 0.0000i

>> eig(F1)

ans =

7.4589 + 0.0000i

-5.7295 + 4.0797i

-5.7295 - 4.0797i

>> eig(G1)

ans =

11.7086

0.0771

2.2143

>> eig(H1)

ans =

-3.6564

2.4256

8.2308

>> eig(K1)

ans =

9.7572

-2.5593

1.8021

>> eig(M1)

ans =

9.5904

3.7662

-1.3566

>> eig(Q1)

ans =

10.4295 + 0.0000i

-0.2147 + 0.6583i

-0.2147 - 0.6583i

>> eig(V1)

ans =

2.0000

-1.4244

8.4244

>> eig(X1)

ans =

9.4010

2.3523

-3.7533

>> % lu розкладання матриць

>> lu(A1)

ans =

10.0000 12.0000 3.0000

0.4000 1.2000 3.8000

0.2000 0.5000 7.5000

>> lu(B1)

ans =

12.0000 1.0000 -4.0000

-0.4167 6.4167 -0.6667

0.3333 0.7273 6.8182

>> lu(C1)

ans =

20.0000 13.0000 8.0000

0.1500 4.0500 1.8000

0.2000 -0.6420 -5.4444

>> lu(D1)

ans =

4.0000 -5.0000 5.0000

0.5000 15.5000 -10.5000

-0.7500 -0.6290 0.1452

>> lu(E1)

ans =

-10.0000 12.0000 -3.0000

-0.4000 8.8000 -6.2000

0.2000 0.5227 13.8409

>> lu(F1)

ans =

-5.0000 -6.0000 10.0000

-0.8000 -9.8000 23.0000

-0.2000 0.0204 7.5306

>> lu(G1)

ans =

4.0000 4.0000 5.0000

0.5000 1.0000 5.5000

0.5000 0 0.5000

>> lu(H1)

ans =

4.0000 0 5.0000

0.7500 4.0000 -0.7500

0 0.7500 4.5625

>> lu(K1)

ans =

4.0000 4.0000 5.0000

0.5000 5.0000 -2.5000

0.2500 0.2000 2.2500

>> lu(M1)

ans =

6.0000 3.0000 5.0000

0.1667 2.5000 3.1667

0.1667 0.6000 3.2667

>> lu(Q1)

ans =

5.0000 6.0000 0

0.2000 -0.2000 0

0.8000 -1.0000 5.0000

>> lu(V1)

ans =

2 4 7

0 3 8

0 1 -4

>> lu(X1)

ans =

4.0000 0 5.0000

0.5000 5.0000 1.5000

0.2500 0.4000 4.1500

>> % QU розкладання матриць

>> qu(A1)

Undefined function or variable 'qu'.

>>

>>

>>

>>

>> % QR розкладання матриць

>> qr(A1)

ans =

-10.9545 -13.6931 -6.3901

0.3088 -1.2247 -6.9402

0.7719 -0.4279 -6.7082

>> qr(B1)

ans =

13.6015 0.1470 -2.4262

-0.2150 -7.8726 -3.4749

-0.6451 0.3380 -4.9029

>> qr(C1)

ans =

-20.6155 -13.4850 -7.2276

0.1694 4.8120 5.0990

0.8469 0.4317 4.4455

>> qr(D1)

ans =

5.3852 4.4567 -0.9285

-0.4770 14.4961 -9.8552

-0.2385 -0.4291 0.1153

>> qr(E1)

ans =

10.9545 -10.7719 -0.9129

-0.3088 -9.6419 -0.4321

0.7719 -0.0898 -11.5317

>> qr(F1)

ans =

6.4807 1.6973 2.4689

-0.3484 7.6889 -17.3225

-0.0871 -0.0214 7.4052

>> qr(G1)

ans =

-4.8990 -5.3072 -8.5732

0.5798 0.9129 4.9295

0.2899 -0.7669 -0.4472

>> qr(H1)

ans =

-5.0000 -2.4000 -5.8000

0.5000 4.3863 2.2980

0 -0.3954 3.3285

>> qr(K1)

ans =

-4.5826 -6.9830 -5.0190

0.6077 4.4987 -2.0112

0.1519 0.0138 2.1828

>> qr(M1)

ans =

-6.1644 -3.7311 -6.4889

0.0822 -2.8423 -5.2033

0.0822 0.5704 -2.7966

>> qr(Q1)

ans =

-6.4807 -7.8695 -3.0861

0.3484 -0.2673 -2.6726

0.0871 -0.4783 2.8868

>> qr(V1)

ans =

2.0000 4.0000 7.0000

0 -4.2426 -8.4853

0 0.4142 -2.8284

>> qr(X1)

ans =

-4.5826 -2.6186 -7.4194

0.6077 4.7056 2.6716

0.1519 -0.0903 3.8490

>>

>>

>>

>>

>>

>> % Завдання 6\

>> % Завдання 6

>> X = [5 3 -8 12; 2 -5 17 -6; -5 12 -4 13; 25 -3 -8 11];

>> Y = [25; 13; 11; 20];

>> Z = X\Y;

>> res = X*Z

res =

25

13

11

20

>> X = [8 1 -5 13; 12 -10 7 -6; 3 8 -7 13; 1 -7 1 1];

>> Y = [14; 10; 25; 50];

>> Z = X\Y;

>> res2 = X*Z

res2 =

14.0000

10.0000

25.0000

50.0000

>> X = [1 1 -7 13; 1 -5 7 -1; 4 13 -1 17; 5 3 -8 1];

>> Y = [5; 3; 1; 21];

>> Z = X\Y;

>> res3 = X*Z

res3 =

5.0000

3.0000

1.0000

21.0000

>> X = [1 2 -5 3; 2 -1 7 -6; 3 8 -7 3; 3 -1 1 1];

>> Y = [4; 1; 5; 7];

>> Z = X\Y;

>> res4 = X*Z

res4 =

4.0000

1.0000

5.0000

7.0000

>>

>>

>>

>>

>>

(5==10)&(7>1)

ans =

1

>> %%----------------------

>>

>> % Завдання: логічні оператори

>> (5==10)&(7>1)

ans =

1

>> (4==5)|(1=2)

ans =

1

>> (4>=5)|(2=2)

ans =

0

>> (5>=0)|(4>=-1)

ans =

1

>> (5>=0)&(4=-1)

ans =

0

>> xor((5>1),(4>0))

ans =

0

>> xor((5>1),(4б0))

xor((5>1),(4б0))Error: The input character is not valid in MATLAB statements or expressions.

>> xor((5>1),(4<0))

ans =

1

>> 4*i > 5*i

ans =

0

>> exp(pi) > pi^exp(1)

ans =

1

>> (2+10*i)>(3-2*i)

ans =

0

>>

>>

>>

>> % завдання: обчислення логічних виразів для матриць

>> M1=[2 0; -1 2];

>> M2=[-1 0; -2 2];

>> M1>M2

ans =

1 0

1 0

>> ((M1+M2)>=(M2-M1))

ans =

0 0

1 0

>> all(M1>M2)

ans =

1 0

>> any(M1>M2)

ans =

1 0

>> ((M1.*M2)>=(M2-M1))

ans =

0 0

0 0

>> ((M1.*M2)>=((M2-M1).*M2))

ans =

1 0

0 0

>> M1.^2>=M2.^2

ans =

1 1

0 1

>> M1.^2<=M2.^2

ans =

0 1

1 1

>> M1.\2<=M2.\2

ans =

0 1

1 1

>> M1./2<=M2./2

ans =

0 1

0 1

>> M1.\2==M2.\2

ans =

0 1

0 1

>> M1.\2==M2.\M2

ans =

1 0

0 1

>> M1./2<=M2./M2

ans =

1 0

1 1

>> M1./2<=M2./M1

ans =

0 0

1 1

>> M1.\M2==M2.\M1

ans =

0 0

0 1

>> M1.\M2<=M2.\M1

ans =

0 0

0 1

>> M1.\M2=M2.\M1

ans =

1 1

1 0

>>

>>

>>

>> % завдання: знайти значення функції

>> x=0:0.1:10;

>> f = (x.^2-sqrt(x))./(x.^3*1)

f =

Columns 1 through 13

NaN -306.2278 -50.9017 -16.9527 -7.3821 -3.6569 -1.9194 -1.0107 -0.4969 -0.1902 0 0.1211 0.1994

Columns 14 through 26

0.2503 0.2831 0.3038 0.3162 0.3228 0.3255 0.3254 0.3232 0.3197 0.3152 0.3101 0.3046 0.2988

Columns 27 through 39

0.2929 0.2869 0.2809 0.2750 0.2692 0.2635 0.2579 0.2525 0.2472 0.2421 0.2371 0.2323 0.2276

Columns 40 through 52

0.2231 0.2188 0.2145 0.2104 0.2065 0.2026 0.1989 0.1954 0.1919 0.1885 0.1853 0.1821 0.1791

Columns 53 through 65

0.1761 0.1732 0.1704 0.1677 0.1651 0.1625 0.1601 0.1577 0.1553 0.1531 0.1508 0.1487 0.1466

Columns 66 through 78

0.1446 0.1426 0.1406 0.1388 0.1369 0.1351 0.1334 0.1317 0.1300 0.1284 0.1268 0.1253 0.1238

Columns 79 through 91

0.1223 0.1209 0.1195 0.1181 0.1168 0.1154 0.1142 0.1129 0.1117 0.1105 0.1093 0.1081 0.1070

Columns 92 through 101

0.1059 0.1048 0.1037 0.1027 0.1017 0.1007 0.0997 0.0987 0.0978 0.0968

>>

>> x=-5:0.1:5;

>> f = (sqrt(x.^2-15))./(x.^3+1).^(1/3)

f =

Columns 1 through 7

0.3171 - 0.5492i 0.3072 - 0.5320i 0.2963 - 0.5131i 0.2842 - 0.4922i 0.2707 - 0.4689i 0.2555 - 0.4426i 0.2382 - 0.4126i

Columns 8 through 14

0.2181 - 0.3778i 0.1943 - 0.3366i 0.1649 - 0.2856i 0.1257 - 0.2176i 0.0591 - 0.1023i 0.1716 + 0.0991i 0.2697 + 0.1557i

Columns 15 through 21

0.3461 + 0.1998i 0.4136 + 0.2388i 0.4765 + 0.2751i 0.5371 + 0.3101i 0.5966 + 0.3444i 0.6560 + 0.3787i 0.7161 + 0.4134i

Columns 22 through 28

0.7774 + 0.4488i 0.8406 + 0.4853i 0.9062 + 0.5232i 0.9750 + 0.5629i 1.0475 + 0.6048i 1.1247 + 0.6493i 1.2073 + 0.6971i

Columns 29 through 35

1.2967 + 0.7486i 1.3941 + 0.8049i 1.5015 + 0.8669i 1.6213 + 0.9360i 1.7567 + 1.0142i 1.9125 + 1.1042i 2.0958 + 1.2100i

Columns 36 through 42

2.3177 + 1.3381i 2.5981 + 1.5000i 2.9757 + 1.7180i 3.5450 + 2.0467i 4.6491 + 2.6842i 0.0000 + Infi 0.0000 + 5.8211i

Columns 43 through 49

0.0000 + 4.8132i 0.0000 + 4.3817i 0.0000 + 4.1495i 0.0000 + 4.0154i 0.0000 + 3.9381i 0.0000 + 3.8967i 0.0000 + 3.8782i

Columns 50 through 56

0.0000 + 3.8730i 0.0000 + 3.8730i 0.0000 + 3.8704i 0.0000 + 3.8576i 0.0000 + 3.8272i 0.0000 + 3.7734i 0.0000 + 3.6927i

Columns 57 through 63

0.0000 + 3.5848i 0.0000 + 3.4526i 0.0000 + 3.3016i 0.0000 + 3.1385i 0.0000 + 2.9698i 0.0000 + 2.8007i 0.0000 + 2.6354i

Columns 64 through 70

0.0000 + 2.4765i 0.0000 + 2.3256i 0.0000 + 2.1832i 0.0000 + 2.0496i 0.0000 + 1.9244i 0.0000 + 1.8073i 0.0000 + 1.6975i

Columns 71 through 77

0.0000 + 1.5945i 0.0000 + 1.4976i 0.0000 + 1.4061i 0.0000 + 1.3196i 0.0000 + 1.2374i 0.0000 + 1.1590i 0.0000 + 1.0839i

Columns 78 through 84

0.0000 + 1.0116i 0.0000 + 0.9416i 0.0000 + 0.8734i 0.0000 + 0.8067i 0.0000 + 0.7407i 0.0000 + 0.6750i 0.0000 + 0.6087i

Columns 85 through 91

0.0000 + 0.5410i 0.0000 + 0.4702i 0.0000 + 0.3940i 0.0000 + 0.3073i 0.0000 + 0.1957i 0.1168 + 0.0000i 0.2487 + 0.0000i

Columns 92 through 98

0.3266 + 0.0000i 0.3851 + 0.0000i 0.4326 + 0.0000i 0.4727 + 0.0000i 0.5073 + 0.0000i 0.5377 + 0.0000i 0.5647 + 0.0000i

Columns 99 through 101

0.5890 + 0.0000i 0.6109 + 0.0000i 0.6308 + 0.0000i

>>

>> x=2:0.2:20;

>> f = (sqrt(x.^3.-20.*x.^2.+15.^x-5))./(sqrt(x.^3.+2.*x+1)+sqrt(x.^3-10))

f =

1.0e+09 *

Columns 1 through 7

0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 8 through 14

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 15 through 21

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 22 through 28

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 29 through 35

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 36 through 42

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 43 through 49

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0001 + 0.0000i 0.0001 + 0.0000i 0.0001 + 0.0000i

Columns 50 through 56

0.0001 + 0.0000i 0.0001 + 0.0000i 0.0002 + 0.0000i 0.0002 + 0.0000i 0.0003 + 0.0000i 0.0004 + 0.0000i 0.0005 + 0.0000i

Columns 57 through 63

0.0006 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i 0.0010 + 0.0000i 0.0013 + 0.0000i 0.0016 + 0.0000i 0.0021 + 0.0000i 0.0027 + 0.0000i

Columns 64 through 70

0.0034 + 0.0000i 0.0044 + 0.0000i 0.0057 + 0.0000i 0.0073 + 0.0000i 0.0094 + 0.0000i 0.0121 + 0.0000i 0.0155 + 0.0000i

Columns 71 through 77

0.0200 + 0.0000i 0.0257 + 0.0000i 0.0331 + 0.0000i 0.0426 + 0.0000i 0.0549 + 0.0000i 0.0707 + 0.0000i 0.0911 + 0.0000i

Columns 78 through 84

0.1174 + 0.0000i 0.1513 + 0.0000i 0.1950 + 0.0000i 0.2514 + 0.0000i 0.3242 + 0.0000i 0.4181 + 0.0000i 0.5394 + 0.0000i

Columns 85 through 91

0.6959 + 0.0000i 0.8979 + 0.0000i 1.1589 + 0.0000i 1.4959 + 0.0000i 1.9313 + 0.0000i 2.4937 + 0.0000i 3.2205 + 0.0000i

>>

>> x = 1:0.5:15;

>> f = (sqrt(x.^3-5)+((x.^3+5).^(1/3)).^2)./(sqrt(x.^3+2.*x+1)+(sqrt(x.^3-10)).^3)

f =

Columns 1 through 7

-0.0647 + 0.1271i -0.0353 + 0.2475i 1.2466 + 0.9779i 0.5992 + 0.0000i 0.1945 + 0.0000i 0.0989 + 0.0000i 0.0604 + 0.0000i

Columns 8 through 14

0.0409 + 0.0000i 0.0294 + 0.0000i 0.0221 + 0.0000i 0.0172 + 0.0000i 0.0137 + 0.0000i 0.0111 + 0.0000i 0.0092 + 0.0000i

Columns 15 through 21

0.0077 + 0.0000i 0.0065 + 0.0000i 0.0056 + 0.0000i 0.0049 + 0.0000i 0.0042 + 0.0000i 0.0037 + 0.0000i 0.0033 + 0.0000i

Columns 22 through 28

0.0029 + 0.0000i 0.0026 + 0.0000i 0.0023 + 0.0000i 0.0021 + 0.0000i 0.0019 + 0.0000i 0.0017 + 0.0000i 0.0016 + 0.0000i

Column 29

0.0015 + 0.0000i

>>

>> x = -5:0.5:15;

>> f=(sqrt(x.^3-5+10)+((x.^3+2.*x-5).^(1/3)).^2)./(sqrt(x.^3+2)+(sqrt(x.^3-10)).^3)

f =

Columns 1 through 7

-0.0220 - 0.0087i -0.0284 - 0.0111i -0.0371 - 0.0144i -0.0494 - 0.0191i -0.0658 - 0.0257i -0.0856 - 0.0345i -0.1009 - 0.0447i

Columns 8 through 14

-0.0917 - 0.0263i -0.0949 + 0.0026i -0.0891 + 0.0204i -0.0788 + 0.0280i -0.0671 + 0.0364i -0.0468 + 0.0643i 0.0323 + 0.2378i

Columns 15 through 21

1.2763 + 1.1416i 0.6153 + 0.0000i 0.1971 + 0.0000i 0.1001 + 0.0000i 0.0613 + 0.0000i 0.0414 + 0.0000i 0.0298 + 0.0000i

Columns 22 through 28

0.0224 + 0.0000i 0.0174 + 0.0000i 0.0138 + 0.0000i 0.0112 + 0.0000i 0.0093 + 0.0000i 0.0078 + 0.0000i 0.0066 + 0.0000i

Columns 29 through 35

0.0056 + 0.0000i 0.0049 + 0.0000i 0.0043 + 0.0000i 0.0037 + 0.0000i 0.0033 + 0.0000i 0.0029 + 0.0000i 0.0026 + 0.0000i

Columns 36 through 41

0.0024 + 0.0000i 0.0021 + 0.0000i 0.0019 + 0.0000i 0.0017 + 0.0000i 0.0016 + 0.0000i 0.0015 + 0.0000i

>>

>> x = 2:0.2:20;

>> f = (sqrt((x.^3-20).*(x-5)).^2)./(sqrt(x.^3+2.*x+1).*(x.^3-10).^(1/3))

f =

Columns 1 through 7

3.9624 - 6.8631i 7.5537 + 0.0000i 2.3180 + 0.0000i 0.6075 + 0.0000i -0.3515 + 0.0000i -0.9338 + 0.0000i -1.2794 + 0.0000i

Columns 8 through 14

-1.4597 + 0.0000i -1.5168 + 0.0000i -1.4781 + 0.0000i -1.3625 + 0.0000i -1.1834 + 0.0000i -0.9508 + 0.0000i -0.6724 + 0.0000i

Columns 15 through 21

-0.3539 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.3856 + 0.0000i 0.8000 + 0.0000i 1.2406 + 0.0000i 1.7055 + 0.0000i 2.1931 + 0.0000i

Columns 22 through 28

2.7017 + 0.0000i 3.2303 + 0.0000i 3.7778 + 0.0000i 4.3432 + 0.0000i 4.9258 + 0.0000i 5.5249 + 0.0000i 6.1398 + 0.0000i

Columns 29 through 35

6.7701 + 0.0000i 7.4152 + 0.0000i 8.0747 + 0.0000i 8.7481 + 0.0000i 9.4352 + 0.0000i 10.1355 + 0.0000i 10.8488 + 0.0000i

Columns 36 through 42

11.5748 + 0.0000i 12.3132 + 0.0000i 13.0638 + 0.0000i 13.8263 + 0.0000i 14.6006 + 0.0000i 15.3864 + 0.0000i 16.1836 + 0.0000i

Columns 43 through 49

16.9920 + 0.0000i 17.8113 + 0.0000i 18.6415 + 0.0000i 19.4825 + 0.0000i 20.3339 + 0.0000i 21.1958 + 0.0000i 22.0679 + 0.0000i

Columns 50 through 56

22.9503 + 0.0000i 23.8426 + 0.0000i 24.7449 + 0.0000i 25.6570 + 0.0000i 26.5788 + 0.0000i 27.5101 + 0.0000i 28.4510 + 0.0000i

Columns 57 through 63

29.4013 + 0.0000i 30.3609 + 0.0000i 31.3297 + 0.0000i 32.3077 + 0.0000i 33.2947 + 0.0000i 34.2907 + 0.0000i 35.2955 + 0.0000i

Columns 64 through 70

36.3092 + 0.0000i 37.3316 + 0.0000i 38.3626 + 0.0000i 39.4023 + 0.0000i 40.4504 + 0.0000i 41.5071 + 0.0000i 42.5721 + 0.0000i

Columns 71 through 77

43.6454 + 0.0000i 44.7270 + 0.0000i 45.8167 + 0.0000i 46.9146 + 0.0000i 48.0206 + 0.0000i 49.1346 + 0.0000i 50.2566 + 0.0000i

Columns 78 through 84

51.3865 + 0.0000i 52.5242 + 0.0000i 53.6697 + 0.0000i 54.8230 + 0.0000i 55.9840 + 0.0000i 57.1526 + 0.0000i 58.3288 + 0.0000i

Columns 85 through 91

59.5126 + 0.0000i 60.7039 + 0.0000i 61.9027 + 0.0000i 63.1088 + 0.0000i 64.3224 + 0.0000i 65.5432 + 0.0000i 66.7714 + 0.0000i

>>

>> x = -5:0.5:15;

>> f=(sqrt((x.^3-20).*(x-5)).^2)./(sqrt(x.^3+2.*x+1).*(x.^3-10).^(1/3))

f =

1.0e+02 *

Columns 1 through 7

-0.2115 - 0.1221i -0.1971 - 0.1138i -0.1851 - 0.1069i -0.1764 - 0.1018i -0.1727 - 0.0997i -0.1772 - 0.1023i -0.1953 - 0.1127i

Columns 8 through 14

-0.2391 - 0.1380i -0.3469 - 0.2003i -1.2533 - 0.7236i 0.2321 - 0.4020i 0.1430 - 0.2477i 0.0913 - 0.1582i 0.0570 - 0.0988i

Columns 15 through 21

0.0396 - 0.0686i 0.0132 + 0.0000i -0.0093 + 0.0000i -0.0150 + 0.0000i -0.0136 + 0.0000i -0.0082 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i

Columns 22 through 28

0.0102 + 0.0000i 0.0219 + 0.0000i 0.0350 + 0.0000i 0.0493 + 0.0000i 0.0645 + 0.0000i 0.0807 + 0.0000i 0.0978 + 0.0000i

Columns 29 through 35

0.1157 + 0.0000i 0.1344 + 0.0000i 0.1539 + 0.0000i 0.1740 + 0.0000i 0.1948 + 0.0000i 0.2163 + 0.0000i 0.2384 + 0.0000i

Columns 36 through 41

0.2612 + 0.0000i 0.2845 + 0.0000i 0.3084 + 0.0000i 0.3329 + 0.0000i 0.3580 + 0.0000i 0.3836 + 0.0000i

>>
скачати

© Усі права захищені
написати до нас