Ім'я файлу: лр3 Ковальчук.docx
Розширення: docx
Розмір: 153кб.
Дата: 17.01.2022
скачати
Пов'язані файли:
Рихлицкий rabota 1.docx
Горбатенко rabota 2.docx
Ковальчук робота 1.docx
Ковальчук робота 3.docx
Горбатенко модуль.docx
Рихліцький модуль.docx
Курсовий проект Ковальчук О.В.docx
ПЗ3.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Лабораторна робота №3.

Дослідження амплітудних модуляторів

Виконав:

студент групи ЗБ134Бстн

Ковальчук Олександр Володимирович

Київ 2021

Будуємо схему:З лабораторної роботи №1 отримуємо те, що для транзистора 2N3904 напруга запирання Uбе=Ез 0,5В. При цьому струм бази Ібз=0,002 мкА, ток колектора Ік=0,532 мкА, що відповідає практично замкненому стану транзистора.

Встановлюємо значення частоти коливань генератора GG1 200kHz.

Забезпечуємо роботу транзистора в режимі відсічки 90 градусів. Цей режим можливий коли напруга зміщення Eg = Eз.

Ез – напргуа запирання транзистора,

Тоді Eg=0.5B.

Далі з допомогою резистора Rg встановлюємо напругу зміщення Eg 0.5В (тобто виставляємо на резисторі 45%).

Далі включаємо коливальний контур L1C1 у колекторне коло транзистора розмикаючи перемикач S1.Тоді на осцилограф поступає вхідна напруга підсилювача.

За допомогою ємності С2 налаштовуємо контур в резонанс на частоті 200 кГц. Налаштування відбувається по максимуму амплітуди на осцилографі.

Налаштування контуру в резонанс відбувається при відсутності мудуляційного сигналу. Тому перед налаштування потрібно встановити напругу генератора GG величиною «0»В.

Результат осцилограми контуру:Закорочуємо контур ключем S1, ключ S2 – в нижньому положенні.Визначаємо коефіцієнт передачі:

Кпер =

Експерементальний кут відсічки струму знайдемо по осцилограмі струму по формулі:– довжина імпульсів струму – 2.5мкс

Т – період імпульсів – 5 мкс.

Ці відрізки можна виміряти завдяки візерам осцилографа:Ця величина відповідає куту .

Встановлюємо напругу модуляційного сигналу з генератора GG величиною 0.4 В. Переключаємо ключ S1 у положення «вимкнено». Спостерігаємо модульовану напругу на контурі.

Вираховуємо коефіцієнт модуляції:

M=

Тут Umмод знаходиться по осцилограмі вихідної напруги як половина різниці між максимальною та мінімальною амплітудами модульованого сигналу. А Umнес як половина їх суми.

Статична модуляційна характеристика це залежність амплітуди вихідної модульованої напруги від миттєвого значення модулюючої напруги.Вона може бути виміряна у вигляді Uвих1 = f[Eб], де Uвих1 – перша гармоніка напруги на виході, Еб – напруга зміщення.

Для цього встановлюється різність значення Еб, виміряються значення Uвих. Результати заносяться в таблицю.

Еб, В

-0,7

-0,5

-0,1

0,4

0,6

0,9

1,4

2,0

2,5

3,0

Uвих, В

0,04

0,1

0,35

0,7

0,9

1,1

1,5

2,0

2,2

2,3Створюємо наступну схему:За розрахунками параметрів налаштовуємо її для отримання колекторної амплітудної модуляції.

Розрахунок полягає у визначенні напруги джерела колекторного живлення Ек.

Ек = Ек0+Umмод*cos t

Приймаючи Umмод = 1В, Ек0 = 9В, отримуємо

Ек=9+1 cos t

Тобто напругу живлення необхідно встановити величиною Ек=10В.

Результати осцилографа:

Самий початок:Через певний проміжок часу:Висновки:

Отже, в лабораторній роботі розглянуто амплітудні модулятори.

Модуляція – процес зміни одного або декількох параметрів несучого коливання відповідно до змін миттєвого значення сигналу, що передається. Несуче коливання – це високочастотне електромагнітне коливання, призначене для отримання модульованого сигналу електрозв'язку.

Розрізняють значну кількість видів модуляції. Амплітудною модуляцією називають такий вид модуляції, при якій амплітуда несучого коливання Uн з частотою  змінюється пропорційно миттєвим значенням передаваного сигналу з частотою .
скачати

© Усі права захищені
написати до нас