Ім'я файлу: Analiz_vymog_LR_2.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 446кб.
Дата: 23.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Завдання 3.docx
Щоденник бланк.doc

Лабораторна робота 2
Виявлення високорівневих вимог і розробка документу "Бачення".
Розробка глосарію
Мета: навчитись розробляти документ «Бачення», визначати та описувати основні терміни, які використовуються при проектуванні розроблюваної студентом системи.
Теоретичні основи
Бачення проекту (vision) – це короткий опис суті майбутнього продукту.
У цьому документі коротко описується що це за продукт, які цілі і завдання його створення, хто його користувачі і які основні можливості майбутньої системи.
Призначення документу "Бачення":
 Дати загальне уявлення про продукт. "Бачення" дозволяє за допомогою декількох абзаців ознайомити з суттю проекту будь-яку зацікавлену особу.
 Зібрати бізнес-вимоги. Документ дає загальне уявлення про бізнес-цілі, які поставлені перед продуктом.
Кроки, які необхідно пройти для формування документу "Бачення":
1) Формулювання проблем
2) Ідентифікація співвласників
3) Визначення меж системи
4) Ідентифікація обмежень
5) Формулювання постановки завдань
6) Визначення можливостей системи
7) Оцінка результатів
Для Опису проблем пропонується шаблон, наведений нижче:
Проблема (опис проблеми)
Стосується (співвласники, яких торкається проблема)
Її наслідком є (який вплив проблеми)

Успішне рішення (список деяких ключових переваг від успішного рішення).
Шаблон документу "Бачення" містить такі основні розділи:
1. Вступ
2. Позиціонування
3. Описи співвласників і користувачів
4. Короткий огляд продукту
5. Можливості продукту
6. Обмеження
7. Показники якості
8. Старшинство і пріоритети
9. Інші вимоги до продукту
10. Вимоги до документації
11. Додаток.
У «Вступі» описуються мета документу, його контекст (зв'язок і взаємовплив з різними проектами), визначення, акроніми і скорочення, посилання на інші документи, короткий зміст.
У розділі «Позиціонування» поміщається визначення вирішуваної проблеми (проблем), вказується цільовий замовник і досліджуються ділові переваги продукту перед аналогічними на ринку.
У описі «Співвласників і користувачів», окрім власне опису цих двох груп, досліджується демографія ринку: цільові ринкові сегменти, розмір і темпи зростання ринку, існуючі конкурентні пропозиції на ринку, репутація
Розробника на ринку.
«Короткий огляд продукту» містить резюме виробу, опис його перспектив і ключових можливостей, припущення і залежності, вказується вартість і її калькуляція, розглядаються питання ліцензування та інсталяції.
У розділі, присвяченому «Можливостям продукту», вони описуються детальніше, кожна - в окремому параграфі.

У розділ «Обмеження» слід виносити існуючі технічні, технологічні та ін. обставини, які необхідно враховувати на цій стадії.
Розділ «Показники якості» містить опис найбільш суттєвих нефункціональних вимог до системи (ефективності, надійності, відмовостійкості та ін.).
Розділ «Старшинство і пріоритети» ранжує сформульовані раніше вимоги
і можливості системи по мірі важливості, черговості реалізації і тому подібне.
Розділ «Інші вимоги до продукту» описує вживані стандарти, системні вимоги, експлуатаційні вимоги, вимоги до довкілля.
У «Вимогах до документації» приводяться ключові характеристики посібника користувача, інтерактивної довідки, керівництва по установці і конфігурації, файлу Read Me.
У «Додаток» виносяться атрибути можливостей. Рекомендується наступний набір атрибутів: статус, вигода, об'єм робіт, ризик, стабільність, цільовий випуск, призначення, причина.
Приклад розробки глосарію для програмної системи «Інтернет- магазин продажу програмного забезпечення»
Інтернет-магазин – вітрина, розташована в Інтернет мережі для розміщення, рекламування і продажу товарів, запропонованих виробниками.
Лендінг – сайт (сторінка) в Інтернет мережі за адресою (посиланням), яка використовується власником для надання послуг виробникам товарів з розміщення, рекламування та їх продажу в інтернет-магазині.
Товар – пристрій, виріб, засіб, аксесуар, а також інша продукція побутового вжитку, представлена виробником (постачальником) цього товару для продажу, який рекламується та реалізовується через вітрину інтернет- магазину за допомогою послуг системи.
Система – програмний комплекс (автоматизована інформаційна система) представлена інтернет-магазином покупцю, для дистанційного, спрощеного перегляду товарів за допомогою мережі Інтернет, де покупцю надається можливість ознайомитись з технічними характеристиками, інструкцією і
властивостями зацікавленого товару, а також процедурою його замовлення, придбання та отримання.
Замовлення – заявлена замовником необхідність у виготовленні або придбанні продукції.
Робота – одиниця попереднього планування. Являє собою роботу на конкретному обладнанні (ресурсі) над однією одиницею продукції
(замовленням).
Ресурс – одиниця обладнання або виконавець.
Завдання – атомарна одиниця планування диспетчером. В процесі попереднього планування кожній роботі відповідає своє завдання. Завдання асоціюється з однією одиницею обладнання, працівником або групою.
Послуга – комплекс дій, які вчиняються виконавцем відповідно до оформленого покупцем за допомогою системи інтернет-магазину замовлення, для подальшої взаємодії та реалізації.
Виконавець(менеджер) – фізична особа (фізична особа-підприємець) або юридична особа, яка діє в інтересах інтернет-магазину на підставі укладених договорів, угод, доручень, виданих довіреностей тощо, для здійснення таких операцій як: обробка замовлень, розрахунків, прийому-передачі чи відправки придбаних (замовлених) Товарів.
Покупець – фізична або юридична особа, яка має намір придбати товар через мережу Інтернет використовуючи систему та послуги представлені
інтернет-магазином на умовах дотримання цієї оферти.
Оферта – договір, який регулює відносини продажу товарів побутового вжитку, що замовляються та придбаються через мережу Інтернет за допомогою вітрини та комплексу послуг, які надаються інтернет-магазином.
Виробник – суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві своє найменування, торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта
господарювання; або імпортує товар і несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого нею товару.
Постачальник – фізична або юридична особа яка на підставі укладених цивільно-правових угод, договорів, сертифікатів офіційного представника
(дилера) здійснює доставку товарів до пункту призначення.
Одержувач – покупець, або уповноважена ним фізична чи юридична особа, яка на підставі відповідних документів (довіреність, договір) має право отримати придбаний покупцем товар в точці продажу, а також володіє правом провести його обмін чи повернути його з підстав передбачених цією офертою та діючим законодавством України.
Менеджер з продаж – атомарний людський ресурс при плануванні.
Статус роботи – стан роботи з точки зору продаж. В першому наближенні розрізняють наступні статуси: «робота замовлення, прийнятого до обробки», «робота частково виконана», «робота виконана».
Допустимий інтервал – терміни, в які може бути виконана (запланована) робота.
Критичний термін виконання робіт – термін початку роботи в плані, перенесення роботи пізніше якого призводить до зриву строків відправлення замовлення.
Колізія – суперечлива інформація в плані, яка приводить або до неможливості виконання плану, або до порушення обов’язків перед замовником. Колізії можливі у випадках: 1) Була вказана застаріла ціна; 2)
Неправильно вказані дати виконання замовлення.
Форма звіту
1. Тема та мета.
2. Розробка документу «Бачення» та глосарію розроблюваної (на вибір) студентом системи, відповідно до тематики, обраної у Лабораторній роботі №1.
3. Відповіді на запитання по теорії та за результатами виконаної роботи.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас