Ім'я файлу: 11.docx
Розширення: docx
Розмір: 219кб.
Дата: 17.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛ

Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж

Національного університету харчових технологій»

Лабораторна робота №11

«Відображення даних про об'єкти одного класу в табличній формі»

Виконав: ст. гр. ІПЗ-31

Качула І.М.

Перевірив: викладач

Демедюк Р. С.

Луцьк 2021

Тема. Відображення даних про об'єкти одного класу в табличній формі.

Мета. Ознайомлення принципами виведення даних про множину об'єктів за допомогою класу DataGridView.

Виконання завдання.


В середовищі Microsoft Visual Studio створити новий проект застосунку Windows Forms. Для цього вибрати команду меню File/New/Project. У вікні New Project вибрати шаблон Windows Forms Application у розділі Templates/ Visual C#/ Windows. Далі вказати назву проекту (наприклад, Lab10) та його розташування на диску.

Проектування інтерфейсу застосунку


Для виконання всіх перелічених задач слід спроектувати інтерфейс вікна. На рис. 10.1 приведено вигляд вікна, розробка якого буде описана далі. Дії, які виконуватиме програма:

 1. Додавання нового запису.

 2. Редагування вибраного запису.

 3. Видалення вибраного запису.

 4. Відображення списку записів у табличній формі.

 5. Очищення таблиці (видалення всіх записів). 6) Вихід з програми.

Для виклику всіх цих дій використаємо компонент ToolStrip.

Розробка головного вікна


1. Задати властивості головного вікна:

 • Name = fMain (змінити у Solution Explorer)

 • Text = "Лабораторна робота №10"

 • StartPosition = CenterScreen

 1. На головній формі розмістити компонент ToolStrip.

 2. За допомогою спеціальної кнопки компонента ToolStrip розмістити на панелі інструментів такі елементи керування (рис. 10.2, але спочатку вони будуть без піктограм):

  • кнопку (Button) – для додавання запису

  • кнопку (Button) – для зміни запису

  • розділювач (Separator)

  • кнопку (Button) – для видалення запису

  • кнопку (Button) – для очищення таблиці

  • розділювач (Separator)

  • кнопку (Button) – для виходу з програми

 1. Для розділювачів задати властивість:

  • Name = tsSeparator1 та tsSeparator2 відповідно

 2. Зручно, щоб кнопка "Вийти з програми" була не разом зі всіма іншими кнопками, а окрема, біля правого краю панелі інструментів. Тому потрібно збільшити відступ зліва для цієї кнопки (відступи задає властивість Margin кнопки). Для цього в оброблювач події Resize форми fMain записати код з лістингу 10.1.

 3. Розмістити на формі компонент BindingSource. Після розміщення він з'явиться у нижній частині дизайнера форм. Для нього слід задати властивість:

  • Name = bindSrcTowns

 4. Розмістити на формі компонент DataGridView. Він призначений для відображення даних про об'єкти. Для компонента DataGridView Створення класу, який описує об'єкт "місто"

За завданням програма має працювати з об'єктами типу "місто". Такий об'єкт опишемо у класі Town. Щоб створити новий файл з описом класу:

 1. У контекстному меню для елемента, який відповідає проекту (у вікні Solution Explorer), вибрати команду Add\New Item… У вікні, яке з'явиться, в переліку Visual C# Items вибрати пункт Class, ввести назву класу – Town, і натиснути кнопку Add.

 2. У файлі Town.cs (він відкриється у редакторі коду) ввести опис класу (його можна скопіювати з лабораторної №8 і підредагувати). Код класу приведено у лістингу 10.2. Від прикладу в лабораторній роботі №8 цей код відрізняється тим, що замість полів використано властивості. Справа у тому, що компонент BindingSource працює з властивостями, а не полями. При цьому використано властивості з автоматичною реалізацією (методів доступу та підтримуючого поля не задано).

Конструктор без параметрів створює об'єкт, не ініціалізуючи його властивості, а другий конструктор створює об'єкт та присвоює його властивостям задані значення.

 1. Перед першим показом головного вікна (в оброблювачі події Load головної форми) ініціалізуємо BindingSource та DataGridView (лістинг 10.3).

 2. Запустити програму (F5). На цьому етапі розробки у вікні має відобразитися таблиця з одним записом, який додається в оброблювачі події Load форми (рис. 10.4). Закрити застосунок. 1. Для внесення даних про місто при додаванні нового запису або при зміні існуючого запису використаємо форму fTown, розроблену протягом лабораторної роботи №8 (рис. 10.5). Щоб використати розроблене раніше вікно, слід:

  1. З папки "старого" проекту слід скопіювати в папку Lab10\Lab10 нового проекту такі файли: fTown.cs, fTown.Designer.cs та fTown.resx.

  2. З контекстного меню Solution Explorer, викликаного на пункті , який відповідає

проекту, вибрати команду Add\Existing Рис. 10.5. Вікно для введення даних про

Item… місто

  1. У вікні, що з'явиться, вибрати раніше скопійований файл fTown.cs, і натиснути кнопку Add. Додані елементи мають відобразитися в Solution Explorer.

  2. У файлах fTown.cs та fTown.Designer.cs змінити назву простора імен на той, який використовує даний проект: namespace Lab10 замість старого namespace Lab08.

Результати виконання

1) Перший запуск
2)Додавання елементів3)Редагування елементів


4)Видалення рядка

5)Очистка форми
скачати

© Усі права захищені
написати до нас