Ім'я файлу: 3361_Заворотний_Лр1.docx
Розширення: docx
Розмір: 82кб.
Дата: 03.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
КР.docx
Лабораторна робота №1

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАКЕТОМ ПРОГРАМ MATLAB

Мета роботи – набуття навичок роботи з пакетом програм MATLAB.

Зміст роботи: 1) вивчення складу пакета програм MATLAB та інструкцій до пакету; 2) моделювання найпростішої системи автоматичного керування.
Основні теоретичні відомості

MATLAB – це високопродуктивна мова для технічних розрахунків. Вона містить у собі обчислення, візуалізацію і програмування у зручному вигляді, де задачі й розв'язки виражаються у формі, близькій до математичної. Типовим використанням MATLAB є математичні обчислення; створення алгоритмів, моделювання; аналіз даних, дослідження і візуалізація; наукова й інженерна графіка; розробка додатків, зокрема створення графічного інтерфейсу.

Simulink, супутня MATLAB програма, - це інтерактивна система для моделювання динамічних систем. Вона являє собою середовище, кероване мишею, що дозволяє моделювати процес переміщуванням блоків на екрані та їх маніпуляцією. Simulink працює з лінійними, нелінійними, безперервними, дискретними, багатомірними системами.

Основними для розробки моделей у Simulink є бібліотеки блоків, з яких складаються структурні схеми систем. Розрахунок перехідних процесів може бути виконаний за допомогою відповідних операцій Simulink-меню або у програмному режимі, використовуючи функції пакета MATLAB.

У середовищі пакета MATLAB можливо не тільки моделювати систему за її структурною схемою, але й отримати математичний опис моделі у різних формах, виконати аналіз її властивостей у часовій та частотній областях, синтезувати елементи системи керування, виконати оптимізацію. MATLAB та Simulink максимально відкриті для розширення та адаптації.


Рисунок 1 – Структурна схема системи

Рисунок 2 – Модель системи автоматичного керування

f(t)

t

с

1

2

3


Рисунок 3 – f(t) при k = 2, 5 та 7

Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу, я навчився працювати зі стандартними функціями програми Simulink. У ході виконання роботи я побудував структурну схему системи автоматичного управління. У результаті моделювання схеми я отримав графік, за яким видно що існує пряма залежність коефіцієнта k до часу досягнення вхідної величини одиниці, на рис. 2 можна побачити графіки функцій, при значеннях , та відповідно.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас