Ім'я файлу: Лаб 1 Моб 2301мд.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 15.09.2023
скачати

Виконав

Коновал В.В МОБ 2301мд

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОГО РІПАКУ З

ПІДПОРОМ ВІДПОВІДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

1.Аналіз технологічних операцій виробництва озимого ріпаку допоможе визначити послідовність та основні етапи цього процесу. Вирощування озимого ріпаку включає в себе декілька ключових операцій:

 1. Підготовка ґрунту:

  • Озимий ріпак вимагає добре обробленого та добре дренованого ґрунту.

  • Технологічна операція включає в себе обробку ґрунту, підготовку грядок чи польових ділянок.

 2. Посів насіння:

  • Насіння озимого ріпаку посівають у відповідному розмірі та глибині.

  • Важливо вибрати оптимальний момент для посіву в залежності від кліматичних умов та регіону.

 3. Догляд за культурою:

  • Включає в себе регулярний полив, внесення добрив, боротьбу зі шкідниками та хворобами.

  • Розрахунок добрив та їх внесення повинні бути оптимізовані для забезпечення належного росту рослин.

 4. Збір врожаю:

  • Збір озимого ріпаку відбувається при належній стиглості рослин.

  • Оптимальний момент збору може варіюватися залежно від сорту та регіону.

 5. Підготовка до зберігання:

  • Після збору ріпаку, його піддають обробці та очищенню.

  • Зерно зберігається в спеціальних умовах, які забезпечують збереження якості та вологості.

 6. Транспортування та зберігання:

  • Зерно озимого ріпаку може бути транспортоване до спеціальних зерносховищ для подальшого зберігання та продажу.



 1. Використання:

  • Зерно озимого ріпаку може бути використане для виробництва ріпакової олії, корму для тварин, біопалива та інших продуктів.

Під час аналізу цих операцій важливо враховувати кліматичні та географічні особливості регіону, в якому вирощується озимий ріпак, а також вплив вибору сорту рослини на технологічний процес. Оптимізація кожної з цих операцій може покращити якість та виходи продукції та зменшити витрати ресурсів.

2.Оптимізація технологічного процесу виробництва озимого ріпаку полягає в пошуку можливостей для об'єднання декількох технологічних операцій в одну, що може призвести до зниження витрат часу, енергії, та інших ресурсів, а також до покращення загальної продуктивності. Нижче наведено приклади оптимізації технологічних операцій вирощування озимого ріпаку:

 1. Об'єднання операцій підготовки ґрунту та посіву:

  • Замість виконання окремих операцій підготовки ґрунту та посіву, можливо використовувати комбінований сівалку-плуг, який одночасно обробляє ґрунт і виконує посів. Це зменшить час та пальне, витрачене на обробку ґрунту.

 2. Оптимізація догляду за культурою:

  • Замість регулярного поливу можна розглянути встановлення системи крапельного поливу, яка зменшить витрати води та запобігатиме перелитому поливу.

  • Використовуйте "суміші" добрив, які об'єднують кілька необхідних елементів живлення в одному продукті, що спростить і оптимізує внесення добрив.

 3. Оптимізація збору врожаю:

  • Використовуйте комбайни з різними насадками, щоб збирати озимий ріпак та інші культури без переривання для зміни обладнання.

 4. Підготовка до зберігання та транспортування:

  • Встановіть системи автоматичного сортування та очищення зерна, які дозволять швидше та ефективніше підготувати врожай до зберігання.

 5. Транспортування та зберігання:



 1. Використання продукції:

  • Плануйте ретельно використання озимого ріпаку для виробництва ріпакової олії, корму для тварин чи інших продуктів.

Під час оптимізації технологічних операцій, завжди слід враховувати регіональні особливості та кліматичні умови, що можуть впливати на вибір та впровадження покращень. Важливо також бути відкритим до нових технологій та інновацій, які можуть покращити процес виробництва озимого ріпаку.

3.Підбір технічного забезпечення для виконання операцій вирощування озимого ріпаку важливий для забезпечення ефективності та якості виробництва. Нижче подано приклади технічного обладнання, яке може бути використане під час різних операцій:

 1. Підготовка ґрунту та посів:

  • Трактори та плуги для обробки ґрунту.

  • Сівалки для посіву насіння.

  • Комбіновані сівалка-плуги для об'єднання операцій.

 2. Догляд за культурою:

  • Системи крапельного поливу для оптимізації поливу та водозбереження.

  • Трактори зі спеціальними приладами для внесення добрив та обробки поля.

 3. Збір врожаю:

  • Комбайни для збору озимого ріпаку.

  • Різні насадки та обладнання для комбайнів в залежності від типу ріпаку та рельєфу поля.

 4. Підготовка до зберігання:

  • Сортувальні лінії для очищення та сортування зерна.

  • Підйомники та конвеєри для транспортування зерна.

 5. Транспортування та зберігання:

  • Зерновози та сховища для зберігання та транспортування зерна.

  • Системи вентиляції та контролю вологості для забезпечення якості зберігання.

 6. Використання продукції:

  • Млини та обладнання для виробництва ріпакової олії.

  • Устаткування для виробництва корму для тварин, біопалива тощо.

4.При підборі технічного забезпечення важливо враховувати такі фактори, як розмір поля, доступність енергії, фінансові можливості, а також технічну підтримку та обслуговування обладнання. Оптимальний вибір обладнання допоможе підвищити продуктивність та знизити витрати виробництва озимого ріпаку.

Обґрунтування вибору технології та технічного забезпечення для виробництва озимого ріпаку є критичним кроком, оскільки це визначає якість та продуктивність процесу. При обґрунтуванні вибору технології та обладнання слід враховувати наступні фактори:

 1. Вимоги до культури ріпаку: Визначення вимог до культури ріпаку, таких як різновид, кількість та якість врожаю, допомагає вибрати технологію та обладнання, які відповідають цим вимогам. Наприклад, деякі сорти ріпаку можуть вимагати спеціалізованого обладнання для оптимального догляду та збору.

 2. Масштаби виробництва: Розмір господарства та масштаб виробництва грають важливу роль у виборі технічного забезпечення. Великі ферми можуть бути більш зацікавлені в використанні великих комбайнів та іншого автоматизованого обладнання, тоді як малі господарства можуть обрати менш складне обладнання.

 3. Кліматичні умови: Кліматичні умови регіону, де вирощується озимий ріпак, важливі для вибору технології та обладнання. Наприклад, в холодних регіонах може знадобитися теплова ізоляція або обігрівачі для сховищ для зерна.

 4. Доступність ресурсів: Доступність пального, електроенергії, води та інших ресурсів також впливає на вибір технології та обладнання. Наприклад, якщо пальне дороге або складно доступне, може бути розумніше вибрати менш енергозатратне обладнання.

 5. Фінансові можливості: Бюджет господарства грає важливу роль у виборі технічного забезпечення. Важливо збалансувати потреби в обладнанні з фінансовими можливостями.

 6. Технічна підтримка та обслуговування: Доступність та якість технічної підтримки та сервісного обслуговування для обраного обладнання є важливими факторами. Гарантована підтримка може позитивно вплинути на надійність та тривалість служби обладнання.

 7. Екологічні аспекти: Важливо враховувати екологічні аспекти вибору технології та обладнання, такі як використання пестицидів, водозбереження та вплив на навколишнє середовище.

 8. Інноваційні та продуктивність: Розглядайте нові інноваційні рішення та технології, які можуть покращити продуктивність та ефективність виробництва озимого ріпаку.

Обґрунтований вибір технології та обладнання допомагає досягти оптимальних результатів у виробництві озимого ріпаку, забезпечуючи високий врожай та ефективне використання ресурсів.

Розроблена схема виробництва озимого ріпаку повинна включати всі необхідні операції та відповідне технічне забезпечення для їх виконання. Нижче подано загальний опис схеми виробництва разом із зазначенням необхідного обладнання:

 1. Підготовка ґрунту та посів:

  • Використання трактора з плугом для обробки ґрунту.

  • Сівалка для посіву озимого ріпаку.

 2. Догляд за культурою:

  • Трактори з обприскувачами для внесення добрив та захисту від хвороб та шкідників.

  • Система крапельного поливу для забезпечення оптимального рівня вологості.

 3. Збір врожаю:

  • Використання комбайнів спеціалізованих для збору озимого ріпаку.

  • Вибір насадок та обладнання відповідно до типу ріпаку та умов збору.

 4. Підготовка до зберігання:

  • Перевезення зібраного ріпаку на сортувальну лінію для очищення та сортування.

  • Використання сортувальної лінії для очищення від домішок та сортування зерна.

 5. Транспортування та зберігання:

  • Використання зерновозів для транспортування зерна до сховищ.

  • Зберігання озимого ріпаку у сховищах з системами вентиляції та контролю вологості.

 6. Використання продукції:

  • Використання млинів для виробництва ріпакової олії.

  • Використання обладнання для виробництва корму для тварин або біопалива.

Висновок: Ця схема враховує всі основні операції, які необхідно виконати під час вирощування озимого ріпаку, та відповідне технічне забезпечення для кожної операції. Зважаючи на конкретні умови та ресурси вашого господарства, можуть внесені коригування та вдосконалення до цієї схеми для досягнення оптимальних результатів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас