Ім'я файлу: Контрольна робота №1 6-17 питання.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 01.04.2021
скачати

Basel Fattouh, [26.03.21 21:03]

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Моделювання параметрів швидкості V

і кутової швидкості ωz динаміки польоту повітряного судна

Відповіді на контрольні питання.

1. Якими доданками правої частини рівняння V враховується, і якими елементами схеми реалізується вплив аеродинамічного (лобового) опору?

Відповідь:

Доданок, що враховує силу лобового опору і проекцію бічної сили на вектор швидкості – . Відтворюється на потенціометрах 1Ш24R12, 1Ш1ЗR1З и підсилювачі 1Ш37У63.

2. Якими доданками правої частини рівняння V враховується і якими елементами схеми реалізується вплив проекції ваги повітряного судна G на вектор швидкості при негоризонтальному польоті?

Відповідь:

Доданок, що враховує проекцію ваги літака на вектор швидкості – .

При негоризонтальному польоті змінюється масштаб тобто при досягненні -20 м/сек. контактний механізм 1Ш2КП2 розмикається. Напруги, пропорційні доданком підсумовуються на операційному підсилювачі 1Ш37У94.

3. Якими доданками правої частини рівняння V враховується і якими елементами схеми реалізується вплив сил тертя шасі (тертя кочення і тертя ковзання)?

Відповідь:

Доданок, що враховує вплив сил тертя шасі (сили тертя кочення і зчеплення) відтворюється на потенціометрах 1Ш7R1З, 4Ш16R2, 1Ш16R6. Цей доданок уводиться тільки при Н=0 (контакт реле 1Ш5Р1 замкнутий). Контакти реле 1Ш37Р1 (ВПП-МОКРАЯ) і 1Ш37Р2 (ВПП-ОБЛЕДЕНЕЛАЯ) змінюють масштаб fз у залежності від стану ВПП.


4. За допомогою якого елемента і яким чином виконується операція інтегрування правої частини рівняння V?

Відповідь:

Швидкість обчислюється за допомогою електромеханічного інтегратора, що складається з підсилювача 1Ш11У1 и двигуна-генератора 1Ш11М1. З вала двигуна-генератора 1Ш11У1 знімається величина V у вигляді кута повороту вала.

У результаті обчислення правої частини рівняння одержуємо значення прискорення V’, що після інтегрування дає шукане значення повітряної швидкості V.


5. Чим забезпечується обнуління параметра V при натисканні кнопки «НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»?

Відповідь:

Спрацьовує реле 1Ш8P2 початкових умов і двигун встановлюється в положення, що відповідає 0°, за рахунок включення потенціометра 1Ш11R1.


6. Як називають і яким елементом схеми ωz реалізується параметр mzωz ?

Відповідь:

Коефіцієнт подовжнього аеродинамічного моменту по кутовій швидкості ωz . Відтворюється на потенціометрі 1Ш10R8.


7. Як називають і яким елементом схеми ωz реалізується параметр mzδв ?

Відповідь:

Коефіцієнт подовжнього аеродинамічного моменту кута відхилення руля висоти.

На вхід підсилювача 1Ш60У57 подається напруга, пропорційна відхиленню руля висоти, потім відповідна пропорційна напруга в якості доданку подається на підсумовуючий підсилювач 1Ш37У54, з виходу якого знімається сума напруг.


8. Як називають і яким елементом схеми ωz реалізується параметр mzα ?

Відповідь:

Коефіцієнт подовжнього аеродинамічного моменту по куту атаки α.

Відтворюється на потенціометрі 1Ш10R9.

9. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив механізації крила – закрилків?

Відповідь:

Доданок, що враховує вплив на коефіцієнт подовжнього моменту наступних факторів: числа Маха, кута атаки, кута випуску закрилків, передкрилків, інтерцепторів, значення малої висоти, положення шасі, стабілізатора, кута відхилення руля висоти, центрування літака.

Вплив механізації крила – закрилків.

Вираження відтворюється за допомогою блоку нелінійностей 1Ш26У1, підсилювачів 1Ш37У86, 1Ш37У37 і потенціометра 1Ш15R14.

10. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив механізації крила – передкрилків?

Відповідь:

Вираження відтворюється на потенціометрах 4Ш17RЗ і 1Ш9R7.

11. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив механізації крила – інтерцепторів?

Відовідь:

Величина 0,00039 відтворюється на потенціометрі 4Ш13R8 величина 0,00039 відтворюється на потенціометрі 4Ш13R4, величина 0,0017 - на потенціометрі 4Ш13RІ0.

Basel Fattouh, [26.03.21 21:03]

12. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив перестановки (змінення куту) стабілізатора?

Відповідь:

Вираження відтворюється на потенціометрах 4Ш18R4, 1Ш10R15.


13. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив близькості землі?

Відповідь:

Вираження

- на потенціометрі 1Ш12R4, вираження Δmzш = f12 - на потенціометрі 4Ш18R2.

14. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив гіроскопічних моментів від роторів двигунів?

Відповідь:

Доданок враховує гіроскопічні моменти роторів двигунів при наявності кутової швидкості ωy відтворюється на потенціометрах 1ШЗЗ4, 1Ш34R4, 1Ш35R4.


15. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив моментів від тяги двигунів?

Відповідь:

Доданок обчислює подовжні моменти від тяги двигунів

відтворюється на резисторах 1Ш22R33, 1Ш37R296, 1Ш22R35, 1Ш37R300, 1Ш22R34, 1Ш37R298.

16. Якими доданками правої частини рівняння ωz враховується і яким елементом схеми реалізується вплив моментів від сил тертя шасі при русі по землі?

Відповідь:

Доданок враховує подовжній момент, що виникає при контакті шасі з поверхнею ЗПС, і містить сили тертя кочення і зчеплення при використанні гальм

відтворюється на потенціометрах 1Ш7R9, 1Ш16R1, 1Ш16R5 і вводиться в схему через контакт реле 1Ш6Р2 нулі висоти.


17. За допомогою якого елемента і яким чином виконується операція інтегрування правої частини рівняння ωz ?

Відповідь:

Після відриву переднього колеса підсилювач 1Ш37У49 працює як електронний інтегратор у всьому льотному діапазоні. З виходу електронного інтегратора 1Ш37У49 і інверторного підсилювача 1Ш37У95 знімається напруга, пропорційна величині
скачати

© Усі права захищені
написати до нас