Ім'я файлу: lab2_LibreOffice (2).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 380кб.
Дата: 23.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Філософія 2 сем.docx
ек.(ро-1274)Конспект лекцій-119-142.docx
Галунька ОПДм-11.pdf
lab3_teoriia.docx
Становлення англійського парламентаризму.doc
ІЕ-Курсова_робота.docx

Лабораторна робота № 2. Текстовий процесор LibreOffice Writer. Розміщення тексту в таблицях, колонках і списках
Мета: формування умінь використання текстового процесора для створення
таблиць, колонок та списків у текстовому документі.
Питання для вивчення
1. Табуляція. Створення маркованих та нумерованих списків.
2. Розміщення тексту в колонках.
3. Вставка таблиць в документ. Робота з таблицями. Форматування таблиць.
Сортування списків і таблиць.
Теоретичні відомості
Список –це особливий вид форматування абзацу,що полегшує
сприйняття та розуміння тексту. У вигляді списків подають переліки об’єктів, різноманітні правила та інструкції. Writer дозволяє створювати прості і вкладені списки (де один або більше елементів списку мають під собою підсписок) за допомогою команди Формат/Маркери та нумерація
Види списків:
1) маркований,у якому початок кожного абзацу позначають спеціальним символом (маркером);
Зима:
Весна:
Літо:
– грудень березень червень
– січень квітень липень
– лютий травень серпень
2) нумерований,у якому на початку кожного абзацу вказано його номер,
заданий числом або літерою абетки;
Зима:
Весна:
Літо:
1. грудень a. березень i. червень
2. січень b. квітень ii. липень
3. лютий c. травень iii. серпень
3) багаторівневий, у якому абзаци пронумеровано згідно з певною
ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів такого списку — 10 рівнів.

Пори року:
1. Зима
1.1. грудень
1.2. січень
1.3. лютий
2. Весна
2.1. березень
2.2. квітень
2.3. травень
Список можна створити заздалегідь або подати списком вже наявний текст.
Найкращим способом представлення впорядкованої інформації в документах є таблиці, за допомогою яких зручно представляти різні списки, переліки і т.д. Для створення таблиць і роботи з ними в Writer можна скористатися командами, зібраними в пункті меню Таблиця, або панеллю
інструментів Таблиця.
Є кілька способів створення таблиці в текстовому документі:
– через панель інструментів;
– через вказівки меню;
– копіюванням електронної таблиці;
– комбінацією клавіш клавіатури Ctrl+F12.
Завдання до виконання
Середній рівень
1. Розбити текст першого абзацу Теоретичних відомостей на дві колонки.
Зберегти файл під іменем Колонки2_Прізвище. Об’єднати дві колонки в одну колонку та зберегти під іменем Колонки_Прізвище. Закрити всі відкриті документи.
2. Для документу Реферат_Прізвище створити нумерований список рекомендованої літератури (не менше 8 пунктів). У нумерованому списку після другого пункту додати новий пункт. Зберегти файл.
3. Створити новий документ. У ньому набрати маркований список навчальних предметів, які Ви вивчаєте в цьому семестрі. У маркованому
списку поміняти маркер на символ «♥». Зберегти файл під іменем
Список1_Прізвище та закрити його.
4. У документі Список1_Прізвище набрати таблицю «Розклад занять» (за зразок взяти розклад власних занять). Зберегти документ.
Достатній рівень
5. Розбити текст першого абзацу Теоретичних відомостей на три колонки та зберегти під іменем Колонки3_Прізвище. Добавити до колонок роздільник.
6. Відкрити документ Список1_Прізвище. Відсортувати маркерований список за алфавітом. Зберегти та закрити документ.
7. Створити документ Календарний_план_Прізвище, у якому набрати та відформатувати таблицю за зразком (рис. 9.1).
Високий рівень
8. Відкрити документ Календарний_план_Прізвище. Перший рядок таблиці зробити заголовком (повинен дублюватися на кожній сторінці документу). Доповнити таблицю наступними рядками
9. В новому документі Затверджено_Прізвище оформити титульну сторінку до календарного планування за зразком (рис. 9.2).
10. У новому документі Список2_Прізвище створити багаторівневий список з використанням табуляції за зразком (рис. 9.3).


Контрольні запитання
1. Чому при створенні списків треба користуватися кнопками на панелі
інструментів «Нумерация», «Маркеры»?
2. Як змінити нумерований список на маркірований і навпаки?
3. Як встановити потрібний маркер?
4. Як задати вигляд номеру в списку?
5. Як вставити порожній рядок\стовпчик в таблицю?
6. Як вилучити з таблиці рядок\стовпчик?
7. Як об’єднати комірки таблиці?
8. Як можна змінити форматування таблиці?
9. Як упорядкувати рядки таблиці за деякою ознакою?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас