1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Patan_Testi_PMK2.docx
Розширення: docx
Розмір: 102кб.
Дата: 06.09.2020
Пов'язані файли:
PDFen.pdf


Септицемія

@Септикопіємія

Хроніосепсис

Септичний ендокардит

Криптогенний сепсис

#

200

Хворий А., 38 років, наркоман, помер від гнійного менінгіту. На розтині: селезінка збільшена, дає великий зішкріб пульпи (септична селезінка). У внутрішніх органах виявлено метастатичні гнійники. Найбільш характерним в селезінці при септикопіємії є:

Проліферація лімфоцитів

Проліферація ретикулоцитів

Інфільтрація мієлобластами

@Інфільтрація лейкоцитами

Гемоліз еритроцитів

#

201

При гістологічному дослідженні матки хворої Г., 30 років, яка померла від септикопіємії, в міометрії виявлені гнійний тромбофлебіт, в стромі - набряк та дифузна інфільтрація нейтрофільними лейкоцитами, лімфоцитами та гістіоцитами. Визначити складовий компонент тромбу, характерний для сепсису:

Гемолізовані еритроцити

@Колонії бактерій

Грануляційна тканина

Нейтрофільні лейкоцити

Фібрин

#

202

Хвора М., 27 р., яка вживала ін’єкції наркотиків впродовж шести років, померла при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині: серце збільшене в об’ємі, 600 г, гіпертрофія стінок лівого та правого шлуночків (відповідно 3 см та 1 см), камери розширені, міокард в’ялий; стулки аортального клапана зруйновані на 2/3, вздовж країв культі - бородавчасті тромботичні нашарування. При мікроскопічному дослідженні виявлені колонії бактерій в тромбах. Визначити причину серцево-судинної недостатності:

Ревматична вада

@Септичний ендокардит

Кардіоміопатія

Гіпертонічна хвороба

Ішемічна хвороба серця

#

203

У чоловіка, 40 років, померлого від одонтогенного сепсису, на розтині виявлено наступні зміни півмісяцевих клапанів аорти: різке потовщення, білясті, непрозорі, малорухливі, на зовнішній поверхні розташовувалися тромботичні накладання розміром 1х1.5 см. Про яку форму ендокардиту йдеться?

Дифузний ендокардит

@Поліпозно-виразковий ендокардит

Гострий бородавчастий ендокардит

Фібропластичний ендокардит

Поворотно-бородавчастий ендокардит

#

204

Хвора Л., 22 років, страждала на септичний ендокардит, померла від ішемічного некрозу головного мозку. На розтині: множинні інфаркти та рубці в нирках, селезінці, гангрена фрагменту тонкого кишечника з перифокальним серозно-фібринозним перитонітом, на зруйнованих і склерозованих стулках аортального клапана - різні за розмірами тромботичні нашарування. Вказати головне ускладнення септичного ендокардиту:

Геморагічний синдром

Ішемічний синдром

Тромбгеморагічний синдром

@Тромбемболічний синдром

Недостатність аортального клапану

#

205

У хворого-інваліда Д., 65 років, з посттравматичним остеомієлітом лівої стегнової кістки перебіг захворювання супроводжувався гнійно-резорбтивною лихоманкою. Помер при явищах прогресуючої поліорганної недостатності. На розтині: виразна кахексія, в серці, печінці та скелетних м’язах - бура атрофія, зневоднення тканин, зменшення селезінки, в нирках - амілоїдоз. Для якої форми сепсису найбільш характерні вказані зміни?

Септицемія

Септикопіємія

Первинний септичний ендокардит

Вторинний септичний ендокардит

@Хроніосепсис

#

206

При гістологічному дослідженні збільшених шийних лімфатичних вузлів виявлені вузлики, що складаються переважно зі злегка витягнутих клітин з блідим ядром, гігантських клітин округло-овальної форми з блідо-рожевою цитоплазмою і багатьма ядрами, розташованими на периферії; в центрі деяких вузликів - безструктурні маси, забарвлені в блідо-рожевий колір. Знайдені зміни характерні для:

Лімфогранулематозу

Саркоїдозу

Бруцельоз

@Туберкульозу

Неспецифічного гіперпластичного лімфаденіту

#

207

При розтині померлої дитини, 7 років, у верхівці правої легені субплеврально було знайдено осередок казеозного некрозу діаметром 15 мм; біфуркаційні лімфатичні вузли збільшені, містять дрібні осередки коагуляційного некрозу. Мікроскопічно: в легеневому осередку та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити і поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання.

Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

Гематогенний генералізований туберкульоз

Вторинний загальний туберкульоз

@Первинний туберкульоз

Вторинний фіброзно-запальний туберкульоз

#

208

Дівчинка протягом останніх 3 місяців вживала сире коров'яче молоко. В лікарню поступила з клінікою "гострого живота". Інтраопераційно в сліпій кишці знайдено циркулярну виразку з перфорацією. При гістологічному дослідженні виявлено, що в краях виразки наявні некротичні маси, лімфоцити, епітеліоїдні клітини, поодинокі гігантські багатоядерні клітини. Ваш діагноз.

Неспецифічний виразковий коліт

Амебіаз

@ Первинний туберкульозний афект в кишці

Рак сліпої кишки

Дизентерія

#

209

На розтині померлого чоловіка, 43 років, в ІІІ сегменті правої легені субплеврально виявлено ділянку ущільнення діаметром 1,5 см з чіткими межами, що оточена білою волокнистою тканиною, на розрізі - ділянки біло-жовтого кольору, що кришаться. Наявність даного осередку характерне для:

Периферичного раку

Хондроми

@Інкапсульованого первинного афекту

Фіброми

Інфаркту легені, що зорганізується

#

210

На розтині померлого, 44 років, діагностовано туберкульоз. Макроскопічно: у верхній частині правої легені - зони казеозної пневмонії, казеозного лімфаденіту - в збільшених лімфатичних вузлах середостіння і множинні міліарні осередки в багатьох органах. Назвіть виявлену форму туберкульозу.

@ Первинний із змішаною формою прогресування

Первинний з гематогенною генералізацією

Первинний з лімфогенною генералізацією

Первинний із ростом первинного афекту

Гематогенний

#

211

На розтині 17-річної дівчини, померлої в результаті легеневої недостатності, знайдено: в нижній частці правої легені - зливні зони казеозного некрозу, в бронхопульмональних, бронхіальних і біфуркаційних лімфатичних вузлах - явища казеозного некрозу. Який з перерахованих діагнозів найдостовірніший?

@Ріст первинного афекту при первинному туберкульозі

Гематогенна форма прогресування первинного туберкульозу

Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

Туберкулома

Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі

#

212

Дитина, 8 років, раніше не хворіла, в лікарню надійшла з ознаками задухи. При рентгенівському обстеженні виявлено, що в плевральній порожнині повітря і рідина. Під час операції в правій легені виявлено субплевральну порожнину діаметром 2,4 см, неправильної форми, із залишками казеозних мас, яка сполучалася з плевральною порожниною. Такі ж казеозні маси знайдені при розрізі збільшених прикореневих лімфатичних вузлів. При гістологічному дослідженні стінки порожнини виявлені лімфоцити, епітеліоїдні клітини, багатоядерні гігантські клітини. Як правильно назвати порожнину?

@Первинна легенева каверна при туберкульозі

Абсцес легені

Емпієма плеври

Каверна при гострому кавернозному туберкульозі

Каверна при фіброзно-кавернозному туберкульозі

#

213

Чоловік, 63 роки, тривалий час страждав на туберкульозний простатит, помер від менінгоенцефаліту. На розтині в м'яких оболонках базальної поверхні, бічних поверхнях головного мозку, селезінці, нирках, печінці знайдено велику кількість щільних вузликів сірого кольору діаметром 0,5-1мм; при гістологічному дослідженні виявлено, що вузлики складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних і нечисленних гігантських клітин з ядрами, розташованими на периферії у вигляді підкови. Знайдені зміни свідчать про:

@Гострий міліарний туберкульоз

Хронічний міліарний туберкульоз

Найгостріший туберкульозний сепсис

Великовогнищевий дисемінований туберкульоз

Септикопіємію

#

214

На розтині жінки, 52 роки, яка тривалий час страждала на туберкульозний коксит , в м'яких оболонках головного мозку, селезінці, нирках, печінці знайдено велику кількість вузликів діаметром 0,5-1 мм, щільних, сірого кольору. Гістологічно: вузлики складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, а також невеликої кількості клітин Пирогова-Лангханса. Яка це форма туберкульозу?

Найгостріший туберкульозний сепсис

@Гострий міліарний туберкульоз

Хронічний міліарний туберкульоз

Великоосередковий дисемінований туберкульоз

Септикопіємію

#

215

На розтині померлого, 63 років, у II сегменті правої легені виявлено туберкульозний панбронхіт з осередком казеозної бронхопневмонії, навколо якого спостерігається вал епітеліоїдних клітин з домішками лімфоїдних і гігантських клітин Пірогова-Лангханса. Яка форма туберкульозу легень у даному випадку?

Гострий осередковий туберкульоз легень

Первинний туберкульозний комплекс

Ріст первинного афекту

Гострий міліарний туберкульоз легень

Інфільтративний туберкульоз

#

216

При гістологічному дослідженні збільшених надключичних лімфатичних вузлів у жінки, 40 років, знайдено порушення їх структури з осередковими скупченнями злегка витягнутої форми клітин зі світлим ядром, багатоядерних крупних клітин овально-округлої форми, багатих цитоплазмою і ядрами, розташованими на периферії у вигляді частоколу, скупчення оточені лімфоїдними клітинами; в центрі - безструктурні маси, забарвлені в рожевий колір. Описані зміни характерні для?

Метастазу пухлини

Лімфогранулематозу

Гіперпластичного лімфаденіту

Саркоїдозу

@Туберкульозного лімфаденіту

#

217

У хворого, який помер від туберкульозу, виявлено: в II сегменті правої легені - осередок біло-сірого кольору, оточений капсулою, діаметром 3 см. Мікроскопічно: осередок некрозу з капсулою, відсутність перифокального запалення. Назвіть форму туберкульозу.

Гострий кавернозний туберкульоз

Фіброзно-кавернозний туберкульоз

@Туберкулома

Циротичний туберкульоз

Казеозна пневмонія

#

218

У чоловіка, 50 років, який хворів на туберкульоз і помер при явищах легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлено лобарний характер ураження легенів: верхня частка правої легені збільшена, щільна, на розрізі - жовтого кольору, крихка, на плеврі - фібринозні нашарування. До якої з форм вторинного туберкульозу відноситься вказана патологія?

Фіброзно-вогнищевий туберкульоз

@Казеозна пневмонія

Інфільтративний туберкульоз

Туберкулома

Гострий осередковий туберкульоз

#

219

Померлій жінці було встановлено клінічний діагноз: хронічний абсцес легень. При розтині виявлено порожнину в ІІ сегменті правої легені розміром 5 см, округлої форми. Внутрішня поверхня порожнини була сформована казеозними масами, зовнішня – щільною тканиною легень, піогенна мембрана відсутня. Яка форма туберкульозу найбільш імовірна?

Фіброзно-кавернозний туберкульоз

Гострий абсцес

Хронічний абсцес

Ріст первинного афекту

@Гострий кавернозний туберкульоз

#

220

На розтині померлого, 58 років, були знайдені множинні патологічні порожнини в обох легенях. Мікроскопічно: у внутрішньому шарі стінки порожнини - некротичні маси, що дифузно інфільтровані нейтрофілами, у середньому - інфільтрат з епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і багатоядерних гігантських клітин, зовнішній шар складається зі зрілої сполучної тканини. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу.

Гострий осередковий

@Фіброзно-кавернозний

Фіброзно-осередковий

Гострий кавернозний

Циротичний туберкульоз

#

221

Жінкa, 68 років, хворіє на хронічний фіброзно-кавернозний туберкульоз легень протягом 20 років. Надійшла до нефрологічного відділення з явищами уремії. Прижиттєва проба на наявність в нирках амілоїду виявилася позитивною. Про яку форму амілоїдозу йдеться в даному випадку?

@Вторинний системний

Первинний системний

Обмежений (місцевий)

Сімейний природжений

Сенільний (старечий)

#

222

При УЗ-дослідженні у хлопця, 17 років, у правій нирці знайдено ознаки пієлоектазії з порушенням відтоку сечі по сечоводу. Мікроскопічне дослідження біоптату нирки виявило на тлі дифузної інфільтрації інтерстицію лімфоцитами і гістіоцитами в кірковій і мозковій речовині осередки деструкції з утворенням порожнин, що оточені валом з епітеліоїдних і лімфоїдних клітин, гігантських клітин Пирогова-Лангханса. Яке захворювання найбільш ймовірно?

Апостематозний нефрит

Неспецифічний тубулоінтерстиційний нефрит

Полікістоз нирки

@Туберкульоз нирки

Хронічний пієлонефрит

#

223

При розтині тіла померлого від легеневої недостатності, виявлено збільшені легені з осередками темно-червоного, рожево-жовтого кольору – “велика строката легеня”, некротичний трахеобронхіт. Про яке захворювання йде мова?

Фіброзуючий альвеоліт

Крупозна пневмонія

Казеозна пневмонія

@Грипозна пневмонія

Інфаркт легень

#

224

Хворий, 67 років, мав важку форму грипу з летальним наслідком. На розтині - “великі строкаті легені”. При мікроскопічному дослідженні виявлено: різка гіперемія судин, крововиливи, набряк легеневої тканини, в просвіті бронхів і альвеол - ексудат, який містить переважно еритроцити. Про який характер запалення легень свідчать ці морфологічні ознаки?

Гнійна бронхопневмонія

Катаральна бронхопневмонія

@Геморагічна бронхопневмонія

Десквамативна бронхопневмонія

Фібринозна пневмонія

#

225

Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика, 5 років, який хворів на ГРВІ, було знайдено: серозно-геморагічний риноларинготрахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки в трахеї і бронхах, в легенях – множинні осередки серозно-геморагічної пневмонії з поодинокими гіаліновими мембранами в просвітах альвеолярних ходів. Діагностуйте форму грипу.

Легка

@Важка

Середньої важкості

Грипозний токсикоз

Велика строката легеня

#

226

Хворий, 60 років, скаржився на субфебрильну температуру, головний біль та кашель з харкотинням протягом 10 днів, задуху. Через 6 діб настала смерть. На розтині: слизові, серозні та мозкові оболонки просочені кров’ю, у легенях наявні ознаки інтерстиційної пневмонії, що викликана вірусом, і бронхопневмонії, що пов’язана з вторинною інфекцією, геморагії та ателектази. Ваш діагноз:

ВІЛ-інфекція

Кір

Ентеровірусна інфекція

Натуральна віспа

@Грип

#

227

У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижні захворювання. На розтині виявлено, що серце зі значним розширенням порожнин, дрябле. Гістологічно в міокарді виявляється гіперемія судин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

Стенокардія

@Міокардит

Гостра коронарна недостатність

Інфаркт міокарда

Кардіоміопатія

#

228

У хворого з наркоманією за результатами клініко-лабораторних досліджень поставлено діагноз «ВІЛ-інфекція. СНІД». Назвіть збудника захворювання.

Реовіруси

Аденовіруси

@Ретровіруси

Риновіруси

Ентеровіруси

#

229

Під час гістологічного дослідження головного мозку померлого від ВІЛ-інфекції, в субкортикальній білій речовині, середньому мозку і стовбурі мозку було виявлено дрібні периваскулярні некрози, мікрогліальні вузлики з багатоядерними гігантськими клітинами, осередковий гліофіброз. Назвати найбільш вірогідний характер ураження ЦНС.

Вакуолярна мієлопатія

Метаболічна енцефалопатія

Цитомегаловірусний енцефаліт

Первинна лімфома ЦНС

@Підгострий менінгоенцефаліт

#

230

У хворого з вираженим імунодефіцитом, наявністю в крові лімфопенії зі зміною співвідношення Т-хелперів до Т-супресорів, відмічається ураження шкіри нижніх кінцівок у вигляді множинних пухлиноподібних вузликів синюшно-червоного кольору, які зливаються. Гістологічно в біоптаті шкіри з цих ділянок визначається пухлинна тканина, що складається з множинних, хаотично розташованих тонкостінних судин і пучків веретеноподібних клітин. Який діагноз є найбільш імовірним?

Лімфома шкіри

Базаліома

Дерматомікоз

@Саркома Капоші

Запальний дерматит

#

231

У померлого, 44 років, за результатами розтину встановлено поєднання пневмоцистної пневмонії, саркоми Капоші та В-клітинної лімфоми. В анамнезі - невпорядковані статеві контакти. Що є найбільш вірогідним?

Вторинний імунодефіцит внаслідок саркоми Капоші

Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія преСНІДу

Вторинний імунодефіцит внаслідок первинної В-клітинної лімфоми

@Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія СНІДу

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас