1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Patan_Testi_PMK2.docx
Розширення: docx
Розмір: 102кб.
Дата: 06.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
PDFen.pdf

Що таке ендометріоз?

Гіперплазія ендометрія

@Наявність елементів ендометрія в невластивих йому місцях

Атрофія ендометрія

Дистрофія ендометрія#

164

Основна ознака дисплазії багатошарового плоского епітелію шийки матки:

Акантоз

@Порушення типової структури з осередковою клітинною атипією

Паракератоз

Ороговіння#

165

Основна ознака легкої дисплазії (CIN1) багатошарового плоского епітелію шийки матки:

Гіперкератоз

@Базальноклітинна гіперактивність до 1/3 товщі епітеліального покриву

Базальноклітинна гіперактивність по всій товщі епітелію

-

#

166

Під час операції у жінки видалено маткову трубу, яка була досліджена патологоанатомом. Макроскопічно: значне потовщення труби, серозна оболонка тьмяна, вкрита жовтувато-сірими плівками, судини повнокровні. На розрізі просвіт труби заповнений жовто-зеленою в'язкою масою, стінка рихла. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий фібринозний сальпінгіт

Гострий катаральний сальпінгіт

Гострий гангренозний сальпінгіт

@Гострий гнійний сальпінгіт

Гострий геморагічний сальпінгіт

#

167

При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлено концентричне розростання внутрішньодолькової сполучної тканини навколо дрібних проток, які вистелені одношаровим епітелієм. Ваш діагноз.

Мастит

Внутрішньопротокова папілома

Часточковий неінфільтративний рак

Внутрішньопротоковий неінфільтративний рак

@Фіброаденома

#

168

При гістологічному дослідженні біоптату піхвової частини шийки матки у хворої, 47 р., з ерозією , що довгий час не загоювалася, виявлені ознаки клітинної атипії, базальна мембрана без змін. Поставити діагноз.

Ендометрiоз

Ерозiя

Аденокарцинома

Папiлома

@Карцинома in situ

#

169

Основна ознака інвазивного раку в епітелії шийки матки:

@Прорив базальної мембрани атиповими епітеліальними клітинами

Клітинний поліморфізм

Гіперхромія ядер

Збереження базальної мембрани#

170

У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при патогістологічному дослідженні в зішкрібі слизової оболонки шийки матки виявленe розростання атипового епітелія з утворенням "ракових перлин". Ваш діагноз?

Слизовий рак

Аденокарцинома

Плоскоклітинний рак без зроговіння

@Плоскоклітинний рак зі зроговінням

Недиференційований рак

#

171

При гістологічному дослідженні зішкріба слизової оболонки матки у хворої, 54 років, з клінічним діагнозом «Порушення оваріально-менструального циклу» виявлено розростання атипових залозистих структур, що складаються з клітин із гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають в міометрій. Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічно зміни?

@Аденокарцинома ендометрія

Залозиста гіперплазія ендометрія

Гострий ендометрит

Плацентарний поліп

Хоріонепітеліома

#

172

При гістологічному дослідженні видаленого збільшеного лімфатичного вузла було виявлено пухлину органоїдної будови, що складається з комплексів атипових епітеліальних клітин різної величини і форми з гіперхромними ядрами і великою кількістю мітозів. Ці клітини мають рецептори до естрогену та прогестерону. Яка найбільш вірогідна первинна локалізація пухлини?

Аденокарцинома шлунка

Дрібноклітинний недиференційований рак легень

@Рак молочної залози

Плоскоклітинний рак стравоходу зі зроговінням

Медулярна карцинома щитоподібної залози

#

173

При гістологічному дослідженні злоякісної пухлини молочної залози виявлено, що пухлина побудована з низькодиференційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, відокремлені між собою прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Встановіть мікроскопічну форму раку.

@Солідний

Аденокарцинома

Плоскоклітинний

Скір

Дрібноклітинний

#

174

Назвати основну гістологічну ознаку, яка характерна для маткової вагітності:

Децедуальна тканина

Гравідарні залози в спонгіозному прошарку

@Ворсини хоріона та елементи трофобласта

-

#

175

У перший період пологів у жінки відмічалось підвищення артеріального тиску (220/110 мм.рт.ст.), з’явилася легка жовтяниця, потім розвинулися судоми і втрата свідомості. Смерть настала від гострого порушення мозкового кровообігу. На розтині: ДВЗ-синдром, жовтяниця, набряк легень і головного мозку, дрібні крововиливи в підкіркових ядрах головного мозку, легень, печінки; ішемія і гіперемія нирок, дрібні симетричні некрози кіркової речовини нирок. Ваш діагноз.

@Еклампсія

Геморагічний інсульт

Вірусний гепатит

Некротичний нефроз

Геморагічна пневмонія

#

176


Для яких термінів вагітності характерна еклампсія вагітних?

Ранніх

@Пізніх

Середніх

Усіх

#

177

У молодої жінки раптово відбулося переривання вагітності на 20 тижні. При цьому з матки виділилося все плідне яйце (плід і оболонки), згортки крові. При гістологічному дослідженні було виявлено оболонки плоду, ворсини хоріона, децидуальна тканина. Назвати різновид патології.

Штучний аборт

Передчасні пологи

Міхуровий занесок

Хоріонепітеліома

@Мимовільний повний аборт

#

178

У пацієнтки після кримінального аборту – сепсис. Смерть настала при явищах наростаючої ниркової недостатності. При патоморфологічному дослідженні нирок було виявлено розповсюджений тромбоз гломерулярних капілярів, аферентної артеріоли, некроз епітелія звивистих канальців і клубочків. Які зміни в нирках були причиною розвитку ниркової недостатності?

Амілоїдоз нирок

Папілярний некроз

Гострий тубулярний некроз

@Кортикальний некроз

Гострий гломерулонефрит

#

179

У молодої жінки в зв’язку з гострим болем в клубовій ділянці вилучено маткову трубу з локальним розширенням її середньої третини, заповненої кров’ю. При гістологічному дослідженні в порожнині труби виявлені хоріальні ворсини, велика кількість еритроцитів з домішками лейкоцитів. Ваш діагноз:

Крововилив в маткову трубу

Гострий гнійний сальпінгіт

@Трубна вагітність

Геморагічний сальпінгіт

Гнійний сальпінгіт

#

180

У жінки, 39 років, при операції було видалено збільшену у розмірах маткову трубу та частину яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлено децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?

«Паперовий» плід

Плацентарний поліп

Хоріонкарцинома

@Трубна вагітність

Літопедіон

#

181

У жінки з позаматковою вагітністю відбулось виділення плоду в порожнину маткової труби з кровотечею. Назвіть патологічний процес.

Повний трубний аборт

@Неповний трубний аборт

Мимовільний аборт

Штучний аборт

Кримінальний аборт

#

182

Плацентарний поліп виникає в результаті:

Метапластичних змін гермінативного епітелію в ендометрії

Метапластичних змін ендометрія

Міхурового занеску

Підслизової лейоміоми

@Затримки плацентарної тканини в порожнині матки

#

183

У жінки після аборту з'явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкрібі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона з гідропічною дистрофією, набряклі, з утворенням безлічі кіст, що супроводжується проліферацією епітелія і синцитія ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Встановіть діагноз.

Хоріонепітеліома

Вагітність

@Міхуровий занесок

Ендометрит

Плацентарний поліп

#

184

Патогістологічно у вишкрібі зі стінок матки у жінки, 36 років, яка мала значну маткову кровотечу, було знайдено велику кількість світлих епітеліальних клітин Лангханса та багатоядерних симпластів, кількість фігур мітозу дуже значна, строма утвору була відсутня, судинні порожнини вистелені вказаними клітинами. Діагностуйте пухлину матки.

Поліп ендометрію

@Хоріонепітеліома

Низькодиференційована аденокарцинома ендометрію

Частковий міхуровий занесок

Повний міхуровий занесок

#

185

У жінки після пологів з'явилися безперервні кровотечі з порожнини матки. Після оперативного видалення матки в її порожнині визначається вузол м'якої консистенції, строкатого кольору. Мікроскопічно тканина вузла складається з клітин цитотрофобласта і поліморфних елементів синцитіотрофобласта, визначаються множинні некрози. Ваш діагноз.

Гострий ендометрит

@Хоріонкарцинома

Поліпозна гіперплазія ендометрія

Плацентарний поліп

Інвазивний міхуровий занесок

#

186

Хворий З., 50 років, захворів гостро: з’явився гострий біль в животі, підвищилась температура тіла до 38,5°С. Був направлений в хірургічний стаціонар з діагнозом “Гострий перитоніт”. При лапаротомії в черевній порожнині виявлено фібринозно-гнійний ексудат (розлитий перитоніт), в низхідному відділі тонкої кишки - перфоративні виразки, значне збільшення мезентеріальних лімфатичних вузлів. При мікроскопічному дослідженні видаленої ділянки кишки визначаються специфічні гранульоми з ділянками некрозу, в складі яких є великі макрофагальні клітини із світлою цитоплазмою. Визначити найбільш ймовірний тип гранульоми:

Туберкульозна

@Черевнотифозна

Висипнотифозна

Ревматична

Бруцельозна

#

187

У хворого Р., 50 років, перебіг черевного тифу на третьому тижні від початку захворювання ускладнився внутрішньокишковою кровотечею. Яка стадія захворювання найчастіше призводить до кровотечі?

Мозкове набухання

Стадія некрозу черевнотифозних гранульом

@Стадія брудних виразок

Стадія чистих виразок

Стадія заживлення виразок

#

188

Хворий Д., 27 років, який страждав на черевний тиф, помер від розлитого перитоніту. На розтині в нижніх часточках обох легень виявлено щільнуваті ділянки строкатого вигляду, що зливалися між собою. Мікроскопічно: міжальвеолярні перегородки повнокровні, альвеоли нерівномірно заповнені серозним, серозно-гнійним ексудатом, в якому виявлялися колонії бактерій (за результатами бактеріологічного дослідження - стафілокок). Визначити ускладнення черевного тифу:

Первинна бронхопневмонія

Реактивна плевропневмонія

@Вторинна пневмонія

Абсцедуюча пневмонія

Гангрена легень

#

189

У хворого К., 40 років, хронічна дизентерія супроводжувалася нирковою недостатністю з порушенням мінерального обміну (гіперкальціемія). Помер від виснаження. При мікроскопічному дослідженні внутрішніх органів виявлені відкладання вапна в легенях, слизовій оболонці шлунка, в нирках, міокарді та стінках артерій. Вказані зміни є проявом:

Метаболічного звапніння

Фібриноїдного набрякання

Дистрофічного звапніння

Мукоїдного набрякання

@Метастатичного звапніння

#

190

При розтині померлої дитини, яка страждала діареєю, виявлено ексикоз і поширений фібринозний коліт. У мазку-відбитку слизової оболонки виявлено грамнегативні палички. Ваш попередній діагноз:

@Дизентерія

Холера

Стафілококова кишкова інфекція

Черевний тиф

Сальмонельоз

#

191

Хвора дитина, 5 років, яка страждала на гостру дизентерією, померла від гнійного перитоніту. На розтині: солітарні фолікули товстої кишки збільшені, поверхня їх некротизована, вкрита гнійними масами, слизова повнокровна, набрякла, вкрита каламутним ексудатом. Визначити форму дизентерійного коліту:

Катаральний

Фібринозний

Фолікулярний

@Фолікулярно-виразковий

Гангренозний

#

192

Хворий Д., 58 років, помер від тяжкого перебігу дизентерії. На розтині причиною смерті встановлено розлитий фібринозно-гнійний перитоніт. Сигмоподібна кишка вздута, серозна оболонка тьмяна, її стінка тоненька, в’яла, буро-чорного кольору з дрібними перфораціями. При бактеріологічному дослідженні виявлено анаеробну мікрофлору. Назвати морфологічну форму дизентерійного коліту:

Катаральний

Фібринозний

Виразковий

@Гангренозний

Атрофічний

#

193

На розтині померлого від шигельозу виявлені багаточисленні дрібні осередки в печінці діаметром до 1,5 см. Мікроскопічно: гнійно-некротичні маси в центрі осередків, обмежені нейтрофільними лейкоцитами, у стінках венул та навколо них спостерігається виразна лейкоцитарна інфільтрація, в просвітах - тромби. Визначити ускладнення, що розвинулося в печінці:

Кісти з нагноєнням

Гострий рективний гепатит з некрозами

Ехінококоз

@Пілефлебічні абсцеси

Гострий фульмінантний гепатит

#

194

Хворий М., 58 років, помер від холерної коми, що супроводжувалася різким зниженням температури тіла і артеріального тиску, прогресуючою олігоурією. На розтині виявлено ознаки виразного зневоднення організму: “поза гладіатора”, “руки прачки”, “біла жовч”. Вказати період холери, що характеризується проявом ексикозу:

Холерний ентерит

Холерний гастроентерит

@Алгідний період

Холерний тифоїд

Посталгідний період

#

195

У хворого С., 35 років, який перебував в Індії, захворювання почалося гостро з раптового проносу. Випорожнення були водянистими. Пізніше приєдналася багаторазова блювота, шкіра стала зморшкуватою, спостерігалися судоми, сильна спрага, задишка. При бактеріологічному дослідженні виділено збудника захворювання – вібріон Ель-Тор. При гістологічному дослідженні ентеробіоптату - серозно-геморагічний гастроентерит з десквамацією епітелію, вакуолізацією цитоплазми та деструкцією мікроворсинок. Яке ускладнення може розвинутися внаслідок холерної діареї?

@Гіповолемічний шок

Анемія

Тромбогеморагічний синдром

Кахексія

Уремія

#

196

Хворий С., 30 років, під час швидкого гоління обличчя пошкодив шкіру гострим лезом. Через 6 годин різко підвищилася температура до 390С, погіршився стан, затьмарення свідомості. При госпіталізації виявлено наступні зміни: жовтяниця, петехіальні висипання на шкірі та слизових, збільшення селезінки та підщелепних лімфатичних вузлів. На тлі прогресуючої інтоксикації він помер. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів встановлено набряк строми з дифузною інфільтрацією її нейтрофілами, лімфоцитами та гістіоцитами, васкуліти з фібриноїдним некрозом стінок, гіперплазію лімфатичної та кровотворної тканини. Визначити клініко-морфологічну форму сепсису:

@Септицемія

Септикопіємія

Первинний септичний ендокардит

Хроніосепсис

Вторинний септичний ендокардит

#

197

У породіллі Р., 25 років, з пієлонефритом, післяпологовий період ускладнився стафілококовим ендометритом. Після суправагінальної ампутації матки з придатками розвинулася гемолітична жовтяниця, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, гектична лихоманка, гепатоспленомегалія. На третю добу хвора померла. При аутопсії виявлено: діапедезні крововиливи в слизових та серозних оболонках, крововиливи з місць ін’єкцій, в серці - фібриноїдний некроз ендокарда з пристінковими тромбами, в селезінці та лімфатичних вузлах - проліферація ретикулярних клітин, лімфоцитів з накопиченням зрілих та незрілих кровотворних клітин. Визначити клініко-морфологічну форму сепсису:

Септицемія

Септикопіємія

Хроніосепсис

Септичний ендокардит

Криптогенний сепсис

#

198

Хвора П., 18 років, померла від сепсису на 10 добу після патологічних пологів. На розтині виявлено ознаки геморагічного синдрому: петехіальні крововиливи на шкірі, у внутрішніх органах, в серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: строма внутрішніх органів гіперепована, з набряком, інфільтрована нейтрофілами, лімфоцитами, гістіоцитами, в кровоносних судинах - білкова дистрофія, фібриноїдний некроз, інфільтрація стінок поліморфноядерними лейкоцитами та макрофагами. Визначити причину геморагічного синдрому при септицемії:

Осередковий некротичний васкуліт

@Дифузний некротичний васкуліт

Дифузний продуктивний васкуліт

Гранульоматозний васкуліт

Деструктивно-продуктивний васкуліт

#

199

На розтині хворого Р., 48 років, який помер від уросепсису, виявлено: ендокардит, абсцеси печінки, абсцедуюча двобічна пневмонія, гострий пієлонефрит, гнійний пери- та паранефрит з флегмоною м’яких тканин поперекової ділянки спини. Селезінка збільшена, дає великий зішкріб пульпи; при гістологічному дослідженні виявлено, що в пульпі багато лейкоцитів. Визначити клініко-морфологічну форму сепсису:
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас