1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Патофізіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 696кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

282

При обстеженні дитини, у якої часто спостерігались інфекційні хвороби, у сироватці

крові виявлено зменшення концентрації IgG в 10 разів і значне зменшення IgA та IgM.

Аналіз також показав відсутність В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Для якого

захворювання характерні ці симптоми?

A * Хвороба Бутона

B Швейцарський тип агаммаглобулінемії

C Дисімуноглобулінемії

D Синдром Луї-Бар

E Синдром Ди-Джорджи

283

У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку,

спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний

патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?

A Падіння артеріального тиску

B Зниження онкотичного тиску крові

C Підвищення проникності судин

D Зменшення кількості функціонуючих клубочків

E Вторинний гіперальдостеронізм

284

У хворого 42-х років виявили пухлину еденогіпофізу. Об’єктивно: вага 117 кг, обличчя

місяцеподібне, гіперемоване, на шкірі живота синьо-багрові смуги розтягу.

Остеопороз, дистрофія м’язів. АТ- 210/140 мм рт. ст.. У хворого найбільш імовірно:

A * Хвороба Іценка-Кушінга

B Синдром Іценка-Кушінга

C Хвороба Конна

D Цукровий діабет

E Гіпертонічна хвороба

285

При обследовании 12-ти летнего мальчика, который отстает в росте, обнаружена

ахондроплазия: непропорциональное телосложение с заметным укорочением рук и

ног вследствие нарушения роста эпифизарных хрящей длинных трубчатых костей.

Данное заболевание является:

A *Наследственным по доминантному типу

B Наследственным по рецессивному типу

C Наследственным, сцепленным с полом

D Врожденным

E Приобретенным

286

У больного обнаружена аутоиммунная гемолитическая анемия развивающаяся по

цитотоксическому типу. Какие вещества являются антигенами при аллергических

реакциях II типа?

A *Модифицированные рецепторы клеточных мембран

B Антибиотики

C Гормоны

D Сывороточные белки

E Модуляторы воспаления

287

Пацієнт страждає на геморагічний синдром, що проявляється частими носовими

кровотечами, посттравматичними та спонтанними внутрішньошкірними та

внутрішньосуглобовими крововиливами. Після лабораторного обстеження було

діагностовано гемофілію В. Дефіцит якого фактора згортання крові обумовлює дане

захворювання?

A *IX

B VIII

C XI

D V

E VII

288

Чоловік 58-ми років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні

виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів найбільш вірогідно буде

підвищений при дослідженні сироватки крові?

A *Ліпопротеїди низької щільності

B Ліпопротеїди високої щільності

C Комплекси жирних кислот з альбумінами

D Хіломікрони

E Холестерін

289

При проходженні профілактичного огляду у чоловіка, який працює шахтарем, лікар

встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву

недостатність в стадії компенсації. Що з нижче перечисленого є головним

підтвердженням компенсації діяльності серця?

A *Гіпертрофія міокарда

B Тахікардія

C Збільшення артеріального тиску

D Задишка

E Ціаноз

290

До кардіологічного відділення лікарні госпіталізований чоловік 47 років із інфарктом

міокарда. Які зміни клітинного складу периферичної крові індуковані некротичними

змінами в міокарді?

A *Нейтрофільний лейкоцитоз

B Моноцитоз

C Еозинофільний лейкоцитоз

D Тромбоцитопенія

E Лімфопенія

291

У хворого з грибковим ураженням шкіри виявлено порушення клітинного імунітету.

Зниження яких показників найбільш характерні при цьому?

A * Т-лімфоцитів

B Імуноглобулінів G

C Імуноглобулінів E

D В-лімфоцитів

E Плазмоцитів

292

У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що

характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації.

Який механізм його розвитку?

A *Зменшення ниркового кровоплину

B Ушкодження клубочкового фільтра

C Зменшення кількості функціонуючих нефронів

D Збільшення тиску канальцевої рідини

E Емболія ниркової артерії

293

Больной ребенок внешне бледен, пастозен, мышечная ткань развита слабо,

лимфоузлы увеличены. Часты ангина и фарингит, в крови лимфоцитоз.

Предрасположен к аутоаллергическим заболеваниям. Какой вид диатеза можно

предположить в данном случае?

A *Лиимфатико-гипопластический

B Экссудативно-катаральный

C Нервно-артритический

D Астенический

E Геморрагический

294

Родители, для профилактики кишечных инфекции у ребенка 3 лет, длительно

применяли антибиотики. Через месяц состояние ребенка ухудшилось. При анализе

крови - выраженная лейкопения и гранулоцитопения. Каков наиболее вероятный

механизм выявленных изменений в крови?

A *миелотоксический

B аутоиммунный

C перераспределительный

D возрастной

E гемолитический

295

У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається

зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її в середині клітин

та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного

обміну?

A *Гіпоосмолярна гіпогідратація

B Гіперосмолярна гіпогідратація

C Осмолярна гіпогідратація

D Гіпоосмолярна гіпергідратація

E Гіперосмолярна гіпергідратація

296

У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової

артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник

внаслідок операції?

A *Нейропаралітична

B Реактивна

C Метаболічна

D Нейротонічна

E Робоча

297

Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось

тривалою кровотечею. Яка причина геморрагічного синдрому?

A *Зменшення утворення тромбіну

B Збільшення утворення тромбопластину

C Зменшення утворення фібрину

D Збільшення синтезу фібриногену

E Посилення фібрінолізу

298

У дівчінки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. При

обстеженні крові: еритроцити-3,3х1012/л., гемоглобін-70г./л., кольоровий

показник-0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пойкілоцитоз. Яка анемія

спостерігається у хворого?

A * Залізодефіцитна

B В12-фолієводефіцитна

C Серпоподібно-клітинна

D Гемолітична

E Таласемія

299

Чоловік 70 років, хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу

серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких

ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?

A *Низької щільності

B Холестерин

C Високої щільності

D Проміжної щільності

E Хіломікронів

300

У хворого на ессенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що

привело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є

провідним в даному випадку?

A *Перевантаження серця підвищеним опором

B Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

C Абсолютна коронарна недостатність

D Пошкодження міокарда

E Порушення надходження крові до серця

301

Ребенок 5-ти лет болеет коревой краснухой. При обследовании крови обнаружено

увеличение общего количества лейкоцитов до 13·109/л. Лейкоцитарная формула

выглядит следующим образом: Б-0, Э-1, Мц-0, Юн-0, Пя-2, Ся-41, Л-28, М-28. Как

называется описанное явление?

A *Моноцитоз

B Агранулоцитоз

C Лимфоцитоз

D Эозинопения

E Нейтропения

302

У крыс, находящихся в состоянии стресса, повышен мышечный тонус, артериальное

давление, повышено содержание глюкозы в крови, усилена секреция кортикотропина

и кортикостероидов. В какой фазе стресса находятся эти животные?

A *Фазе противошока

B Стадии истощения

C Фазе шока

D Эректильной стадии

E Терминальной стадии

303

У больного после приёма недоброкачественной пищи развился многократный понос.

На следующий день у него снизилось артериальное давление, появилась

тахикардия, экстрасистолия. Ph крови составляет 7,18. Эти нарушения являются

следствием:

A *Негазового ацидоза

B Газового ацидоза

C Негазового алколоза

D Газового алколоза

E Метаболического алколоза

304

У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився:

свідомість потьмарена, АТ 80/50 мм рт.ст., пульс 140 уд/хв, температура тіла різко

знизилась до 35,8 °C. Яке ускладнення виникло у даного хворого?

A *Колапс

B Гіпертермія

C Гіповолемія

D Ацидоз

E Алкалоз

305

Больной поступил в инфекционное отделение: кожа сухая, тургор кожи снижен, стул

в виде рисового отвара, поставлен диагноз: холера. Какое нарушение

водно-электролитного баланса наиболее вероятно возникает при данном

заболевании?

A *Изоосмотическая гипогидратация

B Гиперосмотическая гипергидратация

C Гипоосмотическая гипогидратация

D Гиперосмотическая гипогидратация

E Гипоосмотическая гипергидратация

306

Жінка 45 років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності

лімфатичної системи – набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма

недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?

A *Механічна недостатність

B Динамічна недостатність

C Резорбційна недостатність

D Змішана недостатність

E -

307

У чоловіка віком 25-ти років, після тривалого находження на сонці при високій

вологості повітря, підвищилась температура тіла до 39^0С. Який патологічний процес

спостерігається у цьому випадку?

A *Гіпертермія.

B Інфекційна гарячка.

C Гіпотермія.

D Неінфекційна гарячка.

E Опікова хвороба.

308

Чоловік 26 років перебуває в торпідній стадуї шоку внаслідок автомобільної аварії.

Кількість лейкоцитів крові 3,2х109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?

A *Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі.

B Пригнічення лейкопоезу.

C Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров.

D Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах.

E Підвищення виділення лейкоцитів з організму.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас