1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Патофізіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 696кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

248

Мальчик 16-ти лет при поступлении в клинику жалуется на слабость, тошноту, боль в

правом подреберьи. При осмотре обнаружена желтушность склер и кожи. В крови в

большом количестве прямой билирубин, в кале стеркобилин в небольшом

количестве, в моче - уробилиноген и билирубин. Для какого типа желтухи это

характерно?

A *Паренхиматозной

B Механической

C Обтурационной

D Гемолитической

E Подпеченочной

249

У грудного ребенка с пилороспазмом в результате часто повторяющейся рвоты

появилась слабость, гиподинамия, иногда судороги. Какая форма нарушения КОС у

него наблюдается?

A *Выделительный алкалоз

B Выделительный ацидоз

C Метаболический ацидоз

D Экзогенный негазовый ацидоз

E Газовый алкалоз

250

У подопытной крысы с параличем конечности наблюдается исчезновение

сухожильных и кожных рефлексов, снижение мышечного тонуса, при этом

сохраняется способность мышц пораженной конечности отвечать возбуждением на

прямое действие постоянного тока. Какой тип паралича отмечается у животного?

A *Вялый периферический

B Вялый центральный

C Спастический периферический

D Спастический центральный

E Экстрапирамидный

251

У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Аналіз

крові під час госпіталізації: Е-3,2х1012/л, Hb-85 г/л, к.п.-0,78; лейкоцити-5,6х109/л,

тромбоцити-210х109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішеневидні еритроцити.

Ретикулоцити-6\%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію

системи крові можна запідозрити в даному випадку?

A *Таласемія

B Ферментопатія

C Мембранопатія

D Серповидноклітинна анемія

E Фавізм

252

Культура клітин на протязі певного часу знаходилась в умовах пониженого

парціального тиску кисню. При цьому життєдіяльність їх зберігалась. Які оборотні

зміни в цих клітинах спостерігаються?

A *Посилена регенерація антиоксидантних систем

B Набухання мітохондрій

C Розрив лізосом і активація лізосомних ферментів

D Пікноз ядра

E Апоптоз

253

У чоловіка 28 років після вогнепального поранення гомілки розвинулась виразка на

боці пошкодження. Що є основним у патогенезі нейродістрофії у даному випадку?

A *Травматизація периферичного нерва

B Психічний стрес

C Порушення мікро циркуляції

D Інфекція

E Пошкодження тканини

254

Чоловіка 49 років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному

стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і

пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано

значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є

A ( Гіповолемія

B Еритропенія

C Гіпокатріємія

D Гіпопротеїнемія

E Гіпоінсулінемія

255

В капрдіологічне відділення доставленний хворий 45-ти років. ЕКГ: негативний зубець

Р накладаеться на комплекс QRS, діастолічний інтервал після екстрасистоли

подовжений. Назвіть вид екстрасистолії?

A *передсердно-шлуночкова

B синусова

C передсердна

D шлуночкова

E ніжки пучка Гісса

256

У жінки 45 років народився хлопчик з розчепленням верхньої щелепи [“заяча губа” та

“вовча паща”]При додатковому обстеженні виявлені значні порушення зі сторони

нервової,серцево-судинної та системи зору.При дослідженні каріотипу діагностована

трісомія по 13 хромосомі.Якій з нижчеперерахованих синдромів має місце у хлопчика?

A *синдром Патау

B Синдром Дауна

C Синдром Клайнфельтера

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Синдром Едварса

257

У дитини 5 років діагностовано хворобу Брутона, яка проявлялась тяжким перебігом

бактеріальних інфекцій, відсутністю В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни

вмісту імуноглобулінів спостерігаються у сироватці крові хворої дитини на

імунодефіцит?

A * Зменшення Ig A, IgM

B Збільшення IgA, IgM

C Зменшення IgD,IgE

D Збільшення IgD,IgE

E Без змін

258

Избыточное и нерациональное питание человека привело к развитию у него

атеросклероза сосудов сердца. Что способствует его развитию ?

A * Повышение концентрации липидов в крови

B Снижение концентрации липидов

C Повышение содержания углеводов

D Уменьшение содержания углеводов в крови

E Повышение концентрации NaCL

259

Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся у базовий табір,

розташований на висоті 5000 м. На 3-й день перебування у нього з'явилися ознаки

гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз.

Який тип гіпоксії має місце в цьому випадку?

A Гіпоксична

B Змішана

C Гемічна

D Циркуляторна

E Тканинна

260

Хворий Д., 10 років, у зв'язку з травмою ноги отримав з профілактичною метою 3000

од. протиправцевої сироватки за Безредкою. На 9 добу після введення сироватки у

дитини з'явилися ознаки сироваткової хвороби. Які антитіла відповідають за розвиток

цієї алергічної реакції?

A Jg G та М

B Jg E та А

C Jg D та М

D Jg A та G

E Jg A та М

261

Кролику було проведено перетин нерву, що інервує праве вухо і видалено правий

верхній шийний симпатичний вузол. Зразу після операції провели вимірювання

температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кролика на стороні

денервації на 1,5 С вища, ніж на протилежній інтактній стороні. Що з перерахованого

є найбільш вірогідним поясненням вказаних явищ?

A Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

B Артеріальна гіперемія нейротопічного типу

C Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами

D Реактивна артеріальна гіперемія

E Фізіологічна артеріальна гіперемія

262

Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено

ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути

причиною даних порушень?

A Нейрогіпофізу

B Аденогіпофізу

C Острівців підшлункової залози

D Кори наднирників

E Мозкової речовини наднирників

263

У студента Г. через сутки после экзамена в анализе крови выявили лейкоцитоз без

существенного изменения в лейкоцитарной формуле. Какой наиболее вероятный

механизм обусловил развитие обнаруженного изменения в периферической крови?

A *перераспределение лейкоцитов в организме

B усиление лейкопоэза

C уменьшение разрушения лейкоцитов

D замедление эмиграции лейкоцитов в ткани

E ускоренный лейкопоэз

264

У больного 38-ми лет, на 3-м году заболевания системной красной волчанкой

выявилось диффузное поражение почек, сопровождающееся массивными отеками и

выраженной протеинурией. Что является наиболее вероятной причиной развития

протеинурии у пациента?

A *аутоиммунное повреждение почек

B асептическое поражение почек

C ишемическое повреждене почек

D воспалительное поражение мочевого пузыря

E воспалительное поражение мочевыводящих путей

265

Студент на экзамене не смог правильно ответить на вопросы экзаменационного

билета, что сопровождалось покраснением кожи лица, чувством жара и

неуверенностью поведения. Какой вид артериальной гиперемии развился в данном

случае?

A *нейротоническая

B нейропаралитическая

C метаболическая

D патологическая

E постишемическая

266

У хворого з'явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові

підвищений рівень загального білірубіну, в калі стеркобіліну, в сечі уробіліну. Який вид

жовтяниці у хворого?

A *Гемолітична

B Хвороба Жільбера

C Паренхіматозна

D Обтураційна

E Холестатична

267

У хворого після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність.

Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків?

A *Білковоутворюючої

B Бар’єрної.

C Жовчоутворюючої.

D Антитоксичної.

E Глікогенутворюючої.

268

У больного вследствие травмы развился травматический шок, в течение которого

имели место следующие нарушения: АД- 140/90 мм рт.ст., Ps- 120/мин. Больной

суетлив, многословен, бледен. Какой стадии шока соответствует это состояние?

A * Эректильная

B Латентный период

C Терминальная

D Торпидная

E Конечная

269

У больного, поступившего в хирургическое отделение с признаками острого

аппендицита, обнаружены следующие изменения белой крови. Общее количество

лейк.- $16\cdot10^9$/л. Лейкоцитарная формула: б.- 0, э.- 2, м.- 0, ю.- 2, п.- 8, с.- 59,

л.- 25, м.- 4. Как классифицируются описанные изменения?

A *Нейтрофилия с регенеративным сдвигом влево

B Нейтрофилия со сдвигом вправо

C Нейтрофилия с дегенеративным сдвигом влево

D Лейкемоидная реакция по нейтрофильному типу

E Нейтрофилия с гиперрегенерптивным сдвигом влево

270

У больного, который находится на лечении по поводу вирусного гепатита В,

появились признаки печеночной недостаточности. Какие изменения крови,

свидетельствующие о нарушении белкового обмена, наиболее вероятно будут

наблюдаться в данном случае?

A *Абсолютная гипоальбуминемия

B Абсолютная гиперальбуминемия

C Абсолютная гиперфибриногенемия

D Белковый состав крови не изменен

E Абсолютная гиперглобулинемия

271

Пациента на даче ужалила пчела. При осмотре: кисть левой руки горячая, розовая,

отечная, в месте укуса пчелы большой красный волдырь. Какой из механизмов

является ведущим в развитии отека?

A *повышение проницаемости сосудов

B снижение кровенаполнения сосудов

C повреждение сосудов при ужалении

D снижение онкотического давления в ткани

E снижение осмотического давления ткани

272

У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного

туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного

типу вона відноситься?

A * Рестриктивного

B Обструктивного

C Дисрегуляційного

D Рефлекторного

E Апнеїстичного

273

Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою

знеболення. Через 10хв. у хворого з’явились блідість шкірних покривів, задишка,

гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити?

A * Анафілактичного

B Цитотоксичного

C Імунокомплексного

D Стимулюючого

E Клітинно-опосередкованого

274

Больной с феохромоцитомой, жалуется на жажду, сухость во рту, чувство голода.

Анализ крови на сахар выявил наличие гипергликемии. Каков ее характер:

A * Адреналовая

B Гиперкортикоидная

C Алиментарная

D Соматотропная

E Гипоинсулинемическая

275

У больного со стенокардией прием нитроглицерина привел к восстановлению

кровоснабжения миокарда и снял болевые ощущения в области сердца. Какой из

перечисленных внутриклеточных механизмов обеспечивает восстановление

энергообеспечения клетки при ее повреждении?

A *усиление ресинтеза АТФ

B ослабление ресинтеза АТФ

C увеличение проницаемости мембран

D увеличение транспорта кислорода внутрь клетки

E усиление образования РНК

276

У подружжя народилась дитина з хворобою Дауна. Матері 42 роки. Назвіть вид

порушень внутрішньоутробного розвитку, який найбільш імовірно привів до даної

хвороби.

A *Гаметопатія

B Бластопатія

C Ембріопатія

D Неспецифічна фетопатія

E Специфічна фетопатія

277

Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в

патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси

забезпечують протеїнові механізми ушкодження:

A Пригніченя ферментів

B Перекисне окислення ліпідів

C Активація фосфоліпаз

D Осмотичне розтягненя мембран

E Ацидоз

278

Дитина народилася з вовчою пащею. При обстеженні виявлено вади аорти, в крові –

зменшення Т-лімфоцитів. Який імунодефіцитний синдром у новонародженого?

A * Ді Джорджі

B Віскотта – Олдріча

C Чедіака – Хігасі

D Луї – Бар

E Швейцарський тип

279

У чоловіка 35-ти років під час тривалого бігу виникла гостра серцева недостатність.

Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому становищі?

A *Накопичення в клітинах міокарду іонів Na+ і Ca2+.

B Накопичення в клітинах міокарду іонів K+ і Mg2+.

C Зменьшення в клітинах міокарду іонів Na+ і Ca2+.

D Зменьшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+.

E Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+.

280

У ребенка, часто болеющего ангинами и фарингитами, отмечается увеличение

лимфоузлов и селезенки. Внешний вид характеризуется пастозностью и

бледностью, мышечная ткань развита слабо. В крови наблюдается лимфоцитоз. Как

называется такой вид диатеза?

A *Лимфатико-гипопластический

B Экссудативно-катаральный

C Нервно-артрический

D Астенический

E Геморрагический

281

Ребенку после анализа иммунограммы поставили диагноз первичный

иммунодефицит гуморального звена иммунитета. Какая из причин может привести к

развитию первичного иммунодефицита в организме ребенка?

A *наследственные нарушения в иммунной системе

B нарушения в процессе эмбрионального развития

C нарушения обмена веществ в организме матери

D нарушения реактивности и резистентности организма

E токсическое повреждение В-лимфоцитов

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас