1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Патофізіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 696кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

210

Хворий 21 року скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38-40 ? С.

Об’єктивно: печінка і селезінка збільшені. В крові: Hb – 100 г/л, еритроцити – 2,9 Т/л,

лейкоцити – 4,4 Г/л, тромбоцити – 48 Г/л, нейтрофіли с/я – 17 \%, лімфоцити – 15 \%,

бластні клітини – 68 \%. Всі цитохімічні реакції негативні. Дайте гематологічне

заключення.

A *Недиференційований лейкоз

B Хронічний мієлолейкоз

C Гострий мієлобластний лейкоз

D Гострий лімфобластний лейкоз

E Гострий еритромієлоз

211

В добовій сечі хворого визначені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок

найбільш характерний виявлений симптом?

A * Дифузний гломерулонефрит

B Нефротичний синдром

C Нирково-кам’яна хвороба

D Пієлонефрит

E Гостра ниркова недостатність

212

У хворого на хронічний дифузний гломерулонефрит розвинулася хронічна

недостатність нирок. В термінальній стадії ХНН розвивається оліго- та анурія, що

спричиняється:

A * Зниженням маси діючих нефронів

B Ішемією коркової речовини нирок внаслідок спазма судин

C Зменшенням фільтраційного тиску та фільтрації

D Збільшенням реабсорбції води в дистальних канальцях

E Дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові

213

При запальних процесах в організмі починається синтез білків “гострої фази”. Які

речовини є стимуляторами їх синтезу?

A *Інтерлейкін-1

B Імуноглобуліни

C Інтерферони

D Біогенні аміни

E Ангіотензини

214

У хворого з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення

місцевого кровообігу це відбувається?

A *Артеріальна гіперемія

B Стаз

C Венозна гіперемія

D Спазм артеріол

E Престаз

215

Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Наступило різке

схуднення від затрудненого прийому їжі. Аналіз крові: 3,0(1012/л, Hb-106 г/л,

загальний білок- 57 г/л. Який вид голодування у хворого?

A *Неповне

B Білкове

C Повне

D Водне

E Абсолютне

216

У хворого з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Який

вид артеріальної гіперемії виник в результаті операції?

A *Нейропаралітична

B Нейротонічна

C Метаболічна

D Робоча

E Реактивна

217

Жінка 42 років із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне

почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та

підвищення шкірної чутливості. Ці явища можна пояснити розвитком артеріальної

гіперемії -

A *Нейротонічної

B Нейропаралітичної

C Метаболічної

D Робочої

E Реактивної

218

У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5 днів

коливалася в межах 39,5 – 40,2 0С. На 6 день на фоні різкого зниження температури

до 35,2 0С розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?

A *Вазодилятація

B Гіпервентиляція

C Посиленно потовиділення

D Тахікардія

E Поліурія

219

У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із

вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?

A *Порушення насосної функції серця

B Депонування крові в органах

C Зниження діастолічного притоку до серця

D Зниження судинного тонусу

E Збільшення периферичного опору судин

220

При дослідженні сечі в хворого з хронічним пієлонефритом виявлено зниження її

відносної щільності до 1,010, що поєднувалося з підвищеним діурезом. Яка функція

нирок порушена?

A *Реабсорбція натрію та води

B Клубочкова фільтрація

C Канальцева секреція

D Реабсорція глюкози

E Реабсорбція білка

221

У хворого з гострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних

заходів виникла поліурія. Зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої

ниркової недостатності зумовлене

A *Відновленням фільтрації в нефронах

B Збільшенням об’єму циркулюючої крові

C Збільшенням натрійуретичного фактора

D Зменшенням альдостерону в плазмі

E Зменшенням вазопресину в плазмі

222

У жінки 30 років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлено протеїнурію

(5,87 г/л), гіпопротеїнемію, диспротеїнемію, гіперліпідемію. Поєднання цих ознак

характерне для:

A *Нефротичного синдрому

B Нефритичного синдрому

C Хронічного пієлонефриту

D Гострої ниркової недостатності

E Хронічної ниркової недостатності

223

У хворого з нефротичним синдромом спостерігаються масивні набряки обличчя та

кінцівок. Який патогенетичнйм механізм є провідним в розвитку набряків?

A *Зниження онкотичного тиску крові

B Підвищення судинної проникності

C Підвищення гідродинамічного тиску крові

D Лімфостаз

E Підвищення лімфовідтоку

224

Хвора поступила до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення,

задишку. Незадовго до звертання у клініку вона приймала лівоміцетин для

профілактики кишкових інфекцій. Аналіз крові: еритроцити - 1,9 Т/л, гемоглобін -

58 г/л , колірний показник - 0,9 , лейкоцити - 2,2 Г/л. Про яку анемію це свідчить?

A *Гіпопластичну

B Метапластичну

C Апластичну

D Гемолітичну

E Залізодефіцитну

225

У больного, находящегося в пульмонологическом отделении, диагностирована

эмфизема легких, которая сопровождается снижением эластичности легочной ткани.

Какой тип дыхания наблюдается при этом?

A *Экспираторная одышка

B Инспираторная одышка

C Поверхностное дыхание

D Редкое дыхание

E Периодическое дыхание

226

Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення

температури у вечірні години. Основний обмін +60 \%. Лікар установив діагноз

тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?

A * Роз’єднує окисне фосфорування

B Підвищує спряження окислення і фосфорування

C Зменшує бета-окислення жирових кислот

D Зменшує дезамінування амінокислот

E Сприяє накопиченню ацетил-КоА

227

При аналізі ЕКГ виявлено: зубці Р відсутні, замість них чисельні хвилі f, комплекси

QRST ідуть через різні проміжки часу (RR неоднакові), зубці R різного вольтажу.

Назвіть вид аритмії.

A * Миготлива аритмія

B Синусова аритмія

C Пароксизмальна тахікардія

D Синусова тахікардія

E Ідіовентрикулярний ритм

228

До приймального відділення лікарні потрапив юнак в стані несвідомості, внаслідок

отруєння морфіном. У нього спостерігається поверхневе та рідке дихання, яке

обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник

при цьому?

A *Вентиляційна дисрегуляторна

B Вентиляційна обструктивна

C Вентиляційна рестриктивна

D Перфузійна

E Дифузійна

229

У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, при якій на ЕКГ частота

скорочень передсердь була 70, а шлуночків – 35 скорочень за 1 хв. Порушення якої

функції серцевого м’язу спостерігається у хворого?

A *Провідності

B Збудливості

C Автоматизму

D Збудливості та провідності

E Скоротливості

230

Після ампутації кінцівки хворий тривалий час відчуває кінцівку та сильний, нестерпний

біль у ній. Як називається такий біль?

A *Фантомний

B Рефлекторний (відбитий)

C Вісцеральний

D Перший (протопатичний )

E Другий (епікритичний)

231

До лікаря звернувся пацієнт з приводу пожовтіння склер і шкіри. При обстеженні не

було виявлено енцефалопатії та ознак холемічного і ахолічного синдромів. Яка

жовтяниця розвинулась у цього пацієнта?

A *Гемолітична

B Паренхіматозна

C Ядерна

D Механічна

E Ензимопатична

232

Жінка 26 років скаржиться на сухість у роті, спрагу. При обстеженні: рівень глюкози в

крові – 6,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з зазначених нижче станів найбільш

характерні ці симптоми?

A * Нирковий діабет

B Стероїдний діабет

C Нецукровий діабет

D Аліментарна глюкозурія

E Цукровий діабет

233

У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням і

задишкою. При обстеженні відзначено: рН = 7,62; РСО2 = 40 мм рт. ст. Яке порушення

кислотно-основного стану хворого Б.?

A *негазовий алкалоз

B газовий алкалоз

C негазовий ацидоз

D газовий ацидоз

E -

234

У хворого відзначається атрофія альвеолярних відростків щелепи після видалення

зубів. Це є прикладом:

A *Патологічного стану

B Патологічної реакції

C Патологічного процесу

D Структурного сліду адаптації

E Хвороби

235

У хворого після пересадки нирки через 10 днів почалась реакція відторгнення

трансплантанту. За рахунок яких форм лейкоцитів відбувається це явище?

A * За рахунок макрофагів

B За рахунок еритроцитів

C За рахунок тромбоцитів

D За рахунок нейтрофілів

E За рахунок сегментоядерних нейтрофілів

236

Пацієнт протягом 15 років хворіє бронхіальною астмою. Які можливі зміни в

лейкоцитарній формулі може знайти лікар у даного пацієнта?

A * Еозинофілія

B Базофілія

C Лейкоцитоз

D Лейкопенія

E Зсув лейкоцитарної формули вліво

237

У хворого, що скаржиться на поліурію і полідипсію, знайдено цукор в сечі. Вміст цукру

в плазмі крові нормальний. З чим пов’язаний механізм глюкозурії у хворого?

A * Порушенням реабсорбції глюкози в канальцях нефрону.

B Порушенням фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрону.

C Недостатньою продукцією інсуліну підшлунковою залозою.

D Інсулінорезистентністю рецепторів клітин.

E Гіперпродукцією глюкокортикоїдів наднирниками.

238

У хворого розвинулась серцева недостатність за лівошлуночковим типом. Які

компенсаторні реакції в організмі хворого будуть спрямовані на запобігання набряку

легень?

A * Рефлекторний спазм легеневих артеріол та зменшення тиску в системі легеневих

капілярів.

B Зменшення периферичного опору в артеріолах великого кола кровообігу.

C Накопичення крові у венах великого кола кровообігу.

D Підвищення проникності легеневих капілярів.

E Підвищення центрального венозного тиску.

239

Під час об’єктивного обстеження хворого з діагнозом атеросклеротичний

міокардіосклероз лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі

порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?

A * Миготлива аритмія.

B Ідіовентрикулярний ритм.

C Передсердно-шлуночковий ритм.

D Брадикардія.

E Синусова екстрасистолія.

240

Хворого А., 38 років, укусила оса. Через декілька хвилин з’явились: набряк губ,

обличчя, свербіж в місці укусу, біль. Назвіть ініціюючий патогенетичний фактор

розвитку набряку у даного хворого.

A * Підвищення проникності стінки судини для білків.

B Підвищення осмотичного тиску в тканині.

C Підвищення онкотичного тиску в тканині.

D Підвищення гідростатичного тиску в судині.

E Порушення лімфовідтоку.

241

Хворий 62-х років, у минулому кочегар, госпіталізований зі скаргами на загальну

слабкість, різке схуднення, сиплість голосу, задишку, сухий кашель. При ларингоскопії

в гортані виявлена пухлина, що проростає голосові зв'язки і надгортанник. Назвіть

найбільш вірогідну причину розвитку пухлини у даного хворого:

A * Поліциклічні ароматичні вуглеводні

B Нітрозаміни

C Ароматичні аміни і аміди

D Ретровіруси

E Іонізуюче випромінювання

242

У хворого має місце хронічна постгеморагічна анемія, що супроводжується

зниженням концентрації сивороткового заліза, гіпохромією еритроцитів, пойкіло- та

анізоцитозом. Яка величина кольорового показника з перерахованих найбільш

ймовірна при цьому(

A *0,7

B 0,8

C 0,9

D 1,0

E 1,1

243

У хворого з хронічною серцевою недостатністю, зумовленою ушкодженням міокарду,

має місце тахікардія, ритм серця правильний. Яка частота скорочень серця з

перерахованих може мати місце при цьому(

A *90

B 80

C 70

D 60

E 50

244

У хворого виявлено порушення головного енергозалежного процесу нирок -

реабсорбції іонів натрію, глюкози, амінокислот, гідрокарбонатів, фосфатів,

бета-2-мікроглобуліну. Для ушкодження якого відділу нефрону це характерно?

A *Проксимального

B Дистального

C Петлі нефрону

D Збірних канальців

E Сполучних сегментів

245

В генетичну консультацію звернулась сімейна пара, в якій чоловік страждає

інсулінзалежним цукровим діабетом, а жінка здорова. Яка вірогідність появи

інсулінзалежного діабета у дитини цього подружжя?

A *Більше ніж в популяції

B Така ж як в популяції

C Нижче ніж в популяції

D 100\%

E 50\%

246

У больного при объективном осмотре обнаружены: тонкая фигура, большой череп,

сильно развитая лобная часть лица, короткие конечности. Для какого

конституционального типа это характерно?

A *Респираторного

B Мускульного

C Дигестивного

D Церебрального

E Смешанного

247

У человека, выполнявшего тяжелую физическую работу в условиях повышенной

температуры окружающей среды, изменилось количество белков плазмы крови. В

даном случае имеет место:

A *Относительная гиперпротеинемия

B Абсолютная гиперпротеинемия

C Гипопротеинемия

D Диспротеинемия

E Парапротеинемия

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас