1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Патофізіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 696кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

37

У чоловіка 25 років виявлена недостатність митрального клапану без порушення

кровообігу. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гетерометричний

B Гомеометричний

C Міогенна дилятація

D Зменшення маси серця.

E Посилення синтезу катехоламінів

38

У дівчини 15 років виявлен стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не

спостерігалось. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гомеометричний

B Підвищення АТ

C Гетерометричний

D Зменшення маси серця.

E Міогенна дилятація

39

У дитини 5 років на ЕКГ спостерігалось порушення ритму серцевої діяльності.При

затримці диханя ритм серцевої діяльності ставав правильним. Який вид порушень

було виявлено у дитини на ЕКГ?

A *Дихальна аритмія.

B Миготлива аритмія.

C Синусна екстросистолія.

D Предсердна екстросистолія.

E Поперечна блокада серця.

40

У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість,

підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцітом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця

Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

A *Миготлива аритмія.

B Дихальна аритмія.

C Пароксизмальна тахікардія .

D Поперечна блокада серця.

E Синусова екстрасистолія.

41

Чоловік 57 років скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних

емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась

стенокардієюя. Який механізм ішемії найбільш вирогідний?

A *Ангіоспастичний

B Странгуляційний

C Облітераційний.

D Компресійний.

E Обтураційний.

42

У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку.

Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен

передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки

спостерігається у хворого?

A *Синдром портальної гіпертензії.

B Недостатність лівого шлуночка серця.

C Недостатність правого шлуночка серця.

D Колапс.

E Тотальна серцева недостатність

43

У больного вследствие хронического заболевания органов дыхания на фоне одышки,

тахикардии и цианоза при исследовании газового состава крови выявлено развитие

гипоксемии и гиперкапнии.Вследствие какого из нарушений внешнего дыхания

возникли эти изменения?

A *Гиповентиляции

B Гипервентиляции

C Гиперперфузии

D Гипоперфузии

E Гипердиффузии

44

У младенца отмечается рвота и понос, общая дистрофия, гепато- и спленомегалия.

При прекращении вскармливания молоком – симптомы уменьшаются.

Наследственный дефект какого вещества лежит в основе этой патологии?

A * галактозы

B триптофана

C тирозина

D фенилаланина

E глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

45

У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і

середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги можуть розвинутись у

пацієнта?

A *Респіраторний ацидоз

B Респіраторний алкалоз

C Метаболічний ацидоз

D Метаболічний алкалоз

E КОР не зміниться

46

У дитини, хворої на дифтерію, розвинувся набряк гортані. Який розлад дихання

спостерігається у даному випадку?

A *Диспное (задишка)

B Гаспінг-дихання

C Апнейстичне дихання

D Дихання Куссмауля

E Дихання Біота

47

У хворої після пологів через декілька місяців почалося випадіння волосся, втрата

ваги, млявість, випадіння зубів. АТ , температура тіла, рівень глюкози крові - знижені

. При обстеженні рівень соматотропного і кортикотропного гормонів в крові знижений.

Яке порушення функції гіпофізу у хворої?

A *Пангіпопітуїтризм

B Гіпофізарний нанізм

C Акромегалія

D Хвороба Іценко-Кушінга

E Нецукровий діабет

48

Хвора 45 років поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією,

випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля.

АТ, температура тіла - знижені. Аналіз крові: заг.білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина -

3,6 ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22 ммоль,л. Для якого виду коми

характерна дана картина?

A *Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників

49

У больной, страдающей расстройствами менструального цикла,

сопровождающимися продолжительными кровотечениями, выявлена гипохромия,

снижение числа ретикулоцитов, микроцитоз, гипосидеремия. К какой группе по

патогенезу относится описанная анемия?

A *Железодефицитной

B В12- фолиеводефицитной

C Гипопластической

D Гемолитической

E Метапластической

50

У больного с инфекционным заболеванием температура тела через сутки

повышалась до 39,5-40,5 0С и держалась на этой высоте около часа, а затем

возвращалась к исходному уровню. Какой тип лихорадочной кривой описан в данном

случае?

A *Перемежающаяся

B Постоянная

C Послабляющая

D Изнуряющая

E Атипичная

51

У больного с инфекционным заболеванием температура тела через сутки

повысилась до 39,5- 40,5 0С и держалась на этой высоте около часа, а затем

возвращалась к исходному уровню. При каком заболевании встречается описанный

тип лихорадочной кривой?

A *Малярии

B Туберкулезе

C Гриппе

D Перитоните

E Бруцеллезе

52

После введения пирогена у больного А. повысилась температура, кожные покровы

стали бледными, холодными на ощупь, появился озноб, увеличилось потребление

кислорода. Как изменяются процессы терморегуляции в описанном периоде

лихолрадки?

A *Снижается теплоотдача

B Увеличивается теплопродукция

C Теплоотдача равна теплопродукции

D Снижается теплопродукция

E Увеличивается теплопродукция

53

В 1910 г. Раус в эксперименте получил саркому кур путем введения им

бесклеточного фильтрата, полученного из саркомы курицы. Какой метод

экспериментального моделирования использовал автор?

A *Индуцирования

B Эксплантации

C Изотрансплантации

D Гомотрансплантации

E Гетеротрансплантации

54

При микроскопии мазка экссудата, полученного от крысы с асептическим

перитонитом, с добавлением в экссудат птичьих эритроцитов, обнаружены

макрофаги, окруженные чужеродными эритроцитами. Какой стадии фагоцитоза

соответствует описанная картина?

A *Прилипания

B Незавершенного фагоцитоза

C Приближения

D Погружения

E Внутриклеточного переваривания

55

После снятия кровоостанавливающего жгута через 3 часа после его наложения у

больного появился резкий отек ткани бедра, частый пульс, холодный пот, резкая

гипотония. Какой патологический процесс развился у больного?

A *Токсемический шок

B Анафилактический шок

C Коллапс

D Кардиогенный шок

E Геморрагический шок

56

Хворий 23 років поступив у лікарню із черепно-мозковою травмою у важкому стані.

Дихання характеризується судомним тривалим вдохом який переривається коротким

видихом. Для якого типу дихання це характерно?

A *Апнейстичного

B Гаспінг-дихання

C Куссмауля

D Чейн - Стокса

E Біота

57

На 10 сутки лечебного голодания больной почувствовал возбуждение, появилось

глубокое, шумное дыхание, артериальное давление снизилось до 90/60 мм рт.ст.,

уменьшилось выделение мочи, моча с запахом ацетона. Чем обусловлены

описанные явления?

A *Кетозом

B Негазовым алкалозом

C Гипергликемией

D Гипогликемией

E Газовым ацидозом

58

Через 8 дней после облучения у ликвидатора ЧАЭС развились

язвенно-некротические изменения в полости рта. В анализе крови: Эр-3,2.1012/л,

ретикулоцитов 0,01\%, Hb-60г/л, лейкоцитов 2,3.109/л, тромбоцитов 50 тыс/л Для

какого периода лучевой болезни характерны описанные изменения?

A *Периода развернутых клинических признаков

B Периода первичных реакций

C Скрытого периода

D Периода мнимого благополучия

E Исхода болезни

59

У больного язвенной болезнью при обследовании обнаружено: базальная секреция

НСl - 6 ммоль/г, максимальная-60 ммоль/г. Каково состояние кислотообразующей

функции у данного больного?

A *Гиперацидное

B Гипоацидное

C Анацидное

D -

E Нормацидное

60

У больного, перенесшего травму и последующий геморрагический бурсит левого

коленного сустава, при осмотре через 3 месяца отмечается ограничение объема

движений в данном суставе вследствие образования рубца. Какой компонент

воспаления является основой развития этого осложнения?

A *Пролиферация

B Альтерация первичная

C Альтерация вторичная

D Экссудация

E Нарушение микроциркуляции

61

Вследствие действия на организм электрического тока городской электросети в

течение 0,1 сек в направлении “правая рука-голова” у пострадавшего наблюдалась

остановка дыхания. Укажите наиболее вероятный механизм этого осложнения.

A *Тотальный паралич дыхательного центра

B Рефлекторная остановка дыхания [болевой шок]

C Паралич дыхательных мышц

D Эмоциональный стресс

E Паралич центров вдоха

62

После длительной работы в горячем цеху у рабочего отмечено повышение

температуры тела до 38,50С, тахикардия, нарушение ритма сердечных сокращений

,АД-160/85 мм рт.ст. Преимущественная потеря какого электролита обусловливает

нарушения работы сердца?

A *Калия

B Кальция

C Магния

D Натрия

E Фосфора

63

У мужчины после гипертонического криза отмечается отсутствие произвольных

движений в правых руке и ноге, тонус мышц в этих конечностях повышен. Какой вид

расстройства двигательной функции нервной системы наблюдается в данном

случае?

A *Центральный паралич

B Периферический паралич

C Периферический парез

D Рефлекторный парез

E Центральный парез

64

Эпидемиологическое исследование распространения опухолей выявило высокую

корреляцию развития опухолей легких с табакокурением. С действием какого

химического канцерогена наиболее вероятно возникновение данного вида патолгии?

A *3,4-бензпирена

B Ортоаминоазотолуола

C Афлатоксина

D Метилхолантрена.

E Диэтилнитрозамина

65

В эксперименте у белой крысы моделировался отек легкого путем введения

адреналина.

Какой патогенетический механизм является ведущим в данном случае ?

A *Гидродинамический

B Токсический

C Мембраногенный

D Лимфогенный

E Коллоидно-осмотический

66

У больного обнаружено ожирение, гирсутизм, "лунообразное" лицо, рубцы багрового

цвета на коже бедер. АД 180/110 мм рт.ст., глюкоза крови-17,2 ммоль/л . При каком

изменении продукции гормонов надпочечников возможна такая картина?

A *Гиперпродукции глюкокортикоидов

B Гипопродукции глюкокортикоидов

C Гиперпродукции минералокортикоидов

D Гипопродукции минералокортикоидов

E Гипопродукции адреналина

67

Зміни на ЕКГ проявлялись спочатку подовженням інтервалу P-Q, потім випадінням

поодиноких комплексів QRS, пізніше – збільшенням кількості випадаючих шлуночкових

комплексів, і, нарешті, передсердя скорочувались з частотою 70 уд./ хв., а шлуночки

– 35 уд./ хв. Описані зміни характерні для:

A * Атріовентрикулярної блокади

B Внутрішньопередсердної блокади

C Внутрішньошлуночкової блокади

D Екстрасістолії

E Брадікардії

68

Больной В. 67 лет, страдает атеросклерозом сосудов сердца и головного мозга. При

обследовании обнаружена гиперлипидемия. Какой класс липопротеидов плазмы

крови имеет наибольшее значение в патогенезе атеросклероза?

A *Липопротеиды низкой плотности

B Хиломикроны

C Альфа-липопротеиды

D Липопротеиды высокой плотности

E -

69

Больной М., страдает хронической сердечной недостаточностью. Какой из

перечисленных показателей гемодинамики является ведущим признаком развития

декомпенсации сердца?

A *Уменьшение ударного объёма

B Развитие тахикардии

C Тоногенная дилятация

D Увеличение периферического сопротивления сосудов

E Повышение центрального венозного давления

70

При анализе ЭКГ у больного с инфарктом миокарда было обращено внимание на

отсутствие зубца Р, присутствие волнообразной изоэлектрической линии со

множеством мелких зубцов, частое и беспорядочное расположение комплесков QRS.

Какому нарушению ритма соответствует описанная картина ЭКГ?

A *Мерцанию предсердий

B Мерцанию желудочков

C Идиовентрикулярному ритму

D Пароксизмальной тахикардии

E Желудочковой экстрасистолии

71

У больного на 2-е сутки после развития инфаркта миокарда произошло резкое

падение систолического АД до 60 мм.рт.ст. с тахикардией 140 уд/мин, одышкой,

потерей сознания. Какой механизм является ведущим в патогенезе развившегося

шока?

A *Уменьшение ударного объема крови

B Интоксикация продуктами некротического распада

C Снижение объёма циркулирующей крови

D Пароксизмальная тахикардия

E Анафилактической реакции на миокардиальные белки

72

Во время ЭКГ - исследования больной Р. выявлено периодическое появление

желудочковой экстрасистолы. При этом установлено, что перед экстрасистолой

отсутствует зубец Р. Какая наиболее вероятная причина его исчезновения?

A *Невозможность ретроградного проведения через AV-узел

B Блокада проведения импульса по предсердиям

C Возникновение рефрактерного периода в желудочках

D Блокада импульса в синусовом узле

E Возникновение рефрактерного периода в предсердиях

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас