1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Патанатомія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 652кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патофізіологія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

128

В легких пациента, который в течение 9-ти лет работал шлифовальщиком камня,

обнаружены мелкие округлой формы плотные узелки, состоящие из соединительной

ткани. На периферии этих узелков расположены макрофаги. Проявлением какого

заболевания являются изменения в легких?

A *Силикоз

B Острая пневмония

C Бронхоэктатическая болезнь

D Хронический бронхит

E Бронхиальная астма

129

У ребенка 5 лет появилась температура до 40°С, резкая головная боль, рвота,

беспокойство, озноб. Через 4 дня появилась геморрагическая сыпь на коже,

олигоурия и надпочечниковая недостаточность, что и послужило причиной смерти.

При бактериологическом исследовании мазков из глотки обнаружен менингококк.

Какая форма болезни обнаружена?

A *Менингококкцемия

B Менингококковый менингит

C Менингоэнцефалит

D Менингококковый назофарингит

E -

130

На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна

виразка з гладким лакованим дном та рівними хрящеподібної консистенції краями.

Мікроскопічно: запальний інфільтрат що складається з лімфоцитів, плазмоцитів,

невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність єндо та

периваскуліту. Про яке захворювання йде мова?

A * Сифіліс

B Актиномікоз

C Туберкульоз

D Дифтерія зеву

E Виразково-некротична ангина Венсана

131

У хворого 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних

судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено

вогнище неправильної форми, в’ялої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш

вірогідна причина розвитку цього процесу?

A *Тромбоз правої середньої мозкової артерії

B Тромбоз правої передньої мозкової артерії

C Тромбоз правої задньої мозкової артерії

D Тромбоз базилярної артерії

E Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки

132

При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів

всього тіла. Шкіра суха, тьмяна із нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин,

які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов'язана ця патологія?

A *Роговою

B Гідропічною

C Гіаліново-крапельною

D Фібриноїдним набуханням

E Мукоїдним набуханням

133

При морфологічному дослідженні шлунку виявлено глибокий дефект стінки з

ураженням м’язової оболонки, проксимальний край якого підритий, дистальний -

пологий. При мікроскопічному дослідженні: в дні дефекту виявляється зона некрозу,

під якою грануляційна тканина та масивна ділянка рубцевої тканини на місці

м’язового шару. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Хронічна виразка в стадії загострення

B Хронічна виразка з малігнізацією

C Гостра виразка

D Ерозія

E Рак-виразка

134

При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунку, померлого від ракової

інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору

неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно

при цьому у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в

якому багато нейтрофілів. Яке захворювання виявлене в легенях у померлого?

A *Гостра гнійна бронхопневмонія

B Гострий бронхіт

C Крупозна пневмонія

D Проміжна пневмонія

E Гостра серозна бронхопневмонія

135

При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відмічався

набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту

слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту

розвилась у хворого?

A *Флегмонозно-виразкова

B Флегмонозна

C Гангренозна

D Поверхнева

E Апостематозна

136

У жінки 39 років при операції були видалені збільшена у розмірах маточна труба та

частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби

виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний діагноз було

встановлено при дослідженні маточної труби?

A *Трубна вагітність

B Плацентарний полип

C Хоріонкарцинома

D “Паперовий “ плід

E Літопедіон

137

У мужчины 45 лет в течение последних 3 лет беспокоил сухой кашель, нарастала

одышка, легочная недостаточность, быстрая потеря веса. На вскрытии установлено

легочное сердце, В легких резко выраженный фиброз, с наличием полостей

создающих картину “медовых сот”. Гистологически: интерстициальный фиброз с

выраженной инфильтрацией стромы лимфогистиоцитами с примесью нейтрофилов.

Установите диагноз?

A *Бронхоэктатическая болезнь

B Поствоспалительный пневмосклероз

C Хроническая буллезная эмфизема

D Фиброзирующий альвеолит

E Пылевой пневмосклероз

138

При вскрытии тела умершего ребенка 1,5 лет выявлены: геморрагические высыпания

на коже, умеренная гиперемия и отек слизистой носоглотки, мелкие кровоизлияния в

слизистых оболочках и внутренних органах, резкие дистрофические изменения в

печени, миокарде, острый некротический нефроз, массивные кровоизлияния в

надпочечниках. Для какого заболевания наиболее характерны обнаруженные

изменения?

A *Менингококковая инфекция

B Скарлатина

C Дифтерия

D Корь

E Сыпной тиф

139

После проведения туберкулиновой пробы (проба Манту) у ребенка через 48 часов на

месте введения туберкулина образовалась папула размером до 10 мм в диаметре.

Какой механизм гиперчувствительности лежит в основе описанных изменений?

A *Клеточная цитотоксичность

B Анафилаксия

C Антителозависимая цитотоксичность

D Иммунокомплексная цитотоксичность

E Гранулематоз

140

При розтині хворого, померлого через тиждень від початку профузної діареї,

виявлений різко виразимий ексікоз, всі тканини сухі, кров густа. При бактеріологічному

дослідженні вміста тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке

захворювання привело хворого до смерті?

A * Холера

B Дизентерія

C Черевний тиф

D Сальмонельоз

E Харчова токсикоінфекція

141

У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої

кишки гіперемірована, набрякла, її поверхня покрита сіро-зеленими плівками. Назвіть

морфологічну форму дизентерійного коліту.

A *Фібринозний коліт

B Катаральний коліт

C Виразковий коліт

D Гнійний коліт

E Некротичний коліт

142

У хворого на 5-й день від початку діареї при колоноскопії в запаленій слизовій

оболонці прямої кишки знайдені сіро-зелені плівчасті накладення, щільно фіксовані з

належною тканиною. Який діагноз найбільш вірогідний?

A * Дизентерія

B Черевний тиф

C Неспецифічний виразковий коліт

D Сальмонеллез

E Хвороба Крону

143

При розтині трупа жінки 69 років, підвищеного харчування, померлої від гострого

інфаркту міокарду, в інтимі коронарних артерій знайдені багаточисленні білуваті,

щільні, вибухаючі в просвіт та різко звужуючі його формування. Для якої стадії

атеросклерозу характерні такі зміни?

A * Ліпосклерозу.

B Ліпоїдозу.

C Атероматозу.

D Атерокальцинозу.

E Стадія утворення атероматозної виразки.

144

При морфологічному дослідженні видаленої нирки, в проксимальному відділі

сечоводу, виявлено конренкремент, який обтурує його просвіт. Нирка різко збільшена,

паренхіма атрофована, чашки та миска значно розширені. Мікроскопиічно: дифузний

склероз, атрофія клубочків та канальців; збережені канальці кістозно розширені. Яке

ускладення нирковокам’яної хвороби виникло в хворого?

A * Гідронефроз

B Піонефроз

C Пієлонефрит

D Гломерулонефрит

E Хронічний паранефрит

145

Смерть семирічного хлопчика наступила внаслідок гострої постгеморагічнї анемії,

зумовленою профузною кровотечею із шлунково-кишкового тракту. В ході

патологоанатомічного дослідження виявлено: макроскопічно – збільшення різних

груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, гепато-спленомегалія, яскраво-червоний

кістковий мозок; мікроскопічно – гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним

інфільтратом з бластних клітин, дифузно-вогнищеві пухлинні інфільтрати в печінці,

селезінці, лімфатичних вузлах, оболонках та речовині головного мозку. Діагностуйте

захворювання.

A *Гострий лімфобластний лейкоз

B Гострий міелобластний лейкоз

C Гострий недиференційований лейкоз

D Гострий монобластний лейкоз

E Гострий плазмобластний лейкоз

146

При розтині тіла померлого чоловіка віком 48 років в в ділянці 1-го сегменту правої

легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким

прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте

форму вторинного туберкульозу.

A *Туберкулома

B Казеозна пневмонія

C Гострий кавернозний туберкульоз

D Гострий вогнищевий туберкульоз

E Фіброзно-кавернозний туберкульоз

147

На розтині тіла чоловіка віком 46 років у прямій і сигмовидній кишці на слизовій

оболонці виявили множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи, у просвіті

кишки слиз, невелику кількість крові, гістологічно - фібринозний коліт. При

бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S. Sonne. Діагностуйте виявлене

на секції захворювання.

A *Дизентерія

B Холера

C Сальмонельоз

D Ієрсініоз

E Хвороба Крона

148

Чоловік 40 років протягом 10 років після перелому великої гомілкової кістки страждав

на хронічний остеомієліт. Три роки назад з’явився нефротичний синдром. Смерть

наступила від уремії. На секції: нирки щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі, на

розрізі з сальним блиском. Вкажіть патологію нирок, яка розвинулася:

A *Вторинний амілоїдоз

B Первинний амілоїдоз

C Ідеопатичний амілоїдоз

D Хронический гломерулонефрит

E Хронічний пієлонефрит

149

При розтині чоловіка, який служив на підводному атомному човні виявили наступні

патології: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемію, лейкопенію,

тромбоцитопенію, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному

апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в наднирники. Яка хвороба

розвинулась у даному випадку?

A *Гостра променева хвороба

B Кесонна хвороба

C Гострий лейкоз

D Гостра анемія

E Вібраційна хвороба

150

На розтині чоловіка, що багато років працював на підприємстві з високим рівнем

вільного двоокису кремнію в повітрі, знайдені збільшені та ущільнені в об'ємі легені з

значною кількістю міліарних та більш великих осередків склерозу округлої та овальної

форми сірого або сіро-чорного кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш

вірогідний?

A *Вузловата форма силікозу

B Дифузно-склеротична форма силікозу

C Антракосилікоз

D Силікоантракоз

E Азбестоз

151

У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття кам(яного вугілля, при

розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками

новоутвореної сполучної тканини. та наявністю великої кількості макрофагів з

пігментом чорного кольору у цитоплазмі. Який з перелічених діагнозів найбільш

вірогідний?

A *Антракоз

B Антракосилікоз

C Силікоантракоз

D Талькоз

E Сидероз

152

При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною групою крові знайдено високий

рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкіряний

лоскут її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні лоскут відторгся, мікроскопічно в

ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію перважно

лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних

процесів найбільш вірогідний?

A *Трансплантаційний імунітет

B Реакція гіперчутливості негайного типу

C Реакція гіперчутливості сповільненого типу

D Гранульматозне запалення

E Інтерстиційне запалення

153

У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі відзначаються сліди висипу у

вигляді плям і крапок. В області крижи, остистих відростків хребців –пролежні. При

мікроскопічному дослідженні ЦНС, шкіри, надниркових залоз в судинах

мікрорциркуляторного русла і дрібних артеріях – деструктивно-проліферативний

ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова, в серці – інтерстиційний

міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Висипний тиф

B Ку-гарячка

C Черевний тиф

D Вузликовий періартеріїт

E ВІЛ-інфекція

154

На розтині 17-ти річної дівчини, померлої внаслідок легеневої недостатності,

знайдено: у ніжній долі правої легені дрібна зона казеозного некрозу, в

бронхопульмональних, бронхіальних та біфуркаційних лімфатичних вузлах – явища

казеозного некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Первинний туберкульоз

B Гематогенна форма прогресування первинного туберкульозу

C Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

D Туберкульома

E Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі

155

На розтині померлого від сепсису в стегновій кістці нижньої кінцівки виявлено

флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост, під

періостом – множинні абсцеси, в навколишніх м?яких тканинах стегна – також

флегмонозне запалення. Вкажіть, який патологічний процес має місце?

A *Гострий гематогенний остеомієліт

B Остеопороз

C Хронічний гематогенний остеомієліт

D Остеопетроз

E -

156

Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу

антигену. У місці ін'єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок

судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді

мукоїдного на фібриноїдного набухання, фібриноїдного некрозу. Яка іммунологічна

реакція має місце?

A *Гіперчутливість негайного типу

B Гіперчутливість сповільненого типу

C Реакція трансплантаційного імунітету

D Нормергічна реакція

E Гранульоматоз

1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас