1   2   3   4
Ім'я файлу: Мікробіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 276кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Патофізіологія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

67

У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на

місці введення туберкуліну з'явилаcя папула розміром до 8 мм у диаметрі. Який тип

реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну?

A * Реакція гіперчутливості IV типа

B Реакція типа феномен Артюса

C Реакція типа сироваткової хвороби

D Атопічна реакція

E Реакція гіперчутливості ІІ типа

68

Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 i gp 120,

взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени

лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp 120 вірусу.

A *CD 4

B CD 3

C CD 8

D CD 19

E CD 28

69

У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження.

Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами

барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

A *Зниження рівня Т-лімфоцитів

B Зниження рівня В-лімфоцитів

C Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)

D Зниження рівня системи комлементу

E Недостатність клітин- ефекторів гуморального імунітету

70

При дослідженні сироватки крові у пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено

антитіла до білків gP 120 i gP41. Яку інфекцію у хворого підтверджує цей результат?

A *ВІЛ-інфекція

B НLTV-1- інфекція

C TORCH- інфекція

D НВV - інфекція

E ЕСНО-інфекція

71

У приймальний покій інфекційної лікарні звернувся чоловік, який, за його словами,

одержав поштою конверт з підозрілим порошком. Чоловіка госпіталізували в ізолятор,

а порошок з конверта скерували в лабораторію з метою дослідити на наявність спор

збудника сибірки. Який метод дослідження дає можливість якнайшвидше виявити

можливого збудника?

A *Імунолюмінесцентний метод

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція преципітації в гелі

D Виділення чистої культури

E Біопроба на мишах.

72

В анотації до препарату вказано, що він містить антигени зубдника черевного тифу,

адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують

цей препарат?

A *Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

B Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.

C Для виявлення антитіл в реакції Відаля

D Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

E Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.

73

При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки С.

шкільної їдальні виявлені Vi-антитіла. Яка з перелікованих реакцій була використана у

данному випадку?

A * РНГА

B Реакція Відаля

C РЗК

D ІФА

E РІФ

74

При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була

виділена Shigella sonnei. Яку з перерахованих серологічних реакцій було застосовано

для ідентифікації виділеної чистої культури?

A *Реакція аглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція нейтралізації

E Реакція лізису

75

Больной Т., 68 лет подвергался длительной антибиотикотерапии. После такого

лечения у больного появился белесоватый налет на слизистой полости рта.

Микроскопическое изучение мазков, приготовленных из налетов, выявило

крупные,округлой формы, различной величины, грампозитивные микроорганизмы .

Что необходимо предпринять для продолжения микробиологической диагностики ?

A *Посев материала на среду Сабуро

B Посе на среду Плоскирева

C Посев материала на среду Китта – Тароцци

D Посев материала на среду Эндо

E Посев на желточно-солевой агар

76

В сім'ї з двома дітьми, у дитини до року, на фоні підвищеної температури, виник

напад спастичного кашлю. Подібна картина спостерігалася в старшої дитини

дошкільного віку місяць тому. Лікар запідозрив кашлюкову інфекцію. Яким методом

можна провести ретроспективну діагностику цього захворювання?

A * Серологічним

B Бактеріологічним

C Біологічним

D Мікроскопічним

E Молекулярно-біологічним

77

У хворого 37 років в результаті тривалої антибіотико терапії розвинувся дисбактеріоз

кишечника. Який вид препаратів необхідно використати для нормалізації кишкової

мікрофлори?

A * Еубіотики

B Сульфаніламіди

C Бактеріофаги

D Аутовакцини

E Вітаміни

78

У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулись ознаки зневоднення,

з’явилась кров у випорожненнях. Педіатром було запідозрено колі ентерит. Яким

методом необхідно скористатись для діагностики ентерального ешерихіозу?

A * Бактеріологічним

B Серологічним

C Біологічним

D Алергічним

E Мікроскопічним

79

У хворого по ходу міжреберних нервів з’явилася пухірцева висипка у вигляді обруча, з

больовим синдромом. Яке дослідження найбільш ефективне для експрес-діагностики

оперізуючого лишаю?

A * РІФ з моноклональними антитілами

B Виділення вірусу в культурі клітин

C РН

D ІФА

E РЗК

80

Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах

Середземномор’я та Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні

підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахованих

методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?

A * Мікроскопічний

B Біологічний

C Алергічний

D Мікробіологічний

E Серологічний

81

У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу „токсоплазмоз”. Який

із перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення в підтвердженні

діагнозу?

A * Реакція зв’язування комплементу

B Реакція нейтралізації

C Реакція гемадсорбції

D Реакція аглютинації

E Реакція гальмування гемаглютинації

82

Чоловік 40 років страждає на хронічну інфекцію нирок. При дослідженні осаду сечі

хворого було виявлено кислотостійкі бактерії, які мають вигляд тонких, злегка зігнутих

паличок, на картопляно-гліцериновому середовищі через кілька тижнів дають сухі

зморшкуваті колонії з жовтувато-рожевим пігментом. До якої групи мікроорганізмів,

найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?

A *Мікобактерії

B Мікоплазми

C Хламідії

D Трихомонади

E Гарднерели

83

В клетках мозга лисицы, отловленной в черте города, обнаружены включения в виде

телец Бабеша-Негри. Источником какого заболевания являлось животное?

A Бешенство

B Инфекционный мононуклеоз

C Грипп

D Клещевой энцефалит

E Ветряная оспа

84

У дітей молодшої групи дитбудинку зареєстрований спалах кишкової інфекції з

ознаками коліентериту. Які дослідження слід провестии для остаточної ідентифікації

виділеного збудника?

A * Вивчити антигенні властивості збудника.

B Визначити чутливість до антибіотиків.

C Вивчити чутливість до бактеріофагів.

D Вивчити біохімічні властивості збудника.

E Вивчити вірулентність збудника.

85

Офтальмологом у новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з кон’юктиви

ока. При мікроскопіїї мазка з кон’юктиви ока знайдено велику кількість лейкоцитів та

грамнегативні бобовинні диплококи, що знаходилися в середині лейкоцитів. Який

збудник є причиною цього захворювання?

A * Neisseria gonnorrhoeae

B Staphylococcus aureus.

C Staphylococcus epidermitis

D Streptococcus pyogenes

E Neisseria catarrhalis.

86

У хворого, що повернувся з однєї країн Півдня виявлено клінічні сиптоми

паразитарного ураження товстої кишки. При мікроскопічному дослідженні фекалій

виявлено округлої форми утворення розміром коло 10 мкм з 4 ядрами, ідентифіковані

як цисти збудника. Який діагноз можна поставити на основі даних лабораторного

обстеження?.

A *Амебна дизентерія

B Балантидіаз

C Ентеробіоз

D Ентероколіт

E Теніоз

87

У хворого, госпіталізованого з приводу важкої пневмонії, з мокротиння, засіяного на

МПА, виросли шорсткі колонії з нерівними краями. Мікроскопічно виявлено великі грам

позитивні палички, які розташовувались у вигляді ланцюжка і містили спори. Якому з

наведених збудників притаманні такі властивості?

A * Bacillus anthracis

B Streptococcus pneumoniae

C Klebsiella pneumoniae

D Mycobacterium tuberculosis

E Bordetella pertussis

88

У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато

грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які

утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, ймовірно, є причиною

захворювання?

A *Pseudomonas aeruginosa

B Escherihia coli

C Klebsiella pneumoniae

D Proteus mirabilis

E Salmonella enteritidis

89

До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова

гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову належність

збудника?

A * Бактеріологічним

B Алергічним

C Бактеріоскопічним

D Серологічним

E РІА

90

В вірусологічну лабораторію доставлено патологічний матеріал (виділення слизової

оболонки носових ходів), який взяли від хворого з попереднім діагнозом “грип”. Який

експрес-метод дасть змогу виявити специфічний вірусний антиген в досліджуваному

матеріалі?

A * Пряма і непряма РІФ

B Прямий і непрямий ІФА

C РГГА

D РЗНГА

E РІА

91

На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові

зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування

треба використати у данному випадку?

A * Циля-Нільсена

B Буррі

C Романовського -Гімза

D Гінса

E Грама

92

У бактеріологічну лабораторію районної СЕС доставили воду із ставка, яка

використовується у господарських цілях. При бакпосіві води виділено чисту культуру

холерного вібріону. Яке поживне середовище було використано при цьому

дослідженні?

A Лужний агар

B МПБ

C МПА

D Агар Ендо

E Агар Ресселя

93

При обстеженні на бактеріоносійство працівников дитячих закладів у виховательки

одного з дитсадків виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на

токсигенність збудника,яке показало, що цей штамм С.diphtheriae не продукує

екзотоксин. Яка реакція проводиться при дослідженні на токсигенність дифтерійних

бактерій?

A Реакція преципітації в агаровому гелі

B Реакція кільцепреципітації

C Реакція агглютинації

D Реакція зв’язування комплемента

E Реакція імунофлуоресценсії

94

В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялась в

частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був

виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення

джерела цього збудника серед персоналу відділення.

A Фаготипування

B Мікроскопічний

C Серологічна ідентифікація

D Визначення чутливості до антибіотиків

E Біохімічна ідентифікація

95

Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, якій тривалий час приймав

імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з

брунькуванням, що розташовані хаотично та подовжені клітини, розташовані

ланцюжками. Який збудник виділений?

A Кандіди

B Стрептобактерії

C Актиноміцети

D Стрептококи

E Ієрсінії

96

При расследовании вспышки внутрибольничной инфекции выделены чистые

культуры золотистого стафилококка от больных, мед.персонала и некоторых

объектов окружающей среды. Какое исследование необходимо провести, чтобы

установить идентичность выделенных стафилококков и установить источник

госпитальной инфекции?

A * Фаготипирование

B Определение биовара

C Серотипирование

D Определение патогенности

E Заражение животных

97

У дитини 7-ми років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар

запідозрив розвиток ревматизму і призначив серологічне дослідження. Наявність

антитіл до якого з стрептококових антигенів найбільш вірогідно підтвердить

передбачуваний діагноз?

A *О-стрептолізін

B С-вуглевод

C М-білок

D Еритрогенний токсин

E Капсульний полісахарід

98

Материалом от ребенка с предварительным диагнозом “энтеровирусная инфекция”

заразили культуру клеток обезьян (Vero) и мышат-сосунков, в результате не

выявлено цитопатического эффекта на культуре клеток, но зарегистрирована гибель

мышат-сосунков. Какие энтеровирусы могли вызвать заболевание у данного

ребенка?

A *Коксаки А

B Коксаки В

C ЭКХО

D Полиовирусы

E Неклассифицированные энтеровирусы 68-71

99

У хворого впродовж 10 днiв мае мiсце пiдвищена температура, напади характерного

кашлю. Лiкар призначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який

мiкроорганiзм передбачається виявити?

A Паличку коклюшу

B Паличку iнфлюенцii

C Лiстерiю

D Клебсiелу

E Стафiлокок

100

У пациентки хирургического отделения появились жалобы на боли в пояснице и в

низу живота, болезненное и частое мочеиспускание. После батериологического

исследования мочи выявлены грамнегативные оксидаза-положительные

палочковидные бактерии, образующие мукоидные колонии зеленоватого цвета со

специфическим запахом. О каком возбудителе можно думать?

A *Pseudomonas aeruginosa

B Proteus mirabilis

C E. coli

D Str. pyogenes

E Mycoplasma pneumonie

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас