1   2   3   4
Ім'я файлу: Мікробіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 276кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Патофізіологія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

34

В населенном пункте зарегистрирована вспышка гепатита, которую связывают с

водным фактором. Какой вирус гепатита мог вызвать вспышку заболеваний в этом

населенном пункте?

A *Вирус гепатита Е.

B Вирус гепатита С.

C Вирус гепатита Д.

D Вирус гепатита G.

E Вирус гепатита B.

35

До ПТУ вступив юнак 16 років з сільської місцевості. При плановому проведенні

реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш

раціональна тактика лікаря?

A *Зробити щеплення БЦЖ

B Повторити реакцію через 1 місяць

C Провести серодіагностику туберкульозу

D Терміново ізолювати юнака з навчального колективу

E Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

36

У пациента с гнойничковыми поражениями кожи выделен возбудитель, который на

кровяном агаре образует округлой формы, средних размеров, желтые колонии,

окруженные зоной гемолиза. В мазках из колоний –кокки, расположенные

скоплениями неправильной формы, Гр+. Выделенная культура оксидаза- и каталаза-

положительная, ферментирует маннит, синтезирует плазмокоагулазу. Какому виду

из ниже перечисленных соответствует выделенный возбудитель?

A *Staphylococcus aureus

B Streptococcus agalactiae

C Streptococcus pyogenes

D Staphylococcus epidermidis

E Staphylococcus saprophyticus

37

При микроскопии соскоба с языка, окрашенного по Граму, обнаружены овальные,

круглые, удлиненные цепочки почкующихся клеток темно-фиолетового цвета. О

возбудителе какого заболевания может идти речь?

A *Кандидоза.

B Актиномикоза.

C Стрептококковой инфекции.

D Стафилококковой инфекции.

E Дифтерии

38

У ребенка с подозрением на дифтерию из зева выделена чистая культура

микроорганизмов и изучены их морфологические, тинкториальные, культуральные и

биохимические свойства, оказавшиеся типичными для возбудителей дифтерии. Какое

исследование необходимо еще провести для выдачи заключения о том, что

выделена патогенная дифтерийная палочка?

A *Определение токсигенных свойств.

B Определение протеолитических свойств.

C Определение уреазной активности.

D Определение цистиназной активности.

E Определение способности расщеплять крахмал

39

У дитини на слизовiй оболонцi щiк та на язицi виявленi бiлуватi плями, якi нагадують

молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайденi Грам+ овальнi

дрiжджоподiбнi клiтини. Якi це збудники?

A *Гриби роду Кандiда

B Стафiлококи

C Дифтерiйна паличка

D Актиноміцети

E Фузобактерії

40

Кровь, взятую у больного с подозрением на сепсис, посеяли на сахарный бульон. В

сахарном бульоне образовался придонный осадок. При пересеве на кровяной агар

выросли мелкие, прозрачные, круглые колонии, окруженные зоной гемолиза. В мазке,

приготовленном из осадка, определялись грам-положительные кокки,

располагающиеся в виде длинных цепочек. Какие микроорганизмы присутствуют в

крови у этого больного?

A *Стрептококки

B Микрококки

C Стафилококки

D Тетракокки

E Сарцины

41

В одному з гірських селищ мала місце масова загибель гризунiв. Одночасно хворіло

населення цієї мiсцевостi. Хвороба супроводжувалася швидким підвищенням $t^o$ до

$40^o$С, вираженою інтоксикацією, збільшенням пахових лiмфовузлiв. У

препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грам-негативні палички овоїдної

форми з біполярним забарвленням. Якi мікроорганізми є збудниками цього

інфекційного захворювання?

A *Паличка чуми

B Стафілокок

C Збудник туляремії

D Збудник сибірки

E Клостридії

42

У хворого 25 років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в

асоціації з епідермальним стафілококом, в аналізі харкотиння виявлена пневмоциста

карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда.

При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування

умовно-патогенними мікроорганізмами?

A *СНIД

B Цукровий діабет

C Сепсис

D Дисбактеріоз

E Медикаментозний агранулоцитоз

43

У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взятий

біоптат слизової оболонки в області виразки. З біоптату виготовлений мазок-відбиток,

пофарбований за методом Грама; з рештою біоптату проведена проба на уреазну

активність. Під час мікроскопії мазка-відбитка виявлені Грам-негативні спіралеподібні

мікро-організми, тест на уреазну активність - позитивний. Які бактерії були виявлені?

A *Helycobacter pylori

B Spirilla minor

C Shigella flexneri

D Treponema pallidum

E Campylobacter jeuni

44

Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років,

планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунта показало

наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із

вказаних мікроорганізмів найбільш імовірно міг зберігатися у грунті протягом такого

тривалого часу?

A * Bacillus anthracis

B Francisella tularensis

C Brucella abortus

D Yersinia pestis

E Mycobacterium bovis

45

У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту, з незміненою кількістю та

функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів, при обстеженні виявлений дефект на

молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації

імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

A *Макрофаги, моноцити

B Т-лімфоцити, В-лімфоцити

C NK-клітини

D Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

E 0-лімфоцити

46

При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння

висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива

паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником

якого роду було зумовлене захворювання?

A * Salmonella

B Shigella

C Iersinia

D Esherichia

E Citrobacter

47

Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів рук пораненою

лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?

A * Введення антирабічної вакцини

B Хірургічна обробка рани

C Введення антибіотиків

D Промивання рани мильним розчином

E Обробка рани спиртовим розчином йоду

48

При обследовании молодого мужчины в центре по борьбе со СПИДом получен

положительный результат ИФА с антигенами ВИЧ. Жалобы на состояние здоровья

отсутствуют. О чем может свидетельствовать положительный результат ИФА?

A * Об инфицировании ВИЧ

B О заболевании СПИДом

C Об инфицировании ВГБ

D О перенесенном заболевании СПИДом

E О персистенции ВГБ

49

В баклаборатории при микроскопии мазков из мокроты больного с хроническим

легочным заболеванием, окрашенных по Цилю-Нильсену, обнаружены красные

палочки. Какое свойство туберкулезной палочки выявлено при этом?

A *Кислотоустойчивость

B Щелочеустойчивость

C Спиртоустойчивость

D Капсулообразование

E Спорообразование

50

В реакции пассивной гемагглютинации, поставленной с эритроцитарным

брюшнотифозным Vi-диагностикумом, выявлены антитела в разведении сыворотки

обследуемого до 1:80, что выше диагностического титра. Такой результат

свидетельствует

A *О возможном носительстве палочек брюшного тифа

B Об остром заболевании брюшным тифом

C О рецидиве брюшного тифа

D Об инкубационном периоде брюшного тифа

E О реконвалесценции больного брюшным тифом

51

Для определения токсигенности дифтерийных палочек на плотную питательную

среду положили полоску фильтровальной бумаги пропитанную антитоксической

дифтерийной сывороткой, а рядом с ней подсеяли в виде бляшек изучаемую

культуру микробов и заведомо токсигенный штамм. Если изучаемая культура

микробов продуцирует экзотоксин то образуются:

A *Линии преципитации

B Зоны гемолиза

C Зоны диффузного помутнения

D Зоны лецитоветилазной активности

E Кольцо преципитации

52

Возвратный тиф, вызываемый B. caucasica встречается лишь на определенных

территориях, где есть переносчик клещ рода Alectorobius. Как можно назвать такую

инфекцию?

A *Эндемической

B Экзотической

C Спорадической

D Пандемической

E Эпидемической

53

У місті епідемія грипу. Який препарат із перерахованих нижче можна

порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A * Лейкоцитарний інтерферон.

B Протигрипозну вакцину.

C Пеніцилін.

D Протигрипозний імуноглобулін.

E Протигрипозну сироватку.

54

З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії

культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої

в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною

антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і

смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння

середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

A * Реакцію преципітації в гелі.

B Реакцію Кумбса.

C Реакцію аглютинації.

D Реакцію кільцепреципітації.

E Реакцію опсонізації.

55

В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі

- укус кліща. В реакції затримки гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника

кліщового енцефаліту в розведенні 1 : 20, що не є діагностичним. Вкажіть наступні дії

лікаря після одержання вказаного результату:

A *Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

B Дослідити цю ж сироватку повторно.

C Використати чутливішу реакцію.

D Повторити дослідження з іншим діагностикумом.

E Відхилити діагноз кліщового енцефаліту.

56

Жінка Д., 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць,

що з’явилася нещодавно. Антигістамінні препарати, що їх призначив лікар призводили

до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї

реакції?

A *Ig E

B Ig А

C Ig D

D Ig G

E Ig M

57

У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагоноз "дифтерія".

Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу ?

A *Протидифтерійну антитоксичну сироватку.

B Дифтерійний анатоксин.

C АКДП.

D АДП.

E ТАВte.

58

В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей

для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому

використали?

A *Проба Манту.

B Проба Шика.

C Нашкірна проба з тулярином

D Проба Бюрне.

E Проба з антраксином

59

В дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з

наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

A *Вакцина АКДП.

B Вакцина БЦЖ.

C Типоспецифічна сироватка.

D Нормальний гама-глобулін.

E АДП анатоксин.

60

Хворій жінці поставили клінічний діагноз “гонорея”. Яке із перерахованих нижче

досліджень можна застосувати для підтверджння діагнозу?

A *Мікроскопія патологічного матеріалу.

B Зараження лабораторних тварин

C Проба з бактеріофагом.

D Реакція гемаглютинації.

E Реакція іммобілізації

61

У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних

ароматичних речовин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано

збільшення IgE. Для якого типу реакцій це характерно:

A * Анафілактичні реакції

B Цитотоксичні реакції

C Імунокомплексні реакції

D ГСТ

E Автоімунні реакції

62

У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення

функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин

є можливим?

A *Макрофаги, моноцити

B Т-лімфоцити

C В-лімфоцити

D Фібробласти

E 0-лімфоцити

63

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст

ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із

досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А,В,Е;

контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку

серологічну реакцію було використано?

A *Нейтралізації

B Преципітації

C Зв‘язування комплементу

D Опсоно-фагоцитарна

E Подвійної імунної дифузії

64

Для решения вопроса ретроспективной диагностики перенесенной бактериальной

дизентерии было назначено провести серологическое исследование сыворотки крови

с целью установления титра антител к шигеллам. Какую из перечисленных реакций

целесообразно использовать для этого?

A *Пассивной гемагглютинации

B Связывания комплемента

C Преципитации

D Гемолиза

E Бактериолиза

65

При повторной постановке реакции агглютинации Видаля обнаружено нарастание

титров антител к О-антигенам S.typhi в сыворотке больного с 1:100 до 1:400. Как

можно трактовать полученные результаты?

A *Болеет брюшным тифом

B Является острым носителем брюшнотифозных микробов

C Является хроническим носителем брюшнотифозных микробов

D Ранее переболел брюшным тифом

E Ранее прививался против брюшного тифа

66

Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же

збудником. Як називається така форма інфекції?

A * Реінфекція.

B Рецидив.

C Суперінфекція.

D Персистуюча інфекція.

E Хронічна інфекція.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас