Ім'я файлу: 0_Модульные критерии (физмат-2021).doc
Розширення: doc
Розмір: 45кб.
Дата: 26.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лаба - 3.docx
Управління якістю праці та продукції.docx
ЯЗИГИ.doc
Семинар 5.docx
Реферат з охорони.doc
Комбіновані небезпеки.docx
ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

(20 л + 20 с + екзамен)
КРИТЕРІЇ

оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою:
Робота на лекціях до 20 балів (2х10)

Робота (присутність з конспектом)

на семінарах до 24 балів (2х10) [+ 4]

Виступи на семінарських заняттях до 30 балів (3х10)

Самостійна робота до 6 балів (3х2)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Максимальна Σ за семестр до 80 балів

Екзамен до 20 балів
Примітки:

1) Робота (присутність з веденням конспекту) на кожній лекції оцінюється в 2 бали. [Присутність на лекції без наявності конспекту, або наявність конспекту лекції без її відвідування чи відпрацювання балами не оцінюються].

2) Присутність на семінарі з наявністю підготовленого якісного конспекту оцінюється в 2 бали; без конспекту – бали за присутність не нараховуються. За присутність на всіх семінарах додатково нараховуються 4 бали.

3) Відпрацювання пропущеного семінару передбачає підготовку конспекту заняття, додаткового реферату (5-6 сторінок) по одному з питань семінару та співбесіду за темою заняття.
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за кредитно-модульною системою:


А (Відмінно)

90 – 100

Видатна робота з мінімальними помилками

В (Добре)

83 – 89

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

С (Добре)

75 – 82

В цілому хороша робота, але з помітними помилками

D (Задовільно)

69 – 74

Пристойно, але із значними помилками

Е (Достатньо)

60 – 67

Задовольняє мінімальні вимоги

FX (Не прийнято)

35 – 59

Необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)

F (Не прийнято)

0 – 34

Необхідна значна подальша робота (переробити)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас