1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: курсова_Корекційно-логопедична робота з розвиту фонетико-фонемат
Розширення: docx
Розмір: 284кб.
Дата: 25.09.2020

Розділ 3

Програма логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії

3.1. Зміст програми логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартріїПроведене обстеження виявило у дошкільників порушення фонетико-фонематичної сторони мовлення. Їх подолання можливе в процесі реалізації програми логопедичної корекційної роботи. Для цього нами була використана експрес методика «Постановка звуків за наслідуванням «Дерево» О.Ф. Архипової для розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії.

Логопедична робота з усунення стертої дизартрії, згідно автора Є. Ф. Архипової включає в себе п'ять етапів.

1-й етап - підготовчий.

Метою цього етапу є підготовка артикуляційного апарату до формування артикуляційних укладів. Він включає в себе шість напрямків:

1) нормалізація м'язового тонусу,

2) нормалізація моторики артикуляційного апарату,

3) нормалізація мовного видиху, вироблення плавного, тривалого видиху,

4) нормалізація голосу,

5) нормалізація просодики,

6) нормалізація дрібної моторики рук.

2-й етап - вироблення нових вимовних умінь і навичок.

напрямки:

1) вироблення основних артикуляційних укладів,

2) визначення послідовності роботи над звуками,

3) розвиток фонематичного слуху,

4) постановка звуку,

5) автоматизація,

6) диференціація (диференціація на слух; диференціація артикуляції ізольованих звуків; вимовна диференціація на рівні складів, слів).

3-й етап - вироблення комунікативних умінь і навичок.

напрямки:

1) вироблення самоконтролю,

2) тренування правильних мовних навичок в різних мовних ситуаціях.

4-й етап - подолання або попередження вторинних порушень.

5-й етап - підготовка до навчання в школі.

напрямки:

1) формування графомоторних навичок,

2) розвиток зв'язного мовлення,

3) розвиток пізнавальної діяльності та розширення кругозору дитини.

Для нормалізації моторики артикуляційного апарату застосовуються традиційні вправи, які детально представлені в спеціальній літературі).

Комплекси артикуляційних вправ для корекції конкретних звуків широко поширені і активно використовуються в логопедичної практиці.

Активною гімнастикою називається система вправ для органів артикуляції, які проводяться за інструкцією логопеда. Мета активної гімнастики - поліпшити якість артикуляційних рухів, виробити тонкі диференційовані рухи, сформувати кінестетичну основу артикуляційних рухів, знакових для конкретних звуків. Результатом такої артикуляційної гімнастики буде формування кінетичної основи артикуляційних рухів, необхідної для автоматизації поставлених звуків. Треба гімнастику артикуляції проводити з опором, з навантаженням.

наприклад:

1. Дитина за інструкцією логопеда повинна розтягнути губи в усмішці, а логопед перешкоджає цьому, утримуючи кути губ.

2. Дитина за інструкцією логопеда повинна зібрати губи в трубочку, а логопед утримує кути губ.

3. Дитина за інструкцією логопеда повинна висунути язик вперед, підняти вгору, відсунути в кути рота, а логопед шпателем перешкоджає виконанню руху.

Таким же чином виконують і інші вправи.

Артикуляційна гімнастика по системі «Дерево» Є. Ф. Архипової.

Для дітей з дизартрією артикуляційна гімнастика проводиться в трьох варіантах: пасивно, пасивно-активно, активно.

1. Пасивна гімнастика

Пасивна гімнастика застосовується, коли у дитини немає можливості виконання заданих рухів. В цьому випадку логопед, механічно впливаючи на органи артикуляції руками або зондами, відтворює артикуляційні пози і руху. Пасивні руху, викликаючи скорочення м'язів, створюють кінестетичну аферентацію. Це програмує схему майбутнього власного руху.

Кожна пасивна вправа повинна виконуватися в три стадії:

Перша стадія - вхід в артикуляційну позу (екскурсія);

Друга стадія - фіксація артикуляції укладу (витримка);

Третя стадія - вихід з артикуляції укладу (рекурсія).

Така послідовність сприяє створенню більш міцних кінестезій, так як в русі задіяні м'язи, що створюють уклад, а також м'язи-антагоністи, які повертають органи артикуляції в початкове положення.

Після кількох повторень переводять ці рухи в пасивно-активний і активний план, тобто виконання без механічної допомоги.

Пасивна артикуляційна гімнастика

Для мімічних м'язів і губ:

1. Підняти брови. Окремо ліву, праву, обидві відразу. Логопед пальцями піднімає брови дитини.

2. Закрити один, інше око, обидва відразу.

3. Опустити кути губ, підняти кути губ. Логопед двома пальцями виконує ці рухи.

4. Перетягувати кути рота окремо вправо, вліво.

5. Наморщила ніс, лоб.

6. Розтягнути кути губ і зібрати в трубочку. Логопед черзі виконує ці рухи, поставивши пальці в кути губ дитини.

7. Підняти верхню губу, опустити нижню.

Всі перераховані вправи виконуються за допомогою рук логопеда. Кожен рух виконується в три стадії.

Для нижньої щелепи:

1. Логопед має пальці своєї руки на підборідді і виробляє відкривання і закривання рота дитини. Максимальна відкриття рота фіксується під рахунок.

2. Висування нижньої щелепи вперед, вправо, вліво з фіксацією пози під рахунок з подальшим поверненням в початкове положення.

Потім ці рухи виконуються пасивно-активно і активно.

Для мови:

1. Захоплюється кінчик язика хусткою або марлевою серветкою і виконуються руху в сторони до кутів рота, вниз, вгору.

2. Шпателем утримують мову на верхній губі, за верхніми зубами, в кутах губ, притискають до нижньої губи, утримуючи мову широким.

Для переходу до активної гімнастики необхідно ознайомити дитину з органами артикуляції і їх назвами. Пропонують розглянути малюнки органів артикуляції, відображення в дзеркалі.

Логопед пропонує дитині закрити очі. Дитина повинна вгадати, до якого органу логопед доторкнувся шпателем.

Артикуляційна активна гімнастика з прийомами кінезитерапії по системі «Дерево»

Артикуляційна активна гімнастика проводиться з функціональним навантаженням і з прийомами кінезитерапії по системі «Дерево»

Відпрацьовуються 4 комплекси - гілки «Дерева» рис. 3.1 (20 вправ показані нижче) для відпрацювання якостей рухів.

Кожна вправа відпрацьовується в 4 етапи: перед дзеркалом по наслідуванню, по інструкції, з біоенергопластикою.

Мета створити позитивні кінестезії в м'язах і артикуляційні уклади.
Рис. 3.1. «Дерево» артикуляційних вправ

Функціональне навантаження виражається в перебільшеному, чіткому виконанні всіх рухів, з максимальною амплітудою рухів органів артикуляції.

Вправа 1. «Грати».

Мета: підготувати артикуляцію для свистячих звуків, активізувати губи.

Методичні рекомендації: перед дзеркалом просимо дитину максимально розтягнути губи (посміхнутися), показати верхні і нижні зуби. Верхні зуби повинні знаходитися навпроти нижніх. Необхідно перевірити наявність відстані між ними (1 мм). Стежити, щоб дитина не морщила ніс. Утримати під рахунок до 5.

Вправа 2. «Вікно».

Мета: вміти утримувати відкритим рот з одночасним показом верхніх і нижніх зубів.

Методичні рекомендації: з положення «Грати» повільно відкривати рот. Зуби повинні бути видні. Утримати під рахунок до 5.

Вправа 3. «Міст».

Мета: виробити нижнє положення мови для підготовки до постановки свистячих звуків. Кінчик мови впирається в нижні різці.

Методичні рекомендації: з положення «Забір» виконати вправу «Вікно». Розташувати язик за нижніми різцями плоско. Утримати під рахунок до 5.

Ця вправа дуже значима. Якщо дитина виконає правильно і утримає цю позу перед дзеркалом довго, то це сигнал до того, що свистячі звуки будуть поставлені дуже швидко. Якщо не виходить, то потрібно погладити язик шпателем, поплескати по ньому для розслаблення м'язів язика. Пасивно шпателем утримати язик розпластаним. У ряді випадків проводять логопедичний масаж, спрямований на ослаблення гіперкінезів, активізацію або релаксацію м'язового тонусу органів артикуляції.

Вправа 4. «Парус».

Мета: підготовка верхнього підйому язика для звуків [р], [л].

Методичні рекомендації: дитина послідовно виконує наступні вправи: «Грати» - «Вікно» - «Міст». З положення «Міст» широкий язик піднімається до верхніх різців і впирається в альвеоли. Стежити, щоб язик не провисав, а був напруженим і широким, визначалася під'язична зв'язка. Утримати під рахунок до 5.

Язик піднято догори

Вправа 5. «Трубочка».

Мета: виробити активність і рухливість губ.

Методичні рекомендації: з положення «Грати» витягнути губи вперед, щільно їх зімкнути, щоб в центрі не було дірочки. Круговий м'яз збирається в зморшки. Необхідно перевірити, щоб нижня щелепа не опускалася. Контролювати рукою. Утримати під рахунок до 5.

Вправа 6. Чергування «Грати» - «Трубочка».

Мета: домогтися ритмічного, точного перемикання з однієї артикуляції на іншу.

Методичні рекомендації: з положення «Грати» виконати рух «Трубочка». Такі перемикання виконати 5-6 разів у різному темпі, обумовленому логопедом. Починати в повільному темпі. Рука під підборіддям, щоб контролювати нерухомість підборіддя.

Вправа 7. «Лопата».

Мета: виробити широке і спокійне положення язика, що необхідно для підготовки шиплячих звуків.

Методичні рекомендації: послідовно виконувати вправи «Грати» - «Вікно» - «Міст». З положення язика «Міст» висунути язик на нижню губу. Язик має бути спокійним і широким. Нижня губа не повинна підвертається, верхня повинна оголювати зуби. Утримати під рахунок до 5.

Вправа 8. «Лопата копає».

Мета: підготувати артикуляцію для шиплячих звуків. Виконання артикуляції «Чашечка».

Методичні рекомендації: виконати послідовно наступні вправи: «Грати» - «Вікно» - «Міст» - «Лопата». З положення «Лопата» підняти широкий кінчик язика трохи вгору. Верхні зуби повинні бути видні. Стежити, щоб язик при підйомі не прибиралося в ротову порожнину. Виконати вправу в повільному темпі 3-4 рази.

Вправа 9. «Смачне варення».

Мета: сформувати верхній підйом язика в формі «Чашечки», утримування язик на верхній губі і виконати облизуючи рух зверху вниз.

Методичні рекомендації: з положення «Лопата копає» широкий язик підняти до верхньої губи і виконати облизуючих рух зверху вниз 2-3 рази в повільному темпі.

Рухи язика зверху вниз по верхній губі

Вправа 10-а. "Теплий вітер".

Мета: викликання шиплячих звуків по наслідуванню.

Методичні рекомендації: з положення «Смачне варення» прибрати язик за верхні зуби і утворити щілину з альвеолами. Руку розташувати у підборіддя і попросити дитину подути на широкий язик. Розтягнути губи в усмішці. Рука повинна відчути теплу повітряну струмінь. Якщо вправа не виходить, то проводять вправи № 18, № 20.

Вправа 10-б. «Жук».

Мета: викликання звуку «ж» по наслідуванню.

Методичні рекомендації: при виконанні вправи «Теплий вітер» просять дитину «включити» свій голос.

Тактильно-вібраційний контроль здійснюється рукою, розташованою на гортані. Дитина повинна відчути вібрацію гортані. Вихідним положенням є вправа № 10-а «Теплий вітер».

Кисть на гортані відчуває вібрацію голосових зв'язок

Вправа 11. «Цокає конячка».

Мета: виробити тонкі диференційовані рухи кінчиком язика для звуку «р».

Методичні рекомендації: з положення «Парус» при широко відкритому роті цокати язиком. Щелепа нерухома. (Чи утримується рукою. Виконати 5-6 разів.)

Язик за верхніми зубами. Рука тримає підборіддя, щоб він не рухався під час клацання.

Вправа 12. «Молоток».

Мета: підготовка артикуляції для звуку [р] і вібрації кінчика язика.

Методичні рекомендації: з положення «Парус» стукати язиком і вимовляти звук [д]. Стежити, щоб кінчик язика не опускався і не визирав з рота. Примітка: якщо виправляється горловий звук, то вимовляється звук [т]. Стежити, щоб не було назального відтінку і не напружувався голос і не піднімалася нижня щелепа. Постукати зі звуком [д, т] 5-6 разів.

Кінчик язика стукає вгорі по альвеолі зі звуком [д] або [т].

Вправа 13. «Дятел».

Мета: формувати вібрацію кінчика язика для звуку [р].

Методичні рекомендації: з положення «Парус» і «Молоток» вимовляти звук [д] в прискореному темпі. Серії ударів мовою по альвеол нагадують стукіт дятла: Д - ддд, Д - ддд (один удар і кілька ударів в швидкому темпі). Виконується 3-5 таких серій.

Вправа 14. «Кулемет».

Мета: закріпити вібрацію кінчика язика для звуку [р].

Методичні рекомендації: з положення «Парус» виконувати вправу «Дятел» і додавати повітряний струмінь, як поштовх повітря: Д - ддд + поштовх сильної повітряного струменя. Виникає вібрація мови - ДРР. Виконати інтенсивно 5 разів. Якщо не виходить за наслідуванням, то додають вправу № 20.

Язик вгорі стукає по альвеолі зі звуками Д - ддд.

Після проголошення Д - ддд - сильно подмімо на язик.

Вправа 15-а. "Холодний вітер".

Мета: закріпити нижнє положення язика для свистячих звуків і виробити спрямований повітряний струмінь по середній лінії мови. Викликання звуку «с» по наслідуванню.

Методичні рекомендації: з положення «Міст» повернутися до вправи «Забір» і подути на язик. Рука повинна відчувати холодний струмінь повітря. Виконувати 3-4 рази. Якщо по наслідуванню не виходить, то застосовують механічну допомогу для викликання звуку «с».

Подути на язик.

Кисть під підборіддям. Відчути холодний струмінь повітря.

Вправа 15-б. «Комар»

Мета: викликання звуку [з] по наслідуванню.

Методичні рекомендації: при виконанні вправи «Холодний вітер» просять дитину «включити» свій голос. Тактильно-вібраційний контроль здійснюється рукою дитини, розташованої на гортані. Дитина повинна відчути вібрацію гортані. Вихідним положенням є вправа № 15-а «Холодний вітер».

Кисть на гортані відчуває вібрацію голосових зв'язок.

Вправа 16-а. «Пароплав». 1 варіант:

Мета: підготовка артикуляції для звуку [л].

Методичні рекомендації: з положення «Міст» виконати вправу «Лопата». Закусити кінчик язика (зуби повинні бути видні) і довго вимовляти звук [и] 2-3 секунди.

Кінчик язика прикушен верхніми і нижніми різцями.

16-б. 2 варіант: «Пароплав»

Методичні рекомендації: з положення вправи «Вікно» вимовляти тривалий звук [а] і неодноразово притискати кінчик язика до середини верхньої губи (вправа «Смачне варення»). Чуються склади: ла-ла-ла. Повторити 5 разів.

Вправа 17. «Пароплав гуде».

Мета: викликати звук [л] змішаним способом.

Методичні рекомендації: виконувати вправу «Пароплав». Попросити дитину відкрити рот і вимовити звук [а]. Чути склад «ла». Повторити 3-4 рази.

звук - И

«Пароплав гуде»

звук – А

Вправа 18. «Маляр».

Мета: розтягнути під'язикову зв'язку для звуків [р, л], а для виголошення шиплячих звуків знайти місце освіти щілини язика в формі чашечки у твердого піднебіння.

Методичні рекомендації: з положення «Парус» просувати язик по небу в передньо-задньому напрямку 3-4 рази. Щелепа повинна залишатися нерухомою (контролюється рукою).

Язик рухається по піднебінню вперед-назад.

Вправа 19. «Гойдалки».

Мета: диференціювати нижнє і верхнє положення язика що необхідно для диференціації свистячих і шиплячих звуків.

Методичні рекомендації: з положення «Парус» перейти до вправи «Міст». Чергувати 5-6 разів на темпі, заданому логопедом.

Язик вгорі за зубами.

Язик внизу за зубами.

Вправа 20. «Фокус».

Мета: сформувати сильний правильно спрямований повітряний струмінь для шиплячих звуків і звуку [р].

Методичні рекомендації: з положення «Смачне варення» сильно подути на кінчик носа, на якому приклеєна вузька смужка паперу (3 '1 см) і здути її. Виконати 2-3 рази.

Язик на верхній губі і дути на кінчик носа.

Ці вправи є базовими, з яких в подальшому будуть складатися комплекси для корекції конкретних звуків.

КОМПЛЕКСИ ВПРАВ

1 комплекс вправ для свистячих (дорсальна позиція)

Паркан - Вікно - Міст - паркан - Холодний вітер

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 15

2 комплекс вправ для шиплячих (какумінальна позиція)

Паркан - Вікно - Міст - Лопата - Лопата копає - Смачне варення - Фокус - Теплий вітер

№ 1 № 2 № 3 № 7 № 8 № 9 № 20 № 10

3 комплекс вправ для «р» (альвеолярна позиція)

Паркан - Вікно - Міст - Парус - цокають конячка - Молоток - Дятел - Кулемет

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 11 № 12 № 13 № 14

4 комплекс вправ для «л» (альвеолярна позиція)

Паркан - Вікно - Міст - Лопата - Пароплав - Пароплав гуде

№ 1 № 2 № 3 № 7 № 16 № 17

Для формування кінестетіческой основи артикуляційних рухів проводять диференційовані вправи.

Формування кінестетичної основи рухів органів артикуляції

Метою вправ є створення міцних кінестезій через посилення аферентних імпульсів різної модальності з м'язів, задіяних в артикуляції, фонації, і фонаційному диханні. Для розвитку рухово-кінестетичного зворотного зв'язку в ході вправ уточнюють положення органів артикуляції при проголошенні збережених звуків. На початку присутній зоровий контроль, який поступово виключається.

Такий аналіз кінестезій сприяє організації диференційованих рухових імпульсів до м'язів периферичного мовного апарату.

Це відбивається на якості артикуляційних рухів.

Вправи для губ:

1. Виконати перед дзеркалом вправу «Грати», з одночасним проголошенням звуку «і», визначити в якому становищі губи.

2. Виконати перед дзеркалом вправу «Вікно», з одночасним проголошенням звуку «а», визначити в якому становищі губи.

3. Виконати перед дзеркалом вправу «Трубочка», з одночасним проголошенням звуку «у», визначити в якому становищі губи.

4. Виконати перед дзеркалом вправу на перемикання «Забір» - «Трубочка» з одночасним проголошенням послідовно звуків «і» - «у» і визначити послідовність в роботі губ.

5. Виконати без дзеркала вправу «Грати» з одночасним проголошенням звуку «і» і визначити положення губ.

6. Виконати без дзеркала вправу «Вікно» з одночасним проголошенням звуку «а» і визначити положення губ.

7. Виконати без дзеркала вправу «Трубочка» з одночасним проголошенням звуку «у» і визначити положення губ.

8. Виконати без дзеркала вправу на перемикання «Грати» - «Трубочка» - «Грати» з одночасним проголошенням «і» - «у» - «і» і визначити послідовність в роботі губ.

9. Виконати перед дзеркалом і без дзеркала вправу «Грати» і вимовити звук, відповідний такого стану губ.

10. Виконати перед дзеркалом і без дзеркала вправу «Вікно» і вимовити звук, відповідний такого стану губ.

11. Виконати перед дзеркалом і без дзеркала вправу «Трубочка» і вимовити звук, відповідний такого стану губ.

Для язика:

1. Виконати перед дзеркалом вправу «Міст» з одночасним проголошенням звуку «і» і визначити місце положення мови і де знаходиться його кінчик.

2. Виконати перед дзеркалом вправу «Парус» з одночасним проголошенням звуку «д» і визначити місце положення язика і його кінчика.

3. Виконати перед дзеркалом вправу «Гойдалки», в які входять два положення «Міст» і «Парус», з почерговим проголошенням звуків «і», «д» і визначити положення язика.

4. Виконати без дзеркала вправу «Міст» з одночасним проголошенням звуку «і» і визначити положення язика.

5. Виконати без дзеркала вправу «Парус» з одночасним проголошенням звуку «д» і визначити місце положення язика.

6. Виконати без дзеркала вправу «Гойдалки». Мовлення послідовно «і» - «д». Визначити положення язика.

Метою вправ є об'єднання окремих рухів в серію послідовно організованих, з хорошою переключаємістю. Але перш намагаються поліпшити якості артикуляційних рухів: обсяг, амплітуду, точність, силу, час фіксації артикуляційного укладу і інші.

Статичні вправи:

1. Виконати вправу «Грати» під рахунок до 5.

2. Виконати вправу «Вікно» під рахунок до 5.

3. Виконати вправу «Вікно», то збільшуючи, то скорочуючи розчин порожнини рота, утримуючи під рахунок до 5 в кожному положенні.

4.Опустити нижню губу, утримувати під рахунок до 5.

5. Підняти верхню губу, утримуючи під рахунок до 5.

6. Виконати вправу «Грати» і перетягувати в ліву і праву сторону кути губ. Під рахунок до 5 утримуючи в кожній стороні.

7. Виконати вправу «Лопата», при цьому потьопала мову губами і утримати широкий мову під рахунок до 5.

8. Виконати вправу «Лопата», при цьому покусати мову зубами і утримати широкий мову під рахунок до 5.

9. Виконати вправу «Смачне варення» і утримати мову в цьому положенні під рахунок до 5.

10. Виконати вправу «Міст» і утримати плоский мову у нижніх різців під рахунок до 5.

11. Виконати вправу «Смачне варення» і перевести мову до верхніх альвеол. Утворити щілину і утримати під рахунок до 5.

Динамічні вправи на координацію (послідовні руху):

1. Виконати вправу «Забір» - «Трубочка».

2. Виконати вправу «Забір» - «Вікно» - «Міст» - «Лопата».

3. Виконати вправу «Грати» - «Вікно» - «Міст» - «Лопата» - «Лопата копає».

4. Виконати вправу «Грати» - «Вікно» - «Міст» - «Лопата» - «Лопата копає» - «Смачне варення» і прибрати за верхні різці.

5. Виконати вправу «Грати» - «Вікно» - «Міст» - «Парус».

6. Виконати вправу «Грати» - «Вікно» - «Міст» - «Парус» - «Молоток».

7. Виконати вправу «Грати» - «Вікно» - «Міст» - «Парус» - «Молоток» - «Дятел» (надалі додати вправу «Кулемет»).

8. Виконати вправу «Гойдалки», тобто з положення «Міст» перевести мову в положення «Парус» і назад.

9. Виконати вправу «Маляр».

Динамічні вправи на координацію (одночасні рухи):

1. Виконати вправу «Смачне варення»; кілька разів виконати облизуючи рухи зверху-вниз.

2. Виконати вправу «Лопата», звужуючи і розтягуючи губи.

3. Виконати вправу «Лопата копає», 3-4 рази піднімати і опускати широкий кінчик язика.

4. Виконати вправу «Лопата» і потягнути кінчик язика вниз.

5. Виконувати одночасно з вправою «Вікно» і вправою «Лопата», тобто в момент відкривання рота висувати широкий мову.

Отже, програма корекційного навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням згідно експрес методики «Постановка звуків за наслідуванням «Дерево» О.Ф. Архипової передбачала єдність основних напрямків в роботі: постановку відсутніх і неправильно вимовних звуків, введення поставлених звуків в мовлення і розвиток навичок аналізу і синтезу звукового складу слів. Постановка звуків була проведена в загальноприйнятими логопедичними методами. При корекційному процесі велику увагу приділили свідомому закріпленню артикуляції звуків, що має велике значення в розвитку аналітико-синтетичної діяльності дітей зі стертою дизартрією. Для кращої диференціації змішуваних звуків усередині однієї групи, і створення більш міцних зв’язки між слуховими і фонетичним, спочатку дітей навчили вимовляти і розрізняти кожен звук в межах однієї фонетичної групи. Вправи підбирались так, щоб послідовно відпрацьовувався кожен змішуваний звук. Вправи для правильної звуковимови і диференціації звуків поєднувалися з навчанням виділенню звуків в словах, визначенні їх послідовності.1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас