1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: курсова_Корекційно-логопедична робота з розвиту фонетико-фонемат
Розширення: docx
Розмір: 284кб.
Дата: 25.09.2020


Тема: «Корекційно-логопедична робота з розвиту фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку»

ЗМІСТВступ 4

Розділ 1 8

Теоретичне дослідження особливостей формування фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 8

1.1Клініко-педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії в спеціальній літературі 8

1.2 Характеристика фонетико-фонематичних порушень у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 14

1.3. Особливості формування фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 18

В основі деяких порушень можуть лежати відхилення фонематичного слуху. Дані порушення у дітей зі стертою дизартрією можуть носити вторинний характер. Такого роду порушення спостерігаються при патології мовленнєвих кінестезій, що мають місце при рухових ураженнях органів мовлення. Порушення фонематичного слуху вторинного характеру проявляється у дітей зі стертою формою дизартрії в залежності від самої дизартрії [4, 21]. 18

У дітей зі стертою дизартрією існування нечітких артикуляторних образів призводить до стирання граней між слуховими диференціальними ознаками звуків. Таким чином, створюється перешкода для їх розрізнення. Мовноруховий аналізатор в даному випадку грає гальмуючу роль в процесі сприйняття усного мовлення, створюючи вторинні відхилення в слуховій диференціації звуків. У свою чергу, відсутність чіткого слухового сприйняття і контролю сприяє стійкому збереженню мовленнєвих порушень (особливо спотворень звуків) [21]. 20

Однією із необхідних умов оволодіння правильною звуковимовою є здатність розрізняти звуки за їх акустичними ознаками. Таке розрізнення виявляється складним для дітей зі стертою формою дизартрії. Недиференційованість фонематичного сприйняття у них яскраво проявляється в процесі розрізнення акустично близьких звуків. У випадках замін акустичне протиставлення звуків є тим стимулом, який спонукає дитину до вдосконалення вимови, до знаходження потрібного артикуляторного укладу, який найбільше відповідає слуховим зразкам сприйманого звуку мовлення. При спотворенні замінюючий звук виявляється акустично близьким до слухового образу нормативного звуку. В результаті цього у дітей зі стертою формою дизартрії можуть бути істотні труднощі розрізнення на слух правильного і спотвореного звуку [21]. 20

Порушення чіткості артикулювання під час вимови, невиразне в цілому мовлення дітей зі стертою формою дизартрії не дозволяє формуватися чіткому слуховому сприйняттю. Часто діти не контролюють своє звуковимову, що є причиною стійких порушень просодичної і фонетичної сторони мовлення [3]. 20

Розділ 2 22

Емпіричне дослідження особливостей розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 22

2.1. Опис процедури дослідження фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 22

Методика 1. Обстеження звуковимови. 23

Методика 2. Обстеження фонетичного сприйняття. 24

Висновки про рівень сформованості: 24

Методика 3. Обстеження звукового аналізу та синтезу слів. 25

Завдання 1. Виділення звуку на тлі слова. 25

Висновки про рівень сформованості: 25

Завдання 2. Визначення місця звуку в слові. 25

Висновки про рівень сформованості: 26

Завдання 3. Виділення звуку з початку і кінця слова. 26

Висновки про рівень сформованості: 27

Завдання 4. Розпізнавання слів по окремим звукам. 27

Висновки про рівень сформованості: 28

Таким чином, аналіз літературних даних з проблеми вивчення фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників зі стертою дизартрією показав, що недоліки вимови є показником незавершеності процесу фонемоутворення. У зв'язку з цим проведено дослідження фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників зі стертою дизартрією. В експериментах брали участь 10 дітей - вихованці (ясел-садку) комбінованого типу №244 «Біла Лілея» з дітьми старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії. Для цього нами були використані наступні методи діагностики: «Обстеження звуковимови», «Обстеження фонетичного сприйняття» і «Обстеження звукового аналізу та синтезу слів». 28

2.2. Аналіз результатів дослідження фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії та визначення напрямків логопедичної корекції 28

Аналіз результатів дослідження фонетико-фонематичної сторони мовлення дітей дошкільного віку зі стертою дизартрією за методикою «Обстеження звуковимови». 28

У методиці «Обстеження фонетичного сприйняття» було використано завдання «Слухай і називай». Для більшої частини дітей характер наявність однієї або двох помилок в процесі виконання завдання. 37

Розділ 3 39

Програма логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 39

3.1. Зміст програми логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 39

3.2. Аналіз результатів логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії 55

Результати логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення проведеної засобами експрес методики «Постановка звуків за наслідуванням «Дерево»» О.Ф. Архипової для розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення для дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії визначалися згідно методики, проведеної на констатуючому етапі дослідження. 55

ВИСНОВКИ 63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас