Ім'я файлу: 1ттрз.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 13.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
9999999.docx

      1. Практичне №1: Тестування у фізичному вихованні.Контрольні запитання до практичного заняття.

1.Що таке тест?

Тест – це завдання стандартної форми, за яким проводяться випробування для визначення розумового розвитку, здібностей, вольових якостей та інших психофізіологічних характеристик людини

.

2.Завдання тестування

-Зробити оцінку рівня розвитку координаційних здібностей, м’язової сили, швидкісних здібностей, витривалості, гнучкості.

-Дати оцінку технічної підготовленості.

-Визначити індивідуальні рухові здібності та рухові здібності цілих груп осіб за результатами комплексного тестування.

-Виявити загальну і спеціальну тренованість спортсменів.

-Вивчити динаміку розвитку спортивних результатів у процесі тренування.

-Визначити перспективність дітей до занять в окремих видах спорту.

-Здійснити корекцію й удосконалити програму фізичного виховання, раціоналізувати існуючу систему спортивного тренування.

-Надати допомогу учням у визначенні індивідуальних норм фізичного навантаження.

-Виявити переваги і недоліки використаних засобів і методів навчання та форм організації занять.

3.Ефективне застосування тестування залежить від різних факторів:

-рівня теоретичної розробки тестового комплексу;

-ступеня практичного володіння методикою проведення тестів;

-наявності матеріальної бази і відповідного обладнання для проведення тестів.
4.Які вчені приймали участь у розробці вчення про тести у ФВ.(коротко).

Філін, Донський, Заціорський(1979) Годік (1980,1988) Круцевич (1985) та Іванова

5.Ідея використання рухових тестів для визначення рівня фізичної підготовленості різних верст населення була реалізована у комплексі «Готовий до праці та оборони» (повна назва).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас