Ім'я файлу: ІСТОРІ підсумкова 8 клас.docx
Розширення: docx
Розмір: 272кб.
Дата: 22.05.2020
скачати

Доброго дня, любі восьмикласники!

Тримайте останнє завдання у цьому навчальному році!

Роботи необхідно здати до 25.051
Підсумкова контрольна робота з історії

I рівень (по 0,5 б)

 1. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датована

А 1475 р. В 1524 р.

Б 1489 р. Г 1569 р.


 1. Переяславська рада відбулася у …

А 1654 р. В 1659 р.

Б 1657 р. Г 1656 р.


 1. Із якою державою гетьман Іван Виговський уклав Гадяцький договір?

А Московське царство В Шведське королівство

Б Річ Посполита Г Кримське ханство


 1. Автором козацьких літописів був

А Г. Сковорода В І. Григорович-Барський

Б С.Величко Г В.Боровиковський


 1. У результаті якої події Польщі та Литва об’єдналися в Річ Посполиту?

А Кревська унія В Віленська унія

Б Городельська унія Г Люблінська унія


 1. Утвердження в країнах Європи освіченого абсолютизму було зумовлено поширенням ідей

А просвітництва В протекціонізму

Б протестантизму Г гуманізму

II рівень (по 1 б)

 1. Ознакою вихованості в епоху Просвітництва вважалося

А уміння вести розмови на політичні теми

Б уміння вести розмови на наукові та філософські теми

В знання митців і творів епохи Відродження

Г знання історичного минулого своєї країни


 1. На карті зображено
А події козацько – селянських повстань початку 17 століття

Б події Хотинської битви

В події Конотопської битви

Г події національно – визвольної війни середини 17 століття


 1. Поставте події в хронологічній послідовності

В відкриття Америки

Г Люблінська унія

А Переяславська Рада

Б Конотопська битва
III рівень (по 1 б.)

 1. Дайте визначення понять

Реформація, (перетворення, виправлення) — церковно-релігійні й суспільно-політичні течії, спрямовані проти католицької церкви, на повернення до біблійних джерел християнства. Набувають форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.

Унія, - об’єднання, союз двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії. У 1385 році литовський князь Ягайло уклав з польськими панами договір про унію (об’єднання) Литви з Польщею

Займанщина, земельна власність, набута правом першого зайняття вільної землі . Була поширена серед козаків і посполитих селян у малозаселених місцевостях Слобожанщини, Лівобережної України і Запорізької Січі в 16-18 ст. З. припинилася у зв'язку з дальшим розвитком феодально-кріпосницьких відносин, посиленням закріпачення селянства та переходом вільних земель у державну і поміщицьку власність. У джерелах 16-19 ст., які описують Запорожжя, зайняті таким чином ділянки місцевості мають назву "займище", а також "маєтність

Секуляризація - це процес, при якому суспільство, в процесі своєї життєдіяльності керується світськими нормами та законами, а не релігійними поглядами та догматами. При цьому, різні релігійні діячі та церкви як такі, втрачають свій вплив на суспільство.


 1. Розгляньте картину

Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки

(4 липня 1776 р.) Дізнайтесь, які події на ній зображені, в якому році це відбулося та яке історичне знання цих подій


 1. Впізнай історичного діяча

1 В Богдан Хмельницький
2 Г Іван Мазепа

3 Б Цар Петро I

4 А Імператор Йосип II


IV рівень (по 1,5 б)

13. Дайте відповіді на запитання до джерела.

"Ми вважаємо очевидними такі істини: усі люди створені рівними і всі вони обдаровані Творцем деякими невідчужуваними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав серед людей установлені уряди ... якщо ця форма уряду стає згубною для цієї мети, то народ має право змінити або знищити її та створити новий уряд... Оголошуємо від імені народу, який уповноважив нас, що наші об'єднані колонії є і по праву повинні бути надалі вільними і незалежними штатами".

А) Які ідеї Просвітництва простежуються у Декларації незалежності?

Б) Чи вплинули ці ідеї на становище індіанців та чорношкірого населення США?

 1. Назвіть 5 діячів української культури і духовного життя 17-18 століть. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

Петро Могила (1597-1647) - засновник Києво-Могилянської академії. Митрополит київський і галицький. Випускник Львівської братської школи. Високу освіту здобув у Паризькому та інших Європейських університетах. Хоч і був сином молдавського воєводи, але залишався палким захисником релігійних та освітніх інтересів українського народу. За його ініціативою будувалися православні церкви та засновувалися школи.
Іван Федоров (Іван Федорович Москвитин) (бл. 1510-1583)- засновник книгодрукування в Україні та в Росії. З 1578 р. по 1612 р. очолював топографію при Острозькій школі-академії. Видавець першого східнослов'янського друкованого підручника "Азбука" (1574) та знаменитої "Острозької біблії" - першого повного видання на східнослов'янських землях. Рятував за активну життєву позицію у створенні власної долі, у спрямованості до освіти та творення добрих справ.
Стефан (бл. 1570 - бл. 1600) і Лаврентій (помер після 1633) Зизанії - організатори та викладачі Львівської братської школи, вчені. Виступали проти соціальної несправедливості, релігійного та національного гніту українського народу. Стефан Зизаній відомий як письменник, автор "Катехізису для шкільного навчання " (1595). Його брат Лаврентій написав декілька навчальних полемічних книг, які вплинули на створення навчальної педагогічної літератури. У формі запитань та відповідей написав "Граматику словенську".
Іван Вишенський (пр. 1545-1550- після 1620)- просвітитель, полеміст, демократ, гуманіст. Автор понад 17 творів, у яких виступає на захист українського народу, його культури та освіти. У творах "Викриття диявола-світодержця", "Послання князю Острозькому", "Суперечка мудрого латинника з немудрим русином " критикував соціальну нерівність. Доводив необхідність освіти рідною мовою, здатність слов'янської мови бути мовою науки. Його ідеї про свідоме й систематичне засвоєння навчального матеріалу широко використовувалися в братських школах.
Памво Беринда (між 50-70 роками XVI ст. - 1632) - просвітитель, учитель, лексикограф, друкар, один з основоположників української братської школи. Працював у друкарнях Львова, Перемишля, Києва. Автор словника "Лексикон словено-русский и имен толкование", який, будучи енциклопедичним зібранням відомостей про зовнішній світ, природу та людину, мав велике педагогічне значення. Окрім цього, він сприяв розвитку української мови, оскільки поданих у ньому 7 тис. слів церковнослов'янською мовою мали свої українські відповідники.
Кирило-Ставровецький Транквіпіон (?- 1646)- викладач Віденської та Львівської братських шкіл. Утворах "Зерцало богословії", " Євангеліє учительнеє", "Перло многоценноє" пропагував ідеї загальної рівності людей. Стверджував, що суспільна цінність людини повинна залежати від її освіти, а не від походження. Доводив, що гострота розуму залежить від вроджених здібностей, а глибина знань - від виховання. Вчитель повинен використовувати потяг до знань як природну властивість кожної людини. Для цього слід бути терплячим, наполегливим, налаштованим на розвиток талантів.
Єпіфаній Славинецький (?-1675) - учений, викладач Києво-Могилянської академії, автор підручників, перекладач навчальної літератури з медицини, географії, мистецтва, педагогіки, історії. Серед його творів - 60 слів - проповідей (стосуються суспільного життя), "Лексикон латинський", "Лексикон греко-славено-латинский", "Філологічний словник". Найвизначніший педагогічний твір - "Громадянство звичаїв дитячих", у якому вміщено 164 правила поведінки у школі, вдома, на вулиці тощо. Правила подано в катехізисній формі (запитань і відповідей). Відповіді ілюстровані прикладами з життя тварин, цитатами античних філософів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас