Ім'я файлу: контрольна 10.doc
Розширення: doc
Розмір: 36кб.
Дата: 20.11.2023
скачати

Підсумкова контрольна робота

з географії для учнів І-го курсу
І варіант
І рівень (0,5 б)

1.Основне природне багатство Австралії 

а) чорні метали

б) мінеральні ресурси

в)лісові ресурси

г)паливні ресурси

2. Найбільші запаси прісних вод в Австралії в

а)річці Муррей

б) На острові Тасманія

в) Озерах

г)Підземних водах

3. Провідним виробництвом кольорової металургії є

а) алюміній

б)мідь

в)нікель

г)платина

д)срібло

4. Світовим лідером за видобутком міді є:

а) Венесуела

б) Мексика

в) Чилі

г) Бразилія

5. Назвати країну, що не має значних площ покритих лісом

а) Канада

б)США

в)Аргентина

г)Бразилія

6. Яка з країн Латинської Америки має найбільшу кількість населення?

а) Бразилія

б) Уругвай

в) Колумбія

г) Аргентина

ІІ рівень Установіть відповідність (2б)

7. Увідповідніть корисні копалини та країни Америки, що спеціалізуються на їх видобуванні : 1 - В, 2 - Д , 3 - А, 4 - Г

1 залізні руди А Канада і Бразилія

2 мідні руди Б Колумбія і Еквадор

3 уранові руди В Бразилія і США

4 алюмінієві руди Г Ямайка і Суринам

Д Чилі і Перу

8.Які з наведених показників характеризують особливості населення Північної Америки?

1 Високий показник середньої густоти населення

2 Характерне старіння нації

3 Однонаціональний склад населення

4 Близько 75% населення зосереджено на півночі країни

5 Українці становлять майже 4% від загальної кількості населення країни

6 Низький рівень урбанізації

7 найбільша частина населення зайнята у третьому секторі

8 характерний І тип відтворення населення

ІV рівень (3б)

9. Чим обумовлена строкатість населення Америки як регіону? (2б)

Кількість населення усіх субрегіонів Америки становить близько одного мільярда осіб. Корінне населення Америки (індіанці, ескімоси)за перші 150 років після подорожі Х.Колумба зменшилось приблизно на 80 % (від близько 50 млн осіб у 1492 р. до 8 млн у 1650 р.). Основні причини – спалахи захворювань, привезених зі Старого Світу, до яких у індіанців не було імунітету, вбивства та примусова праця. У доколумбовій Америці Цивілізація майя, що була поширена на півдні Мексики і в Гватемалі, за глибокої давнини досягла значних успіхів у розвитку знань. Народи і країни, що сформувалися за цей час, є народами і країнами іммігрантів. В Північній Америці іммігранти і їхні нащадки становлять понад 95 % білого населення.Іммігранти в Новому Світі формують демографічну ситуацію та етнічну основу націй. Сучасна етнічна структура населення відображає різноманітні види взаємодії між корінними індіанськими народами, європейцями-колоністами, рабами, вивезеними з Африки, та вихідцями з країн Азії. Тобто, в Америці зосереджені народи різних рас, і виникає феномен формування націй з поліетнічною структурою. З історією колонізації пов’язані витоки англійської, іспанської та французької мов, якими говорять більшість північно- і південноамериканців, а їхні суспільства і держави зазвичай відображають європейські традиції.Понад 80 % населення є християнами і сповідують здебільшого католицизм, який протягом історії насильно насаджувався в іспанських та португальських колоніях.Протягом усієї історії в заселенні Америки переважали урбаністичні форми розселення, і нині міське населення становить у середньому 80 %.
10. Позначити на карті:

регіони: Англо Америка, Латинська Америка, Карибський басейн;

країни: США, Мексика, Бразилія, Аргентина
ІІ варіант

І рівень (0,5б)

1. Найбільша зайнятість економічно активного населення у господарстві Австралії у

а) у первинному секторі 

б) обробній промисловісті і будівництві 

в) сфері послуг

2. Розселення населення вкрай нерівномірне. У внутрішніх пустельних районах населення сконцентроване навколо

а)оазисів

б) гірничопромислових центрів

в) металодобувних центрів

г)лісових господарств

д)рекреаційних зон

3. Австралійська сталь є однією з ____ у світі. 

а) найдорожчих

б) найдешевших

в)най високотехнологічних

г) найякісніших

4. Вкажіть країну лідера за видобутком срібла

а)США

б) Перу

в) Канада

г) Мексика

5. Яка країна Латинської Америки є лідером нафто-газо-видобутку

а) Уругвай

б) Парагвай

в)Венесуела

г) Перу

6. Якою є форма державного управління більшості країн Америки?

а) Конституційна монархія

б) Абсолютна монархія

в) Теократична монархія

г) Республіка

ІІ рівень Установіть відповідність (2б)

  1. Увідповідніть галузь вторинного сектору економіки країн Америки та її характеристику

1 -Б , 2 -В , 3 -А , 4 -Г .

1 електроенергетика А найбільші комбінати з повним циклом діють в США,

Бразилії, Мексиці, Канаді

2 машинобудування Б ГЕС дають понад 60% електроенергії регіону

3 чорна металургія В відіграє головну роль в економіці регіону, проте його

розвиток нерівномірний й не має значних конкурентних переваг (окрім США)

4 кольорова металургія Г належить до найстаріших промислових виробництв

регіону
8.Які з наведених показників характеризують особливості населення Південної Америки?

1 Високий показник середньої густоти населення

2 Характерне старіння нації

3 Велика кількість молодого населення

4 Близько 75% населення зосереджено на півночі країни

5 Більшість країн однонаціональні

6 Високий рівень урбанізації

7 найбільша частина населення зайнята у третьому секторі

8 характерний ІІ тип відтворення населення

9. Які чинники забезпечують розвиток Австралії та в яких сферах?(2б.)

Економіко-географічне положення. Австралія - єдина в світі держава, що займає цілий однойменний материк і ряд сусідніх островів. Через те країна має лише морські кордони. Особливістю ЕПГ країни є її значна віддаленість від усіх регіонів світу, що в минулому ускладнювало зв'язки з більшістю держав. Біля її берегів починаються найдовші морські траси: Мельбурн - Санкт-Петербург (22,5 тис. км), Сідней - Лондон (21 тис. км), Сідней - Нью-Йорк (18 тис. км). Нині віддаленість від Європи та Америки перестала бути вирішальним чинником географічного положення країни. Технічний прогрес на транспорті та в засобах зв'язку наблизив Австралію до інших регіонів світу.

Історичний чинник. Незважаючи на світове лідерство за багатьма критеріями, Австралія залишається за своєю спеціалізацією переселенською країною. Країна має подвійний характер економіки. З одного боку, як високорозвинута країна вона вирізняється високим рівнем розвитку економіки. З іншого, - має аграрно-сировинну спеціалізацію.

Природно-ресурсний потенціал. Природні умови Австралії достатньо одноманітні. У рельєфі переважають рівнини. Низькі давні гори - Великий Вододільний хребет займають лише 5 % території на сході.Ділянки з достатнім зволоженням займають лише незначні території на південному сході та південному заході. Це головні райони концентрації населення та землеробства країни.

Основне природне багатство Австралії - її мінеральні ресурси. Забезпеченість Австралії корисними копалинами у 20 разів вища від середньосвітового показника. Водні ресурси Австралії характеризуються обмеженістю поверхневих і багатством підземних вод. Єдина річка, що не пересихає протягом гору, - Муррей. Гірські витоки Муррею багаті на гідроенергоресурси. Найбільш розвинута річкова мережа на острові Тасманія. Річки там повноводні протягом року, мають великі запаси гідроенергії. На материковій частині Австралії для потреб сільського господарства широко використовуються артезіанські басейни.Країна має багаті рекреаційні ресурси. Природні ландшафти та чудові пляжі східного узбережжя країни є основою для розвитку екологічного, рекреаційного, спортивного (дайвінг, віндсерфінг) та пригодницького (яхтинг, риболовля) туризму.

10. Позначити на карті (3б.):

регіони: Англо Америка, Латинська Америка, Карибський басейн;

країни: США, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина
скачати

© Усі права захищені
написати до нас