Ім'я файлу: Транспортні технології.docx
Розширення: docx
Розмір: 513кб.
Дата: 15.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ, УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ

Контрольна робота

з дисципліни «Сучасні транспортні технології»Виконала:

студентка групи

Перевірив:
викладач Хмельов І. В.

к.т.н., доцент кафедри.Київ 2020


Завдання № 1
Характеристика засобів укрупнення вантажних місць (ЗУВМ)Хід роботи
1. Вибір початкових даних.

2. Визначення техніко-експлуатаційних характеристик ЗУВМ.

3. Визначення коефіцієнту використання вантажопідйомності ЗУВМ.

4. Визначення коефіцієнтів використання площі та об’єму ЗУВМ.

5. Зобразити схеми ЗУВМ.

6. Зробити висновки.
Методика виконання роботи

1. Вибір початкових даних

1.1. Nсп=4

1.2. Універсальний контейнер (табл. 1, за останньою цифрою Nсп).

Типи контейнерів

Nсп

Позначення

Маса контейнера, т

Зовнішні розміри, мм

з вантажем

без вантажу

довжина

ширина

висота

Крупнотоннажні

4

1D

10,16

1,46

2991

2438

2438

1.3. Піддон (плоский).

1.4. Ящик (табл. 2, за Nсп):

- маса з вантажем (брутто) mя;

- зовнішні розміри – довжина l, ширина b, висота h.

Таблиця 2 –Ящики (за Nсп)

Nсп

Маса одиниці вантажу, кг

Зовнішні розміри, мм

4

35

590 х 398 х 302

l=590 мм

b=398 мм

h=302 мм
2. Визначення техніко-експлуатаційних характеристик ЗУВМ.

Виписати з довідкової літератури техніко-експлуатаційні характеристики заданих ЗУВМ, а також номенклатуру вантажів, для перевезення яких вони призначені.

2.1. Універсальний контейнер:

- марка - 1D крупнотоннажний

- маса з вантажем (брутто) Gв

Номінальна – 10,16 т

Максимальна - 10,16 т

Внутрішній об’єм – 10,4 м3

і без вантажу G0, 1,46 т;
- зовнішні розміри

довжина Lв= 2991-5 мм

ширина Bв=2438-5 мм

висота Hв= 2438 -5 мм

- внутрішні розміри

довжина Lв=2802 мм

ширина Bв=2299 мм

висота Hв=2197 мм

2.2. Піддон (плоский):

- вантажопідйомність q=1,25 т;

- власна маса (15 – 45 кг);

- зовнішні розміри – довжина Lп = 1200, ширина Bп = 800 м;

- допустима висота вантажу на піддоні Нп = 1240, м.

3. Визначення коефіцієнту використання вантажопідйомності ЗУВМ.

Даний пункт виконується окремо для універсального контейнера та піддону. Далі наведено методику визначення коефіцієнту використання вантажопідйомності для універсального контейнера. Розрахунки для піддону виконуються аналогічно.

3.1. Визначення показників кратності по довжині nl, ширині nb, висоті nh:

(1.1)

Показники кратності округлити до цілого числа в меншу сторону.
nl=2802/590=4,7≈4

nb=2299/398=5,77≈5

nh=2197/302=7,27≈7

3.2. Визначення кількості ящиків у контейнері:

(1.2)

Nk=4*5*7=140
3.3. Визначення кількості ящиків на піддоні:

nl=1200/590≈2

nb=800/398≈2

nh=1240/302≈4
Nп=2*2*4=16

3.3. Коефіцієнт використання вантажопідйомності:

– контейнера: – піддона:

; ,

(1.3)

γк=140*35/(9000)=0,54
γп=16*35/(1240)=0,45
де Nп – кількості ящиків на піддоні.
4. Визначення коефіцієнтів використання площі та об’єму ЗУВМ.

4.1. Коефіцієнт використання площі універсального контейнера:

(1.4)

ηк=(4*590*398*5)/( 2802*2299)=0,73
Аналогічно визначити коефіцієнт використання площі піддону ηп.
ηп=(2*590*398*2)/(1200*800)=0,98
4.2. Коефіцієнт використання об’єму універсального контейнера:

(1.5)

де Vя – об’єм ящика, м3; Vв – внутрішній об’єм універсального контейнера, м3.

εк=(140*590*398*302)/( 2802*2299*2197)= 0,70
εп=(16*590*398*302)/(1200*800*1240)=0,95
5. Зобразити схеми ЗУВМ.
6. Висновки:

В контейнері марки - 1D може бути розміщено 140 ящиків, при цьому

коефіцієнт використання вантажопідйомності рівний 0,54, коефіцієнт використання площі - 0,73, коефіцієнт використання об’єму універсального контейнера- 0,70. Розраховані коефіцієнти відповідають допустимим значенням організації вантажних перевезень.

На піддоні може бути розміщено 16 ящиків, при цьому коефіцієнт використання вантажопідйомності рівний 0,45, коефіцієнт використання площі - 0,98, коефіцієнт використання об’єму - 0,95. Розраховані коефіцієнти використання площі та об’єму майже рівні одиниці, що відповідає майже повному заповненню контейнера.

Завдання № 2

Визначення техніко-експлуатаційних характеристик (ТЕХ)

автотранспортних засобів (АТЗ)Хід роботи
1. Вибір початкових даних.

2. Визначення показників ТЕХ АТЗ.

3. Визначити групу АТЗ.

4. Зробити висновки.
Методика виконання роботи

1. Вибір початкових даних (визначає викладач окремо для кожного студента).

1.1. Номер варіанта (номер студента по списку / остання цифра номеру залікової книжки), Nсп.

1.2. Вантажний автомобіль: вантажопідйомність q = Nсп, т.

Виписати з довідника технічні характеристики обраного вантажного автомобіля:

ГАЗ-3309

1)Вантажопідйомність: бортового q = 4 тонн;

2) Маса спорядженого автомобіля - бортового - 3,5 тонни;

Повна маса машини - 8,1 тонн.

Розподіл навантаження: на передню вісь - 1,9 тонни;

на задню вісь - 6,2 тонн.

3) Мінімальний радіус повороту, по осі сліду переднього зовнішнього колеса - 8 м.

4) Максимальна швидкість руху 90 км/год

5) Потужність, при 2400 об / хв - 88 кВт; N =125 к.с. (92кВт)

6) Контрольна витрата пального при вимірі в літню пору на обкатаному автомобілі з повним завантаженням, що рухається по рівній дорозі з твердим покриттям зі швидкістю 60 км / год, становить 14,5 літрів дизпалива на 100 кілометрів.

7) Габаритні розміри: довжина - 6,42 м; ширина - 2,7 м; висота - 2,35 м (по кабіні)

8) Габаритні розміри вантажної платформи - довжина 3490 мм, ширина 2170 мм; висота бортів 510 мм.

9) Об’єм паливного баку 150л;

10) Навантажувальна висота 1365 мм
2. Визначення показників ТЕХ АТЗ.

2.1. Номінальна вантажопідйомність q, т.

2.2. Питома об’ємна вантажопідйомність, т/м3:γn=4/( 3,49 * 2,17 *0,51)=1,04 т/м3

де Vв – внутрішній об’єм кузова, м3, Vв = lкbкhк.

2.3. Коефіцієнт спорядженої маси:де q0 – споряджена маса АТЗ, т.

ηq=3,5/4=0,88
2.4. Навантажувальна висота підлоги кузова hп, м.

Навантажувальна висота 1365 мм

2.5. Показник компактності, м2/т:λs=( 6,42*2,7)/4=4,33

де Lа, Bа – відповідно довжина та ширина АТЗ, м.

2.6. Коефіцієнт використання габаритної довжини:λb =3,49/6,42=0,54

де lк – внутрішня довжина кузова АТЗ, м.

2.7. Мінімальний радіус повороту Rп= 8 м.

2.8. Контрольна витрата палива, Qк=14,5 л/100 км.

2.9. Лінійна норма витрати палива, Qл, л/100 км.

Лінійна норма витрати палива для АТЗ, які працюють за погодинною оплатою:

 .

Qлп=1,1*14,5=16 (л/100 км)

Лінійна норма витрати палива для автопоїзда:

 ,

де Qлт– лінійна норма витрати палива тягача, л/100км (див. Наказ Міністерства транспорту України № 43 від 10 лютого 1998 р. «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»);

Hп– норма витрати палива на 1 т спорядженої маси (питома витрата палива), л/100 ткм (Hп = 2 для АТЗ з карбюраторним двигуном, Hп = 1,3 для АТЗ з дизельним двигуном, Hп = 0,6…0,8 для сучасних вантажних АТЗ при магістральних перевезеннях);

G0п – споряджена маса причепа (напівпричепа), т.

Допустима маса причепа на буксирі для ГАЗ-3309 - 7 тонн.

Qлап= 18,0+1,3*7=27,1(л/100 км)
2.10. Загальна норма витрати палива на 100 км пробігу:Н=(16*1+ 1,3(4*1*100*0,5)/100)*1=18,6 (л/100 км)

де L – пробіг АТЗ (дорівнює 100 км);

γс= 1; β = 0,5;

Кд – коефіцієнт дорожніх умов руху (Кд= 0,85 – 1,15).

2.11. Запас ходу по паливу, км:

 ,

l=(100*150)/ 18,6=806,5 км

де Vб – об’єм паливного баку, л.

2.12. Питома витрата палива, л/100 ткм:

 ,

Qn=18,6/(4*1*100*0,5)=0,09(л/100 ткм)
де γс= 1; L = 100 км; β = 0,5.

2.13. Питома потужність АТЗ, кВт/т (к.с./т):

 ,

Nn= 92/8,1=11,36 кВт/т
де N – максимальна потужність двигуна, кВт (к.с.); G – повна маса АТЗ, т.

2.14. Максимальна швидкість руху Vmax=90 км/год.

2.15. Коефіцієнт розподілу маси за осями, %:

а) при повному завантаженні;

б) без завантаження

 ,

де Мі – маса, яка приходиться на і-ту вісь АТЗ, т; Ма – маса АТЗ, т.

ηп=1,9/8,1=0,23

ηз=6,2/8,1=0,77
3. Визначити групу АТЗ.

До групи А відносяться АТЗ з максимальним навантаженням на вісь до 10 т (одинарна вісь) і до 18 т (здвоєна вісь).

До групи Б відносяться АТЗ з максимальним навантаженням на вісь до 6 т (одинарна вісь) і до 11 т (здвоєна вісь).
4. Висновоки: автомобіль ГАЗ-3309 відносяться до групи А, тому що максимальне навантаження на вісь 6,2 т (одинарна вісь) . Питома об’ємна вантажопідйомність ГАЗ-3309 становить 1,04 т/м3, коефіцієнт спорядженої маси рівний 0,88, показник компактності - 4,33 м2/т, коефіцієнт використання габаритної довжини -0,54. Лінійна норма витрати палива для ГАЗ-3309 - 16 (л/100 км), для автопоїзда - 27,1(л/100 км). Коефіцієнт розподілу маси за осями: передня вісь 23 %, задня – 77%.

Завдання № 3
Визначення собівартості перевезеньХід роботи
1. Вибір початкових даних.

2. Розрахунок собівартості перевезень.

3. Визначення тарифів на перевезення.

4. Аналіз впливу ціни палива на собівартість і тарифи на перевезення.

5. Зробити висновки.
Методика виконання роботи
1. Вибір початкових даних (визначає викладач окремо для кожного студента).

1.1. Номер варіанта (номер студента по списку / остання цифра номеру залікової книжки), Nсп.

1.2. Вантажний автомобіль: вантажопідйомність q = Nсп, 4 т, ціна ГАЗ-3309 Ц=850 000 грн.

1.3. Відстань перевезень lв = 3 Nсп + 15 км=27 км

1.4. Технічна швидкість VТ = 25 км/год.

1.5. Ціна 1 л палива Цп, 28 грн.


2. Розрахунок собівартості перевезень.

2.1. Змінні витрати, грн./км:
 ,
де К1 – коефіцієнт змінних витрат (К1 = 1,4 для вітчизняних АТЗ, К1 = 1,6 для іноземних АТЗ);

Са – вартість амортизації АТЗ на 1 км пробігу:
 ,

Са=(1,2 *850 000)/600 000=1,7 грн.

де Ц – ціна АТЗ, гр.;

Lн – нормативний пробіг АТЗ до капремонту (Lн = 400 тис. … 600 тис. км для вітчизняних АТЗ, Lн = 800 тис. … 1 млн. км для іноземних АТЗ);

Сп – вартість палива на 1 км пробігу:
 ,

де Цп – ціна палива, гр.;

Н1 – норма витрати палива на 1 км пробігу (за маршрутною нормою витрати палива):

 ,

Сп=(16/100)*28=4,48 грн.

де Н – загальна норма витрати палива на 100 км пробігу (див. завд. № 2).
Сзм=1,4(1,7+4,48)=8,65 грн./км
2.2. Постійні витрати, грн./год.:
 ,

Спос=14*8,65=121 грн./год.
де К2 – коефіцієнт постійних витрат (К2 = 14 для вітчизняних АТЗ, К2 = 17 для іноземних АТЗ).

2.3. Витрати на 1 км пробігу, гр./км:

 ,

де VТ – технічна швидкість, км/год.

Скм=8,65+ (121/25)=13,49 грн/км
2.4. Собівартість перевезення 1 т вантажу:
 ,
де lв – відстань перевезень, км;

γc = 1; β = 0,5;

tнр – час простою АТЗ при навантаженні та розвантаженні, год.:

 ,

tнр=(2(12+2(4*1-1))/60=0,6

ST=(13,49*27)/(4*1*0,5)+( 121*0,6)/4=157,2+15,76=230,3 грн

де t1, t2 – час навантаження (розвантаження) відповідно першої та кожної наступної тони вантажу, хв. Для вантажного автомобіля: t1 = 12, t2 = 2; для фургона: t1 = 12, t2= 3.

2.5. Собівартість виконання 1 ткм транспортної роботи, гр./ткм:

 .

SW=230,3/27=7,42 грн/ткм
3. Визначення тарифів на перевезення.

3.1. Договірний тариф на перевезення 1 т вантажу, гр./т:
 ,

ТT=1,02*230,3*1,2*1,35=380,55 грн/т
де ПДВ – податок на додану вартість (ПДВ = 0,2);

R – норма рентабельності (R = 0,35).

3.2. Договірний тариф на виконання 1 ткм транспортної роботи, гр./ткм:
 .

Тw=380,55 /27=14,1 грн/ткм
3.3. Договірний тариф за погодинними розцінками, гр./год.:
 ,
де РГ – годинна продуктивність АТЗ, т/год.:

 .

РГ=(4*1*25*0,5)/(27+25*0,5*0,6)=1,45

Тгод=380,55 *1,45=552
Висновки: собівартості перевезень автомобілем ГАЗ-3309 на 1 км пробігу рівна 1,7 грн, вартість палива на 1 км – 4,48, змінні витрати - 8,65 грн./км, при цьому постійні витрати рівні 121 грн, отже витрати на 1 км пробігу дорівнюють 13,49 грн. Собівартість перевезення 1 т вантажу автомобілем ГАЗ-3309 на відстань 27 км становить 230,3 грн, при цьому собівартість виконання 1 ткм транспортної роботи – 7,42 грн/ткм.

Договірний тариф на перевезення 1 т вантажу на відстань 27 км, з урахуванням рентабельності - 380,55 грн/т, договірний тариф на виконання 1 ткм транспортної роботи - 14,1 грн/ткм, договірний тариф за погодинними розцінками – 552 грн.


Завдання № 4


Характеристика засобів сучасних транспортних технологій


Технологія blockchain ​​в логістиці

Сьогодні технології роблять величезний вплив на основи економіки, бізнесу і держави. Вони змінюють розуміння людей про торгівлю, власності та взаємодії гравців ринку.

 Зміна бізнес-моделей привела до потреби в технології, яка може забезпечувати прозорість і захищеність усіх пов'язаних процесів - Blockchain.

   

Як виникла технологія Blockchain? У 2008 році Сатоши Накамото створив Bitcoin, електронну платіжну систему, основану на криптографічному підтвердження замість «довіри».

 І хоча в 2016 році провідні ЗМІ світу 117 разів оголошували, що Bitcoin мертвий, сьогодні ми бачимо, що це не так. Так, цей ринок як і раніше нестійкий в силу відсутності регулятора, який взяв би на себе відповідальність в разі краху валюти. Але головне, що приніс в світ Bitcoin, це сама технологія Blockchain.

 Blockchain бурхливо обговорювали на недавньому Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Банкіри з Уолл-стріт починають вкладати в криптовалюту і технологію Blockchain.

Уряди різних країн (Японія, Китай, Автралія, США, країни Євросоюзу, і ін), в тому числі і України, тестують дану технологію для впровадження її в держуправління.

 Уряд США оголосив про проведення форуму з блокчейну в липні цього року. Безпосередніми організаторами виступлять Держдепартамент і Управління служб загального призначення (GSA). Форум повинен допомогти в розробці плану з об'єднання зусиль урядових агентств і міністерств в просуванні Blockchain технологій.

 В Україні вже три роки поспіль проходять форуми по Blockchain технології.

 Що ж таке Blockchain:

Blockchain - це загальнодоступна і незмінна облікова «інтернет-книга», в якій записано, що кому належить. Підробити таку книгу неможливо;

Наприклад, blockchain дозволяє відстежити весь ланцюг постачання товару від виробника до споживача.

Кожна угода або транзакція в такому випадку записується і додається в ланцюжок розподіленої бази даних як новий фрагмент, якому вручну присвоюється унікальний багатозначний числовий шифр. Цей фрагмент зберігає дані про час, дату, учасників, суму угоди і, що важливо, інформацію про всю мережу. Тут будь-яка передача інформації відбувається у вигляді ланцюжка блоків (block і chain - ланцюг), де кожен блок завжди містить інформацію про попередній блок.

Blockchain - це і є disruptive technology (проривні технології) в кращому розумінні цього виразу.

За даними ресурсу CB Insights blockchain незабаром трансформує такі галузі як: банківська справа, фінанси, біржові торги; кібербезпеку; освіту і академічні записи; системи для голосування і виборів; продаж і лізинг автомобілів, ride-sharing послуги; IoT (інтернет речей - розумні пристрої, сенсори, датчики, що передають дані) і об'єднані пристрої; прогнозування і статистику; музику, нерухомість, охорону здоров'я, страхування, торгівлю, логістику, хмарні сервіси, спортивний менеджмент, туризм, управління енергоефективністю, програми лояльності, управління персоналом, управління державою, юриспруденцію, продаж і відстеження зброї, передачу спадщини, благодійність. Як бачите, список можна продовжувати і продовжувати.

 Дуже важливо усвідомити, що blockchain - це не тільки bitcoin, криптовалюта, про яку багато говорять і пишуть останні кілька років. Сценаріїв можливого використання цієї технології всередині організації або в рамках взаємодії окремих компаній досить багато. Так, за допомогою блокчейна можна організувати фінансові транзакції між банками по всьому світу без єдиного центру, розробити систему постачання практично будь-якого типу (лізинг автомобілів, складає особливо складні пристроїв і т.п.), створити швидку і надійну систему укладання контрактів між покупцем і продавцем або отримувачем послуги та її постачальником, організувати систему поштових відправлень, управляти ланцюгами постачання й т.д.

Блокчейн може бути надзвичайно корисним для організацій, які обмінюються інформацією, цінними даними, але не надто довіряють один одному. В цьому випадку технологія дозволяє спростити і покращити процеси обміну і зберігання інформації, що має відношення до взаємодії цих організацій.

 Як блокчейн знаходить застосування в логістичних ланцюгах поставок

 У міру того як все більше учасників світового логістичного ринку переймаються підвищенням прозорості та надійності ланцюгів поставок, провідні IT-компанії просувають ідею використання для цих цілей технології blockchain.

Так, міжнародна ІТ-компанія IBM вже запропонувала деяким великим компаніям з різних сфер діяльності протестувати свої розробки, засновані на принципі blockchain.

Міжнародний Blockchain-консорціум Hyperledger був запущений Linux Foundation в 2015 році і на даний момент об'єднує понад 115 компаній з різних сфер, включаючи фінанси, автомобілебудування, охорону здоров'я, IoT і авіацію. Головна мета консорціуму - створення єдиної blockchain-платформи з відкритим вихідним кодом, яка дозволить організаціям по всьому світу впровадити технологію blockchain в свої бізнес-процеси.

 

Рітейлер WalMart одним з перших повірив у світле майбутнє blockchain, він тестує нову технологію IBM на поставках манго в США і свинини в Китаї. Як вважають в компанії, її впровадження підвищить ефективність управління запасами і забезпечить безпекупостачаємих продуктів харчування, що WalMart вважає особливо важливим після спалаху сальмонельозу в 2006 році. У той час, при використанні паперового документообігу, на ідентифікацію джерела інфекції у компанії пішло близько двох тижнів. Блокчейн дозволить отримати повну інформацію про будь-якої партії товару, занесеної до бази даних, за лічені секунди, стверджують прихильники технології.

 Прозорість ланцюга поставок принесе користь і кінцевим споживачам, які зможуть переконатися в безпечності продукції, її свіжості, відсутності ГМО і небажаних добавок. Або ж точно дізнатися, що куплений тунець ні здобутий браконьєрським способом - саме з метою захистити себе від подібних звинувачень blockchain став використовувати британський стартап Provenance. Компанія за допомогою технології blockchain відстежує рух тунця, контролюючи його ловлю і доставку.

 Компанія EverLadger використовує blockchain в ланцюжку поставок для підтвердження джерела походження в торгівлі алмазами.

 Стартап Assetcha.in за допомогою blockchain підвищує безпеку зберігання цінних речей.

 Компанія Midasium за допомогою blockchain укладає в оперативному режимі угоди про оренду житла на ринку нерухомості.

 Понад рік вже працює стартап Yojee (Сінгапур).

Технологічна платформа, яка надає потужні логістичні можливості в управлінні ланцюгами поставок, використовує штучний інтелект і технологію blockchain. Вона замінює диспетчера, відстежує стан замовлень в режимі реального часу, формує рахунки, управляє завданнями. У компанії запевняють, що вже працюють з 30 тисячами транспортних засобів та клієнтами з Сінгапуру, Австралії, Камбоджа і Індонезії.

 Допоможе blockchain і в боротьбі з шахрайством і помилками доставки, адже одним з важливих переваг технології є моментальне одночасне оновлення інформації у всіх учасників логістичного ланцюга. У компанії Maersk, яка приступила до випробування технології на кількох маршрутах контейнерних ліній, вже готуються отримати багатомільярдну економію при успішному впровадженні блокчейна. Уявіть: 90% зовнішньоторговельного товарообігу в світі доставляється в контейнерах. При доставці кожного з них в середньому бере участь 30 ланок логістичного ланцюга (включаючи вантажовідправників, вантажоодержувачів, перевізників, митні, фіскальні, контролюючі органи), між якими відбувається понад 200 одиниць інформаційних взаємодій. Передбачається, що свій запис в блокчейн кожна з ланок ланцюга зможе внести за допомогою смартфона, і це скасує необхідність оформляти тонни товаросупроводжуючої документації на кожному етапі шляху. Впровадження цифрової технології обміну і зберігання даних в режимі реального часу могло б зробити справжній прорив в ланцюгах поставок.

Технологія допоможе вимірювати не тільки місце розташування, а й температуру, вологість і стан електроживлення в режимі реального часу.

 З 2016 році Порт Роттердам, найбільший торговий порт в Європі, проводить випробування технології Blockchain logistics, і це може стати відправною точкою в розвитку рівня прозорості в галузі. Проект має підтримку більше п'ятнадцяти компаній державного і приватного секторів, які базуються в Нідерландах за сприяння Міністерства з економічних питань.

За словами творців, цей blockchain проект унікальний тим, що охоплює весь логістичний ланцюжок поставок.

Протягом наступних двох років, члени консорціуму будуть тестувати програми для обміну матеріально-технічної та договірної інформацією між сторонами.

 У жовтні 2016 року було проведено логістичний і юридичний експеримент Commonwealth Bank of Australia, Wells Fargo і Brighann Cotton.

У його ході 88 тюків бавовни на суму в $ 35 000 були доставлені з США до Китаю. Їх перевозив між континентами контейнеровоз Marie Schulte. Після подорожі в 11 000 км товар був вивантажений в порту Циндао. Було отримано доказ того, що комбінації технологій, як блокчейн і «розумні» контракти, можуть приносити бізнесу реальну вигоду.

 В Австралії менше місяця назад було проведено всебічне тестування заснованої на blockchain архітектури системи забезпечення безпеки TBSx3, яка здатна забезпечити якісно новий рівень захисту глобальних ланцюгів поставок.

DP World, DB Schenker, Hamburg Süd і австралійська компанія з виробництва вина IUS успішно завершили тестування технології блокчейна в интермодальному ланцюжку доставки з району Кунаварра (Південна Австралія) в китайський порт Циндао з використанням автомобільного та морського транспорту (протяжність ланцюга 8100 км).

Розробка базується на 44-розрядному буквено-цифровому криптографічному кодуванні, що прийнято в військово-промисловому комплексі (на відміну від публічно використовуваної 6-значної цифровий криптографії). Творці TBSx3 планують продовжити багатосторонні випробування системи і сподіваються встановити новий світовий стандарт безпеки глобальних ланцюгів поставок.

Дослідницькі групи в Сіднеї та Пекіні моніторили процес і зміни режиму з метою розробки протоколів, які повинні ідентифікувати відсутність підміни товарів протягом всього ланцюжка постачання.

Аудиторсько-консультаційна компанія KPMG підтверджувала справжність товарів по всьому ланцюжку поставки, а також перевіряла, чи може система в потенціалі виявити фальсифікат.

Партнери, які беруть участь в проекті, перевіряли кожну ланку ланцюжка, а також відповідність протоколів в кінці ланцюжка за оптовими і роздрібними поставками для рітейлерів і споживачів.

 Другий в Європі за обсягом контейнерного вантажообігу порт Антверпена (Бельгія) в кінці червня цього року оголосив про запуск пілотного блокчейн-проекту, націленого на оптимізацію логістичних процесів. Пілотне тестування буде проводитися у співпраці з blockchain-стартапом T-Mining.

Представники порту відзначають, що просте переміщення контейнерів з пункту А в пункт Б може охоплювати більше 30 різних учасників, включаючи експедиторів, перевізників, вантажовідправників і т. д, а також близько 200 різних операцій. На їхню думку, технологія blockchain здатна підвищити прозорість обміну даними і прискорити взаємодію між учасниками логістичних процесів і клієнтами порту. Це, в свою чергу, мінімізує ймовірність будь-яких маніпуляцій даними.

 Монополіста в технології blockchain не повинно бути

 У глобальні перспективи технології вірять не тільки її адепти. Нещодавно стало відомо, що конкурент IBM, компанія Microsoft, також веде розробки в цьому напрямі, спільно з JPMorgan Chase і іншими великими фінансовими корпораціями, взявши за основу альтернативну технологію віртуальної валюти Ефіріума (Ethereum). Партнери відгукнулися на побоювання багатьох банківських організацій, що IBM стане монополістом в області блокчейна і нав'яже всім власні програмні продукти.

Хмарний blockchain-сервіс Azure Blockchain-as-a-Service (Baas) був запущений в кінці 2015 року, і з тих пір Microsoft взаємодіє з замовниками та партнерами для отримання відгуків та пропозицій по відсутнім частинам свого рішення, які необхідні для того, щоб організації могли і хотіли впроваджувати blockchain-додатки.

У 2017 компанія оголосила про запуск нової ініціативи під назвою Project Bletchley, метою якої стане надання допомоги компаніям, які представляють різні сектори економіки, зі створенням консорціумів з вивчення та впровадження технології blockchain.

Microsoft також бере на себе і освітню місію, розповідаючи про сутність і можливості технології, а також стимулює підприємництво та розвиток технології, проводячи хакатони, воркшопи та інкубаційні програми по всьому світу. Наприклад, в червні 2018 року компанія провела інтенсивний-курс для українських підприємців.

 Український уряд також не відстає від нових тенденцій.

В кінці 2016 року Правління НБУ схвалило і презентувало дорожню карту Cashless Economy, в якій вперше прописані плани по використанню технологія blockchain в Україні

"У нас з'явилася можливість перейти на новий щабель захисту інформації Державного земельного кадастру, захисту системи від стороннього впливу із застосуванням технології blockchain, розподілених баз даних. Blockchain передбачає наявність стороннього аудитора, роль якого на себе бере Transparency International. До кінця року ми технічно це завдання виконаємо ", - зазначив він.

За словами голови Державного агентства з питань електронного уряду України Олександра Риженко, зараз мова йде про пілотний проект впровадження технології Blockchain в роботу Держземкадастру.

"Зараз вводиться" пілот ", в рамках якого буде проведено дослідження використання технології блокчейн в земельному кадастрі. Ми зможемо представити результати до кінця цього року. В рамках" пілота "не використовуватимуться додаткові кошти з держбюджету, а тільки кошти, призначені для обслуговування відповідного реєстру ", - зазначив він.

У квітні 2017 року Кабінет міністрів домовився з американською технологічною компанією Bitfury Group про створення для України повномасштабної системи електронного управління за технологією Blockchain.

 Світ змінюється. І бізнес-моделі компаній також повинні змінюватися. Однак правило Паретто, працює безвідмовно. Тільки 20% компаній готові до змін і змінюються, інші чекають
скачати

© Усі права захищені
написати до нас