Ім'я файлу: КР1 БД.docx
Розширення: docx
Розмір: 63кб.
Дата: 09.12.2021
скачати

Контрольна робота група №_______ ПІП________________________________

Варіант І

1. База даних із табличною формою організації даних називається...

а) мережевою; б) реляційною; в) ієрархічною


2. Основним елементом бази даних є...

а) запис; б) поле; в) форма; г) таблиця; д) запит; є) звіт


3. До основних властивостей поля належать: розмір, формат, підпис, ім'я,...

а) функція б) формула; в) тип

4. Серед представлених об'єктів СУБД укажіть неіснуючі:

а) таблиці та запити; б) посилання та масиви; в) форми та звіти


5. Укажіть порядок додавання на екран панелі форматування звітів та форм:

а) Вкладка «Панель управління»; б) Пункт горизонтального меню « Сервіс »;

в) Вибрати «Формат(звіт/форма»); г)Пункт спадаючого меню «Настройка»


6. Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:

а) задати пароль БД; б) створити макрос;

в) встановити порядок запису об'єктів у робочої області

1. СЕРВІС 2. ВИД 3. вставка


7. Звіти у порівнянні з формами...

а) служать для форматного виводу даних на пристрій друку;

б) мають зменшену кількість розділів;

в) не містять інформацію параметрів принтеру;

г) не мають розділів верхнього та нижнього колонтитулів.


8. Укажіть кількість полів у наведеній базі даних

а) 3; б) 7; в) 6 .


9.Які типи полів використовуються у таблицях БД?

10. Які існують способи побудови таблиць у БД?

11. З якою метою використовують звіти?


Контрольна робота група №_______ ПІП________________________________
Варіант ІІ

1. База даних, яка представлена сукупністю об'єктів різних рівнів, при цьому об'єкти нижнього рівня підпорядковуються об'єктам верхнього є ...

а) мережевою; б) реляційною; в) ієрархічною


2.Тип поля бази даних визначається:

а)назвою поля; б) шириною поля; в) кількістю записів;

г)типом даних; д) довільно; є) місцем поля у структурі


3.Структура бази даних зміниться, якщо...

а) додати/вилучити запис; б) відредагувати рядок БД; в) додати/вилучити поле


4. Знайдіть неправильне пояснення: «Зв'язки між таблицями необхідні для...»

а) забезпечення цілісності даних; б) автоматизації задач обслуговування БД;

в) виключення вибірки інформації з різних таблиці


5.Як створити власну панель інструментів

а) Пункт спадаючого меню «Настройка»; б) Сформувати нову панель за допомогою перетаскування необхідних кнопок; в) Пункт горизонтального меню «Сервіс»; г) Вкладка «Вказівки»; д) Ввести ім'я нової панелі/ Натис­нути кнопку ОК; є)Вкладка «Панель управління»/ Створити


6.Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:

а) застосування буфера обміну ; б) створити новий запит;в) виконайте макрос
1.СЕРВІС; 2.ВСТАВКА; 3 ПРАВКА


7. При вводі та редагуванні даних у таблицях СУБД збереження...
а) повинно бути проведено після кожної дії; б) в загалі не потрібне; в) повинно бути проведене лише у кінці усіх дій; г) повинно бути проведене при закритті таблиці.


8. Укажіть кількість записів у наведеній базі даних
а) 6; б) 5; в) 4.


9 Які основні властивості має текстове поле?

10 Які основні дії треба виконати для встановлення зв'язку між таблицями?

11 Розкрити поняття «Форма».

скачати

© Усі права захищені
написати до нас