Ім'я файлу: Підсумкова контрольна робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 12.12.2022
скачати

Підсумкова контрольна робота

  1. ЕРС джерела 100 В. При зовнішньому опорі 49 Ом сила струму в колі дорівнює 2 А. Визначте внутрішній опір джерела.

Дано: Розв’язання:

е = 100 В За законом Ома для повного кола , тоді IR+Ir=e,

R = 49 Ом ; ;

I = 2 A

r — ?

Відповідь:

  1. Який магнітний потік пронизує плоску поверхню площею 50 см 2 при індукції поля 0,4 Тл, якщо ця поверхня:

  1. перпендикулярна до вектора індукції поля;

  2. розташована до вектора індукції під кутом 45°?

Дано: Розв’язання:

S = 50 см² = 5 ∙ 10⁻³ м²За означенням магнітного потоку:

В = 0,4 Тл

а₁ = 0° С ;

а₂ = 45° С ;

Ф₁ ?

Ф₂ ?

Відповідь: Ф₁ = 2 МВб, Ф₂ = 1,4 МВб.

  1. Дві пружини, жорсткість яких 1кН/м і 3кН/м, з’єднали послідовно і розтягнули на 2см. Яку силу приклали до цієї системи пружин?

Дано: Розв’язання:

k = 1 кН/м При послідовному з'єднанні пружин:

k₂ = 3 кН/м ; ;

x = 2 см По закону Гука: ;

F — ?

Відповідь: 15 Н.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас