Ім'я файлу: Домашня КР №3 БУЛЕВА АЛГЕБРА (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 201кб.
Дата: 15.02.2023
скачати

Контрольна робота №3
1. Нижче наведені логічні вирази. Максимально спростити вираз свого варіанту, скориставшись законами логіки Буля. Потім за допомогою таблиць істинності порівняйте спрощений вираз з заданим.25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.


2. Аналітичним способом, т.б. на основі формул взаємозв’язку між логічними операціями, довести справедливість нижче наведених тотожностей.25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33..

34.

35.

36.

37.


3. В табл. 1.1 задані номери наборів аргументів, на яких логічна функція приймає значення, рівне одиниці. Необхідно записати цю функцію в ДДНФ. Здійснити мінімізацію методом Квайна – Маккласкі, методом Карно - Вейча (результати мінімізації для всіх випадків повинні співпасти). Логічну функцію вашого варіанту запишіть в ДКНФ. Провести мінімізацію цієї функції методом Квайна – Маккласкі, за допомогою діаграм Вейча.
Таблиця 1.1
Номера конституент


1


4


6


8


9


10


11


15


-


2


2


3


6


7


8


14


15


-


3


0


2


4


5


6


7


9


11


4


1


3


5


7


8


12


14


_


5


1


2


5


6


10


12


13


14


6


0


3


7


9


10


12


13


14


7


0


2


5


8


10


11


14


15


8


0


1


2


4


7


10


11


12


9


0


5


7


8


9


12


13


15


10


0


1


2


3


9


12


14


15


11


0


1


4


6


7


8


9


15


12


0


3


4


5


7


8


10


11


13


0


2


3


7


8


12


14


15


14


0


2


9


10


11


12


13


15


15


1


2


5


6


8


9


10


14


16


1


3


6


7


9


11


13


-


17


1


6


7


9


12


13


14


15


18


1


2


4


10


11


13


14


-


19


1


5


6


7


9


13


14


15


20


1


2


3


4


9


12


15


-


21


2


3


4


7


10


12


13

14

22


2


3


5


8


10


11


12


14


23


3


4


5


7


8


9


10


11


24


4


5


7


9


10


11


12


15


25

1


6


7


9


12


13


14


15


26

4


6


8


9


10


11


15


-


27

1


2


5


6


10


12


13


14


28

2


3


4


7


10


12


13

14

29

0


1


2


3


9


12


14


15


30

1


2


5


6


8


9


10


14


31

0


2


5


8


10


11


14


15


32

0


1


2


4


7


10


11


12


33

0


2


4


5


6


7


9


11


34

1


3


6


7


9


11


13


-


35

0


5


7


8


9


12


13


15


36

4


6


8


9


10


11


15


-
Таблиця 1.2

x1

x2

x3

x4

f1

f2

f3

4. Визначити свій варіант перемикальної функції, заданої таблицею істинності (таблиця 1.2) Значення h1, h2, h3, h4, h5 являють собою п'ять молодших розрядів номера залікової книжки в двійковій системі числення, тобто представити його у вигляді hnhn-1….h5h4h3h2h1, де hi - значення відповідних двійкових розрядів і підставити в таблицю значення молодших п'яти розрядів. Наприклад, якщо номер залікової книжки (978498)10 = (11101110111001000010)2 то h1=0, h2=1, h3=0, h4=0, h5=0.

У відповідність із своїм варіантом завдання, для системи перемикальних функцій заданої таблицею істинності виконати наступне :

  1. Мінімізувати систему перемикальних функцій

  2. Побудувати комбінаційні схеми для реалізації перемикальних функцій на елементах (І, АБО, НІ) та (І, НІ).
0

0

0

0

0

1

h1

0

0

0

1

1

h1

0

0

0

1

0

h1

0

1

0

0

1

1

1

h2

0

0

1

0

0

h2

1

0

0

1

0

1

1

0

h2

0

1

1

0

h3

h3

1

0

1

1

1

0

1

h3

1

0

0

0

h4

0

1

1

0

0

1

1

0

h4

1

0

1

0

0

h4

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

h5

1

1

1

1

0

1

1

h5

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

h5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас