Ім'я файлу: 177081.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 11.05.2022
скачати

Контрольна робота №3 11 клас

Тіла обертання. Площі поверхонь тіл обертання

І варіант

1. Радіус конуса – 3 см, твірна – 5 см. Висота конуса дорівнює:

а) 2 см;

б) 2 см;

в) 6 см;

г) 4 см.
2. Конус – це тіло обертання:

а) прямокутника навколо його сторони;

б) рівнобедреного трикутника навколо його сторони;

в) прямокутного трикутника навколо його гіпотенузи;

г) прямокутного трикутника навколо його катета.
3. Формула площі повної поверхні циліндра:

а) ;

б) ;

в) ;

г) 4 .
4. Радіус сфери, площа якої дорівнює 676 дм2 дорівнює:

а) 12 дм;

б) 13 дм;

в) 169 дм;

г) 26 дм.
5. Знайдіть площу сфери, діаметр якої дорівнює 30 см.
6. Знайдіть площу конуса з радіусом 13 см, якщо його твірна дорівнює 28 см.
7. Радіус основи циліндра 2 м, висота – 3 м. Знайдіть діагональ та площу осьового

перерізу.
8. Знайдіть площу основи конуса, твірна якого дорівнює 12 см, а площа бічної

поверхні - 504 см2.
9. Кулю радіуса 10 см перетинає площина, віддалена від її центра на 6 см. Знайдіть

площу перерізу.
10.Висота циліндра 6 дм, радіус основи 5 дм. Знайдіть площу перерізу, проведеного

паралельно осі циліндра на відстані 4 см від неї.

Контрольна робота №3 11 клас

Тіла обертання. Площі поверхонь тіл обертання

ІІ варіант

1. Висота конуса дорівнює 3 см, радіус – 4 см. Твірна конуса дорівнює:

а) 2 см;

б) 2 см;

в) 5 см;

г) 4 см.
2. Циліндр – це тіло обертання:

а) прямокутника навколо його діагоналі;

б) прямокутника навколо його сторони;

в) прямокутного трикутника навколо його катета;

г) трикутника навколо його сторони.
3. Формула площі повної поверхні конуса:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ).
4.Площа сфери радіуса 18 м дорівнює:

а) 324 м2;

б) 648 м2;

в) 1296 м2;

г) 972 м2.
5. Площа сфери дорівнює 81 м2. Знайдіть радіус сфери.
6. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо радіус основи дорівнює 16 дм,

висота втричі більша радіуса.
7. Діаметр основи конуса дорівнює 10 см, Знайдіть висоту конуса, якщо площа повної

поверхні дорівнює 90 см2.
8. Осьовий переріз циліндра – квадрат, площа якого 144 см2. Знайдіть площу повної

поверхні циліндра.
9. Площа перерізу кулі площиною, розташованою на відстані 5√3 дм від центра кулі,

дорівнює 25 дм2. Знайдіть площу поверхні кулі.
10. Радіуси основ зрізаного конуса 3 м і 6 м, висота 4 м. Знайдіть твірну конуса.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас