Ім'я файлу: МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 11.01.2021
Пов'язані файли:
Задача 2.docx
Задача 4.docx

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

з дисципліни «Стратегічний менеджмент»

студента групи МО-420

Лубенця Кіріла

ВАРІАНТ №1

1. Матриця можливостей І. Ансофа призначена для визначення стратегії позиціювання товару на ринку.

2.

3. SWOT-аналіз НАУ у сфері надання послуг з вищої освіти економічного напряму.

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

  • Людський капітал (викладачі, науковці, фахівці);

  • Наукові школи

  • Мотивована талановита молодь

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

  • Недостатня забезпеченість місцем у гуртожитках;

  • Відсутність механізмів стимулювання науково-педагогічних працівників;

  • Відсутність системи працевлаштування за фахом зі студентської лави

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МОЖЛИВОСТІ (O)

  • Тісні та тривалі зв’язки з національ­ними підприємствами-роботодавцями

  • Велика кількість міжнародних програм для проведення наукових досліджень, стажування та навчання, перспективи міжнародного обміну викладачами та студентами

  • Запровадження міжнародних стандартів у освіті

ЗАГРОЗИ (T)

Висока конкуренція ВНЗ України за абітурієнтів в умовах демографічної кризи та трудової міграції

Нестабільна поточна економічна і військово-політична ситуація

Відтік активної молоді на навчання і роботу за кордон

Низька якість знань абітурієнтів, послаблення інтересу молоді до точних наук і технічних спеціальностей

4.В

5.В

6.А

7.В
скачати

© Усі права захищені
написати до нас