1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Ремонт монтаж обладнання Конспект лекцій.doc
Розширення: doc
Розмір: 326кб.
Дата: 06.02.2020
скачати

2.7. Ремонт загальногалузевого обладнання
До загальнозаводського устаткування, що знаходиться в експлуатації на підприємствах харчової промисловості, відносяться: поршневі машини (двигуни внутрішнього згоряння, компресори, насоси поршневі), насоси відцентрові лопатеві, вентилятори, насоси ротаційні лопатеві (пластинчасті), насоси шестерінчасті і ручні, трубопроводи, трубопровідна арматура (вентилі, засувки, крани, що всмоктують, зворотні; запобіжні й редукційні клапани), повітрепроводи,

Нормальна робота поршневої машини залежить від стану складових її елементів — циліндрів, .поршнів, поршневих кілець, штоків, сальникових ущільнювачів, а також клапанів, що бувають тарілчастими, плоскими, пластинчастими, кульовими.

Циліндри поршневих машин, у залежності від їхніх розмірів, расточуют і шліфують або на верстаті, або по місцю. В останньому випадку застосовують спеціальні пристосування — для розточення борштангу з хрестовинами, а для шліфування замість хонінгувальної головки дерев'яне оправлення, у яку встановлюються наждакові чи бруски обмотують наждаковою полотниною.

У відцентрових насосах, крім звичайного, іноді спостерігається і посилений знос робочих коліс і внутрішніх стінок корпуса, що відбуває в результаті виникнення такого явища як кавітація. Явище кавітації виникає при розриві потоку рідини. При цьому утвориться велика кількість пухирців пари, що виділяються з рідини. Виникають миттєві і швидко чергуються процеси стиску окремих пухирців пари і відривши крапельок рідини від поверхні струменя, що у свою чергу приводить до коротких і сильних ударів цих крапельок по робочому колесу і корпусу, що швидко руйнує їх.

У насосах, що перекачує рідини, що руйнує дію викликають домішки з абразивними властивостями (пісок, шлак і ін.). Для запобігання інтенсивного зносу робочих коліс і корпусів їх облицьовують, тобто за допомогою гвинтів до їхньої поверхні прикріплюють бронеплити.

У вентиляторах і димососах найбільше піддаються зносу лопатки ротора, кожухи,

підшипники й шийки валів. Знос лопаток і кожуха є абразивним і залежить від дії пилу й крапельок води (у вентиляторах), а в димососах додатково унаслідок впливу високої температури.

При ремонті роторів варто особливо звернути увагу на надійність кріплення в з'єднань диска і лопаток із маточиною, а також на міцність і надійність тяг робочого колеса. При значному зносі кожуха до зношеної поверхні прикріплюють накладки.

У водо-кільцевих насосах (компресорах) зношуються лобовини, сальники, підшипники, шейки валів, а також може відбуватися ослаблення кріплення ротора на валі.

У пластинчастих насосах зношуються пази ротора, пластини, поверхня циліндра, стінки лобових кришок, шийки вала, підшипники.

У шестеренчастих насосах зношуються внутрішні поверхні корпуса, шестірні, шийки валів, втулки, сальники.
2.8. Ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури

Можливі дефекти в трубопроводах — це абразивний і корозійний знос стінок, розриви труб від перевищення тиску (гідравлічні удари, замерзання рідини), розрив по зварці, обривання фланців, болтів, виривання прокладок, нещільності різьбових з’єднань.

У трубопровідній арматурі зношуються поверхні клапанів, що ущільнюють, і сідел (гнізд), шпінделі, сальникові втулки, різьба на шпінделях і в гайках.

Металеві повітреводи піддаються абразивному й корозійному зносу, можливий прорив прокладок фланцевих з'єднань.
2.9. Ремонт транспортних пристроїв
У стрічковому конвеєрі зношуються стрічка, підшипники приводної і натяжної станцій, направляючі площини натяжної станції, гвинти і гайки натяжного пристрою, що підтримують і несуть ролики, їхні вали й підшипники. Можлива деформація (вигин чи скручування) балок каркаса, розриви зварних швів.

У ланцюгових конвеєрах, що бувають скребковими, грабельними, пластинчастими, зношуються ланцюги, зірочки, повзуни чи ролики, що направляють полозки, деталі привідної й натяжної станцій, шкребки, граблі, пластини, жолоба.,

У гвинтовому конвейєрі зношуються витки шнека, підшипники й шийки валів, жолоб, упорний підшипник, з’єднуючі деталі секцій валів.

У вібраційному конвеєрі зношуються жолоб, пружини, деталі вузла з'єднання шатуна з жолобом, підшипники, шийки приводного вала й ексцентрик. Можливе послаблення кріплення каркаса до фундаменту.

У ковшових елеваторах (норіях), що бувають з ланцюговим чи стрічковим тяговим органом, зношуються стінки шахти, ланцюги, стрічки, ковші, деталі вузлів приводної й натяжної станцій.

У пристроях пневмотранспорту й продуктопроводах виникають: втрата герметичності

внаслідок зносу трубопроводів, особливо в місцях поворотів і вигинів, вириви прокладок із з'єднань, провисання труб, налипання продукту на внутрішніх стінках, знос деталей живильника і пристроїв для подачі в систему повітря чи створення в ній розрідження

(компресори чи вакуум-насоси).

Вивчаючи матеріал теми, варто звернути особливу увагу на причини, що викликають несправності транспортних засобів і заходи безпеки при ремонті.
2.10. Ремонт основного технологічного обладнання
В елементах технологічного устаткування виникають несправності допустимі і недопустимі, що носять аварійний характер.

Причинами недопустимих несправностей можуть бути: неякісне виконання балансировочних робіт; дефекти монтажу, ремонту і пусконаладочних робіт, ненормальне експлуатаційно-технічне обслуговування устаткування. Дефекти можуть бути: явними й схованими; значними й малозначними, поправними і непоправними. Вони стають критичними, якщо по експлуатаційних умовах у зв'язку з вимогами безпеки виключається подальша можливість використання устаткування.

Дефекти технологічного устаткування обумовлюють: зношування-руйнування робочих поверхонь деталей при терті в сполученні з іншими видами впливів; втомлісного руйнування — виникнення й розвиток ушкоджень у матеріалі під впливом змінних напружень; старіння — зміна властивостей матеріалу деталей, викликана фізико-хімічними процесами; зниження міцності — зміна здатності протистояти впливу механічних навантажень у визначених умовах і межах.

Дефекти можуть бути обумовлені також конструктивними, виробничими й експлуатаційними причинами. Їх можна знайти по непрямим ознакам (висока віброакустична активність, підвищене нагрівання деталей тертя, знижена продуктивність і ефективність), а також різними методами без розбірної технічної діагностики (комплексної і по елементної).

Дефекти устаткування можуть виникнути і під дією миттєвих чи тривалих перевантажень.

Для виявлення дефектів устаткування нормативно-технічною документацією передбачені правила, методи й засоби контролю. До правил контролю відносяться його розпорядок і регламент; до методів контролю — способи, прийом, послідовність контрольних операцій, їхній обсяг і точність; до засобів контролю — вимірювальну й, реєструючу апаратуру.

Основні причини, що викликають появу дефектів у технологічному устаткуванні такі: застосування замість чистих болтів напівчистих; недостатня щільність прилягання стиків деталей; надмірне затягування різьбових з’єднань.

Для. гладких і ступінчастих валів характерні також ушкодження: скривлення при недостатній міцності й твердості; порушення форми і стану поверхні шийок і цапф, що сполучаються з підшипниками, зубчастими колесами, зірочками й шківами.

Перегрів підшипників кочення викликають: забруднення змащення абразивними частками; надлишок змащення в корпусі; підвищений знос підшипника; раковини, тріщини і відколи на обоймах, тілах кочення; ушкодження сепараторів; надмірне тертя кільця ущільнення та валу; підвищене навантаження на підшипник через погане центрування електродвигуна і нерівномірного зношування кілець пальців пружної муфти; надмірний натяг гнучкої передачі, неправильне її зрощування, що приводить до періодичних поштовхів і ударів; витікання змащення через знос ущільнень; невідповідність якості змащення умовам навантаження поверхонь тертя.

Пази для клинових і призматичних шпонок ушкоджуються через застосування шпонок із матеріалу більш твердого, чим матеріал вала; вилучення шпонок сталевим молотком, зубилом, а не спеціальним пристосуванням; деталі можуть мати осьовий зсув на

призматичних шпонках унаслідок незадовільного кріплення їх на валі.

Ушкодження зубчастих передач виникає в результаті перекосу валів, що сполучаються, інтенсивного зносу забруднених елементів зачеплень, що змазуються недостатньо, викришування чи втомлісного руйнування контактуючих поверхонь зубів, що довгостроково працюють із перевантаженням чи з порушеними бічними й радіальними зазорами. До поломки зубчатих передач ведуть торцеве й радіальне биття, зміщення і перекоси коліс, викликані неправильною їх, фіксацією.

Ушкодження ланцюгових і пасових передач обумовлено, головним чином, зносом їхніх елементів. Однак поломки можуть бути викликані деформуванням і перекосом валів, що сполучаються, зсувами, кінематично-зв'язаних деталей, попаданням у них твердих часток, чи відсутністю незадовільною дією натяжних пристроїв. Знос, крім того, можуть викликати забруднення й недостатність змащення ланцюгів, збільшення міжцентрової відстані й перевантаження передач, використання липких смолянистих речовин при експлуатації пасових передач.

Випробовування устаткування після ремонту є одним з основних методів експериментального визначення його експлуатаційних властивостей, для чого його піддають програмованим випробовуванням в умовах, близьких до експлуатаційних, і відповідно до вимог, пропонованими до експлуатаційних, і відповідно до вимог, пропонованими до продуктивності, ефективності й надійності устаткування.

Машини, механізми й апарати з приводом піддають індивідуальним випробовуванням без навантаження.

При ремонті теплообмінних апаратів із заміною труб поверхні нагрівання необхідно після видалення труб перевірити, чи знаходяться діаметри отворів у трубній решітці в межах допусків, для чого користаються спеціальним шаблоном. При збільшеному більш норми діаметрів отворів їх піддають ремонту. Відновлюють зношені отвори такий способом: поверхня отвору наплавляють електрозварюванням, а потім розсвердлюють чи розточують до необхідного діаметру; отвір розточують, у розточений отвір вставляється втулка, в одному випадку втулку приварюють до трубної дошки, в іншому випадку втулку розвальцьовують в отворі.

Ремонт апаратів, машин, компресорів, комунікацій і арматури на ходу, включаючи закріплення клинів і..підтягування болтів на частинах, що рухаються, забороняється.

При ремонті судин для пального, зокрема, при виконанні зварювальних робіт, судина повинна бути заповнена інертним газом. Обсяг ремонтних робіт при ремонті печей залежить від типу печі і її конструкції.

2.11. Правила безпеки під час ремонту обладнання
Основні положення техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт
1. Відповідальними по техніці безпеки і промислової санітарії, а також по протипожежним заходам при проведенні ремонту устаткування є керівники ділянок чи керівники ремонту.

2. Робоче місце ремонтників повинне бути організоване таким чином, щоб в умовах специфіки ремонтних робіт була забезпечена повна їхня безпека. Розташовувати як пересувне, так і стаціонарне устаткування для ремонтних робіт випливає з урахуванням забезпечення безпеки його обслуговування

3. Піднімальні механізми й пристосування повинні бути справними, мати номер, дату випробовування й позначення робочої вантажопідйомності.

4. Робити ремонтні роботи випливає тільки якісним і справним інструментом.

5. Електрифікований інструмент, повинний мати напругу, що не перевищує 36 В.

6. До початку ремонтних робіт усі електродвигуни від'єднуються від механізмів, що рухаються, і знеструмлюються.

7. До початку ремонтних робіт механік цеху зобов'язаний перевірити правильність і надійність відключення від усієї системи устаткування, що підлягає ремонту, відсутність тиску, вакууму, якість очищення, пропарювання й дотримання інших правил техніки безпеки, що діють у даному цеху.

8. Усі ремонтники, а також експлуатаційний персонал, що бере участь у ремонті, перед тим, як приступити до роботи, повинні бути навчені безпечним методам роботи і знати правила техніки безпеки, що діють у даному цеху.

  1. При провадженні робіт на висоті повинні бути побудовані риштування. Ширина настилу 1—1,5 м. Товщина дощок не менш 40 мм. Щілини між дошками настилу допускаються не більш 10 мм. Настили повинні мати огородження і при необхідності — дощаті чи зі сталевої сітки козирки.

  2. Перед початком розбирання необхідно докладно ознайомитися з конструкцією устаткування і заводських інструкцій і намітити план послідовності розбирання.

11. Апаратуру, устаткування й трубопроводи, що підлягають ремонту, необхідно надійно від’єднати від іншого зв'язаного з ними технологічного устаткування, трубопроводів, вентиляційних повітропроводів, парових, водяних і повітряних комунікацій,

12. Розкриття апарата (знімання кришок, відкривання люків) варто проводити тільки після повного звільнення від продукту, нейтралізації, очищення, пропарювання і, якщо необхідно,— продувки інертним газом. Після розкриття і перед початком ремонтних робіт проводять аналіз повітряного середовища на наявність токсичних газів і вибухонебезпечність повітряного середовища.

13. При ремонті теплообмінних апаратів необхідно дотримуватись встановлених правил по техніці безпеки при користуванні електроустаткуванням, кислотами, лугами й ін.

14. Ремонт апаратів (судин), що працюють під тиском і підвідомчих Держтехнагляду охорони праці України, повинний проводитись відповідно до «Правил» Держтехнагляду охорони праці України .

15. Крім перерахованих основних положень по техніці безпеки в кожнім окремому випадку необхідно керуватися спеціальною інструкцією з техніки безпеки.

3. М О Н Т А Ж О Б Л А Д Н А Н Н Я
3.1. Монтаж та технічна підготовка монтажу
Організація монтажу включає підготовчі заходи, що забезпечують індустріалізацію монтажних робіт, зокрема, упровадження великоблочного монтажу із застосуванням потужних вантажопідйомних механізмів, а також високу якість монтажних робіт, здійснюваних швидкісними методами у визначений планом термін і в межах кошторису.

Проект організації монтажних робіт (ПОР) містить основні рішення організації робіт із всього обсягу їх у цілому; шляхи і способи подачі устаткування, зони попередньої ревізії і складання, спорудження необхідних тимчасових приміщень, директивні терміни початку й закінчення робіт і т.д.

У проекті виробництва монтажних робіт (ППР) указуються способи транспортування, збереження, і монтажу устаткування, а також виготовлення технологічних металоконструкцій і великих вузлів.

ППР містить:

— графік суміщення виробництва будівельних, монтажних і спеціальних робіт, складений з урахуванням терміну будівництва об'єкта;

— рішення по такелажі устаткування зі складанням монтажних схем, підбором кранів, лебідок, матч, якорів, тросів, стропів і розробкою конструкції риштування, лісів, присто-сувань і пристроїв, а також з указівкою монтажних прийомів;

— обсяг монтажних робіт, трудові витрати і необхідну чисельність монтажного персоналу;

— масу устаткування, його окремих вузлів і агрегатів;

— робочі креслення металоконструкцій і трубопроводів з указівкою витрат на їхнє виготовлення у виробничих майстернях чи на заводах ( чи заздалегідь паралельно з виконанням монтажних робіт на об'єкті);

— послідовність монтажу устаткування., металоконструкцій і трубопроводів з указівкою механізмів і апаратів, що підлягають попередньої, складанні, креслення й ескізи укрупнювального складання;

— рішення по зварювальних роботах, у тому числі по спеціальних сталях і кольорових металах, з вказівкою марок електродів, дроту, флюсу;

— перелік монтажного устаткування, механізмів, інструмента і підсобних матеріалів;

— генплан об'єкта з указівкою розміщення піднімальних засобів, складу устаткування, площадок, для попередньої складання, ревізії й ізоляції, а також шляхів подачі устаткування на монтаж;

— перелік заходів, що виключають виникнення небезпеки при монтажі, у тому числі огородження і висвітлення робочої зони;

— кошторис витрат на виготовлення монтажного оснащення, підготовчі роботи й інші витрати монтажної організації.

При невеликих обсягах монтажних робіт ні ПОР, ні ППР не складаються.

Основні способи, якими ведуться монтажні роботи — це господарський, підрядний і субпідрядний.

Правильна й своєчасна підготовка до ведення монтажних робіт і організація їхнього виробництва забезпечують максимальну продуктивність праці, скорочення термінів тривалості монтажу устаткування, висока якість монтажних робіт.

Сіткове планування й керування (СПК) являє собою комплекс розрахункових методів, організаційних заходів і контрольних прийомів, призначених для планування й керування ходом робіт. Сітковий графік — це графічне зображення комплексу робіт, що показує їх логічну, тимчасову і технологічна послідовність і взаємозв'язок.

Використання сіткових графіків при веденні монтажних робіт показує можливість значного скорочення термінів монтажу.

При проведенні монтажних робіт сітковий графік оптимізується по наступним параметрах: забезпечення оптимального завантаження основних монтажних механізмів — важких кранів; забезпечує фронт робіт суміжникам-будівельникам, тепломонтажникам, монтажникам контрольно-вимірювальних приладів; забезпеченні раціональної технології монтажу.

Сітковий графік значно спрощує керування монтажем, тому що є дуже простою моделлю технології монтажу, що містить набір усього двох елементів — робіт і подій.

Устаткування, що надходить на підприємство, після приймання його комісією транспортується в склади для збереження. Устаткування, що зберігається на складі, повинне щорічно піддаватися переконсервації.

Консервація устаткування здійснюється для захисту оброблених поверхонь від впливу корозії.

Консервуюче змащення видаляють розчинниками (соляровим маслом, чи гасом, бензином), механічним способом, що не наносить подряпин і рисок (мідними чи алюмінієвими шкребками). Очищені поверхні протираються насухо і чистяться ганчірками чи технічними серветками (без ворсинок). Внутрішні поверхні (сталеві й чавунні), що не піддаються при монтажі розбиранню, очищають від консервантів шляхом промивання в теплому водяному розчині кальцинованої (синтетичної) соди, технічного натрій фосфату чи гідрату окису натрію (їдкого-натру).

Устаткування, передане в монтаж, піддають ревізії в обсязі, передбаченому технічними умовами необхідному для видалення консервуючих мастил.

При випробуванні вручну рухливості елементів устаткування не повинні виникати ривки, гальмування в підшипниках, зачіпання нерухомих елементів. При ревізії редукторів переконуються в правильності зубчатих зачеплень і гарному ущільненні корпусів.

У ланцюгових і зубчастих передачах перевіряють паралельність валів, установку шпонок і кріплення елементів передачі, перебування їхніх середніх ліній в одній площині, нормальність дії натяжних зірочок, відсутність пульсації частоти обертання ведучого вала (особливо при великій швидкості ланцюга і малій кількостіі зубів ведучої зірочки. Повної передмонтажної ревізії (при температурі навколишнього повітря не нижче 4-5°С) підлягає неопломбоване устаткування, що зберігається понад гарантійний термін. До складу робіт при ревізії включають: мінімально необхідне розкладання устаткування для виявлення дефектів, заміни деталей і ущільнень, що прийшли в непридатність; видалення змащень, що консервують, із зовнішніх і внутрішніх поверхонь; очищення деталей від корозії і необхідну консервацію; заправлення підшипників, редукторів і вузлів тертя робочими мастилами.

Прискорити введення в експлуатацію устаткування дає можливість застосування різних методів швидкісного монтажу, до яких варто віднести: поточно-об’єднанний; великоблочний, частково чи цілком повторює заводське контрольне складання окремих елементів у конструктивно й технологічно здійсненні монтажні групи-блоки; поточно-агрегатний; беспідкладочний із застосуванням монтажних домкратів. Ведення монтажних робіт в умовах діючого підприємства пред'являє до монтажу особливі вимоги, зв'язані з роботой установленого устаткування й ліній, а також підвищені вимоги до дотримання правил техніки безпеки,

Монтаж устаткування як на новозбудованих, так і на діючих підприємствах здійснюється відповідно до вимог будівельних норм і правил — Снип III— Г. 10-66 (Технологічне устаткування. Загальні правила виробництва й приймання монтажних робіт).

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас