1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Ім'я файлу: Istorija menedzhmentu KL.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1796кб.
Дата: 19.03.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx
Більшість компаній вимагає від жінок йти у відставку після заміжжя або звільняє їх, коли вони досягають тридцяти років, якщо вони дотепер не замужем.
Важливим чинником організаційної характеристики є ступінь контролю, тобто, наскільки міцно і иерархично організовані внутрішні зв'язки в чеболь. Ступінь внутрішнього контролю впливає на легкість, з якою відбувається трансформація додаткових витрат, викликаних зовнішніми
(позаринковими) причинами, у внутрішні витрати виробництва. Ніж міцніша і иерархична внутрішня структура чеболь, тим легше координувати зусилля по трансформація додаткових витрат, викликаних зовнішніми (позаринковими) причинами, у внутрішні витрати виробництва серед компаній, що входять в конгломерат. У порівнянні з ФПГ інших країн рівень контролю і ієрархії у внутрішній структурі корейських
ФПГ надзвичайно високий. Їх можна тільки порівняти з японськими ФПГ (дзайбацу), які існували до
Другої світової війни, і рівень сімейного контролю у внутрішній структурі, яких був надзвичайно високий. Сучасні японські конгломерати, які називають кейрецу, включаючи ті, які згруповані разом із старими дзайбацу (Міцуї, Міцубіси і Сумімото), вже більше не контролюються сім'єю засновника і демонструють куди менший внутрішній контроль, ніж корейські ФПГ. ФПГ Тайваню також

141 контролюються сім'єю, але в них влада голови значно обмежена, по порівнянню, з корейськими чеболь226.
Західнонімецький менеджмент тяжіє до американського менеджменту. Велика частина сьогоднішньої західнонімецької еліти керівників пройшла навчання в США. У 1903 р. Ф. Тейлор опублікував свою першу книгу про управління фабрикою. Тільки через 8 років вона була перекладена на німецьку мову. Його основна праця, «Принципи наукового управління», що вийшов в світ в 1911 р. лише в х роках зробив свій вплив на виробничу практику німецьких фірм. Француз А. Файоль, опублікував в 1916 р. роботу, яка в певному значенні розвинула ідеї Ф. Тейлора і давала висновки для організації вищих ланок управління. Лише в 1928 р. її видали на німецькій мові. Система Ф. Тейлора зробила винятковий вплив на раціоналізацію технологічних процесів в промисловості, який стимулював процес концентрації виробництва, оскільки крупне промислове виробництво дозволяло застосовувати систему Ф. Тейлора з найбільшим економічним ефектом. У 1926 р. під заступництвом крупної німецької промисловості був заснований «Імперський кураториум рентабельності». По американському прикладу, він швидко перетворився на центр раціоналізації виробництва. У 1924 р. «Імперський комітет з вивчення робочого часу ввів в дію систему REFA», систему раціоналізації праці. Цей імперський комітет був однією з організацій, що доповнювали діяльність кураториума. Значні зусилля прямували в основному на раціоналізацію технологічних процесів виробництва.
Ойген Шмаленбах, один із засновників німецької науки управління і організації виробництва, заклав основи систематики збору і вивчення економічних фактів і інформації про процеси в сучасному підприємстві, створивши теорію бухгалтерського обліку, відповідну класифікацію витрат і увінчуючу всю цю будівлю балансову теорію. В 1930 р. вийшла книга - Ф. Баумгартена «Психологія управління людьми на підприємстві», завдяки якій ця галузь науки увійшла до арсеналу засобів управління господарським підприємством.
Майже всі школи і напрями американського менеджменту знайшли у ФРН своїх послідовників.
Розберемося в Гарцбургськой моделі, яка є найтиповішим віддзеркаленням ідеології і практики менеджменту у ФРН. Можна привести три причини подібного вибору:
1.
Ця модель містить багато елементів інших моделей, перш за все американських. Але в той же час вона спирається на традиційну практику переважно авторитарного управління західнонімецькою крупною промисловістю, якому додає сучасні риси.
2.
Ця модель знайшла найширший відгук в управлінській діяльності західнонімецьких фірм і монополій.
3.
Ця модель є прямим продовженням традиційної практики капіталістичного управління.
Внесення певних змін і пристосування до умов виробництва, що змінилися, у ФРН дозволять їй підвищити ефективність управлінської діяльності. Модель розроблена в Академії для керівного персоналу економіки в Бад Гарцбурге. Керує цією вельми авторитетною установою по підвищенню кваліфікації західнонімецьких менеджерів доктор юридичних наук Рейнгард Хен. Його діяльність фінансується монополіями і органами боннского держави. Ці джерела вельми рясні. Федеральне відомство з питань праці пожертвувало безпосередньо на ці цілі із зібраних їм страховых внесків робітників і службовців тільки в 1970 р. близько 20 млн. марок. Крім того, воно фінансувало так звані попутні витрати, величина яких в два рази перевищувала цю суму. Так виникає неперевершена по цинізму ситуація, коли за рахунок засобів робочого класу фінансується навчання менеджерів різного рангу методам подальшого посилення його ж експлуатації. До найщедрішим меценатам колишнього генерала СС Хена відноситься з 1969 р. і Федеральне міністерство оборони. З того часу навчання офіцерів, що йдуть на цивільну службу, оплачується міністерством оборони ФРН.
«Керівництво людьми і організація производства така назва видаваної Хеном серії книг. Одна з книг серії, видаваної при прямій участі Хена, називається «Керівництво по господарському управлінню». Керівництво починається з твердження, що Гарцбургськая модель означає відхід від авторитарного стилю управління і поворот до «управління в умовах співпраці», наріжним каменем якого є «делегування відповідальності». Це твердження в багатьох інших роботах багато разів повторюється. «Управління в умовах співпраці» і пов'язане з ним «делегування відповідальності» є, так би мовити, теоретичним ядром Гарцбургськой моделі. «Управління в умовах співпраці» повинне

142 привести до зміни відносин між начальником і підлеглими, раніше носячих авторитарний характер.
Виразом цієї зміни виступає «делегування відповідальності». Взаємна інформація і поради полегшують виконання делегованих задач, здійснення функцій. Начальник повинен обмежитися наглядом заходом виконання роботи і його контролем, але цене позбавляє його права втручатися в делеговану область.
Оскільки в умовах ієрархії ступенів управління делегування відповідальності завжди обмежується точно певною областю, то стає ясно, що на верхньому рівні ухвалюються рішення, що визначають основні напрями діяльності. Тут немає ніякої участі в управлінні. Головні риси авторитарного стилю управління таким чином зберігаються. Що стосується методів, що застосовувалися і раніше, то тут лише додаються деякі описи, що створюють «керованому» ілюзію власної свободи дій. Модель може діяти тоді, коли дані докладні інструкції кожному співробітнику, коли є «загальна директива, в якій точно визначені права і обов'язки начальника і співробітників, коли відладжена система інформації, проводяться наради із співробітниками і закріплено заступництво.
«Найважливішими і тому не делегуються задачами управління фірмою є
— встановлення крупних цілей (наприклад, визначення і зміна виробничих програм і політики збуту); — визначення організаційних структур - перспективне планування (наприклад, перспективне планування збуту і використовування робочої сили);
— координація діяльності різних нижчестоячих сфер (узгодження і координація діяльності найближчих рівнів управління);
— підбір і робота із співробітниками на найближчих рівнях управління».

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

скачати

© Усі права захищені
написати до нас