Ім'я файлу: polozhennia_pro_konkurs.doc
Розширення: doc
Розмір: 83кб.
Дата: 04.02.2020
Пов'язані файли:
Чи можливе створення вічного двигуна.doc
Чи можливе створення вічного двигуна (1).docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А Зм. Київ

07.09.2011 № 1030


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 листопада 2011 р.

за № 1336/20074

Про затвердження Положення про

Всеукраїнський конкурс «Інноваційний

урок фізичної культури та урок фізичної

культури з елементами футболу»
Відповідно до Указів Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, з метою піднесення ролі фізичного виховання, виявлення творчих вчителів фізичної культури, підвищення рівня їх професійної майстерності, розвитку шкільного футболу та популяризації засад здорового способу життя
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу», що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

організацію та проведення ІІІ всеукраїнського (фінального) туру конкурсу відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій; Республіканському Кримському, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням з фізичного виховання та спорту; інститутам післядипломної педагогічної освіти забезпечити організацію та проведення Республіканського Кримського, обласного, районного (міського) турів відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс “Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М. Жебровського.

Міністр Д. В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

07.09.2011 № 1030


Положення

про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури

та урок фізичної культури з елементами футболу»
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає систему організаційної роботи щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» (далі - конкурс).
1.2. Конкурс проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство) відповідно до Указів Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410.
1.3. Основними завданнями конкурсу є:

піднесення ролі вчителя фізичної культури у суспільстві;

виявлення та сприяння розвитку ініціативності педагогічних кадрів;

створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду вчителів фізичної культури;

поширення та розповсюдження передового педагогічного досвіду;

популяризація засад здорового способу життя;

розвиток шкільного футболу як наймасовішого виду рухової активності учнів.


ІІ. Порядок проведення конкурсу


    1. Конкурс проводиться в двох номінаціях:


«Кращий інноваційний урок фізичної культури»;

«Кращий урок фізичної культури з елементами футболу».
2.2. Конкурс проводиться в три тури:
І тур – січень – лютий: районні (міські) конкурси;

ІІ тур – березень – травень: Республіканський Кримський, обласні, Київський та Севастопольський міські конкурси;

ІІІ тур – листопад: всеукраїнський (фінальний).
2.3. Кожна область України, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь представляють на ІІІ всеукраїнський (фінальний) тур лише одного учасника, який визначається за загальною сумою балів.
2.4. Реєстрація учасника ІІІ всеукраїнського (фінального) туру конкурсу здійснюється за умови подання повного комплекту матеріалів до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут) до 1 жовтня поточного року.

Комплект матеріалів містить:
лист-подання загальноосвітнього навчального закладу (додаток 1);

зведений протокол за підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» (додаток 2);

заяву на участь у конкурсі;

фотокартку 5 x 6 см;

2 відеоуроки на DVD-носіях;

2 конспекти уроків на паперових та електронних носіях;

методичну розробку за темою, над якою працює вчитель та за якою має проводити конкурсні уроки (до 10 аркушів).

Відмова від реєстрації учасника конкурсу здійснюється у разі несвоєчасного подання повного комплекту матеріалів у строк, передбачений пунктом 2.4 цього розділу.
2.5. ІІІ всеукраїнський (фінальний) тур конкурсу проводиться у два етапи.
2.5.1. На першому (заочному) етапі члени журі розглядають та оцінюють комплект матеріалів, надісланих на конкурс.
За сумою балів першого етапу визначаються п’ять конкурсантів, які набрали найбільшу кількість балів та допускаються до участі в змаганнях на другому етапі фінального туру.
2.5.2. На другому етапі учасники конкурсу проводять інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу. Теми уроків та класи визначаються конкурсантами.
Час проведення уроків визначається напередодні жеребкуванням у присутності конкурсантів.
2.6. Матеріали конкурсантів оцінюються за такими критеріями:

актуальність та впровадження досвіду;

застосування інновацій;

реалізація освітніх, виховних та оздоровчих завдань уроку;

раціональна організація проведення уроку;

відповідність змісту конспекту завданням уроку.

2.7. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та всі члени журі.
2.8. Організацію та проведення ІІІ всеукраїнського (фінального) туру здійснює Інститут.
2.9. Конкурс проводиться у роки, що не збігаються з проведенням Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Фізична культура».
2.10. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу здійснюється Інститутом на офіційних веб-сайтах Міністерства та Інституту, а також у засобах масової інформації.
2.11. Контроль за проведенням конкурсу здійснює МОНмолодьспорт України в установленному чиним законодавством порядку.
2.12. Громадське спостереження за проведенням конкурсу можуть здійснювати представники учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів масової інформації.

2.13. Суб’єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог чинного законодавства.

ІІІ. Організаційний комітет конкурсу
3.1. Для організації та проведення ІІІ всеукраїнського (фінального) туру створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом Міністерства за поданням Інституту.
3.2. До складу організаційного комітету включаються працівники Міністерства, Інституту, Федерації футболу України (за згодою), керівник закладу освіти, на базі якого проводиться ІІІ всеукраїнський (фінальний) тур конкурсу, працівники місцевих науково-методичних установ та місцевих органів виконавчої влади (за згодою).
3.3. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу;

оформлюють документацію щодо проведення конкурсу та підведення підсумків;

вносять пропозиції щодо нагородження переможців та лауреатів конкурсу;

забезпечують порядок проведення конкурсу;

сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації;

не втручаються в процес оцінювання конкурсних випробувань.

IV. Журі конкурсу
4.1. Журі конкурсу формується з фахівців фізичного виховання з числа науково-педагогічних працівників педагогічних, наукових установ та організацій (за згодою), представника Федерації футболу України (за згодою), вчителів фізичної культури, які є переможцями або лауреатами всеукраїнських фахових конкурсів (за згодою).


    1. Кількість членів журі не повинна перевищувати семи осіб, але не менше п’яти осіб.

Склад журі затверджується наказом Міністерства за поданням Інституту.


4.3. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників конкурсу.
4.4. Журі конкурсу:

забезпечує збереження матеріалів, поданих на конкурс;

забезпечує перевірку і оцінювання матеріалів, представлених на конкурс;

заповнює оціночні відомості;

визначає п’ять учасників ІІІ всеукраїнського (фінального) туру;

визначає переможців;

забезпечує об’єктивність оцінювання під час проведення конкурсу.
4.5. Журі очолює голова, який має секретаря.
4.6. Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців;

готує за рішенням журі пропозиції організаційному комітету щодо порушення клопотання про відзначення переможців та лауреатів конкурсу відомчими відзнаками.


    1. Відповідальний секретар журі:

призначається з числа працівників Інституту;

забезпечує ведення документації (протоколу засідань журі);

бере участь у визначенні переможців;

забезпечує систематизацію, збереження, оформлення і своєчасну доставку документації конкурсу до Інституту.
V. Учасники конкурсу
5.1. Учасниками конкурсу можуть бути вчителі – громадяни України, які мають відповідну фахову освіту, викладають у загальноосвітньому навчальному закладі предмет «фізична культура» та мають стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.

Участь вчителів у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.


    1. Учасники конкурсу:

можуть ознайомитись з результатами оцінювання та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінки виконаних ними завдань, а також письмову відповідь у випадку виникнення спірних питань після завершення конкурсу;


не можуть залучати до участі сторонніх осіб під час проведення конкурсних уроків.

VI. Визначення та відзначення переможців та лауреатів конкурсу
6.1. У ІІІ всеукраїнському (фінальному) турі конкурсу визначаються:

переможець у номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури»;

переможець у номінації «Кращий урок фізичної культури з елементами футболу»;

абсолютний переможець.
6.2. Переможці в номінаціях визначаються за сумою балів за результатами проведення відповідних конкурсних уроків.

Абсолютним переможцем конкурсу вважається учасник, який набрав за результатами ІІІ всеукраїнського (фінального) туру конкурсу найбільшу кількість балів. Якщо один конкурсант стає переможцем в обох номінаціях, визначаються 2-е та 3-є місця.
6.3. Лауреатами конкурсу вважаються вчителі, які за рішенням журі визначені учасниками ІІІ всеукраїнського (фінального) туру конкурсу.
6.4. Абсолютний переможець конкурсу та переможці в номінаціях або призери (2-е та 3-є місця) нагороджуються дипломами відповідних ступенів та пам'ятними призами.
6.5. Організаційний комітет за поданням журі розглядає і затверджує результати проведення конкурсу та вносить Міністерству пропозицію щодо порушення клопотання про присвоєння в установленому порядку абсолютному переможцю конкурсу звання «Заслужений вчитель України» та відзначення лауреатів конкурсу відомчими відзнаками.
6.6. Учасники ІІІ всеукраїнського (фінального) туру конкурсу нагороджуються дипломами Інституту.
VII. Зберігання та публікація матеріалів, надісланих на конкурс
7.1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються до наступного конкурсу в Інституті, який здійснює формування відеотеки педагогічного досвіду вчителів фізичної культури та забезпечує популяризацію педагогічного досвіду учасників конкурсу.
7.2. Публікації матеріалів, надісланих на конкурс, здійснюються за письмовою згодою його учасників.

VIIІ. Фінансування конкурсу

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту

загальної середньої

та дошкільної освіти О.В. Єресько

Додаток 1

до Положення

про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»

Місце для

фотокартки

ЛИСТ -П О Д А Н Н Я


загальноосвітнього навчального закладу

_____________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

на вчителя фізичної культури _____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

для участі у Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний урок фізичної культури

та урок фізичної культури з елементами футболу»
Методичні розробки з теми ____________________________________________

____________________________________________________________________

Теми конкурсних уроків: ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата народження _________________________ Стать ______________________


Місце проживання, контактні телефони: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Спеціалізація ________________________________________________________

Освіта ______________________________________________________________

Стаж педагогічної роботи _____________________________________________

Кваліфікаційна категорія ______________________________________________

Педагогічні та спортивні звання ________________________________________

Державні нагороди ___________________________________________________

Директор ЗНЗ ___________________

М.П. ____________

(дата)


Додаток 2

до Положення

про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури

та урок фізичної культури з елементами футболу»
Зведений протокол

за підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу

«Інноваційний урок фізичної культури

та урок фізичної культури з елементами футболу»

___________________________________________________________ області


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

вчителя

Номер загальноосвітнього навчального закладу, місто (село), район

Оцінка за інно­ваційний

урок фізичної культури

Оцінка за урок фізичної культури

з елементами футболу

Загальна оцінка

Місце

1

2

3

4

5

6

7
Члени організаційного комітету: ____________________________ _________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

______________________________ _______­­­­­­__

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

______________________________ _______

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

______________________________ _______

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

______________________________ _______

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас