1   2   3   4
Ім'я файлу: Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищ
Розширення: docx
Розмір: 79кб.
Дата: 05.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
Лабораторна робота 1-2.docx
Реферат№3_Басько_Андрій.doc
Міністерство освіти і науки України.docx
Реферат історія.docx
2 модуль.docx
Електронна_комерція_Метод_вказ_до_вик_лаб_роб_і_сам_роботи_.doc
Курсова робота ЕОМ Василечко А.І..docx
Планування аудиту 19.09.docx
Курсова робота_менеджмент_Тимофієв_Р_В_МН_ЛГ_3_7.docx
курсова робота docx.docx
Ярова.docx

2.3 Економіко-математична модель та результати оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ «Сілікатчик»

Основні параметри (фактори), які застосовуються при розрахунку порів-няльної конкурентоспроможності різних підприємств однієї галузі, та вико - ристовуються у практичних розрахунках дипломного проекту, згідно з методо-логією роботи [17, с. 122 - 124] є наступними (формули (1.1) - (1.5) розділу 1.2):

1) Фактори конкурентоспроможності продукції:

П1 - Відповідність функціональному призначенню;

П2 - Надійність;

П3 - Гарантійний строк користування;

П4 - Ціна;

П5 - Безпека користувача;

П6 - Коефіцієнт новизни;

П7 - Коефіцієнт естетичної привабливості

2) Фактори конкурентоспроможності фірми - виробника:

В-1 - Виробнича потужність;

В-2 - Вартість активних основних фондів;

В-3 - Середній вік обладнання;

В-4 - Рівень прогресивності технології;

В-5 - Фондоозброєність праці;

В-6 - Вартість науково-конструкторських розробок

3) Фактори конкурентоспроможності на ринку реалізації:

Р-1 - Обсяг продажу продукції;

Р-2 - Сегмент цільового ринку;

Р-3 - Прибуток (загальна сума націнок);

Р-4 - Вартість реклами та сервісу;

Р-5 - Витрати на обслуговування або ремонт одиниці продукції;

Р-6 - Витрати споживачів при користуванні продукцією.

Наведеною класифікацією передбачена лише частка найбільш вагомих характеристик(параметрів) об'єктів, що взаємодіють у сфері виробництва та реалізації продукції.

Економіко-математична модель оцінювання конкурентоспроможності ТОВ «Сілікатчик» побудована на основі маркетингового дослідження ринку силікатної цегли та бетонних блоків в Дніпропетровській області та по Україні, в результаті якого, в якості бази порівняння для підприємства ТОВ «Сілікатчик» вибрані наступні підприємства:

- в якості еталона - Криворізький силікатний завод;

- в якості норматива - Павлоградський завод силікатної цегли;

Таблиця 2.4. Вихідні дані для оцінювання рівня конкурентоспроможності по ТОВ «Сілікатчик»

В табл. 2.4 наведені вихідні данні для розрахунку конкурентоспроможності продукції та підприємства ТОВ «Сілікатчик». В табл. 2.4 занесені параметри тільки для тих показників, відносно яких вагомість не дорівнює 0.

В табл. 2.4, складеній в «електронних таблицях» EXCEL-2007 проконт-рольована сума коефіцієнтів вагомості, яка дорівнює 1,0.

В табл. 2.5, 2.6 наведені розрахунки параметричних індексів, розрахованих згідно алгоритмів в формулах (1.1) - (1.5) та вихідних даних табл. 2.4.

Таблиця 2.5. Параметричні індекси споживчої цінності для ТОВ «Сілікатчик»

Як показують результати розрахунку загальних індексів споживчої вартості Кспож(табл. 2.5):

а) Значення Кспож для еталонного варіанта (кращий серед конкурентів) значно перевищує значення нормативів на 23,1%:

б) Значення Кспож для ТОВ «Сілікатчик» є вищим за нормативне значення на 24,2%:

г) Значення Кспож для ТОВ «Сілікатчик» на 0,9% вище ніж коефіцієнт споживчої цінності для еталонного (кращого серед конкурентів) варіанта:

Таблиця 2.6. Параметричні індекси економічних витрат для ТОВ «Сілікатчик»

Як показують результати розрахунку загальних індексів економічних витрат Кекон(табл. 2.6):

а) Значення Кекон для еталонного варіанта (кращий серед конкурентів) перевищує значення нормативів на 77,8%, тобто підвищення споживчої вартості супроводжується підвищення економічних витрат для її досягнення:

б) Значення Кекон для досліджуємогоТОВ «Сілікатчик» є нижчим за нормативне значення на -39,1%, тобто нижчий рівень споживчої вартості в ТОВ «Сілікатчик» досягається нижчими економічними витратами відносно нормативів:

г) Значення Кекон для ТОВ «Сілікатчик» на - 77% менше, ніж коефіцієнт економічних витрат для еталонного (кращого серед конкурентів) варіанта:

Таким чином, при практичному дорівненні показника споживчої вартості для ТОВ «Сілікатчик» відносно еталону (кращого серед конкурентів) на 0,09% зниження рівня економічних витрат для ТОВ «Сілікатчик» відносно еталону становить - 77%. Тобто продукція підприємства ТОВ «Сілікатчик» на ринку Дніпропетровської області займає нішу «найдешевша продукція з відповідною посередньою споживчою вартістю».

Як показують результати розрахунку інтегральних показників конкурент-тоспроможності Іконк (табл. 2.5) по ТОВ «Сілікатчик»:

а) Значення Іконк для еталонного варіанта (кращий серед конкурентів) нижче значення для нормативного варіанта на -32,0%:

б) Значення Іконк для фактичного стану ТОІ «Сілікатчик» є вищим за нормативне значення на 100,4%:

г) Значення Іконк для ТОВ «Сілікатчик» на 190% вище ніж інтегральний індекс конкурентоспроможності для еталонного (кращого серед конкурентів) варіанта:

Таким чином, фактичний інтегральний індекс конкурентоспроможності ТОВ «Сілікатчик»:

- більше на 100,4% більше нормативного по галузі (рівень Павлоградсь-кого заводу силікатної цегли);

- більше на 190% ніж еталон (кращий серед конкурентів) по галузі - по рівню лідера - Криворізький силікатний завод;

Наступним шагом оцінювання конкурентоспроможності є побудова «радару конкурентоспроможності» - багатомірного графічного образу окремих факторів конкурентоспроможності ТОВ «Сілікатчик» відносно нормативу по галузі (Павлоградський завод силікатної цегли) та еталону (Криворізький силікатний завод)

В табл. 2.7 наведені розрахункові дані по побудові радару конкурентоспро-можності по 12 параметрам.

В табл. 2.8 наведені розрахунки координат багатокутників радару конку-рентоспроможності для:

- нормативного варіанту;

- еталонного варіанту (відносно нормативів);

- ТОВ «Сілікатчик» (факт відносно нормативів);

- ТОВ «Сілікатчик» (факт відносно еталону по галузі);

Таблиця 2.7. Багатокутники параметричних індексів

Таблиця 2.8. Координатні параметри багатокутників радару конкурентоспроможності (без врахування коефіцієнтів вагомості параметрів)

На рис. 2.8 - 2.11 наведені результати побудови радару конкурентоспро-можності параметрів підприємства згідно розрахунків табл. 2. 7,2.8.

На рис. 2.12 - 2.13 наведені результати побудови радару конкурентоспро-можності параметрів підприємства, нормованих домноженням на коефіцієнти вагомості параметрів.

Рис. 2.8. Зведений радар конкурентоспроможності для ТОВ «Сілікатчик»

Рис. 2.9. Радар конкурентоспроможності еталону відносно нормативу галузі

Рис. 2.10. Радар конкурентоспроможності для ТОВ «Сілікатчик» відносно нормативів по галузі

Рис. 2.11. Радар конкурентоспроможності для ТОВ «Сілікатчик» відносно еталону по галузі

Рис. 2.12. Радар конкурентоспроможності для нормованих на коефіцієнти вагомості параметрів ТОВ «Сілікатчик» відносно нормативу по галузі

Рис. 2.13. Радар конкурентоспроможності для нормованих на коефіцієнти вагомості параметрів підприємства ТОВ «Сілікатчик» відносно еталону по галузі

Аналіз радарів конкурентоспроможності на рис. 2.12 показує, що фактичний стан ТОВ «Сілікатчик» відносно нормативів по галузі має:

- практично однакові рівні конкурентоспроможності по параметрам

П1 - Відповідність функціональному призначенню

П2 - Надійність

П4 - Ціна

П5 - Безпека користувача

П6 - Коефіцієнт новизни

П7 - Коефіцієнт естетичної привабливості

- конкурентні переваги по параметрам

Р-6 - Витрати споживачів при користуванні продукцією

В-3 - Середній вік обладнання

- значний конкурентний програш по параметрам

В-1 - Виробнича потужність

Р-3 - Прибуток (загальна сума націнок)

В-6 - Вартість науково-конструкторських розробок

Р-4 - Вартість реклами та сервісу

Тобто підприємству для досягнення нормативних показників по галузі необхідно звернути увагу на підвищення рівня науково-конструкторських розробок та рівня реклами і продажного (після продажного) сервісу, а також на підвищення прибутковості за рахунок зниження собівартості продукції при стратегії «Мінімальна продажна ціна на ринку».

Аналіз радарів конкурентоспроможності на рис. 2.13 показує, що фактичний стан ТОВ «Сілікатчик» відносно еталона (кращого серед конкурентів) по галузі має:

- практично однакові рівні конкурентоспроможності по параметрам

П1 - Відповідність функціональному призначенню

П2 - Надійність

П5 - Безпека користувача

- конкурентні переваги по параметрам

П4 - Ціна

- значний конкурентний програш по параметрам

В-3 - Середній вік обладнання

Р-3 - Прибуток (загальна сума націнок)

В-1 - Виробнича потужність

П6 - Коефіцієнт новизни

П7 - Коефіцієнт естетичної привабливості

Р-6 - Витрати споживачів при користуванні продукцією

В-6 - Вартість науково-конструкторських розробок

Р-4 - Вартість реклами та сервісу

Тобто підприємству для досягнення еталонних показників по галузі необхідно звернути увагу на:

- підвищення рівня науково-конструкторських розробок та рівня реклами і продажного (після продажного) сервісу;

- підвищення коефіцієнтів новизни та естетичної привабливості продукції;

- підвищення виробничої потужності та підвищення прибутковості за рахунок зниження собівартості продукції при стратегії «Мінімальна продажна ціна на ринку»;

- зниження витрат споживачів при користуванні продукцією (зниження експлуатаційної енергоємності та вагових характеристик продукції);

- впровадження нової технології та сучасного класу устаткування.

Розділ ІІІ. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ «Силікатчик»

Проведене в розділі 2 дослідження оцінювання сучасного рівня конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Сілікатчик» показало, що на сучасному етапі підприємству доцільно зайняти на ринку стінових будівельних матеріалів нову інноваційно - технологічну «нішу» - заміна випуску силікатної цегли на випуск нового стінового матеріалу - стінових блоків з пінобетону.

Практичне значення для розвитку виробництва газобетону мали дослідження Ерікссона(Швеція), започатковані в 1918-1920 р.р. Він запропонував спучувати рухому суміш вапна з тонкоподрібненими кремнеземистими компонентами і домішкою цементу (10%) при взаємодії алюмінієвого порошку з розчиненим Са(ОН)2. Виробництво цього матеріалу, тобто газосилікату, було розпочато фірмою «Ітонг» в 1929 р. в шведському містечку Іксхульт на підприємстві з продуктивністю 15 тис. м3/рік. При цьому в основу технології був покладений спосіб тепловологої обробки в автоклавах вапняно-кремнеземистих композицій, запатентований в 1880 р. В.Міхаелісом [48].

В подальшому розвиток технології автоклавного газобетону по способу Ерікссона спочатку в Швеції, а потім в інших країнах, пішов двома шляхами. Один шлях привів до початку виробництва газосилікату «Ітонг». Це ніздрюватий бетон автоклавного твердіння, отриманий із суміші вапна з кремнеземистими добавками, але без цементу. Другий привів в 1934 р. до іншого різновиду газобетону - «Сіпорекс», запропонованим фінським інженером Леннартом Форсеном і шведським інженером Іваром Екслундом, отриманим на основі суміші з портландцементу і кремнеземистого компоненту, але без додавання вапна.

По цим двом напрямкам виробництво газобетону стало розвиватися з середини 30-х років в багатьох країнах. В теперішній час заводи газобетону і газосилікату фірм «Ітонг», «Сіпорекс», «Хебель», «Верхам», Маза-Хенке», «Хьоттен» та інших працюють в багатьох країнах світу. В країнах СНД, крім завезеної в 60-ті роки польської технології є діючі розробки галузевих інститутів колишнього Мінбуду СРСР.

На основі досвіду виготовлення ніздрюватобетонних виробів з використанням польського технологічного обладнання в Україні було побудовано 4 великих спеціалізованих підприємства по виготовленню виробів з ніздрюватого бетону з різною плановою річною продуктивністю [47]:

1) Білгород-Дністровський експериментальний завод ніздрюватих бетонів і виробів потужністю 130 тис. м3/рік;

2) Миколаївський комбінат силікатних виробів потужністю 140 тис. м3/рік;

3) Славутський завод силікатних стінових матеріалів потужністю 180 тис. м3/рік;

4) Сумський завод силікатних стінових матеріалів потужністю 140 тис. м3/рік.

Ці підприємства були розраховані на випуск стінових панелей в індивідуальних формах і визначеної номенклатури дрібних стінових блоків за різальною технологією.

На сьогоднішній день найбільш відомими великими виробниками ніздрюватобетонних виробів в Україні є наступні підприємства [48]:

1) ВАТ «Обухівський завод пористих виробів» (м. Обухів, Київська обл.);

2) ВАТ «Житомирський завод силікатних виробів»;

3) ВАТ «Білгород-Дністровський експериментальний завод пористих бетонів» (м.Білгород-Дністровський, Одеська обл.);

4) ТОВ «Силікатобетон» (м. Суми);

5) ДП МОУ «Одеський завод будівельних матеріалів».

Крім того, на вітчизняному ринку будівельних стінових матеріалів присутні пористобетонні блоки закордонних виробників за ціною на 50-70% вищою за вироби вітчизняного виробництва.

Пінобетон є новим високоефективним будівельним матеріалом, що має ряд переваг перед традиційними будівельними матеріалами. Будівля з пінобетонного матеріалу має підвищену комфортабельність і відрізняється експлуатаційними якостями, а саме:

- в будинку стіни не запотівають;

- зимою стіни зберігають тепло, літом - прохолоду;

- відмінною звукоізоляціею - 60 ДБ;

- економією затрат на отоплення;

- ідеальною поверхнею для любого типу обробки;

- економія затрат при укладці.

Вироби з пінобетону, щільністю від 400 кг/м3 до 1200 кг/м3:

- будівельні стінові пінобетонні блоки;

- армовані брускові пінобетонні перемички;

- армовані ступені для східців прямі та поворотні;

- арочні перемички;

- плити покриття та перекриття;

- блокі лоткові для перемичок;

- кути прямі армовані;

- стінові панелі арморовані

Рис. 3.1. Зовнішній вид нової продукції з пінобетону

В курсовому проекті проведений розрахунковий аналіз доцільності та інвестиційної привабливості впровадження в ТОВ «Сілікатчик» нового цеху по виробництву блоків з пінобетону.

1. Техніко-економічне обгрунтування організації виробництва пінобетонних блоків

1.1. В табл. 3.1 наведені розрахункові ціни і витрати сировинних компонентів, необхідних для виробництва пінобетону D700 B2 (ціни наведені для Дніпропетров-ської області [48]):

Таблиця 3.1

Найменування компоненту

Од.вим.

Ціна за од., грн.

Витрата на 1 м3
1*

Портландцемент М400 з доставкою

т

340,00

0,425
2**

Пісок яружний з доставкою

т

15,00

0,325
3

Піноутворювач синтетичний

кг

10,00

1,5
4**

Вода з міського водопроводу

м3

6,00

0,25
5

Масло змащувальне

л

5,00

0,4
*цемент фасований в мішки по 25 кг;

**пісок з мінімальним вмістом глинистих і мулових включень (до 3-5%);

***при використанні технічної води необхідно контролювати рівень рН.


В табл. 3.2 розрахунково-умовні витрати:

Таблиця 3.2


Найменування величини

Од. вим.

Величина
1

Заробітна платня бухгалтера

грн.

1100,00
2

Заробітна платня бригадира

грн.

1500,00
3

Заробітна платня робітника

грн.

1000,00
4

Орендна плата за користування виробничим приміщенням

грн./м2·міс.

6,00
5

Вартість електроенергії

грн./кВт·год.

0,36
6

Вартість опалення(умовно)

грн./міс.

1200,00
7

Комунальні витрати(умовно)

грн./міс.

120,00
8

Адміністративні витрати(умовно)

грн./міс.

900,00
9

Реклама(умовно)

грн./міс.

750,00
10

Зв'язок(умовно)

грн./міс.

300,00
11

Непередбачені витрати(умовно)

грн./міс.

500,00
12

Податки і обов'язкові платежі

грн./міс.

900,00
організаційно-правова форма: приватний підприємець; форма оподаткування: єдиний податок - 200,00 грн./міс. + 100,00 грн./міс. за кожного працюючого + відрахування у державні цільові фонди; дозволи Держпожнагляду і СЕС надаються безкоштовно; добровільної сертифікаці продукції можна уникнути; протокол з результатами випробувань продукції орієнтовно може коштувати не більше 1200,00 грн.; не враховані можливі корупційні прояви в місцевих органах влади, обставини непереборної сили і «людський» фактор.
В табл. 3.3 наведені основні параметри виробництва:

Таблиця 3.3


Найменування параметру

Од. вим.

Величина
1

Площа виробничого приміщення

м2

500
2

Кількість робочих днів у місяці

дн.

24
3

Продуктивність

м3/добу

10
4

Кількість бухгалтерів

чол.

1
5

Кількість робітників (з бригадиром включно)

чол.

3
6

Витрата електроенергії на 1 м3 пінобетону

кВт·год.

2В табл. 3.4 наведені проектні дані по інвестиційним капітальним вкладенням:

Таблиця 3.4

Стаття витрат

Кількість

Ціна за од., грн.

Сума, грн.
1*

Установка-змішувач в комплекті

1

16800,00

16800,00
2*

Форма металева 0,5 м3

20

3500,00

70000,00
3*

Інструменти, приладдя, механізми

(перелік 1 наведений нижче)

-

-

6000,00
4**

Витрати на облаштування приміщення, підключення комунікацій, облікові пристрої

-

-

3000,00
5***

Підйомний механізм (кран-балка)

1

12000,00

12000,00107800,00

*обов'язкові; **в разі необхідності; ***можна утриматись.


В табл. 3.5 наведені загальні витрати на виробництво піноблоків:

Таблиця 3.5Стаття витрат

Сума, грн./міс.
1

Сировина для виробництва на місяць

40200,00
2

Фонд заробітної платні

4600,00
3

Орендна плата

3000,00
4

Електроенергія

172,80
5

Вартість опалення(умовно)

1200,00
6

Комунальні витрати(умовно)

120,00
7

Адміністративні витрати(умовно)

900,00
8

Реклама(умовно)

750,00
9

Зв'язок(умовно)

300,00
10

Непередбачені витрати(умовно)

500,00
11

Податки і обов'язкові платежі

900,00
Разом:

52642,80Розрахунок строку окупності проекту:

Ринкова відпускна ціна піноблоку - 320 грн./м3.

Виручка від продажу піноблоків: 240 м3 · 320 грн./м= 76800,00 грн.

Чистий прибуток (без врахування капітальних вкладень):

76800,00 грн. - 52642,80 грн. = 24157,20 грн.

Строк окупності проекту: 107800,00 грн.: 24157,20 грн. = 4,5 міс.

1.7. Розрахунок рентабельності проекту:

собівартість продукції: 52642,80 грн.: 240 м3 = 219,35 грн.

рентабельність проекту: (320,00 грн./м3 - 219,35 грн./ м3): 320,00 грн./ м·100% = 31,45%.

2. Техніко-економічне обгрунтування організації виробництва робіт по влаштуванню монолітних масивів (теплозвукоізоляції підлог, горищ, покрівель і т.д.) з пінобетону D400 B0,75 товщиною 50 мм.

Таблиця 3.6

Найменування компоненту

Од.вим.

Ціна за од., грн.

Витрата на 1 м3
1

Портландцемент М400 з доставкою

т

340,00

0,55
2

Піноутворювач синтетичний

кг

10,00

1,5
3

Вода з міського водопроводу

м3

-

0,275


Таблиця 3.7. Розрахунково-умовні витрати


Найменування величини

Од. вим.

Величина
1

Заробітна платня бухгалтера

грн.

1100,00
2

Заробітна платня бригадира

грн.

1500,00
3

Заробітна платня робітника

грн.

1000,00
4

Послуги генпідряду 4%(електроенергія, вода, «побутовка», послуги крану і т.д.)

грн.

3072,00
8

Адміністративні витрати(умовно)

грн./міс.

900,00
9

Реклама(умовно)

грн./міс.

750,00
10

Зв'язок(умовно)

грн./міс.

300,00
11

Непередбачені витрати(умовно)

грн./міс.

500,00
12

Податки і обов'язкові платежі

грн./міс.

900,00


Таблиця 3.8. Параметри виробництва


Найменування параметру

Од. вим.

Величина
1

Площа утеплюваної поверхні

м2

4800
2

Кількість робочих днів, необхідних для роботи

дн.

24
3

Продуктивність

м3/добу

10
4

Кількість бухгалтерів

чол.

1
5

Кількість робітників (з бригадиром включно)

чол.

3Таблиця 3.9. Капітальні вкладення

Стаття витрат

Кількість

Ціна за од., грн.

Сума, грн.
1

Установка-змішувач в комплекті

1

16800,00

16800,00
2

Інструменти, приладдя

-

-

700,00
Разом:

17500,00Таблиця 3.10. Загальні витрати на виробництво пінобетонуСтаття витрат

Сума, грн./міс.
1

Сировина для виробництва на місяць

48480,00
2

Фонд заробітної платні

4600,00
3

Послуги генпідряду 4%(електроенергія, вода, «побутовка», послуги крану і т.д.)

3072,00
4

Адміністративні витрати(умовно)

900,00
5

Реклама(умовно)

750,00
6

Зв'язок(умовно)

300,00
7

Непередбачені витрати(умовно)

500,00
8

Податки і обов'язкові платежі (умовно-незмінні)

900,00
Разом:

59502,00Розрахунок строку окупності проекту:

Ринкова відпускнв ціна пінобетону - 320 грн./м3

Виручка від продажу пінобетону: 240 м3 · 320 грн./м= 76800,00 грн.

Чистий прибуток (без врахування капітальних вкладень):

76800,00 грн. - 59502,00 грн. = 17298,00 грн.

Окупність проекту на площі 4800 м2: (17298,00 грн.: 17500,00) · 100% = 98,85%.

Розрахунок рентабельності проекту:

собівартість пінобетону: 59502,00 грн.: 240 м3 = 247,93 грн.

рентабельність проекту: (320,00 грн./м3 - 247,93 грн./ м3): 320,00 грн./ м·100% = 22,52%.

Рентабельність проекту на рівні 22,5 - 31,5% є вищою ніж альтернативне вкладення грошей на депозитні банківські рахунки, тому проекти є інвестиційно привабливими, можуть бути реалізовані за рахунок зовнішнього інвестування.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас