Ім'я файлу: Маркетинг.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 17.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Мартинюк М.Ю..pdf
КАДАСТР СТРІЛЬБИЩЕ.docx
8. Медичний та фармацевтичний менеджмент (1).doc
Титулка звіт.doc
Реферат.docx
Мій план життя.pptx

1.

 1. "концепція збуту". Вона характеризує напрямок, якого дотримуються виробники товарів у своєму прагненні правильно організувати збутову діяльність.Основні складові цієї концепції такі:

 • головне завдання фірми полягає у досягненні певного обсягу продажу своїх товарів;

 • споживачі не купуватимуть товари в тому обсязі, який необхідний фірмі, без певного впливу;

 • споживачів можна змусити купити певні товари за допомогою різноманітних методів стимулювання продажів;

 • Покупці можуть робити повторні покупки або є достатньо потенційних споживачів.

Таким чином, на практиці реалізація концепції пов'язана з нав'язуванням покупки, причому продавець прагне за будь-яку ціну укласти угоду, а задоволення потреб покупця є другорядним моментом.

 1. Концепція вдосконалення виробництва

Мається на увазі те, що споживачі віддають перевагу товарам, які поширені і пропонуються за помірною ціною.

 1. Концепція вдосконалення товару

Це така орієнтація управління, яка передбачає, що споживач сприятливо ставитися до товару, оскільки він досить високої якості та має найкращі експлуатаційні властивості. У цьому разі фірма має сконцентрувати увагу до вдосконаленні товару.

 1. Концепція класичного маркетингу

В основі цієї концепції лежать такі положення:

 • фірма бачить своє завдання у задоволенні потреб певної групи споживачів;

 • фірма усвідомлює, що задоволення цих потреб вимагає проведення цілого комплексу маркетингових досліджень для них;

 • маркетингова діяльність фірми постійно контролюється та аналізується;

 • фірма впевнена, що результати її діяльності із задоволення попиту призведуть до повторних покупок продукції і забезпечать сприятливу думку.

 1. Концепція соціально-етичного маркетингу

Так само, як і концепція класичного маркетингу, передбачає, що першочерговим завданням фірми є визначення потреб та попиту окремих груп споживачів та використання ефективних та продуктивних, ніж у конкурентів, способів задоволення цих потреб. Але разом з цим, фірма повинна забезпечити збереження та зміцнення благополуччя споживача та суспільства загалом.

 1. Концепція холістичного маркетингу.

ґрунтується на всеосяжному, розширеному, інтегрованому підході при плануванні всіх маркетингових заходів та програм.

 1. Концепція маркетингу відносин- це процес побудови, підтримки та розширення міцних довгострокових, взаємовигідних відносин з ключовими партнерами організації: клієнтами, постачальниками, дистриб'юторами, персоналом. Орієнтований на довгострокове співробітництво.

2. Принципи маркетингу як управлінської концепції

 • Орієнтованість на споживача, його потреби, бажання, попит; пропонування ринку засобів вирішення проблем споживачів

 • Активний цілеспрямований вплив на споживачів з метою формування належного попиту на товари чи послуги

 • Науковий підхід до розв’язання маркетингових задач, використання системи маркетингових досліджень для обгрунтування маркетингових дій

 • Гнучкість у досягненні поставлених цілей шляхом адаптації до вимог ринку .

 • Комплексний підхід до розроблення маркетингових планів, використання комплексу маркетингу

 • Спрямованість на кінцевий результат діяльності – прибуток і водночас на тривалу перспективу розвитку підприємства.

3.

Менеджмент: Суть маркетингу як концепції менеджменту полягає у тому, що «коло повноважень» для нього концентрується не у сфері функціональних завдань, а вирішальною мірою на управлінні підприємством.

Психологія: Маркетингова діяльність тісно пов'язана із психологією. Психологія - це наука, що вивчає поведінку, застосування в маркетингу спрямоване на те, щоб допомогти краще зрозуміти поведінку покупців, продавців, користувачів і менеджерів, спрямоване на досягнення зазначених раніше цілей, а також на розширення загальних знань у цій галузі.

Соціологія: До запозичених маркетингом елементів соціології належать поняття, теорії, моделі, а також методи процедури проведення досліджень. На взаємозв’язок цих дисциплін особливо впливає понятійне запозичення, тому що поняття становлять фундамент для побудови будь-якої теорії, моделі чи гіпотези. Вони дають змогу фахівцям розуміти один одного, розкривати сутність складних взаємопов'язаних явищ.

Культура: Ідея маркетингу випливає з філософського переконання,що задоволеність клієнта - це ключ до досягнення цілей організації. При цьому для продавця не має значення, хто клієнт: окрема людина чи організація, клієнт поблизу чи в іншій країні. Отже, справа маркетингу - полегшувати обмін і формувати такі взаємини між сторонами, за яких виграють усі. Це нелегке завдання навіть тоді, коли продавець і покупець - представники однієї культури, але воно стає набагато складнішим, коли продавець і покупець належать до різних культур.

4.

Перший етап еволюції маркетингу(1860-1950 рр) характеризувався подальшою концентрацією виробництва, його механізацією і автоматизацією, а також посиленням концентрації і централізації капіталу. Цьому періоду властиво наростання процесів спеціалізації, укрупнення масштабів виробництва, посилення конкурентної боротьби.Він поділявся на 3 періоди:

 • перший період характеризується процесами вдосконалення виробництва, основна мета якого полягала у збільшенні обсягів та асортименту продукції;

 • другий період характеризується тим, що з урахуванням досягнутих успіхів в області зростання обсягів виробництва виробники зосередили свою увагу на вирішенні проблеми вдосконалення випущених товарів за рахунок підвищення їх якості і відповідної зміни товарного асортименту;

 • третій період характеризується вирішенням проблеми організації збуту за рахунок інтенсифікації комерційних зусиль, що означає першочергове додаток господарюючим суб'єктом фінансових коштів і витрат праці в сфері стимулювання збуту вироблених товарів.

Другий етап еволюції маркетингу (1951-1970 рр.). На даному етапі сформувалися три основоположних підходу до організації маркетингової діяльності, що складають його фундамент: функціональний, інституційний і товарний.

На другому етапі еволюції маркетингу почалося формування так званого ринку покупця. Головним в обгрунтуванні рішень про виробництво того чи іншого товару стає вивчення насамперед споживача, його потреб і запитів.

До цього періоду відноситься розвиток так званого управлінського маркетингу, заснованого на поширенні його принципів на всі рівні управління підприємством знизу доверху.

Також з'являється міжнародний маркетинг, у зв'язку з розвитком міжнародних економічних відносин та інших форм співпраці між різними країнами.

Третій етап еволюції маркетингу (1971-1990 рр.) Перетворив його на комплексну системну діяльність. У цей період маркетинг стали розглядати з позицій системного аналізу на основі загальної теорії управління..

В цей час активно проявляються підходи соціально-етичного маркетингу.

Четвертий етап еволюції маркетингу (1991 г. - теперішній час). Відбулося посилення тенденції індивідуального підходу до споживача.

Діячі ринку ,які вже займають певні ринкові ніші, стали повинні розробляти нові, більш ефективні шляхи залучення потенційних споживачів на свій сектор ринку.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас