Ім'я файлу: Практика 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 19.09.2023
скачати
Пов'язані файли:
ЗЕД практична.doc
131 ДО Основи природоз з методикою БОРИСЕНКО Н (1).docx

05.09.2023

Практичне заняття № 1. Концепція та загальна характеристика «управління проєктами». Основи управління проєктами
Завдання 1. Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Термін

Визначення

а) проєкт

1. Перелік робіт із зазначенням термінів, виконавців, результатів, які ведуть до отримання комплексу показників, намічених концепцією проєкту.

б) бізнес-план

2. Детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що створюється, для обґрунтування інвестицій.

в) техніко-економічне обґрунтування інвестицій

3. Специфічна організаційна структура, яку очолює керівник проєкту. Вона створюється на період здійснення проєкту і завданням її є здійснення функцій управління проєктом.

г) управління проєктами

4. Задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

ґ) ціль проєкту

5. Час від моменту задуму проєкту до його ліквідації.

д) життєвий цикл проєкту

6. Передпроектна розробка інженерно-конструкторських технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтування вибору конкретного способу здійснення проєкту.

е) команда проєкту

7. Бажаний результат діяльності, який намагаються досягти за певний проміжок часу при заданих умовах реалізації проєкту.

є) план проєкту

8. Процес управління командою, ресурсами проєкту за

допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети.


Тестові завдання

1. Висока вартість, капіталоємність, трудомісткість, тривалий період реалізації є відмінними ознаками:

a. монопроєкту;

b. мегапроєкту;

c. мультипроєкту;

d. всі варіанти вірні.
2. Організації різних форм власності, що сприяють основним учасникам проєкту у виконанні завдань проєкту й утворюють разом з ними інфраструктуру інноваційного підприємництва, – це:

a. Замовник;

b. Проектувальник;

c. Постачальник;

d. Науково-технічні ради;

e. Підтримуючі структури проєкту.

3. Специфічна організаційна структура, очолювана керівником проєкту і створювана на період здійснення проєкту з метою ефективного досягнення його цілей – це:

a. Ініціатор;

b. Інвестор;

c. Проектувальник;

d. Команда проєкту;

e. Науково-технічні ради;
4. Оточення проєкту — це:

a. сукупність чинників і об'єктів, що безпосередньо не приймають участі в проєкті, але що впливають на проєкт і здійснюють взаємодію з проєктом і окремими його елементами;

b. сукупність всіх учасників проєкту і інших фізичних і юридичних осіб, зацікавлених в його результатах;

c. сукупність незалежних господарюючих суб'єктів, що взаємодіють з учасниками проєкту безпосередньо;

d. сукупність чинників і об’єктів, що безпосередньо впливають на проєкт.
5. Ініціатором проєкту є:

a. суб'єкт діяльності, зацікавлений в досягненні основної мети результатів проєкту;

b. учасник, що здійснює фінансування проєкту і зацікавлений в досягненні фінансових результатів проєкту;

c. суб'єкт, що є носієм основної ідеї проєкту і ініціативи по його реалізації;

d. керівник підприємства, установи чи організації.
6. Початок проєкту – це:

a. Момент зародження ідеї

b. Початок розроблення проєкту

c. Ініціація проєкту інвестором

d. Надходження пропозиції від майбутніх користувачів
Завдання для самостійної роботи

Проведіть класифікацію за різними ознаками таких проєктів:

- створення спільного підприємства по виробництву офісних меблів;

- наукові дослідження хімічних властивостей добрив з метою їх виробництва, випуску і застосування у сільському господарстві;

- будівництво атомної електростанції;

- розробка газового родовища у Полтавській області та експорт газу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас