Ім'я файлу: Кокович_Павло_Преза.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 789кб.
Дата: 17.05.2020

Презентація на тему : «Стратегії побудови виступу»


Підготовив студент групи Кіукі-19-1

Кокович Павло Романович

Зміст:

-Концепція публічного виступу;

-Мета виступу;

-Сама стартегія побудови виступу;

-Висновок;

-Список літератури.

Концепція публічного виступу


Публічне мовлення — це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, орієнтований на переконання, що зумовлює його інтеграційну природу (письмовоусна форма реалізації, книжнорозмовний тип. мовлення, підготовлено-імпровізаційний характер реалізації). Цей вид тексту може виступати в різних жанрових різновидах (доповідь, лекція, бесіда) та орієнтуватися на різну кількість слухачів.

Залежно від змісту, призначення, форми чи способу виголошення, а також обставин публічний виступ поділяється на такі види, як :

Доповідь (1. доповідь ділова - містить виклад певних питань із висновками та пропозиціями;

2. доповідь звітна містить об'єктивно висвітлені факти й реалії за певний період діяльності керівника, депутата, організації чи її підрозділу);

Промова (це усний виступ із метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухачів, з логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та вольовими імпульсами мовця);

Бесіда;

Лекція (одна з форм пропаганди, роз'яснення суто наукових, науково-навчальних, науково-популярних та ін. знань шляхом усного викладу навчального матеріалу, наукової теми).

Основою будь-якого публічного виступу є концепція

  В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів:

Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу;

Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності;

Словесне вираження, літературна обробка мови;

Завчання, запам'ятовування тексту;

Проголошення. 

1)

2)

3)

4)

5)

Мета виступу

Приступаючи до розробки тексту, необхідно визначити мету виступу. Виступаючий повинен ясно представляти, якої реакції він домагається. Основні цілі публічного монологу - повідомлення і вплив. Оратор може поставити задачу інформувати слухачів, дати певні відомості.

Або він розраховує схвилювати аудиторію, сформувати у людей переконання, уявлення, що стануть мотивами їх поведінки, тобто призиває до будь-яких дій. Часто ці цілі перехрещуються, сполучаються в одному виступі. Свої цілі і задачі варто повідомити слухачам.

Сама стратегія побудови виступу

Систематизуючи матеріал, оратор створює план, продумує композицію, логіку викладу, складає і редагує текст.

Варто пам'ятати, що "живий" досвід завжди добре сприймається слухачами, він переконливий і йому вірять.

- Треба знайти таку позу, у якій ви почуваєте себе легко і зручно, і постаратися її запам'ятати;

- Вивчити обличчя - розправити нахмурені брови, мімічні зморшки, що набігають на чоло;

-Продумати жести, прийоми встановлення контакту.

- Досвід показує, що на кожну хвилину виступу приходиться 20 - 25 хвилин підготовки. Якщо виступ ретельний розроблено, то в момент зустрічі зі слухачами виступаючий буде триматися впевнено.

Успішність мітингової промови залежить від індивідуального стилю оратора, його вміння доречно використовувати весь арсенал вербальних і невербальних засобів спілкування та майстерності імпровізувати залежно від реакції аудиторії. Палка, заклична, актуальна, майстерно виголошена мітингова промова, як свідчить історія- дієвий чинник впливу на свідомість слухачів.

Висновок:

Використана література:

http://pidruchniki.ws/16280414/ritorika/tipi_pidgotovki_publichnogo_vistupu

http://www.bestreferat.ru/referat-210653.html
скачати

© Усі права захищені
написати до нас