Ім'я файлу: Комунікативні ознаки культури мовлення.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1815кб.
Дата: 21.05.2023
скачати
Комунікативні ознаки культури мовлення
Виконала
Студентка Черкаської медичної академії
Групи ФТ 11
Пісоцька Любов
Черкаси - 2023
Черкаська медична академія
План
 • Мовлення, його властивості.
 • Комунікативні ознаки культури мовлення:
 • Слухати і розуміти співрозмовника,
 • Говорити чітко і ввічливо,
 • Поважати культурні норми і традиції.
 • 4. Як покращити культуру мовлення?:
 • Практикуйте мовлення,
 • Вивчайте мову,
 • Спостерігайте за іншими.
 • 5. Висновок.
Мовлення, його властивості
У лінгвістичній термінології мовлення - промовляння необхідної інформації вголос, про себе (така форма викладення думок називається внутрішнім мовленням) або її подання в письмовому вигляді.
Мовлення, його властивості
Мовлення має одразу кілька властивостей, які відрізняють його від мови (багато якостей притаманні й мові, але усний або письмовий виклад інформації – більш динамічніший):
 • актуальність;
 • реалізація в часі/просторі;
 • лінійність;
 • варіативність;
 • присутність слів, нехарактерних для мови;
 • ситуативність;
 • наявність тривалості, темпу, артикуляції, тембру, гучності та акцентів.
Мовлення, його властивості
Для тих, хто розмовляє, має значення культура мовлення - норми, що використовуються при викладенні власних думок, підібрані таким чином, щоб найповніше, найчіткіше і найправильніше висловити необхідну інформацію. Комунікативні ознаки культури мовлення - слухати і розуміти співрозмовника
Культура мовлення передбачає уважне слухання і розуміння того, що говорить інша людина. Важливо дати можливість співрозмовнику висловитися без перебивання і проявити інтерес до його думок.
Комунікативні ознаки культури мовлення - говорити чітко і ввічливо
Інша важлива ознака культури мовлення - це вміння говорити чітко та зрозуміло, використовуючи відповідний тон і слова. Важливо дотримуватися невисокого тону голосу, користуватися відповідними виразами обличчя та жестикуляцією, щоб забезпечити ефективну комунікацію. Комунікативні ознаки культури мовлення - поважати культурні норми і традиції
Культура мовлення також передбачає повагу до культурних норм і традицій. Це означає, що вам слід дотримуватися відповідних мовних звичок та обрядів, що характерні для певної культури або групи людей. Також необхідно уникати образливих слів та висловлювань, які можуть образити співрозмовника. Як покращити культуру мовлення? – практикування мовлення
Найбільш ефективним способом покращення культури мовлення є постійна практика. Регулярно говоріть з іншими людьми і спробуйте вдосконалити свої навички спілкування. Можна навіть взяти участь в групах дебатів або публічних виступах, щоб отримати більше досвіду. Як покращити культуру мовлення? – вивчення мови
Не важливо, яку мову ви говорите, завжди є можливість покращити свої знання. Читайте книги, статті та інші тексти, які допоможуть розширити ваш словниковий запас. Вивчайте граматику і правила мови, щоб уникати помилок під час мовлення. Як покращити культуру мовлення? – спостереження за іншими
Інший корисний спосіб покращення культури мовлення - це спостереження за іншими людьми, особливо тими, які мають добрі навички спілкування. Спостерігайте за їхнім тоном голосу, словами, обличчям, жестами та іншими проявами комунікації. Також можна звернути увагу на те, як вони використовують мовні прийоми та які ефективні стратегії вони використовують для спілкування з іншими. Висновок
Узагальнюючи, комунікативні ознаки культури мовлення включають в себе дотримання правил мови, ввічливість та належну адаптацію до співрозмовника. Володіння цими ознаками допомагає взаєморозумінню, підвищує ефективність комунікації та створює позитивний враження про співрозмовника. Щоб покращити свою культуру мовлення, потрібно практикувати мовлення, вивчати мову та спостерігати за іншими людьми, які мають добрі навички спілкування. Всі ці дії сприяють розвитку культури мовлення і допоможуть стати більш впевненим та ефективним співрозмовником. Рекомендована література
 • "Культура мовлення: основні аспекти та фактори формування" (А. І. Шевченко, 2018)
 • "Комунікативна компетентність як засіб формування культури мовлення студентів вищих навчальних закладів" (Н. І. Горобець, 2019)
 • "Культура мовлення як складова професійної компетентності майбутнього фахівця" (О. М. Бабенко, 2020)
 • "Формування культури мовлення студентів-початківців української мови" (І. М. Галайда, 2021)
 • "Культура мовлення в професійній діяльності" (Т. В. Іващенко, 2022)
 • "Комунікативні навички та культура мовлення в сучасному світі" (О. М. Ковальчук, 2023)
Дякую за увагу!

скачати

© Усі права захищені
написати до нас