Ім'я файлу: лк2.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 02.05.2022
скачати

Комп'ютерна мережа являє собою систему розподіленої обробки інформації, що Комп'ютерні мережі складається як мінімум із двох комп'ютерів, взаємодіючих між собою за допомогою засобів зв'язку.

Комп'ютери, що входять до складу мережі, виконують досить широке коло функцій, основними з який є:

• організація доступу до мережі;

• керування передачею інформації;

• надання обчислювальних ресурсів і послуг абонентам мережі. Засоби зв'язкупокликані забезпечити надійну передачу інформації між комп'ютерами мережі. При розгляді комп'ютерних мереж широко використовуються поняття клієнт і сервер. На структурному рівні під серверомрозуміється комп'ютер, що надає свої ресурси іншим комп'ютерам - клієнтам.

На програмному рівні під сервером і клієнтоммаються на увазі процеси (програми), що виконують, відповідно, функції надання і використання мережних ресурсів. Крім того, комп'ютери, за допомогою яких користувачі одержують доступ до ресурсів комп'ютерної мережі, прийнято називати робочими станціями.

Відповідно до функціонального призначення комп'ютерів, мережі прийнято поділяти на однорангові і мережі на основі серверів (серверні мережі). В одноранговій мережі всі комп'ютери рівнменеджеруавні, кожен з них може виступати в якості як клієнта, так і сервера. При цьому ресурси кожного комп'ютера умовно поділяються на локальні і мережні. Локальними називаються власні ресурси кожного з комп'ютерів, незалежно від того, чи підключений він до мережі. Мережними називається частина локальних ресурсів, які кожен комп'ютер надає в загальне користування іншим комп'ютерам. Якщо один з комп'ютерів мережі використовує ресурси іншого комп'ютера, то він виступає як клієнт. Відповідно, комп'ютер, що надає ресурси, розглядається в цей момент як сервер. Однорангова організація, як правило, використовується в невеликих мережах, що складаються не більш як з 10 комп'ютерів.

У мережах на основі серверів виділяються окремі комп'ютери для серверів і клієнтів. Для кожного виду мережних ресурсів може бути створений свій сервер, наприклад файловий сервер, сервер печатки, сервера-бази даних і т.п.

У свою чергу, комп'ютерні мережі поділяються на глобальні і локальні. Глобальні мережі охоплюють значні території, це може бути окрема держава, один чи кілька континентів. Наприклад, мережа Internet охоплює вся земна куля. Локальна мережа функціонує в межах окремої чи організації корпорації.

Кожна комп'ютерна мережа має визначену архітектуру, що визначається топологією, протоколами, інтерфейсами, мережними технічними і програмними засобами.

Топологіякомп'ютерної мережі відображує структуру зв'язків між її основними елементами. У силу ряду причин існує розходження між топологіями глобальних і локальних мереж. Топологія глобальних мереж характеризується досить складною, неоднорідною структурою. Топологія ж локальної мережі має визначену структуру: лінійну, кільцеву чи деревоподібну.

Протоколиявляють собою правила взаємодії функціональних елементів мережі.

Інтерфейси — засоби сполучення функціональних елементів мережі. Варто звернути увагу, що як функціональні елементи можуть виступати як окремі пристрої, так і програмні модулі. Відповідно до цього розрізняють апаратні і програмні інтерфейси.

Під мережними технічними засобами маються на увазі пристрої, що забезпечують об'єднання комп'ютерів у єдину комп'ютерну мережу. До цих пристроїв відносяться мережні контролери, вузли комутації й ін.

Мережні програмні засоби здійснюють керування роботою комп'ютерної мережі і забезпечують відповідний інтерфейс із користувачами. До мережних програмних засобів відносяться мережні операційні системи і допоміжні сервісні програми.

Кожна зі складових архітектури комп'ютерної мережі характеризує її окремі властивості, і тільки їхня сукупність характеризує всю мережу в цілому. Таким чином, вибір комп'ютерної мережі зводиться до вибору її топології, протоколів, апаратних засобів і мережного програмного забезпечення. Кожний з цих компонентів є відносно незалежним. Наприклад, мережі з однаковою топологією можуть використовувати різні методи доступу, протоколи і мережне програмне забезпечення. З іншого боку, у різних мережах можуть використовуватися однакові протоколи і (чи) мережне програмне забезпечення. Усе це розширює можливість вибору найбільш оптимальної архітектури комп'ютерної мережі.

Найбільш дорогими є оптменеджеруовідники, так званий стекловолоконний кабель. Швидкість поширення інформації з них досягає декількох гигабіт у секунду. Припустиме видалення більш 50 км. Зовнішній вплив перешкод практично відсутній. На даний момент це найбільш дороге з'єднання для ЛВС. Застосовуються там, де виникають електромагнітні поля чи перешкоди, чи потрібна передача інформації на дуже великі відстані без використання повторювачів. Вони володіють протипідслуховуючими властивостями, тому що техніка відгалужень в оптоволоконних кабелях дуже складна. Оптменеджеруовідники поєднуються в JIBC за допомогою зіркоподібного з'єднання.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас