Ім'я файлу: КОМБІНАЦІЇ ВПРАВ ДЛЯ ЮНАКІВ.docx
Розширення: docx
Розмір: 149кб.
Дата: 05.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Історія аеробіки.docx
СТРИБКИ.docx

КОМБІНАЦІЇ ВПРАВ ДЛЯ ЮНАКІВ та ДІВЧАТ

 

Стійка на руках (хлопчики)

Стоячи на маховій нозі, поштовхову вперед на носок, руки вгорі до­лонями вперед, кроком зробити випад, нахилити тулуб уперед, поставити прямі руки на підлогу на ширині плечей і махом однієї ноги і поштов­хом іншої вийти в стійку на руках. У стійці ноги поєднати, дивитися на підлогу, злегка нахиливши голову назад (рис. 1).Послідовність навчання:

1.  Стійка на руках махом однієї ноги й поштовхом іншої з допомогою.

2.  Стоячи на відстані двох кроків від стінки, кроком поштовхової ноги й махом іншої стійка на руках, п'ятками обпертися об стінку.

У ході навчання цієї вправи слід стежити за тим, щоб тіло було пов­ністю випрямлене в плечових та грудоключичних суглобах.

Страховка: з боку махової ноги захопити за стегно або гомілку ма­хової ноги.

 

Перекат уперед упор присівши

1. Сидячи на підлозі в угрупуванні, м'яко перекотитися назад, торк­нутися підлоги лопатками, потилицею й, не затримуючись, перекотитися вперед.

2.   В упорі присівши щільно згрупуватися і, втрачаючи рівновагу, пе­рекотитися назад до торкання підлоги лопатками й потилицею, а потім ви­конати перекат уперед у вихідне положення Повертатися в упор присівши енергійним рухом плечей і голови вперед, зберігаючи угрупування.

 

Перекат назад з упору присівши в упор на лопатках зігнувшись

Сидячи в угрупуванні, м'яко перекотитися на лопатки зігнувшись, а потім поєднати перекат назад з упором на лопатки зігнувшись. Руки випрямляються і торкаються підлоги одночасно з випрямленням ніг у мо­мент торкання лопатками підлоги.

 

Перекат назад у стійку на лопатках

Сидячи в угрупуванні, виконати перекат назад і перейти в стійку на лопатках з опорою руками на пояс. Можливі варіанти з положення рук на підлозі, вздовж тулуба.

 

Стійка на голові (хлопчики)

Виконують з опорою головою та руками. З упору присівши, спир чись головою (верхньою частиною лоба) попереду рук, утворюючи рівнос ронній трикутник, поштовхом стійка на голові зігнувши ноги з наступі ним випрямленням тулуба до прямого вертикального положення (рис. 2)Послідовність навчання:

1.   З упору присівши стійка на голові зігнувши ноги.

2.   Те саме з наступним випрямленням тіла до прямого положення.

3.   З упору присівши поштовхом обома ногами стійка на голові й повернутися у вихідне положення.

При виконанні вправ має бути повне розгинання в тазостегнових суг­лобах, носки – відтягнуті.

Страховка: підтримувати однією рукою за гомілку, іншою – під спину.

 

Переворот убік

Зі стійки за напрямком руху підняти руки вперед – угору долоня­ми вперед і зробити крок тією ногою, в який бік виконується переворот,потім, нахиляючись уперед, спертися об підлогу однойменною рукою (якщо переворот виконується вліво, то лівою рукою) в цей самий бік на відстані кроку від поштовхової ноги й махом однієї та поштовхом іншої вийти в стійку на руках ноги нарізно. Відштовхнувшись по черзі рука­ми, стати в стійку ноги нарізно, у сторони (рис. 3).При виконанні перевороту учні не повинні згинати тазостегнові суг­лоби, поєднувати й розслаблювати ноги, а також опускати голову. На по­чатку опанування руху вправу слід виконувати з допомогою та страхов­кою (підтримуючи біля колін, за поперек).

 

Методика Навчання основним гімнастичним елементам Акробатика

Перекид вперед. З упору присівши, відштовхнутись ногами, зігнути руки і, переносячи вагу тіла на них, нахилити голову на груди, спираючись лопатками, захопити гомілками, згрупуватись і виконати перекид.

Допомога. Однією рукою підтримувати за плече, другою підштовхнути під стегно.

Послідовність навчання:

1. Групування з різних вихідних положень.

2. Перекати з різних вихідних положень.

3. Перекид уперед з допомогою.

4. Перекид уперед самостійно.

Стійка на голові з упором руками. З упору присівши, поставити голову попереду рук так, щоб між руками і головою утворився рівнобедрений трикутник. Основна вага тіла повинна припадати на руки. Таку стійку можна виконувати з упору присівши поштовхом двох, зігнувшись, силою.

Страхування і допомога. Стоячи збоку від учня, підтримувати його за гомілку і допомогти зайняти потрібне положення. Треба навчити учнів самострахуватись. Якщо тіло падає вперед, треба згрупуватися і зробити перекид уперед.

Послідовність навчання.

1. Стійкав групуванні.

2. Стійкамахом однієї і поштовхом другою біля стінки.

3. Стійказ допомогою.

4. Стійказігнувшись силою.

5. Самостійне виконання.

Стійка на руках. З положення стоячи на одній нозі, другу вперед на носок, руки вгору, поштовхом однією і махом другою, виконати стійку на руках. Стежити, щоб учні не згинали руки, не опускали голову, занадто не прогинались і не подавали плечі вперед, напружували м’язи спини і сідниць.

Страхування і допомога. Стоячи збоку від учня, зі сторони махової ноги, підтримувати його за гомілки, надаючи тілу потрібного положення. Треба навчити учнів самострахуватись. Якщо тіло падає вперед, треба згрупуватись і зробити перекид уперед.

Послідовність навчання.

1. Упор лежачи, ноги на гімнастичній стінці.

2. Стійка на руках, притискуючись грудьми (спиною) до гімнастичної стінки.

3. З положення упор присівши біля стінки (гімнастичної стінки) на одній, друга назад на носок, стійка на руках поштовхом однією і махом другою.

4. Стоячи на одній біля стінки (гімнастичної стінки), друга вперед на носок, руки вгору, стійка на руках поштовхом однією і махом другою.

1. Стійка на руках з допомогою.

2. Стійка на руках самостійно.

Переворот боком. (вправо, вліво). З основної стійки підняти праву ногу вперед, руки в сторону. Енергійним нахилом вперед вправо поставити праву ногу і, сильно відштовхуючись нею, зробити енергійний мах лівою ногою, послідовно поставити спочатку праву, а потім ліву руку і перейти через стійку на руках ноги нарізно, стаючи спочатку на ліву, а потім на праву ногу. Під час виконання вправи звернути увагу на те, щоб голова була повернута в бік перевертання, тіло не згинати, руки ставити на лінії ніг на відстані 50-60 см від правої ноги. У лівий бік переворот виконують аналогічно.

Страхування і допомога. Стоячи зі сторони спини учня, взяти його за пояс хресним хватом і допомогти перевернутися через стійку на руках.

Послідовність навчання.

1. Стійка на руках з допомогою.

2. Стійка на руках ноги нарізно біля стінки з опорою.

+3. Стійка на руках з підтримкою і коливанням у сторони, почергово переходячи в стійку на правій і лівій руці.

4. Стійка на руках ноги нарізно з допомогою.

5. Переворот убік з допомогою.

6. Самостійне виконання вправи.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас