Ім'я файлу: Колектив. його функції. структура.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1717кб.
Дата: 20.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Вимоги.docx
Конспект уроку математики.docx

Колектив


Підготувала

Студентка групи 1ф11

Сахно Діана

Колектив – це соціальна група, спільність людей, які поєднані спільною діяльністю, цілями та інтересами, взаємною відповідальністю, певними взаємовідносинами. Тут відбувається постійне спілкування та взаємодія членів одне з одним. Кожен відчуває свою належність до даної групи.

Класифікація:

За формою відносин

За характером діяльності

Державні

Змішані

Приватні

Виробничі

Торгові

Наукові

Навчальні

Військові

За формами зв’язку

Контактні

Неконтактні

За значимістю

Первинні

(коло найближчого оточення)

Вторинні

За часом дії

Постійні

Тимчасові

Характерними рисами колективу є суспільно значуща мета, щоденна спільна діяльність, спрямована на її досягнення, наявність органів самоврядування, встановлення певних психологічних стосунків між його членами. Дитячий колектив відрізняється від інших колективів віковими межами, специфічною діяльністю (навчання), послідовною мінливістю складу, відсутністю життєвого досвіду, потребою в педагогічному керівництві. У сучасній літературі поняття «колектив» вживається в двох значеннях: як будь-яка організована група людей (наприклад, колектив підприємства) і як високоорганізована група

Функції колективу

Організаційна

(полягає в об'єднанні особистостей для виконання певних завдань);

Виховна

спрямована на створення оптимальних умов для всебічного виховання, психічного й соціального розвитку особистості);

Регулятивна 

(носій і пропагандист певних світоглядних, моральних і соціальних установок.)

Стимулююча

(сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів діяльності особистості, регулює поведінку членів колективу, впливає на формування в особистості цілеспрямованості, волі, гуманності, працьовитості, совісності, чесності, гідності тощо).

Консолідаційна 

((об'єднує) форма об'єднання, згуртування, кооперації)

Стадії розвитку колективу

Розвиток колективу проходить три основні стадії

На першій стадії розвитку колектив характеризується такими ознаками

Колективу на другій стадії розвитку властиві такі ознаки


  • Сформувався актив
  • Більша кількість людей підпорядковується меншості
  • Члени колективу усвідомлюють свої завдання
  • Актив починає виявляти ініціативу у визначенні завдань та організації колективної діяльності

Ознаки третьої стадії
  • Більша частина колективу перейшла на бік активу усвідомлює вимоги керівника
  • Колектив усвідомлює свої завдання
  • Колектив в змозі сам формувати нові завдання

скачати

© Усі права захищені
написати до нас