Ім'я файлу: 1 практичне занняття.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 08.01.2022
скачати
Пов'язані файли:
Практ.задан.4.Word.doc
Практ.задан.4.Word (1).doc

Кожокару Єфросинія Пантеліївна

Завдання для практичної роботи №1

1. Заповніть таблицю, використовуючи рекомендовані джерела.
Показники

Традиційне навчання

Інтерактивне навчання

1

Мета навчання

  • формування системи знань, оволодіння основами наук;

  • формування основ наукового світогляду; всебічний і гармонійний розвиток кожного учня.

• розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел;

• можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів;

• формування глибокої внутрішньої мотивації.

2

Позиція учня й педагога в освітньому процесі

Позиція учня: учень — підпорядкований об’єкт навчальних впливів.

Позиція вчителя: вчитель — командир, єдина ініціативна особа.

  • До роботи мають бути залучені всі учні.

  • Активна участь у роботі має заохочуватися.

  • Учні повинні самостійно розробляти і виконувати правила роботи в малих групах. Учнів повинно бути не більше 30 осіб.

  • Лише в цьому випадку можлива продуктивна праця. Учні повинні бути підготовлені до роботи в малих групах.

Вчитель не лише навчає, а заохочує дитину.

3

Організація комунікації в освітньому процесі 

  • учні приблизно одного віку та рівня підготовки складають клас, який зберігає в основному постійний склад на весь період шкільного навчання; • клас працює за єдиним річним планом і програмою відповідно до розкладу. Внаслідок цього діти повинні приходити в школу в одну й ту саму пору року і в заздалегідь визначені години дня;

  • • основною одиницею навчання є урок;

Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації

2. Складіть рейтинг прийомів і методів інтерактивної технології, які Ви використовуєте в освітньому процесі (від найбільш уживаних до менше). Дайте коротку характеристику першим трьом указаним Вами методам і прийомам.

1. Брейнстормінг, 2. Робота в парах, 3. Групові дискусії, 4 Мікрофон, 5 Ланцюжок,

1. Брейнстормінг Інтерактивний мозковий штурм зазвичай проводиться у групах. Дуже ефективний для створення креативних ідей. Брейнстормінг допомагає учням навчатися роботі в команді.

2. Робота в парах

Ставлю проблему чи питання, а потім розподіляю своїх учнів на пари. Даю кожній парі достатню кількість часу, щоб вони змогли прийти до певних висновків, та дозволяю кожному учаснику сформулювати висновки своїми словами. Можу також попросити, щоб один учень пояснював відповідь, а інший проводив оцінку того, що було зроблено для отримання таких висновків. Можна комбінувати різноманітні варіації процесу — і ваші учні будуть швидше і легше втягуватись у роботу, комунікувати між собою та обробляти більше інформації на занятті під вашим наглядом.

3. Групові дискусії

Учасники обговорюють одну проблему, знаходячись у різних групах, що мають різне бачення проблеми. У кожній із таких груп учні презентують свої ідеї та висловлють думки. Підтримуйте обговорення між учнями із різних груп. Кожен учень повинен дізнатися про погляди та аргументи інших учасників дискусії.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас