Ім'я файлу: АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ В ПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ.docx
Розширення: docx
Розмір: 40кб.
Дата: 03.11.2021
скачати

АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ В ПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ

Форми запису в позиційній системі числення

Код числа (згорнута форма запису): 24,876

Розгорнута форма запису коду числа:

24,876 = 2 * 101 + 4 * 100 + 8 * 10-1 + 7 * 10-2 + 6 * 10-3

Загальна формула розгорнутої форми запису коду числа A в системі числення з основою р, що має в цілій частині n розрядів і в дробової частини m розрядів:

Уявімо розгорнуту форму записи коду числа в р-ічной системі числення:

Ap = an-1* pn-1+ an-2* pn-2+ ... ai* pi+ ... + a1* p1+ a0* p0+

+ a-1* p-1+ a-2* p-2+ ... + a-j* p-j+ ... + a-m* p-m

Цей вислів є сума ступенів основи системи числення р з коефіцієнтами, якими є цифри коду числа.

Інша назва цього виразу: поліном за ступенями основи системи числення (поліном).
Арифметичні операції

Арифметичні операції в усіх позиційних системах числення виконуються за тими же відомими правилами, з якими працюємо в десятковій системі числення.

Арифметика в двійковій системі числення заснована на:

  • використанні таблиць додавання, віднімання та множення

  • перенесенні одиниці;

  • позика одиниці до старшого розряду зі старшого розряду.








Двійкове додавання та віднімання

Двійкове додавання виконується за тими же правилами, що і в десятковій системі числення, тобто порозрядно, але с тією лише різницею, що перенесення одиниці в старший розряд проводиться після того, як сума досягне не десяти, а двох (102).

При відніманні двійкових чисел, якщо віднімається 0 – 1, то в даному випадку займається 1 зі старшого розряду.

Ця займана одиниця зі старшого розряду переходить у молодший як дві одиниці (тобто старший розряд подається двійкою більшого степеня)

2 – 1 = 1.

Відповідь записуємо 1.

Приклади додавання

Приклад 1. Виконати додавання двійкових чисел 11012 + 11102



Отже, 11012 + 11102 = 110112.

Приклад 2. Виконати додавання двійкових чисел 10101,112 + 111,1012



Отже, 10101,112 + 111,1012 = 11101,0112.

Приклади віднімання

Приклад 1. Виконати віднімання двійкових чисел 110012 – 11012



Таким чином:

111012 – 11012 = 11002.

Приклад 2. Виконати віднімання двійкових чисел 11,012 – 1,12



Таким чином:

11,012 – 1,12 = 1,112.

Примiтка. При додаванні кількох додатків необхідно стежити за одиницями перенесення в старші розряди, тому що ці одиниці можуть переходити не тільки в сусідні старші розряди, але і вище.

Двійкове множення та ділення

При множенні в двійковій системі числення двох n-розрядних чисел отримуємо 2n – розрядний добуток.

Множення виконується за допомогою операцій зсуву і додавання

Ділення двійкових чисел здійснюється за тими ж правилами, що й для десяткових.

При цьому використовуються таблиці двійкового множення і віднімання.

Приклади множення та ділення

Приклад 1. Виконати множення двійкових чисел 1112 ∙ 1012



Отже, 1112 ∙ 1012 = 1000112.

Приклад 2. Виконати ділення двійкових чисел 1100102 : 10102



Отже, 1100102 : 10102 = 1012.

Тренувальні вправи

1.Виконати операції додавання і віднімання для кожної пари чисел

  • 110100,112 та 1110,012

  • 347601,4568 та 45670,348

  • D19 ,9A116 та F1A, B3D16

2.Виконати операції множення і ділення для кожної пари чисел

  • 1111101,1112 та 111,012

  • 154 ,178 та 2,68

  • 715 ,316 та D,216

скачати

© Усі права захищені
написати до нас