1   2   3   4   5
Ім'я файлу: отчётДокумент Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 95кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
Варіант 1 гроші та кредит контрольна.docx
pologenie_perevod_otchisl_akad_vosst_v2.doc

ПЛАНУВАННЯ


  1. Складання виробничої програми галузі рослинництва

Відправним пунктом при складанні виробничої програми в рослинництві є обгрунтування рівня урожайностікультур, достатній і правильний облік факторів, що впливають на лькома способами. Найбільш поширений з них - розрахунок рівнврожайність. Нормативний рівень врожайності може розраховуватися кія врожайності з урахуванням зміни урожаеобразующіх факторовв планованому періоді. Він проводиться за наступною формулою:

Де - нормативна (планова) врожайність, ц / га;

Убаз - базисний рівень врожайності (середньорічний за останні 3 - 5 років), ц / га;

ΔУ1 ... ΔУn - надбавка (+) або зниження (-) під впливом різних (п) чинників, ц / га.

в розрахунках враховують такі чинники:

збільшення (зменшення) доз внесення органічних і мінеральних добрив;

впровадження високоврожайних сортів і насіння вищих репродукцій (класів);

застосування гербіцидів, інсектицидів і фунгіцидів;

впланування грунтів та меліоративні заходи;

використання нових технологій обробки ґрунтів, сівби, догляду за посівами та ін.

Другий способ прогнозування врожайності заснований на визначенні потенційної родючості грунту і можливої прибавки врожаю від застосування добрив і якісного проведення агротехнічних заходів. Цим способом зазвичай розраховують тільки врожайність зернових. Урожайність інших культур знаходять за допомогою коефіцієнтів, які розраховуються за співвідношенням середніх за кілька років врожайність сільськогосподарських культур в даному господарстві.

Урожайність зернових визначають за такою формулою:

 = БоЦб + ДмуОму + ДоргОорг + ΔУпр,

де Бо - якісна оцінка ріллі (в середньому або конкретного поля), бали;

Цб - ціна 1 бала в центнерах зерна;

ДМУ - планована доза внесення мінеральних добрив в д.р. на 1 га ріллі, ц;

Ому - нормативна окупність 1 ц д.р. мінеральних добрив зерном, ц;

Дорг - планована доза внесення органічних добрив на 1 га посіву, т;

Оорг - нормативна окупність зерном 1 т органічних добрив, ц;

ΔУпр - планована прибавка врожаю від агротехнічних та інших заходів, ц.

Третій способ основан на визначенні планової нормативної врожайності як середньої величини базисної та максимальної врожайності, отриманої в базисному періоді:

де Убаз - базисний рівень врожайності (середній за останні 3 - 5 років), ц / га;

У макс - максимальна врожайність у базисному періоді, ц / га.

Четвертий способоснован на вирівнюванні динамічного ряду врожайності методом найменших квадратів, обчисленні початкового рівня врожайності та середньої щорічної прибавки врожаю. У результаті розрахунків отримують залежність наступного типу:

де а - початковий рівень врожайності вирівняного динамічного ряду, ц / га;

b - середньорічний щорічний приріст врожайності, ц / га;

t - порядковий номер року в динамічному ряду (1, 2, 3, ..., t).


2 Складання виробничої програми для допоміжних і обслуговуючих виробництв


1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас