1   2   3   4   5
Ім'я файлу: отчётДокумент Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 95кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
Варіант 1 гроші та кредит контрольна.docx
pologenie_perevod_otchisl_akad_vosst_v2.doc

МІНІТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОРДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

технолого – економічний коледж

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗВІТ

проходження навчальної практики

практиканта групи Б 3/1

Іщенко Любов Андріївна

(прізвище, ім’я, по батькові, група)

Ф/Г « Південні Лани»

(назва господарства)

Керівник практики Звіт прийняв викладач

від підприємства бухгалтер Бабкова А.В._______

(посада) (П.І.Б.)

Тарабріна Н.М.

(П.І.Б.)

Миколаїв 2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

технолого – економічний коледж

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Щоденник

Найменування практики навчальна практика

Студента 3 курсу Іщенко Любов Андріївни

(п.і.п.)

Спеціальність № Бухгалтерський облік

(назва)

Група Б3/1

Керівник практики

від підприємства ______________ Тарабріна Н. М.

(оцінка) (п.і.п.)

Керівник практики

від коледжу __________________ Бабкова А. В.

(оцінка) (п.і.п.)

Початок практики “0112 2014р.

Кінець практики1412 2014 р.

Миколаїв 2015

МІНІТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОРДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

технолого – економічний коледж

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КНИГА

реєстрації проходження навчальної практики в

Ф/Г « Південні Лани»

(назва господарства)

практиканта

Іщенко Любов Андріївни

(прізвище, ім’я, по батькові)


Дата

Місце проходження практики

Задачі і обов’язки студента при виконанні облікової роботи

Зауваження та пропозиції щодо виконання завдання

Підпис керівника
Підпис практиканта

М.П. Підпис керівника

Дата

ЗМІСТ

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ 6

РОЗДІЛ2.ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 17

РОЗДІЛ 3.ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 29

РОЗДІЛ 4 ПОДАТКОВА СИСТЕМА 38

ВИСНОВОК 40

Вступ

Виробнича практика була пройдена в Фермерському Господарстві «Південні Лани» Миколаївській області,Жовтневого району.

Керівником практики від підприємства є головний бухгалтер господарства, який забезпечував всією необхідною інформацією і стежив за виконанням програми проходження практики.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків з організації бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах країни.

Завдання практики:

  • активна участь студентів у впровадженні на практиці сучасних економічних методів управління в Україні;

  • вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку;

  • засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у кожному відділі бухгалтерії;

  • прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації для запису в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;

  • участь у проведенні інвентаризації господарських засобів аграрного підприємства;

  • навчитися критично оцінювати діючу практику обліку і обробки інформації, аналізувати ці процеси, проявляти елементи науково-дослідницької роботи;

участь в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні комп’ютерної або інших автоматизованих форм обліку.

РОЗДІЛ 1

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас