Ім'я файлу: 135_Клопотання_про_передання_провадження.doc
Розширення: doc
Розмір: 43кб.
Дата: 13.10.2021
скачати


(назва компетентного органу запитуваної держави)


КЛОПОТАННЯ

про передання кримінального провадження

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року
_______________________________________________________________

(назва компетентного органу України)

засвідчує свою високу повагу___________________________________________

(назва компетентного органу запитуваної сторони)

та на підставі_________________________________________________________

(назва міжнародного договору України)

звертається із клопотанням про передання кримінального провадження ____________________________________________________________________.

(назва кримінального провадження, яке передається)
У ході кримінального провадження встановлено:_____________________
(опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правова кваліфікація;
прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, дата і місце народження, місце проживання
або перебування та інші відомості про неї)

(обґрунтування необхідності передання кримінального провадження компетентним органам запитуваної сторони)

За відсутності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, всі можливі слідчі дії виконано в повному обсязі.

Вина _________________________________________________ у вчиненні

(прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження)

інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю доведена зібраними у справі доказами.

Строк давності притягнення _______________________________________

(ПІБ особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження)

до кримінальної відповідності не закінчився.

Строк розслідування продовжено до ____._________________._______.

Речові докази: ________________________________________________

(речових доказів немає; або опис речових доказів, які передаються разом з клопотанням;
____________________________________________________________________

або опис речових доказів, які не передаються із зазначенням місця їх зберігання та гарантіями їх передачі у відповідності до вимог

____________________________________________________________________

міжнародного договору України)

У кримінальному провадженні ____________________________________

____________________________________________________________________

(інформація щодо заявлених цивільних позовів у кримінальному провадженні)
На підставі викладеного, керуючись _______________________________,

(назва міжнародного договору України)

просимо розглянути цей запит та вирішити питання про перейняття кримінального провадження щодо ______________________________________

(ПІБ особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження,
дата і місце народження, громадянство, місце проживання або перебування)
У разі виникнення будь-яких запитань щодо цього клопотання або його виконання прошу телефонувати _______________________________________.

(дані службової особи із зазначенням мови, якою володіє)

Користуючись нагодою, _________________________________ засвідчує

(назва компетентного органу України)

свою високу повагу __________________________________________________.

(назва компетентного органу запитуваної сторони)
Додатки: 1. Матеріали кримінального провадження в _____ томах.

2. Витяг Кримінального кодексу України та з інших нормативних актів України (за необхідності).

3. Відомості про громадянство особи.

4. Перелік речових доказів (якщо направляються).

____________________________________________________________________

(посада службової особи компетентного органу України, підпис, гербова печатка, прізвище, ініціали)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас